inotyol

inotyol
Læs denne information godt igennem, før
De begynder at bruge medicinen.
De kan få denne medicin uden recept. For at
opnå bedste virkning, skal De altid følge
vejledningerne i denne information.
• Gem informationen. De får måske
brug for at læse den igen.
• Ønsker De mere information, så
kontakt læge eller apotek.
• Hvis De ikke får det bedre, eller
hvis De har fået det værre, skal De
kontakte lægen.
• Hvis en bivirkning bliver alvorlig,
eller De bemærker nogen form for
bivirkninger, som ikke er nævnt i
denne information, bør De fortælle
det til Deres læge eller apotek.
Indholdsfortegnelse:
1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som De skal læse,
før De bruger Inotyol
3. Sådan skal De bruge Inotyol
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Inotyol er en tjæreholdig salve.
De kan bruge Inotyol til:
• At lindre svie og kløe ved
hudirritation.
• At behandle røde barnenumser.
• At behandle forskellige former for
eksem.
Lægen kan have foreskrevet anden
anvendelse. Følg altid lægens anvisning.
2.VIGTIG INFORMATION SOM DE
SKAL LÆSE, FØR DE BRUGER
INOTYOL
Brug ikke Inotyol hvis:
• De er overfølsom over for et eller
flere af de aktive stoffer eller et eller
flere af de øvrige indholdsstoffer i
Inotyol.
• De har væskende og betændte sår i
det hudområde, De behandler.
Særlige forholdsregler
De bør ikke bruge Inotyol, hvis De vil tage
solbad eller gå i solarium.
Inotyol kan smitte af på tøjet.
Brug af anden medicin
Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De
bruger anden medicin, eller har brugt det for
nylig. Det gælder også for medicin, som
ikke er på recept, medicin som er købt i
udlandet, naturlægemidler samt stærke
vitaminer og mineraler.
De kan bruge Inotyol sammen med anden
medicin.
Graviditet og amning
Få vejledning hos lægen eller på apoteket,
før De bruger nogen form for medicin.
Graviditet
De kan bruge Inotyol under graviditet.
Amning
De kan amme, selv om De bruger Inotyol.
De må ikke bruge Inotyol på brystvorterne,
hvis De ammer.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Inotyol påvirker ikke arbejdssikkerheden
eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Vigtig information om nogle af de øvrige
indholdsstoffer i Inotyol
Inotyol salve indeholder lanolin, som kan
give lokalt hududslæt (f. eks. kontakteksem).
3. SÅDAN SKAL DE BRUGE
INOTYOL
Dosering
Voksne:
Smør salven på huden 1-3 gange daglig.
Børn:
De bør ikke bruge Inotyol salve til børn
under 2 år uden lægens anvisning.
Smør salven på barnets hud 1-3 gange
daglig.
Har De brugt for meget Inotyol?
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,
hvis De har brugt mere Inotyol, end der står
i denne information, eller mere end lægen
har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.
Der er ikke kendskab til forgiftninger efter
brug af Inotyol.
Har De glemt at bruge Inotyol?
De skal smøre salven på, når De kommer i
tanke om det.
4. BIVIRKNINGER
Inotyol kan som al anden medicin give
bivirkninger.
Ikke alvorlige bivirkninger
Sjældne til meget sjældne bivirkninger
(forekommer hos færre end 1 ud af 1000
patienter)
• Kontakteksem.
Hyppigheden ikke kendt
• Øget følsomhed af huden over for
lys.
• Betændelse i hårsække.
Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre
bivirkninger end dem, der står her, så
bivirkningerne kan blive indberettet til
Lægemiddelstyrelsen, og viden om
bivirkninger kan blive bedre.
Fortæl læge eller apotek, hvis De får
bivirkninger, der bliver ved og er generende.
Nogle bivirkninger kan kræve behandling.
Patienter eller pårørende kan også
indberette bivirkninger direkte til
Lægemiddelstyrelsen.
De finder skema og vejledning under
bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens
netsted:
http://www.laegemiddelstyrelsen.dk
5. OPBEVARING
Opbevar Inotyol utilgængeligt for børn.
Opbevar ikke Inotyol ved over 30 ºC.
Brug ikke Inotyol efter den udløbsdato, der
står på pakningen.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Aflever altid medicinrester på apoteket.
Inotyol, salve indeholder:
• De aktive indholdsstoffer i 1 g
Inotyol salve er ichthammol 15 mg,
zinkoxid 150 mg, titandioxid (E171)
50 mg.
• Hjælpestofferne er vandfri lanolin,
hvid blød paraffin, tynd paraffinolie,
lavendelolie, renset vand.
Pakningsstørrelser:
Tube, 50 g
Markedsføring i Danmark:
Laboratoires Fournier SA
28 Boulevard Clémenceau
BP 27912
21079 DIJON Cedex
Frankrig
Fremstiller.
Laboratoires URGO
ZI Excellence 2000,
21800 Chevigny-Saint-Sauveur
Frankrig
Repræsentant i Danmark
Abbott Laboratories A/S
Emdrupvej 28C
2100 København Ø
Telefon 39 77 00 00
Revideret
Februar 2011

Ingen kommentarer:

Send en kommentar