Brentan 2 % creme Miconazolnitrat

Brentan 2 % creme
Miconazolnitrat
Indlægsseddel: Information til brugeren © McNeil 2009 DK - 975329 R
Læs denne indlægsseddel grundigt.
Den indeholder vigtige informationer.
• Du kan få Brentan uden recept. For at
opnå den bedste behandling skal du
være omhyggelig med at følge anvisningerne
for Brentan.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for
at læse den igen.
• Spørg på apoteket, hvis der er mere, du
vil vide.
• Kontakt lægen, hvis du får det værre,
eller hvis du ikke får det bedre.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis
en bivirkning bliver værre, eller du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at
bruge Brentan
3. Sådan skal du bruge Brentan
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger.
1. Virkning og anvendelse
Brentan er et svampemiddel. Du kan bruge
Brentan creme mod svamp på fødder og
andre steder på huden.
Hvis din læge har sagt, at du skal bruge
Brentan for noget andet, skal du altid følge
lægens anvisning.
2. Det skal du vide, før du begynder at
bruge Brentan
Brug ikke Brentan, hvis
• du er overfølsom over for miconazol nitrat
eller et af de øvrige indholdsstoffer.
Særlige forholdsregler
Du må ikke bruge Brentan creme mod
svamp i hårbund, skæg eller negle uden
lægens anvisning.
Undgå at få Brentan creme i øjnene.
Du bør stoppe behandlingen, hvis du får
tegn på allergi.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket,
hvis du bruger anden medicin eller har
brugt det for nylig. Dette gælder også
for medicin, som ikke er købt på recept,
medicin købt i udlandet, naturlægemidler,
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Du kan bruge Brentan samtidig med anden
medicin.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før
du tager nogen form for medicin.
Graviditet
Du kan bruge Brentan, når du er gravid.
Amning
Erfaringer med Brentan er endnu begrænsede.
Spørg lægen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Brentan påvirker ikke arbejdssikkerheden
eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Vigtig information om nogle af de
øvrige indholdsstoffer i Brentan creme
Brentan creme indeholder:
• butylhydroxyanisol (E320), der kan
give hududslæt (f.eks. kontakteksem) og
irritation af øjne og slimhinder.
• benzoesyre (E210), der kan virke let
irriterende på hud, øjne og slimhinder.
3. Sådan skal du bruge Brentan
Hvis din læge har ordineret Brentan til dig,
skal du altid følge lægens anvisning. Er du
i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Den sædvanlige dosis er
Voksne og børn
Du skal smøre Brentan creme på og
omkring det angrebne hudområde 2 gange
daglig.
Du skal fortsætte med at bruge Brentan
creme i 1-2 uger, efter at symptomerne er
væk.
Du må kun bruge Brentan creme til børn
under 2 år efter aftale med en læge.
Hygiejniske forholdsregler
1. Du skal altid vaske og tørre det
angrebne hudområde omhyggeligt, før
du smører Brentan creme på.
2. Du skal sørge for, at de ting,
der kommer i kontakt med det angrebne
2% creme
Miconazolnitrat
975329.pdf - Page 1 of 3 - January 13, 2010 - 09:07:23
© McNeil 2009 DK - 975329 V
hudområde (håndklæde, børste,
vaske klud, negleklipper), ikke bliver
brugt af andre.
Behandling af fødderne
1. Vask fødderne med sæbe og fjern
afskallet hud. Tør fødderne omhyggeligt -
også mellem tæerne - med et håndklæde,
der kun bliver brugt til det.
2. Smør Brentan creme på og omkring det
angrebne hudområde - også imellem
tæerne og på fodsålen.
3. Tag rene strømper på efter hver behandling.
Hvis du har brugt for meget Brentan
creme
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,
hvis du har brugt mere Brentan creme,
end der står her, eller mere end lægen har
foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag
pakningen med.
Hvis du bruger for meget Brentan creme,
kan din hud blive irriteret. Dette forsvinder,
når du holder op med at bruge Brentan
creme. Aftager irritationen ikke i løbet af et
par dage, bør du kontakte din læge.
Hvis du har glemt at bruge Brentan
Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har
glemt en dosis. Fortsæt blot med den
sædvanlige dosis.
4. Bivirkninger
Brentan kan som al anden medicin
give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Ikke alvorlige bivirkninger
• Sjældne bivirkninger (det forekommer
hos mellem 1 og 10 ud af 10.000
patienter):
Hudirritation, kontakteksem, rødme,
brændende fornemmelse i huden,
nældefeber, hududslæt, kløe.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en
bivirkning er generende eller bliver værre,
eller hvis du får bivirkninger, som ikke er
nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her,
bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen,
så viden om bivirkninger kan blive
bedre. Du eller dine pårørende kan selv
indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning
på Lægemiddelstyrelsens netsted
www.meldenbivirkning.dk
5. Opbevaring
• Opbevar Brentan creme utilgængeligt for
børn.
• Opbevar ikke Brentan creme ved
temperaturer over 25° C.
• Brug ikke Brentan creme efter den
udløbsdato, der står på pakningen.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den
nævnte måned.
• Aflever altid medicinrester på apoteket.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide
medicinrester i afløbet, toilettet eller
skraldespanden.
6. Yderligere oplysninger
Brentan 2% creme indeholder
• Det aktive stof er miconazolnitrat 20 mg/g.
• De øvrige indholdsstoffer er: Pegoxol-
7-stearat, peglicol-5-oleat, paraffinolie,
benzoesyre (E 210), butylhydroxyanisol
(E 320), renset vand.
Pakningsstørrelser
Tube med 15 g, 30 g eller 50 g.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis
markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen
og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen
McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133,
3460 Birkerød.
Fremstiller
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
B-2340 Beerse, Belgien.
Denne indlægsseddel blev sidst
revideret oktober 2009
975329.pdf - Page 2 of 3 - January 13, 2010 - 09:07:23
JANSSEN-CILAG
Graphic Services
Tel. Inge Vermeiren: +32 14606915 - E-mail: ivermei1@gpsbe.jnj.com
Tel. François Vermeylen: +32 14606865 - E-mail: fvermeyl@gpsbe.jnj.com
INSERT BRENTAN Market: DK
Article Number: 975329 Mat. ID Code: 225
Format Name: B/I/004/V1 (134x204) Operator: Deepak
Technical Info/Spec:
Pointsize: 8.3 pt
File Name: 975329.indd (CS2_PC)
L A B
Date: 1. 19-11-2009
2. 27-11-2009
3. 27-11-2009
4. 05-01-2010
5. 13-01-2010
■ Black
975329.pdf - Page 3 of 3 - January 13, 2010 - 09:07:23

Ingen kommentarer:

Send en kommentar