Dermovat® 0,05 % creme og salve

Indlægsseddel
Information til brugeren
Dermovat® 0,05 % creme og salve
Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel.
Gem indlægssedlen. Du får muligvis behov for at læse den igen.
Kontakt din læge eller apoteket, hvis du har yderligere spørgsmål.
Dette lægemiddel er ordineret til dig personligt. Du bør ikke give det videre til andre. Det kunne skade dem, selv om deres symptomer er de samme som dine egne.
Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller du bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør du fortælle det til din læge eller apoteket.
1. Virkning og anvendelse Dermovat indeholder et stærktvirkende steroid (binyrebarkhormon), der dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svamp.
Dermovat anvendes til behandling af udslæt, eksemer og psoriasis.
Dermovat salve bruges især ved tørre hudforandringer med afskalning.
Dermovat creme anvendes ved væskende hudforandringer.
2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Dermovat
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
Brug ikke Dermovat,
- hvis du er overfølsom over for det aktive stof, andre steroider eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dermovat.
- Hvis du har betændelse i huden, som skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.
- hvis du har betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, på kinderne og i panden (rosacea)
- ved akne (bumser).
- ved betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
- ved åbne sår med betændelse (kun efter lægens anvisning).
- ved virusinfektioner som f.eks. herpes og skoldkopper.
- til børn under et år med hudlidelser, f.eks. eksem eller bleeksem
Særlige forholdsregler
- Bør ikke anvendes til langvarig behandling (højst fire uger), især hos børn og spædbørn.
- Hvis der forekommer irritation eller anden hudreaktion skal behandlingen straks afbrydes.
- Tætsluttende forbinding eller plaster skal undgås ved eksem med infektion.
- Behandling af sarte hudområder som ansigt, øjenregion, armhuler, lyske, ved endetarmsåbningen og på kønsdelene skal ske med forsigtighed og i kun kort tid. Undgå at få Dermovat i øjnene.
F:\Regulatory_HK\Produkter\Dermovat\PIL til LMS database\080903 Dermovat til LMS db - hw.doc
Side 1
- Pludselig afbrydelse efter længere tids brug kan give rødme, svie og brænden i huden eller forværre psoriasis. Det forhindres ved langsom aftrapning af behandlingen.
- Dermovat kan sløre, aktivere og forværre en hudreaktion.
Graviditet og amning Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du bruger nogen form for medicin. Graviditet Du må kun bruge Dermovat efter lægens anvisning. Amning Du kan bruge Dermovat i korte perioder, selv om du ammer. Spørg lægen.
Du bør ikke bruge Dermovat på brystet, hvis du ammer.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Dermovat Dermovat creme indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem), propylenglycol, som kan give irritation af huden samt chlorcresol, som kan medføre allergiske reaktioner.
Dermovat salve indeholder propylenglycol, som kan give irritation af huden.
3. Sådan skal du bruge Dermovat
Dermovat bør altid bruges i nøje overensstemmelse med lægens instruktioner. Du bør konsultere din læge eller apoteket, hvis du er usikker.
Voksne:
Påsmøres i et tyndt lag på de angrebne hudområder 1 – 2 gange daglig.
Børn:
Du må kun bruge Dermovat til børn efter lægens anvisning.
Vask hænderne efter påsmøringen, med mindre det er hænderne, som behandles.
Har du brugt for meget Dermovat?
Overdosering er usandsynlig, men i tilfælde af langvarig overdreven brug ses øget behåring, blålige striber i huden, øget pigmentering og nedsat kalium i blodet.
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har anvendt mere Dermovat, end der står skrevet i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.
Spørg din læge eller apoteket, hvis du har yderligere spørgsmål.
4. Bivirkninger Som alle andre lægemidler kan Dermovat have bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger.
Ikke almindelig (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Sekundær infektion (senere opstået infektion), lokalt hudsvind, striber i underhuden, udvidelse af blodkar i huden, bristede blodkar i huden, rødmen, hudblødning, en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme på næsen, kinder og pande (rosacea).
Meget sjælden (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Overfølsomhedsreaktioner, symptomer på øget binyrebarkfunktion, tynd hud, lyse eller brune pletter på huden (pigmentforandringer), øget hårvækst, forværring af hudlidelser, psoriasis med pusfyldte blærer.
Der kan endvidere forekomme sløring og forværring af hudinfektioner, samt akne (bumser).
F:\Regulatory_HK\Produkter\Dermovat\PIL til LMS database\080903 Dermovat til LMS db - hw.doc
Side 2
Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller du bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør du fortælle det til din læge eller apoteket. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/.
5. Opbevaring
Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke Dermovat efter udløbsdatoen, som er angivet på pakningen. Udløbsdatoen refererer til den sidste dag i den pågældende måned.
Aflevér altid eventuelle medicinrester på apoteket.
6. Yderligere Information
Dermovat creme indeholder:
Det aktive indholdsstof er clobetasolpropionat.
De øvrige indholdsstoffer er propylenglycol, glycerylmonostearat, polyoxyethylenglycol 5000, cetostearylalkohol, hvid bivoks, citronsyremonohydrat, natriumcitrat, chlorcresol og renset vand.
Dermovat salve indeholder:
Det aktive indholdsstof er clobetasolpropionat.
De øvrige indholdsstoffer er hvid blød paraffin, propylenglycol og sorbitansesquioleat.
Udseende og pakningsstørrelse:
Cremen er hvid.
Salven er hvid og gennemskinnelig.
Creme og salve findes i tuber med 25 g og 100 g.
Markedsføring i Danmark:
GlaxoSmithKline Pharma A/S
Nykær 68
2605 Brøndby
Telefon: 36 35 91 00
E-mail: info@glaxosmithkline.dk
Fremstiller:
Glaxo Wellcome, Barnard Castle, England.
Revideret juni 2008
GSK logo
F:\Regulatory_HK\Produkter\Dermovat\PIL til LMS database\080903 Dermovat til LMS db - hw.doc
Side 3

1 kommentar: