Diprolen® salve/gel, 0,05 % Schering-Plough

Diprolen® salve/gel, 0,05 %
Schering-Plough
Læs denne information godt igennem, før De begynder at bruge medicinen
– Gem denne information, De får måske brug for at læse den igen.
– Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek.
– Lægen har ordineret Diprolen salve/gel til Dem personligt. Lad derfor være med at give den til andre.
I denne information er der oplysninger om:
1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som De skal læse, før De bruger Diprolen salve/gel.
3. Sådan skal De bruge Diprolen salve/gel.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.
1. Virkning og anvendelse
– Diprolen salve er en glat, hvid, ensartet salve med perlemorsglans.
– Diprolen gel er en glat, hvid, ensartet gel.
– Diprolen indeholder et stærkt binyrebarkhormon.
– Diprolen dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem
eller psoriasis.
– De kan bruge Diprolen til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis.
– Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.
2. Vigtig information som De skal læse, før De bruger Diprolen salve/gel
Brug ikke Diprolen salve/gel hvis:
– De er overfølsom over for det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Diprolen salve/gel.
– De har betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.
Brug ikke Diprolen mod:
– En betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, på kinderne og i panden (rosacea).
– Betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
– Bumser eller på områder med bumser.
– Sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelsessår, skoldkopper og helvedesild).
– Hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.
Særlige forholdsregler
– De må ikke dække det indsmurte område med tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster.
– Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at Deres læge igen har set på Deres hudsygdom.
– De bør ikke bruge hormonsalve eller -gel længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved
endetarmsåbning og på kønsdele.
– De bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
– Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
– Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør De tale med Deres læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.
– De bør ikke bruge Diprolen rundt om øjnene.
– Undgå at få Diprolen i øjnene.
– Hvis De har brugt Diprolen i lang tid, må De ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre Deres hudsygdom. Tal med lægen om langsom
aftrapning af behandlingen.
– Deres binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når De bruger Diprolen i længere tid. Fortæl derfor lægen, at De bruger Diprolen, hvis De er kommet
alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
– Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Diprolen salve/gel.
Brug af anden medicin
Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin
købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
De kan bruge Diprolen sammen med anden medicin.
Graviditet og amning
Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De bruger nogen form for medicin.
Graviditet:
De må kun bruge Diprolen salve/gel efter lægens anvisning.
Amning:
De kan bruge Diprolen i korte perioder, selv om De ammer. Spørg lægen.
De bør ikke bruge Diprolen salve/gel på brystet mens De ammer.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Diprolen påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Diprolen salve/gel
Diprolen salve og gel indeholder propylenglycol, der kan give irritation af huden.
Diprolen salve indeholder propylenglycolmonopalmitostearat, der kan give irritation af huden.
3. Sådan skal De bruge Diprolen salve/gel
Dosering
Voksne: Påsmør Diprolen salve/gel i et tyndt lag 1-2 gange daglig.
Børn: De må kun bruge Diprolen salve/gel til børn under 12 år efter aftale med lægen.
Vask hænder efter brug, med mindre det er hænderne der behandles.
Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.
Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.
Har De brugt for meget Diprolen salve/gel?
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere af Diprolen salve/gel, end der står i denne information, eller mere end lægen har
foreskrevet, og De føler Dem utilpas.
I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug kan De få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede
fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger, som står i bivirkningsafsnittet.
Har De glemt at bruge Diprolen salve/gel?
Smør et tyndt lag Diprolen salve/gel på, så snart De kommer i tanke om det, og fortsæt derefter som lægen har anvist.
4. Bivirkninger
Diprolen salve/gel kan som al anden medicin give bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger ved brug af Diprolen salve
Sjældne til meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede):
– Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øgede fedtdepoter på maven og i nakken. Kontakt lægen.
06D003911IN R
0 0 3 9 1 1
0 0 3 9 1 1
0 0 3 9 1 1
0 0 3 9 1 1
06D003911IN.indd 1 3/26/07 2:52:30 PM
F O R INF O RMAT I ON ONLY
REPLACES OLD CODE 06D002822IN DATE OF START UP 04jan2007
COUNTRY DENMARK
DTP LDE CO LS
PROFILE IN31GV SIZE (mm) W170,00 x L265,00
SUPPLIER 1 PRESSPHARMA/PDF/FTP
SUPPLIER 2 N/A
NEW CODE 06D003911IN SUBMISSION 1.1
PRODUCTNAME Diprolen Cream/Ointment
CONCENTRATION 0,05%
PRESENTATION 50 g
COLORS 1 black N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
– Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
– Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
– Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.
Hyppighed er ikke kendt:
– Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.
Ikke alvorlige bivirkninger ved brug af Diprolen salve
Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):
– Ny betændelse kan opstå i hud, som er behandlet med Diprolen.
– Tynd hud, der let går i stykker.
– Strækmærker.
– Rødme i ansigtet omkring hage og næse (steroid-rosacea).
– Små punktformede eller større blødninger i huden (purpura).
Hyppighed er ikke kendt:
– Sløring af betændelse i huden, forværring af betændelse i huden.
– Nældefeber.
– Rødme, tør hud, kløe, brænden, irritation.
– Udslæt med bumser.
– Udslæt omkring munden.
– Allergisk kontakteksem.
– Laset og opblødt hud.
– Små væskefyldte blærer.
– Udvidning af de små kar i huden.
– Forværring af eksem ved ophør af behandlingen.
Alvorlige bivirkninger ved brug af Diprolen gel
Sjældne til meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede):
– Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øgede fedtdepoter på maven og i nakken. Kontakt lægen.
– Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
– Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
– Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.
Hyppighed er ikke kendt:
– Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.
Ikke alvorlige bivirkninger ved brug af Diprolen gel
De mest almindeligt rapporterede bivirkninger er, mild til moderat og forbigående brænden/svien, tør hud, kløe og irritation.
Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):
– Ny betændelse kan opstå i hud, som er under behandling med Diprolen.
– Tynd hud, der let går i stykker.
– Strækmærker.
– Rødme i ansigtet omkring hage og næse (steroid-rosacea).
– Små punktformede eller større blødninger i huden (purpura).
Hyppighed er ikke kendt:
– Betændelse i hårsække.
– Mild til moderat forbigående brænden/svien, tør hud, kløe, irritation.
– Udslæt med bumser.
– Betændelse med røde knopper omkring næse og mund.
– Allergisk kontakteksem.
– Laset og opblødt hud.
– Små væskefyldte blærer.
– Forværring af eksem ved ophør af behandlingen.
Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker De information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller
apoteket.
Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om
bivirkninger kan blive bedre.
Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/.
5. Opbevaring
Opbevar Diprolen salve/gel utilgængeligt for børn.
Brug ikke Diprolen salve/gel efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Opbevar ikke Diprolen salve ved over 25 °C.
6. Yderligere information
Aflever altid medicinrester på apoteket.
Diprolen salve indeholder:
– Diprolen, salve, 0,05 %.
– Det virksomme stof i Diprolen salve er betamethasondipropionat.
– De øvrige indholdsstoffer er: Propylenglycolmonopalmitostearat; propylenglycol; hvid bivoks; hvid blød paraffin.
Diprolen gel indeholder:
– Diprolen, gel, 0,05 %.
– Det virksomme stof i Diprolen gel er betamethasondipropionat.
– De øvrige indholdsstoffer er: Titandioxid (E171); carbomer 940; natriumhydroxid; propylenglycol; renset vand.
Pakningsstørrelse:
Salve/gel: Tube á 50g
Markedsføring i Danmark:
Schering-Plough Europe, 73 Rue de Stalle, 1180 Bruxelles, Belgien
Fremstiller / Fremstilling:
Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg, Belgien
Repræsentant i Danmark:
Schering-Plough A/S, Lautrupbjerg 2, 2750 Ballerup
Revideret november/2006
06D003911IN V
06D003911IN.indd 2 3/26/07 2:52:31 PM

Ingen kommentarer:

Send en kommentar