Diclon® 100 mg, suppositorier Diclofenacnatrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Diclon® 100 mg, suppositorier
Diclofenacnatrium
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
• Lægen har ordineret Diclon til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan
være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke
er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diclon
3. Sådan skal du bruge Diclon
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Diclon er et smertestillende, feber- og betændelsesdæmpende middel. Diclon tilhører gruppen af nonsteroide
antiinflammatoriske stoffer (NSAID).
Du kan bruge Diclon
• til behandling af gigtsygdomme
• til behandling af smerter og hævelser i led og muskler
• til behandling af menstruationssmerter.
Lægen kan have givet dig Diclon for noget andet. Følg altid lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE DICLON
Brug ikke Diclon
• hvis du er overfølsom (allergisk) over for diclofenac eller et af de øvrige indholdsstoffer
• hvis du har meget dårligt hjerte
• hvis du har haft blødning fra mave eller tarm eller har haft hul i mavesækken eller tarmen i
forbindelse med behandling med smertestillende lægemidler (NSAID)
• hvis du har eller har haft mavesår eller maveblødninger mere end en gang
• hvis du har astma, nældefeber eller snue på grund af allergi overfor acetylsalicylsyre eller andre
smertestillende lægemidler (NSAID)
• hvis du har meget dårlig lever
• hvis du har meget dårlige nyrer
• hvis du har tendens til at bløde længere tid fra hud og slimhinder, og du får blå mærker lettere end
normalt
• hvis du er gravid i 7.– 9. måned
• hvis du har betændelse i endetarmen.
2
Vær ekstra forsigtig med at bruge Diclon og vær opmærksom på følgende
• Brug af Diclon kan være forbundet med en let forøget risiko for hjertetilfælde
(”myokardieinfarkt”) og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids
brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid må normalt ikke overskrides.
• Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har haft slagtilfælde eller mener, at du har risiko for dette
(f.eks. hvis du har for højt blodtryk, sukkersyge, for højt kolesteroltal eller er ryger), så tal med
lægen.
• Hvis du får smerter i øverste del af maven (mavesår) og/eller blødning fra mave eller tarm, mens
du bruger Diclon, skal du stoppe med at tage medicinen og kontakte læge eller skadestue.
• Pludselige overfølsomhedsreaktioner (anafylaktisk reaktion), som opstår inden for minutter f.eks.
hududslæt og åndedrætsbesvær. Ring 112.
• Voldsomt hududslæt, som kan være livsfarligt. Vær opmærksom på symptomer som blæreformet
udslæt med betændelse i huden og kraftig afstødning af hudens øverste lag. Disse hududslæt er
meget sjældne og opstår normalt i starten af behandlingen. Stop med at bruge Diclon og kontakt
straks lægen.
• Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater. Kontakt straks læge, hvis du oplever
usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.m.
• Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du i længere tid har taget Diclon, kan det
skyldes medicinen. Kontakt lægen.
• Diclon kan nedsætte temperaturen, hvis du har feber. Det kan også skjule eller udsætte
symptomerne på en betændelse. Hvis du føler dig utilpas, så tal med lægen og fortæl, at du bruger
Diclon.
• Diclon kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid.
Tal med lægen, inden du bruger Diclon, hvis du
• tager anden smertestillende medicin (NSAID præparater herunder COX-2 hæmmere)
• har eller tidligere har haft mavesår eller maveblødning
• har eller tidligere har haft blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller betændelse i
tarmene (Crohns sygdom), da disse sygdomme kan forværres af NSAID
• har dårligt hjerte
• har for højt blodtryk
• har dårlige nyrer
• har dårlig lever
• har snue eller hævet næseslimhinde på grund af allergi
• har astma eller kroniske lungesygdomme, det gælder også infektioner i luftvejene
• har betændelse i endetarmen
• tager andet medicin, som øger syreproduktionen i maven f.eks. medicin mod gigt eller astma
(glukokortikoid), blodfortyndende medicin (warfarin) eller medicin mod depression (SSRI, også
kaldet ”lykkepiller”)
• har tendens til at få blå mærker og blødning fra hud og slimhinder på grund af for få blodplader i
blodet
• har en sjælden, arvelig stofskiftesygdom (hepatisk porfyri)
• skal opereres eller lige har fået en større operation
• har fået eller skal have trukket en tand ud
• tager medicin mod forebyggelse af blodpropper (acetylsalicylsyre)
• er i behandling med ciclosporin i forbindelse med en transplantation
• tager vanddrivende medicin (diuretika)
• tager medicin for diabetes.
Bemærk
Så længe du bruger Diclon, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt.
• Oplys altid ved blodprøvekontrol eller urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diclon. Det
kan have betydning for prøveresultaterne.
3
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Tal med din læge, hvis du tager medicin
• for at forebygge blodpropper, ”blodfortyndende medicin”, (warfarin, heparin, acetylsalicylsyre)
• som kan øge syreproduktionen i maven f.eks.
o anden medicin af samme type som Diclon mod smerter og hævelser
(acetylsalicylsyre/ibuprofen)
o medicin mod immun- og betændelsesreaktioner, gigt, (binyrebarkhormoner)
o medicinmod depression (SSRI/”lykkepiller”)
• mod forhøjet blodtryk f. eks.
o vanddrivende medicin (thiazider, bumetanid og furosemid)
o ACE-hæmmere (captopril og lisinopril)
o betablokkere (propranolol og atenolol)
• som kan forøge dit kalium i blodet f.eks kaliumtilskud, salterstatninger med kalium og
kaliumbesparende medicin
• for sukkersyge
• mod infektion, antibiotikum, (quinolon)
• mod forhøjet kolesterol. Diclon skal tages 4 timer før eller efter, du tager kolesterolsænkende
medicin (colestyramin, colestipol)
• for visse psykiske lidelser (lithium)
• hjertesygdom (digoxin)
• for leddegigt, psoriasis eller kræft (methotrexat)
• for at dæmpe immunforsvaret, fordi du har fået en transplantation (ciclosporin og tacrolimus).
Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
Anden medicin kan påvirke behandlingen med Diclon, og Diclon kan påvirke virkningen af anden
medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønske flere
oplysninger herom.
Brug af Diclon sammen med mad og drikke
Diclon suppositorier kan bruges uafhængigt af måltider. Diclon suppositorier skal indføres dybt i
endetarmen. Du må ikke tage suppositorierne gennem munden.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet
• Du må ikke bruge Diclon i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade fosteret og det
nyfødte barn. Det kan også forsinke eller forlænge fødslen.
• Du må kun bruge Diclon i de første 6 måneder af graviditeten efter aftale med lægen. Dosis skal
være så lav som mulig, og behandlingen skal vare så kort tid som muligt. Tal med lægen.
Kvinder, der ønsker at blive gravide
• Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at bruge Diclon eller kun bruge Diclon
i så kort tid som muligt og i så lav dosis som muligt.
• Diclon kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, om der er en anden behandling.
Amning
Diclon går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen.
4
Trafik- og arbejdssikkerhed
Diclon kan give bivirkninger som svimmelhed, synsforstyrrelser og bevidsthedssvækkelse, der i større
eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Du skal derfor være opmærksom på, hvordan Diclon påvirker dig.
3. SÅDAN SKAL DU BRUGE DICLON
Brug altid Diclon suppositorier nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på
apoteket.
Diclon suppositorier er beregnet til at blive indført i endetarmen. Det virksomme indholdsstof i Diclon
går via endetarmen over i blodet. Suppositorier anvendes i stedet for tabletter eller kapsler, hvis du har
svært ved at synke f.eks. pga. kvalme og opkastning.
Før indføring af en suppositorie bør du gå på toilettet og forsøge at tømme tarmen.
1) Klip eller riv 1 suppositorie løs fra rækken.
2) Træk de frie folieender til hver sin side og tag suppositorien ud.
3) Fugt evt. suppositorien med vand inden den indføres.
4) Indsæt suppositorien højt oppe i endetarmen.
Suppositorien må ikke deles.
Suppositorierne må ikke indtages gennem munden.
Den sædvanlige dosis er
Voksne
For lindring af gigt og smerte i muskler, led, knogler og sener
Den normale dosis er 1 suppositorie på 50 mg 2-3 gange daglig (50 mg – 150 mg daglig fordelt på 2-3
daglige doser).
Den maksimale dosis er 150 mg daglig, og den må normalt ikke overskrides.
I mildere tilfælde 1 suppositorie på 50 mg eller 100 mg dagligt.
Ved langtidsbehandling er 1 suppositorie på 50 mg eller 100 mg dagligt sædvanligvis tilstrækkeligt.
For at lindre smerter om natten og tage morgenstivhed kan du tage tabletter om dagen og supplere med
at bruge en suppositorie ved sengetid. Du må ikke overskride den samlede højeste daglige dosis på
150mg.
Tag Diclon i så kort tid og med så lav dosis som muligt for at mindske bivirkningerne.
For lindring af menstruationssmerter
1-2 suppositorier på 50 mg dagligt. Du kan øge dosis efter behov, men du må ikke bruge mere end
højst 200 mg daglig, f. eks. 4 suppositorier på 50 mg i 1 – 3 dage.
Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge Diclon 100mg suppositorier til alle de anførte doseringer.
Ældre
Brug den laveste dosis, som er tilstrækkelig til behandling af dine symptomer, i så kort tid som muligt.
Børn og unge
Børn og unge under 14 år må normalt ikke bruge Diclon suppositorier på 100 mg på grund af styrken
af suppositorierne.
Nedsat nyre- og leverfunktion
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.
5
Hvis du har brugt for mange Diclon
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Diclon, end der står her, eller flere
end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering kan f.eks. være
• kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré
• blødninger fra maven og tarmkanalen
• svimmelhed, usikre bevægelser, kramper og koma
• tendens til væske i kroppen, for lavt blodtryk
• åndedrætsbesvær med blåfarvning af læber og negle
• tendens til blødninger.
Hvis du har glemt at bruge Diclon
Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den
næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig en dobbeltdosis. Hvis du er i tvivl eller har
glemt flere doser, så tal med lægen.
Hvis du holder op med at bruge Diclon
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.
4. BIVIRKNINGER
Diclon kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.
• Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet på grund af sår i mavesæk eller tarm.
Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodige opkastninger
og/eller blodig eller sort, stinkende afføring eller til hul i mavesæk eller tarm med meget
voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring
evt. 112.
Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.
• Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls eller hævede
ben på grund af dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
• Vejrtrækningsbesvær/åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet (for få
blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
• Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion på grund af nedsat nyrefunktion.
Kontakt læge eller skadestue.
Gulsot, kvalme og opkastninger på grund af leverbetændelse. Kontakt læge eller skadestue.
• Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
• Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden på grund af alvorlig
blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.
• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) på grund af
overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
• Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber på grund af
forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
• Diarré, slim og blødning fra endetarmen på grund af betændelse i tarmen. Kontakt læge eller
skadestue.
• Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og hurtigt aftagende urindannelse på grund af akut
nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
6
• Smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder på
grund af nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.
• Voldsomme smerter over lænden, blodig og plumret urin på grund af afstødning af en del af
nyrevævet. Kontakt læge eller skadestue.
• Voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for luftafgang og afføring på grund af
forsnævring i tarmen. Kontakt læge eller skadestue.
• Voldsomme mavesmerter og feber på grund af betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller
skadestue.
• Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller
skadestue.
Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.
• Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme på grund af blodprop i hjertet.
Ring 112.
• Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed på grund af blodprop i hjernen eller hjerneblødning.
Ring 112.
• Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin på grund af nedbrydning af musklerne. Det
kan ende med nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
• Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
• Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber på grund af
meningitislignende tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver
alment sløj med hovedpine, feber og nakkestivhed.
• Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden
ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
• Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
• Voldsom, hurtigt udviklet gulsot med kvalme, opkastning og meget udtalt sløjhed. Kontakt læge
eller skadestue.
• Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelse som f.eks. angst på grund af anfald af
porfyri. Kontakt læge eller skadestue.
• Hoste, opspyt og feber på grund af lungebetændelse. Kontakt lægen.
• Akut sindslidelse. Kontakt lægen.
Ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter.
• Diarré, sure opstød.
Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.
• For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er
alvorligt.
• Vand i kroppen. Kontakt lægen.
• Irritation i endetarmen.
• Hovedpine, svimmelhed, susen for ørerne (Tinnitus).
• Kvalme, opkastning, mavesmerter, luftafgang fra tarmen, appetitmangel, forstoppelse.
• Udslæt og kløe.
Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.
• Almen sløjhed, tendens til infektioner, især halsbetændelse og høj feber på grund af forandringer i
blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte
læge.
• Astma, åndenød. Kontakt læge eller skadestue.
• Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
• Bleghed og træthed på grund af blodmangel. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
• Nældefeber, eksem og betændelse i huden.
• Snue, overfølsomhed.
• Søvnløshed, rastløs uro, irritabel adfærd, angst.
7
Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.
• Hjertebanken.
• Søvnlignende bevidsthedssvækkelse.
• Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær på grund af betændelse i spiserøret.
• Mundbetændelse, betændelse i tungen.
• Rødme af huden, feber med udslæt i ansigt og på arme og ben.
• Udslæt på grund af solen eller solarium.
• Mindre blødninger i hud og slimhinder.
• Hårtab.
Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.
• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af
ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
• Feber, træthed, sløjhed på grund af betændelse i blodkar. Det kan hos nogle udvikle sig til en
alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
• Dobbeltsyn og sløret syn. Kontakt lægen.
• Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden. Blæredannelse i huden.
• Forværring af hæmorider.
• Mareridt, hukommelsesbesvær, forvirring, rysten.
• Nedsat hørelse, smagsforstyrrelser.
Diclon kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om
ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. urinprøver og blodprøver, herunder kolesterol og levertal,
som igen bliver normale, når behandlingen ophører.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generede eller bliver værre, eller hvis du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om
bivirkninger kan blive bedre.
Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
• Opbevar Diclon utilgængeligt for børn.
• Du kan opbevare Diclon ved almindelig temperatur.
• Brug ikke Diclon efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i
den nævnte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i
afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Diclon 100 mg, suppositorier indeholder
• Aktivt stof: Diclofenac.
• Øvrige indholdsstoffer: Hårdfedt
Udseende og pakningstørrelser
Udseende
Diclon 100 mg suppositorier er hvide, blanke og torpedoformede.
8
Pakningstørrelser
Diclon suppositorier findes i pakninger med 10 og 50 stk.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 København S
Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2010

Ingen kommentarer:

Send en kommentar