Drytec, radionuklidgenerator Natriumpertechnetat (99mTc

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Drytec, radionuklidgenerator
Natriumpertechnetat (99mTc)
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirk-ninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide om Drytec
3. Sådan bliver du undersøgt med Drytec
4. Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Drytec er kun til diagnostisk brug, dvs. i forbindelse med undersøgelser og ikke i forbindelse med behandling.
Drytec danner en opløsning af et radioaktivt stof (technetium-99m), der bruges til scanningsunder-søgelser.
Du kan få Drytec til undersøgelse af

Skjoldbruskkirtlen

Spytkirtlerne

Mave og tarm

Hjernen

Hjertet og blodkarrene

Tårekanalerne
Lægen kan give dig Drytec for noget andet. Spørg lægen.
2.
DET SKAL DU VIDE OM DRYTEC
Du må ikke få Drytec

hvis du er overfølsom (allergisk) over for natriumpertechnetat eller et af de øvrige ind-holdsstoffer.
I forbindelse med undersøgelsen vil personalet oplyse dig om, hvordan du evt. skal forholde dig for at begrænse strålingsrisikoen for dig selv og personer i din nærhed.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlæ-gemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Tal med lægen, hvis du tager medicin mod

leddegigt, alvorlig psoriasis eller kræft (methotrexat)

smerter.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.
Graviditet
Tal med lægen, hvis en menstruation er udeblevet, eller hvis der er den mindste chance for, at du kan være gravid.
Du vil normalt ikke blive undersøgt med Drytec, hvis du er gravid. Lægen vil vurdere det for hver enkelt.
Amning
Du må ikke amme, hvis du får Drytec, da små mængder radioaktivitet går over i modermælken. Det kan være, at din læge venter med at undersøge dig med Drytec, til du er færdig med at amme. Hvis det ikke er muligt at vente med undersøgelsen, skal du:

stoppe med at amme

give dit barn modermælkserstatning

malke ud og kassere mælken.
Lægen vil fortælle dig, hvornår du kan begynde at amme igen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Det er uvist, om Drytec påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Drytec
Drytec indeholder 0,15 mmol (eller 3,54 mg) natrium pr. ml. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.
2
3.
SÅDAN BLIVER DU UNDERSØGT MED DRYTEC
Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.
Den sædvanlige dosis er
Din dosis afhænger din alder, højde og vægt og typen af undersøgelse.
En læge eller uddannet sundhedspersonale vil normalt give dig indsprøjtningen.
Du vil få indsprøjtet Drytec i en blodåre, eller du vil få dryppet øjet med Drytec.
Den person, der undersøger dig, vil fortælle dig alt, hvad du har brug for at vide om sikker brug af Drytec.
Børn
Dosis afhænger af barnets vægt. Lægen kan fortælle dig, hvad dosis er.
Hvis De har fået for meget Drytec
Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Drytec.
4. BIVIRKNINGER
Drytec kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Dyb bevidstløshed (koma). Kontakt straks læge eller sundhedspersonale.
Ikke alvorlige bivirkninger
Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Overfølsomhed.

Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Hævelse af ansigt.

Svaghedsfølelse, besvimelse, lavt blodtryk pga. af udvidelse af blodkarrene.

Nældefeber.

Kløe.
Drytec udsender radioaktiv stråling. Radioaktiv stråling kan være kræftfremkaldende eller udvikle nedarvede sygdomme. Risikoen er dog meget lille.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirk-ninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Læge-middelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.
3
4
5. OPBEVARING
Opbevar Drytec utilgængeligt for børn.
Drytecs pakning indeholder oplysninger om opbevaringsbetingelser og udløbsdato. Sygehusets per-sonale vil sikre, at Drytec opbevares og bortskaffes korrekt, og at det ikke bruges efter den udløbs-dato, der står på pakningen.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Drytec, radionuklidgenerator indeholder:

Aktivt stof: natriumpertechnetat (99mTc).

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid og vand til injektionsvæsker.
Udseende
Drytec er en radionuklidgenerator i en plastikbeholder med bærehåndtag.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller
GE Healthcare Limited
Amersham Place
Little Chalfont
Buckinghamshire HP7 9NA
Storbritannien
Repræsentant for Danmark
GE Healthcare A/S
Park Allé 295
2605 Brøndby
Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2010

Ingen kommentarer:

Send en kommentar