Apovit® Fiskeolie, kapsler

Apovit® Fiskeolie, kapsler
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.
Du kan få Apovit® Fiskeolie uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være
omhyggelig med at følge anvisningerne for Apovit® Fiskeolie.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
• Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
• Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
• Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,
som ikke er nævnt her.
Indholdsfortegnelse
1. Apovit® Fiskeolies virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Apovit® Fiskeolie
3. Sådan skal du tage Apovit® Fiskeolie
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Apovit® Fiskeolie
6. Yderligere oplysninger
1. Apovit® Fiskeolies virkning og hvad du skal bruge det til
Apovit® Fiskeolie er et naturlægemiddel, der nedsætter indholdet af frie fedtsyrer
(triglycerider) i blodet i forbindelse med diæt, hvor anden medicinsk behandling ikke er
nødvendig.
Apovit® Fiskeolie virker også lindrende på morgenstivhed og ømme led, for eksempel som
følge af gigt.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Apovit® Fiskeolie
Tag ikke Apovit® Fiskeolie hvis du er overfølsom over for fisk/fiskeolie eller et eller flere af
de øvrige indholdsstoffer i Apovit® Fiskeolie kapsler.
Vær ekstra forsigtig med at tage Apovit® Fiskeolie
Apovit® Fiskeolie kan have indflydelse på blodets evne til at størkne og bør derfor tages
med forsigtighed, hvis du samtidigt er i behandling med blodfortyndende lægemidler eller
acetylsalicylsyre.
Apovit® Fiskeolie har et højt energiindhold, og du bør derfor nedsætte energiindholdet i din
kost med 100 – 200 kJ pr. dag.
Hvis du har sukkersyge, bør du være opmærksom på, at Apovit® Fiskeolie kan øge dit
kolesteroltal.
Brug af anden medicin
Fortæl lægen hvis du er i behandling med anden medicin. Det kan være nødvendigt at
justere dosis eller skifte til anden behandling. Det gælder blodfortyndende medicin og
acetylsalicylsyre.
Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det
gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Brug af Apovit® Fiskeolie sammen med mad og drikkevarer
Det er bedst at tage Apovit® Fiskeolie i forbindelse med et måltid.
Graviditet og amning
Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.
Du kan tage Apovit® Fiskeolie under graviditet, og når du ammer.
3. Sådan skal du tage Apovit® Fiskeolie
Apovit® Fiskeolie kapsler synkes hele. Drik et glas vand til.
Voksne: 2 kapsler 2 - 3 gange daglig i forbindelse med måltiderne.
Du må kun bruge Apovit® Fiskeolie til børn under 2 år efter lægens anvisning.
Hvis du har taget for mange Apovit® Fiskeolie kapsler
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Apovit® Fiskeolie kapsler,
end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig
utilpas.
Der er ingen kendte symptomer på overdosering.
Hvis du har glemt at tage Apovit® Fiskeolie
Hvis du har glemt en dosis Apovit® Fiskeolie, tag den da så snart du kommer i tanke om
det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis, springes den glemte dosis over. Tag ikke
dobbelt dosis.
4. Bivirkninger
Apovit® Fiskeolie kan, som al anden medicin, give bivirkninger. Bivirkningerne ses især
ved høje doser.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 – 10 ud af 100 behandlede):
Opstød med fiskesmag, løs afføring og diare (forbigående).
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):
Øget blødningstendens bl.a. næseblod.
Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger.
Ønsker du information om disse bivirkninger, kan du spørge lægen eller apoteket.
Fortæl læge eller apotek hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i
informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og
viden om bivirkninger kan blive bedre.
Fortæl læge eller apotek hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle
bivirkninger kan kræve behandling.
Patienter og pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning under ”bivirkninger” på Lægemiddelstyrelsens netsted:
http://www.laegemiddelstyrelsen.dk
5. Sådan opbevarer du Apovit® Fiskeolie
Opbevar Apovit® Fiskeolie utilgængeligt for børn.
Opbevar Apovit® Fiskeolie ved temperaturer under 25 ºC.
Brug ikke Apovit® Fiskeolie efter den udløbsdato, der står på pakningen.
6. Yderligere oplysninger
Aflever altid medicinrester på apoteket.
Apovit® Fiskeolie indeholder
Det virksomme indholdsstof er 1 g Omega-3-syre triglycerider svarende til 640 mg Total
omega-3-syre. Heraf 540 mg Eicosapentaensyre (EPA) og Docosahexaensyre (DHA)
beregnet som triglycerider.
De øvrige indholdsstoffer er gelatine, glycerol (E 422), D-α-tocopherol (vitamin E) (E 307),
D-mixed tocopherol (E306), renset solsikkeolie.
Udseende og pakningsstørrelser
Apovit® Fiskeolie er en blød, klar, gul kapsel.
Apovit® Fiskeolie findes i pakningsstørrelser à 60 og 120 stk.
Markedsføring i Danmark
Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde
Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte
Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com
Revideret august 2008

Ingen kommentarer:

Send en kommentar