INVICORP 25 mikrogram / 1 mg og 25 mikrogram / 2 mg, injektionsvæske,opløsning aviptadil / phentolaminmesylat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
INVICORP 25 mikrogram / 1 mg og 25 mikrogram / 2 mg, injektionsvæske,opløsning aviptadil / phentolaminmesylat
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tagemedicinen.•Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.•Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, du vil vide. •Lægen har ordineret Invicorp til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. •Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN 1.Invicorps virkning og hvad du skal bruge det til2.Det skal du vide, før du begynder at tage Invicorp3.Sådan skal du tage Invicorp4.Bivirkninger 5.Sådan opbevarer du Invicorp6.Yderligere oplysninger1.INVICORPS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TILDe aktive indholdsstoffer i Invicorp (aviptadil og phentolaminmesylat)påvirker blodstrømmen ind og ud af penis. I store træk øgerphentolaminmesylat blodtilstrømningen til penis, mens aviptadil nedsætterblodudstrømningen fra penis. Du kan tage Invicorp, hvis du har rejsningsproblemer for nemmere at opnårejsning.Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 2.DET SKAL DU VIDE FØR DU BEGYNDER AT TAGE INVICORPTag ikke Invicorp hvis:•du er overfølsom (allergisk) over for aviptadil eller phentolaminmesylat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Invicorp.•du har eller har haft leukæmi eller knoglekræft eller har seglcelleanæmi,da du risikerer at få en smertefuld, langvarig rejsning.•du er i behandling med blodfortyndende medicin som warfarin eller heparin, herunder også såkaldt lavmolekylært heparin (dalteparin, enoxaparin, tinzaparin). •din læge har advaret dig mod at have samleje på grund af din helbredstilstand.Vær ekstra forsigtig med at tage InvicorpTal med din læge, hvis:•du har hjerteproblemer eller har haft et slagtilfælde.•din penis er skæv, eller du har forsnævret forhud eller andre afvigelser afpenis.•dine nyrer eller din lever fungerer dårligt.•du er over 75 år.Hvis du får hjertebanken eller en hurtig puls, bør du stoppe med at tageInvicorp.Hvis din rejsning er ubehagelig og smertefuld eller har varet i mere end 4timer, skal du kontakte læge eller skadestue.Det er vigtigt, at du lærer at tage Invicorp korrekt.Brug af anden medicin•Du bør ikke tage anden medicin mod rejsningsproblemer samtidig med,at du tager Invicorp. Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller harbrugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept,naturlægemidler samt stærke vitaminer, mineraler og medicin du har købt iudlandet.Graviditet og amningIkke relevant. Invicorp bruges kun af mænd.Vigtige oplysninger om visse af indholdsstofferne i InvicorpInvicorp indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. dener i det væsentlige natriumfri.3.SÅDAN SKAL DU TAGE INVICORPInvicorp er beregnet til indsprøjtning i det bløde væv på begge sider afpenisskaftet (intrakavernøs injektion). En læge eller sygeplejerske vil visedig, hvordan du tager den første indsprøjtning. Forsøg ikke selv at indsprøjte Invicorp, hvis: •du ikke har fået det vist.•du havde problemer med den første indsprøjtning. •du ikke forstod instruktionerne.Sidst i indlægssedlen finder du oplysninger om, hvordan du tager Invicorpkorrekt. Hvis du ikke kan huske, hvordan du skal tage indsprøjtningerne,bør du kontakte din læge. Du må ikke prøve at tage en indsprøjtning, hvisdu ikke er sikker på, hvad du skal gøre.DoseringStartdosis er 25 mikrogram / 1 mg Invicorp. Hvis virkningen erutilstrækkelig, kan lægen øge dosis til 25 mikrogram / 2 mg Invicorp.Du må ikke tage mere end 1 indsprøjtning i løbet af en dag og ikke mereend 3 indsprøjtninger om ugen.Hver ampul indeholder den nøjagtige mængde til en enkelt indsprøjtning.Du skal indsprøjte hele indholdet af ampullen.Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brugfor.Du bør kun ændre dosis eller holde op med behandlingen efter aftale medlægen.Hvordan du skal bruge InvicorpInvicorp skal have stuetemperatur før brug. Medmindre din læge harinstrueret dig på anden måde, skal du følge doseringsvejledningen her, daInvicorp ellers ikke virker efter hensigten.Du bør tage den første indsprøjtning under overvågning af en læge ellersygeplejerske.Efter indsprøjtning af InvicorpEfter du har indsprøjtet Invicorp, vil det tage lidt tid, inden du får rejsning.Indsprøjtningen bør sikre dig en tilstrækkelig rejsning til at kunnegennemføre et samleje. Rejsningen varer normalt ikke mere end en time. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis din rejsning varer længere end 4timer efter indsprøjtning af Invicorp.Hvis du har taget for meget InvicorpKontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere afInvicorp, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du følerdig utilpas.4. BIVIRKNINGER Invicorp kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle fårbivirkninger. Alvorlige bivirkningerSjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000behandlede)•Vedvarende smertefuld rejsning. Du bør straks kontakte læge eller skadestue, hvis din rejsning varer længere end 4 timer. Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000behandlede)•Hjertekramper, smerter i brystet. Kontakt læge eller skadestue.•Blodprop i hjertet med åndenød, angst, evt. stærk smerteudstråling i venstre arm og brystsmerter. Ring 112.Ikke alvorlige bivirkningerAlmindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100behandlede)•Rødmen af ansigtet og den øverste del af kroppen.•Blå mærker omkring indstiksstedet. Du kan nedsætte risikoen for blå mærker ved at undgå at sprøjte Invicorp i synlige blodårer.Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af1.000 behandlede)•Hovedpine, svimmelhed.•Hurtig hjerterytme (puls). Hjertebanken.Stop med at anvende Invicorp hvis du får nogle af disse bivirkninger.Aviptadil IPhentolaminmesylatDanish
•Blodansamling under huden ved indstiksstedet.Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000behandlede)•Små knuder på penis ved gentagne indsprøjtninger.•Smerter på indstiksstedet.Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der stårher, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, ogviden om bivirkninger kan blive bedre.Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og ergenerende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte tilLægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger påLægemiddelstyrelsens netsted: www. laegemiddelstyrelsen.dk5.SÅDAN OPBEVARER DU INVICORPOpbevar Invicorp utilgængeligt for børn.Brug ikke Invicorp efter den udløbsdato, der står på pakningen.Du skal opbevare Invicorp ampuller i køleskab ved 2-8oC. Du må ikkenedfryse Invicorp.Ampullen skal have stuetemperatur før anvendelse. Du skal tageindsprøjtningen inden for 24 timer efter, at du har taget ampullen ud afkøleskabet.Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn tilmiljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet ellerskraldespanden.Ampuller i papæske:Efter brug afklippes kanylen ved hjælp af enkanylesaks f.eks. ”BD Safe-clip”. Ampul og kanyle bortskaffes herefter i endertil egnet kanylebeholder.Ampuller i plasticbeholder:Efter brug sættes beskyttelseskapperneigen forsigtigt på kanylerne, som lægges tilbage i plasticbeholderen sammenmed de brugte ampuller og sprøjter. Inden bortskaffelse lukkes beholderenforsvarligt med låseanordningen.6.YDERLIGERE OPLYSNINGERInvicorp injektionsvæske indeholderDe aktive indholdsstoffer er aviptadil og phentolaminmesylat.Hver Invicorp ampul 25 mikrogram / 1 mg indeholder 25 mikrogramaviptadil og 1 mg phentolaminmesylat.Hver Invicorp ampul 25 mikrogram / 2 mg indeholder 25 mikrogramaviptadil og 2 mg phentolaminmesylat.De øvrige indholdsstoffer er: Natriumchlorid, dinatriumedetat,phosphorsyre, saltsyre, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker. Udseende og pakningsstørrelserInvicorp er en steril opløsning til indsprøjtning indeholdt i en lysebrunglasampul (0,35 ml).Invicorp fås i pakninger med•5 eller 10 ampuller i en papæske.•2 ampuller i en plasticbeholder, der yderligere indeholder to lange kanyler, to korte kanyler og to sprøjter.Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.Markedsføring i DanmarkArdana Bioscience Ltd.38 Melville StreetEdinburg, EH3 7HAStorbritannienFremstillerThe Specials LaboratoryUnits 1 & 2, Regents DriveLow Prudhoe Industrial EstatePrudhoe, Northumberland NE42 6PXStorbritannienRevideretnovember 2006BRUGSANVISNING FOR INVICORP INDSPRØJTNING1.Vask dine hænder og tør dem i et rent håndklæde.2.Tag en ampul (glasbeholder) med to fingre og sving den forsigtigt forat sikre, at al væsken befinder sig forneden i ampullen.3.Knæk toppen af ampullen og anbring ampullen forsigtigt på en jævn overflade.4.Åben pakningen, der indeholder den lange kanyle. Den lange kanyle bruger du til at trække medicinen op fra ampullen. DU MÅ IKKE BRUGE DEN VED INDSPRØJTNING. Sæt kanylen på en ren overflade f.eks. en ren papirserviet.5.Tag sprøjten ud af indpakningen og læg den på papirservietten.6.Hold for enden af sprøjten og tag fat i kanylens beskyttelseskappe. Anbring sprøjten i kanylens åbne ende. Tryk og drej kanylen en halv omgang, indtil den er fastlåst. Fjern beskyttelseskappen fra kanylen.7.Stik kanylen ind i ampullen og træk ud i stemplet for at trække al væsken fra ampullen op i sprøjten. Sæt igen beskyttelseskappen på den lange kanyle og fjern kanylen fra sprøjten.8.Åben pakningen, der indeholder den korte kanyle (til indsprøjtning), og læg den på en ren flade f.eks. en papirserviet.9.Hold for enden af sprøjten og hold om den korte kanyles beskyttelseskappe. Saml sprøjten og kanylen. Tryk og drej en halv omgang, indtil kanylen er fastlåst. Fjern herefter beskyttelseskappen fra kanylen.HVORDAN DU GIVER DIG SELV EN INDSPRØJTNING1.Vask området på din penis, hvor du skal have indsprøjtningen, med vand og sæbe, skyl med vand og tør med et rent håndklæde.2.Tag sprøjten med kanylen pegende opad og slå forsigtigt på siden, indtil alle luftbobler er steget op i sprøjtens spids. Tryk forsigtigt på stemplet, indtil få dråber væske kommer ud af kanylen. Dette gøres for at undgå luft i kanylen. 3.Hold kanylen vinkelret mod siden af penis. Vær sikker på, at du ikke sprøjter ind i urinrøret eller i synlige blodårer. Stik herefter kanylen i penis, indtil omtrent halvdelen af kanylen er inde. Tryk forsigtigt på stemplet og sprøjt al væsken ind.4.Træk kanylen ud og anbring beskyttelseskappen på kanylen igen. Læg ampulresterne, den brugte sprøjte og kanyle i en kanylebeholder.Instruktion til ampuller i æskerDanish Evolan Pharma AB
Box 120, Svärdvägen 19
182 12 DanderydMarkedsføring i Danmark
Evolan Pharma AB
P.O. Box 120
SE-18212 Danderyd
SverigeFremstiller
Hameln Pharmaceuticals GmbH
P.O. Box 100863
31758 Hameln
Tyskland
HB-Medical ApS
Kanalholmen 25-29 bygn. 6
DK-2650 Hvidovre
Danmark
The Specials Laboratory
Units 1 & 2, Regents DriveLow Prudhoe Industrial EstatePrudhoe, Northumberland NE42 6PX StorbritannienRevideret april 2011

Ingen kommentarer:

Send en kommentar