Duact® 8 mg/60 mg hårde kapsler Acrivastin/pseudoephedrin

Indlægsseddel: Information til brugeren
Duact® 8 mg/60 mg hårde kapsler
Acrivastin/pseudoephedrin
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.
Du kan få Duact uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Duact.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Duact
3. Sådan skal du tage Duact
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. Virkning og anvendelse
Duact indeholder to slags medicin, nemlig acrivastin og pseudoephedrin. Acrivastin modvirker allergi (overfølsomhed). Pseudoephedrin får de små blodkar i næsens slimhinder til at trække sig sammen. Det giver mere luft gennem næsen.
Du kan bruge Duact mod høfeber med tilstoppet næse, nysen, kløe i næsen, løbende næse og rindende, kløende og røde øjne.
Hvis din læge har sagt, at du skal tage Duact for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Duact
Tag ikke Duact, hvis du
- er overfølsom (allergisk) over for acrivastin og pseudoephedrin eller over for tripolidin eller et af de øvrige indholdsstoffer
- lider af forkalkning i hjertets kranspulsårer eller har stærkt forhøjet blodtryk
- har stærkt nedsat nyrefunktion
- har svært forhøjet stofskifte
- lider af vandladningsbesvær
- bruger anden medicin med pseudoephedrin
- er eller har været i behandling for depression med MAO-hæmmere inden for de seneste 14 dage
- bruger anden medicin med det antibakterielle stof furazolidon.
2
Vær ekstra forsigtig med at tage Duact
Tal med lægen, før du tager Duact, hvis du
- får medicin mod forhøjet blodtryk
- får medicin mod depression (tricykliske antidepressiva)
- får antihistaminer mod allergi, appetit-hæmmende midler og amfetaminlignende stimulanser
- har eller har haft hjertesygdomme
- har hurtig puls
- for nylig har haft en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning eller har høj risiko for at få det
- har sukkersyge
- har for højt stofskifte
- har øget tryk i øjet (grøn stær)
- har forstørret blærehalskirtel (prostata)
- får medicin, der virker sammentrækkende på dine kar (spørg din læge)
- skal bedøves i forbindelse med en operation. Behandling med Duact bør ophøre 24 timer før bedøvelse.
Pseudoephedrin giver et positivt resultat i dopingtest.
Hvis du er over 60 år, skal du muligvis have en mindre dosis end den anbefalede. Spørg din læge.
Brug af anden medicin Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Anden medicin kan påvirke virkningen af Duact, og Duact kan påvirke virkningen af anden medicin.
Tal med din læge, hvis du bruger medicin mod
- depression (MAO-hæmmere og tricykliske antidepressiva)
- forhøjet blodtryk (spørg din læge)
- allergi (antihistaminer)
- infektion med multiresistente bakterier (linezolid, et antibiotikum)
- CNS-stimulerende midler
- appetit-hæmmende midler
- amfetaminlignende stimulanser.
Tag ikke Duact i 2 døgn før en allergitest (priktest), da det kan påvirke resultatet af testen.
Graviditet og amning Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet:
Hvis du er gravid, må du kun tage Duact efter aftale med lægen.
Amning: Hvis du ammer, må du ikke tage Duact, da Duact går over i modermælken. Tal med lægen.
Trafik- og arbejdssikkerhed Duact kan virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal du tage hensyn til, hvis
3
du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. Duact kan forstærke virkningen af alkohol, så din dømmekraft og agtpågivenhed bliver nedsat.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Duact Duact kapsler indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
3. Sådan skal du tage Duact
Hvis din læge har ordineret Duact til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Den sædvanlige dosis er
Voksne og børn over 12 år:
1 kapsel ved behov, højst 3 gange daglig, eller som aftalt med lægen.
Børn under 12 år:
Børn under 12 år må kun få Duact efter lægens anvisning.
Kapslen skal synkes hel sammen med vand.
Behandlingen må ikke fortsættes ud over 2-3 uger uden lægens anvisning.
Hvis du har taget for mange Duact kapsler Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Duact, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med. Symptomer på overdosering er irritabilitet, rastløshed, rysten, kramper, hjertebanken, forhøjet blodtryk og besvær med at lade vandet.
Hvis du har glemt at tage Duact Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.
4. Bivirkninger Duact kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger:
Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Overfølsomhedsreaktioner: Du kan mærke, at du pludseligt får svært ved at trække vejret efter at have taget Duact. Din vejrtrækning kan blive hvæsende, eller du hoster. Du kan også mærke, at det klør, og du hæver op (sædvanligvis i ansigtet, på læberne, tungen eller i svælget). Kan være livsfarligt. Ring 112.
Andre bivirkninger er angivet herunder:
Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter) Døsighed. Kontakt lægen.
Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Søvnforstyrrelser, herunder søvnløshed.
4
Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter) Hallucinationer. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen. Besvær med at lade vandet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Akut udslæt ledsaget af feber. Tal med lægen.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.meldenbivirkning.dk.
5. Opbevaring
Opbevares utilgængeligt for børn. Brug ikke Duact efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. Yderligere oplysninger
Duact 8 mg/60 mg hårde kapsler indeholder
Aktive stoffer: Hver kapsel indeholder 8 mg acrivastin og 60 mg pseudoephedrin (som pseudoephedrinhydrochlorid).
Øvrige indholdsstoffer: I kapslen: Lactose, natriumstivelsesglycolat, magnesiumstearat. Selve kapslen består af: Gelatine, titandioxid (E171), jernoxid (E172). Blæk: Opacode grå S-1-27641 og Opacode sort S-1-27794.
Udseende og pakningsstørrelse
Udseende
Duact er en hård, hvid kapsel mærket Wellcome - DUACT.
Pakningsstørrelse Duact findes i blisterpakning med 24 kapsler.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen
GlaxoSmithKline Pharma A/S
Nykær 68
2605 Brøndby
Telefon: 36 35 91 00
E-mail: dk-info@gsk.com
Fremstiller
S.C. Europharm S.A., Brasov, Rumænien
5
Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2011.
Den nyeste indlægsseddel kan findes på Lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.indlaegsseddel.dk/.
GSK logo

1 kommentar:

  1. Hej,
    Den bedste pris for det oprindelige produkt med hurtig levering, som du kan finde på apoteket, er der - http://scandinavianrxbestbuy.com

    SvarSlet