Clindoxyl® 5% / 1% Gel

Information om
Clindoxyl® 5% / 1% Gel
Læs denne information godt igennem før du begynder at bruge medicinen
Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
Kontakt læge eller apotek, hvis du har spørgsmål til behandlingen.
Lægen har ordineret Clindoxyl® gel til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.
I denne information er der oplysninger om:
1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Clindoxyl® gel.
3. Sådan skal du bruge Clindoxyl® gel.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.
Clindoxyl® gel indeholder:
De aktive indholdsstoffer i 1 g Clindoxyl® gel er:
Benzoylperoxid, vandfri 50 mg (som vandig benzoylperoxid) og clindamycin 10 mg (som
clindamycinphosphat).
De øvrige indholdsstoffer er:
Carbomer, dimeticon, dinatriumlaurylsulphosuccinat, dinatriumedetat, glycerol, kolloid silica, poloxamer 182, renset vand og natriumhydroxid.
Markedsføring i Danmark:
Stiefel Laboratories (UK) Ltd.
Holtspur Lane, Wooburn Green, High Wycombe
Bucks, HP 10 0AU, Storbritannien
Fremstilling:
Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd.
Finisklin Industrial Estate, Sligo, Irland
Repræsentant i Danmark:
LEO Pharma AB
Box 404
201 24 Malmø
Sverige
1. Virkning og anvendelse
Clindoxyl® gel indeholder benzoylperoxid og clindamycin og bruges på huden.
Benzoylperoxid virker ved at nedsætte forekomst af hudorme. Stoffet medvirker også til at dræbe bakterier og gøre huden mindre fedtet. Clindamycin er et middel mod betændelse
(antibiotikum). Det er virksomt over for den bakterie, som findes i huden ved acne.
Clindoxyl® gel bruges til behandling af almindelig acne, især hvis der er rødme og betændelse.
Gelen hjælper med til at:
• bekæmpe de bakterier, som er årsag til bumser,
• reducere antallet af bumser,
• standse dannelsen af nye hudorme og bumser, og
• gøre huden mindre fedtet.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.
2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Clindoxyl® gel
Brug ikke Clindoxyl® gel hvis:
• du er overfølsom over for:
• benzoylperoxid
• clindamycin
• lincomycin
• et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Clindoxyl® gel.
Særlige forholdsregler
Du bør undgå at få Clindoxyl® gel i eller på øjne, læber, munden eller andre slimhinder.
Hvis du får gelen i øjnene, skal du skylle øjnene med rigelige mængder vand.
Undgå også at få gelen på irriteret hud, f.eks. rifter, hudafskrabninger, solskoldet hud eller
eksem.
På sarte hudområder skal du anvende Clindoxyl® gel med forsigtighed.
Clindoxyl® gel kan blege farvede tekstiler, som f.eks. tøj, håndklæder og sengelinned. Derfor bør du så vidt muligt undgå at få Clindoxyl® gel på disse materialer.
Clindoxyl® gel kan blege håret.
Du bør undgå solbadning eller brug af solarier under behandlingen.
Det kan vare 4-6 uger før du kan se fuld virkning af behandlingen.
Hvis du får langvarig, betydelig diaré eller udtalt irritation eller tørhed i huden under
behandlingen, bør du kontakte lægen.
Brug ikke mere Clindoxyl® gel end anbefalet under ”Dosering”.
Graviditet og amning
Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.
Graviditet:
Du må kun bruge Clindoxyl® gel efter lægens anvisning.
Amning:
Erfaringerne med Clindoxyl® gel er begrænsede. Du må derfor så vidt muligt ikke bruge
Clindoxyl® gel, hvis du ammer. Spørg lægen.
Brug af anden medicin
Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
Du bør ikke bruge andre bakteriedræbende midler (antibiotika) på huden, og heller ikke medicinske eller eksfolierende sæber og rensemidler, sæber og kosmetik med stærkt
udtørrende virkning. Produkter med høje koncentrationer af alkohol og/eller
adstringerende midler bør undgås, fordi den hudirriterende virkning af disse midler kan
forstærkes, når du bruger Clindoxyl® gel.
Clindoxyl® gel bør ikke anvendes sammen med acnemidler, som indeholder A-vitaminforbindelser af typen isotretinoin.
3. Sådan skal du bruge Clindoxyl® gel
Dosering
Voksne og unge
Du skal bruge Clindoxyl® gel én gang daglig, bedst om aftenen. Fordel Clindoxyl® gel på det angrebne område med fingerspidserne. Inden du bruger gelen, skal du fjerne eventuel make-up, vaske huden grundigt, skylle efter med varmt vand og forsigtigt
duppe huden tør. Husk at vaske hænderne efter brugen, fordi gelen kan blege farvede tekstiler som f.eks. tøj og håndklæder. Du skal fordele et tyndt lag af gelen over hele det
område, der er angrebet af acne – ikke kun på de enkelte bumser. Du kan bruge følgende vejledning for hvor meget gel du skal bruge:
Den mængde gel som kan ligge på det yderste fingerled er tilstrækkelig til ansigtet.
2 1/2 gange denne mængde rækker til ansigt og ryg.
Hvis gelen ikke hurtigt trænger ind i huden, bruger du for meget. Lægen fortæller dig, hvor længe din behandling vil vare.
Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.
Har du brugt for meget Clindoxyl® gel?
Der har ikke været tilfælde af overdosering.
Har du glemt at bruge Clindoxyl® gel?
Du skal ikke bruge større dosis end angivet under ”Dosering”, hvis du har glemt at bruge
gelen. Fortsæt blot med at bruge gelen på det sædvanlige tidspunkt.
4. Bivirkninger
Clindoxyl® gel kan som al anden medicin give bivirkninger.
I de kliniske undersøgelser er der set følgende bivirkninger med den angivne hyppighed:
Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede).
Kraftig fornemmelse af brænden, kløe, ”soven” eller ”myrekryb” i huden (paræstesi), forværring af acne. Hvis du generes af disse virkninger, bør du stoppe behandlingen og kontakte din læge igen.
Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede).
Brændende fornemmelse og kløe på det behandlede hudområde.
Meget almindelige bivirkninger (det forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede).
Rødmen, afskalning og tørhed på det behandlede hudområde.
Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende.
Nogle bivirkninger kan kræve behandling. Patienter eller pårørende kan også indberette
bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/.
5. Opbevaring
Opbevar Clindoxyl® gel utilgængeligt for børn.
Apotek:
Opbevar Clindoxyl® gel i køleskab (2°C til 8°C).
Clindoxyl® gel må ikke fryses eller udsættes for frost.
Patient:
Opbevar ikke Clindoxyl® gel ved over 25°C.
Holdbarhed efter åbning af tuben: 2 måneder.
Anvend ikke Clindoxyl® gel efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.
6. Yderligere information
Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.
Revideret 05/2005
LEO

Ingen kommentarer:

Send en kommentar