IPRAMOL STERI-NEB AMPULLER 0,5 mg / 2,5 mg pr. dosis Ipratropiumbromid / salbutamol

IPRAMOL STERI-NEB AMPULLER
0,5 mg / 2,5 mg pr. dosis
inhalationsvæske til nebulisator, opløsning
Ipratropiumbromid / salbutamol
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at
læse den igen.
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er
mere, du vil vide.
Lægen har ordineret Ipramol Steri-Neb til
dig personligt. Lad derfor være med at give
det til andre. Det kan være skadeligt for
andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en
bivirkning bliver værre, eller du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
1. Ipramol Steri-Neb ampullers virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ipramol Steri-Neb ampuller
3. Sådan skal du tage Ipramol Steri-Neb ampuller
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Ipramol Steri-Neb ampuller
6. Yderligere oplysninger
IPRAMOL STERI-NEB AMPULLERS VIRKNING OG HVAD DU
SKAL BRUGE DET TIL
Din medicin hedder Ipramol Steri-Neb 0,5 mg / 2,5 mg pr. dosis inhalationsvæske
til nebulisator, opløsning. De aktive stoffer er ipratropiumbromid
og salbutamol. Ipratropiumbromid og salbutamol tilhører begge en gruppe
af lægemidler, som kaldes bronkodilatorer. Bronkodilatorer hjælper til at
forbedre din vejrtrækning ved at åbne dine luftveje. De glatte muskler som
omgiver luftvejene hindres i at trække sig sammen og dermed holdes
luftvejene åbne. Ipratropiumbromid virker ved at blokkere de nervesignaler,
der sendes til musklerne, som omgiver luftvejene. Salbutol virker ved at
stimulere beta-2-receptorerne i musklerne.
Ipramol Steri-Neb anvendes til behandling af vejrtrækningsproblemer, hos
personer som har langvarige vejrtrækningsvanskeligheder, der skyldes
blokering af luftvejene (såsom kronisk bronkitis, emfysem og astma).
Ipramol Steri-Neb afhjælper hvæsende vejrtrækning, åndenød og trykken for
brystet.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i
denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på
doseringsetiketten.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE IPRAMOL
STERI-NEB AMPULLER
Tag ikke Ipramol Steri-Neb ampuller hvis:
du har unormal hjerterytme, herunder hurtig puls og hjertebanken; hvis
du ved, at du har forstørret hjerte eller du har en tilstand som kaldes
hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati;
du er overfølsom (allergisk) over for salbutamol, ipratropiumbromid eller
atropin (herunder atropinlignende lægemidler) eller et af de øvrige indholdsstoffer
i Ipramol Steri-Neb.
Vær ekstra forsigtig med at tage Ipramol Steri-Neb ampuller hvis:
du har eller tror du kan have en øjensygdom som kaldes grøn stær
(forøget tryk i øjnene) eller du har en hvilken som helst anden øjensygdom.
Din læge kan råde dig til at beskytte dine øjne, når du bruger
Ipramol Steri-Neb inhalationsvæske til nebulisator, opløsning;
du er mand, og du ved du har forstørret prostata, eller hvis du har
problemer med at lade vandet;
du har en hjertesygdom; hvis du har haft et hjerteanfald (myokardie
infarkt) for nylig; hvis du har problemer med dine blodkar eller hvis du
får smerter i dine ben, når du går;
du har sukkersyge (diabetes);
du har en overaktiv skjoldbruskkirtel (tyreoidea);
du har cystisk fibrose;
du er blevet fortalt, at du har en svulst (tumor) i binyren.
Før du starter behandlingen med Ipramol Steri-Neb, skal du fortælle det til
lægen, hvis du lider af en eller flere af tilstandene ovenfor.
Brug af anden medicin
Visse former for medicin påvirker Ipramol Steri-Neb, og kan forstærke
bivirkningerne eller mindske virkningen af Ipramol Steri-Neb. Du skal
fortælle det til din læge, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler:
anden astmamedicin, herunder inhalatorer og tabletter mod astma. Det
gælder både lægemidler, som bruges ”ved behov” såsom salbutamol og
”forebyggende medicin” såsom beclometasondipropionat.
Astmamedicinen kan forøge virkningen af Ipramol Steri-Neb og øge
alvorlighedsgraden af bivirkningerne;
betablokkere (f.eks. medicin som ofte bruges til behandling af hjertesygdomme,
såsom brystsmerter som opstår ved anstrengelse (kaldet angina
pectoris), uregelmæssig hjerteslag eller rytme og højt blodtryk (kaldet
hypertension). Betablokkere inkluderer stoffer såsom propranolol, hvilke
kan medføre et fald i kaliumniveauet i blodet, når de gives samtidigt med
Ipramol Steri-Neb;
nogle lægemidler, som bruges til behandling af depression (sådanne
”antidepressiva” er lægemidler, der ordineres til patienter, som lider af
depression eller angst). Denne lægemiddelklasse omfatter medicin
såsom monoaminooxidasehæmmere (f.eks. phenelzin) eller tricykliske
antidepressiva (f.eks. amitryptilin), og kan forøge virkningerne af salbutamol;
digoxin (mod hjerteproblemer) kan forårsage hjerterytmeproblemer når
det gives sammen med Ipramol Steri-Neb;
diuretika (vanddrivende medicin) kan forstærke blokade af luftvejene;
steroidtabletter (dette er medicin, som bruges til at modvirke
betændelses processer i kroppen, og som omfatter lægemidler såsom
prednisolon) som kan forøge blokaden af luftvejene;
anæstesimidler (bedøvelsesmidler) kan forøge følsomheden af salbutamol
på hjertet - du vil blive overvåget nøje eller din læge kan beslutte at
stoppe behandlingen med Ipramol Steri-Neb, hvis du skal have foretaget
en operation.
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller
har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på
recept.
Hvis du skal gennemgå en operation under narkose, skal du fortælle
narkoselægen, hvilke lægemidler du tager.
Brug af Ipramol Steri-Neb sammen med mad og drikke
Mad og drikkevarer har ingen indflydelse på Ipramol Steri-Neb.
Graviditet og amning
Fortæl det til din læge eller apotek hvis du er gravid, tror du kan være
gravid, eller planlægger at blive gravid eller hvis du ammer.
Ipramol Steri-Neb bør ikke anvendes under graviditet eller amning, med
mindre din læge beslutter, at fordelene for moderen overstiger risikoen for
barnet.
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Dette lægemiddel påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at køre eller
betjene maskiner.
SÅDAN SKAL DU TAGE IPRAMOL STERI-NEB
Ipramol Steri-Neb ampuller er til inhalationsbrug. Opløsningen er til inhalation
gennem munden efter nebulisering.
Brug altid Ipramol Steri-Neb nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl,
så spørg lægen (eller sygeplejersken hvis det er hensigtsmæssigt).
Den sædvanlige dosis for voksne og børn over 12 år er indholdet af en
ampul tre eller fire gange dagligt.
Ældre patienter skal tage den sædvanlige voksendosis.
Ipramol Steri-Neb ampuller anbefales ikke til børn under 12 år.
På etiketten står der, hvor meget du skal tage, og hvor ofte du skal tage det.
Tag aldrig mere medicin end din læge har sagt du skal. Fortæl det til din
læge, hvis dine vejrtrækningsproblemer bliver værre, eller hvis din medicin
ikke lindrer dine vejrtrækningsproblemer lige så meget som tidligere.
Fortæl det også til din læge, hvis du anvender din blå kortvirkende inhalator
med ”behovs-medicin” oftere end du plejer.
Brugsanvisning
Forbered din nebulisator til brug i overensstemmelse
med producentens og lægens anvisninger.
Vrid og drej forsigtigt en ampul fri fra strippen. -
Anvend aldrig medicin fra en ampul som tidligere
har været åbnet og anvend ikke opløsningen hvis
den er misfarvet (billede A).
Hold ampullen lodret og vrid toppen af (billede B).
Pres indholdet over i nebulisatorens beholder
(billede C).
Forbered og anvend nebulisatoren efter
producentens og lægens anvisninger.
Efter du har brugt din nebulisator, skal
tilbageværende opløsning i beholderen kasseres.
Tilbageværende opløsning i ampullen skal også
kasseres.
Rengør din nebulisator grundigt i overensstemmelse
med producentens anvisninger. Det er vigtig
at nebulisatoren holdes ren.
Fortynd ikke opløsning og bland den ikke med andre
lægemidler medmindre lægen har sagt du skal gøre
det.
Enkeltdosisampullen med Ipramol Steri-Neb indeholder
ikke konserveringsmidler og derfor er det vigtigt at
bruge indholdet umiddelbart efter åbning. Hver gang
du anvender Ipramol Steri-Neb i din nebulisator, skal
du bruge en ny ampul.
3
2
1
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER
AT BRUGE MEDICINEN.
B
C
A
Delvis brugte, åbnede eller beskadigede ampuller skal kasseres. Anvend
aldrig en ampul som tidligere har været åbnet.
For at undgå forurening af nebulisator opløsningen i ampullen, er det vigtigt
du følger disse anvisninger.
Synk ikke opløsningen og brug den ikke som injektion.
Opløsning eller forstøvet opløsning må ikke komme i øjnene.
Hvis du har taget for mange Ipramol Steri-Neb ampuller
Hvis du har taget en lidt større dosis en normalt, kan du få hurtigere hjerterytme
(palpitationer) eller skælve. Andre symptomer kan være brystsmerter,
blodtryksændringer, rødmen, rastløshed eller svimmelhed. Disse
symptomer går for det meste over i løbet af et par timer. Kaliumindholdet i
blodet kan falde, og lægen kan nogle gange vælge at undersøge kaliumindholdholdet
i blodet ved at tage en blodprøve. Fortæl din læge hvis du er
bekymret for nogle af disse symptomer, eller hvis de varer ved.
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ipramol
Steri-Neb end der står i denne information, eller mere end lægen har
foreskrevet og du føler dig utilpas.
Hvis du har brug for at konsultere en læge eller tage på sygehuset, skal du
medbringe al den medicin du tager, også det du har købt uden recept. Hvis
det er muligt, skal du tage medicinen med i den originale pakning. Tag
denne indlægsseddel med og vis den til lægen.
Hvis du har glemt at tage Ipramol Steri-Neb ampuller
Hvis du glemmer at tage en dosis til rette tid, skal du tage den så snart du
husker det. Tag ikke to doser samtidigt.
Hvis du holder op med at tage Ipramol Steri-Neb
Du skal ikke stoppe med at tage Ipramol Steri-Neb før du har talt med din
læge om det.
Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig
usikker på.
BIVIRKNINGER
Ipramol Steri-Neb kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle
får bivirkninger. Nogle af bivirkningerne kan være alvorlige og kræve lægehjælp.
Alvorlige bivirkninger
Hvis din astma eller din hvæsende vejrtrækning forværres umiddelbart efter
du har inhaleret Ipramol Steri-Neb inhalationsvæske til nebulisator, opløsning,
eller hvis din vejrtrækning bliver mere besværet eller du får åndenød,
skal du ikke tage mere Ipramol Steri-Neb. Brug omgående din korttidsvirkende
inhalator med ”behovsmedicin”. Du skal stoppe med at bruge Ipramol
Steri-Neb og kontakte din læge med det samme. Lægen kan ordinere en
anden behandling for din tilstand.
Hvis du får øjensmerter eller bliver irriteret i øjnene, får sløret syn eller røde
øjne, eller hvis du ser lysringe eller farvede pletter, skal du omgående kontakte
din læge, da disse symptomer kan kræve behandling.
Hvis du tror, at du kan være allergisk overfor Ipramol Steri-Neb inhalationsvæske
til nebulisator, opløsning, eller hvis du tror, du kan have fået en
allergisk reaktion af opløsningen, skal du stoppe med at bruge Ipramol Steri-
Neb ampuller med det samme og kontakte din læge med det samme.
Ipramol Steri-Neb indeholder salbutamol, som kan sænke kaliumindholdet i
blodet (hypokaliæmi) - og dette kan forårsage muskelsvaghed,
muskeltrækninger eller unormal hjerterytme. Det er mere sandsynligt, at
dette forekommer, hvis du bruger Ipramol Steri-Neb sammen med anden
astmabehandling, inhalationssteroider, steroidtabletter eller diuretika (vanddrivende
medicin). Lægen kan nogle gange tage en blodprøve for at måle dit
kaliumindhold.
Bivirkningsfrekvenser
Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter) omfatter
hovedpine, hjertebanken eller hurtig puls, mundtørhed, kvalme, hoste,
talevanskeligheder og problemer med sløret syn.
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos færre en 1 ud af 100 patienter)
omfatter svimmelhed, forhøjet blodtryk, unormal eller meget hurtig
hjerterytme, nervøsitetsfølelse, opkastning, skælven eller vandladningsbesvær.
Sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1000 patienter)
omfatter anafylaktiske (allergiske) reaktioner herunder hævelse (som kan
påvirke tungen, læberne og ansigtet), vejrtrækningsbesvær og åndenød,
øget svedtendens, rødmen, nedsat blodtryk, irritation i munden og halsen,
mavebesvær / urolig mave, kløe, udslæt, muskelsmerter, muskelsvaghed og
kramper, rastløshed, hukommelsesbesvær, angst, depression, hyperaktivitet
hos børn og øjensmerter eller andre problemer med øjnene herunder sløret
syn, mydriasis (kraftig pupilforstørring) og grøn stær (øget tryk i øjnene).
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og
viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan også
indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og
vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
http://www.laegemiddelstyrelsen.dk
SÅDAN OPBEVARER DU IPRAMOL STERI-NEB AMPULLER
Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke Ipramol Steri-Neb efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Opbevar Ipramol Steri-Neb i den æske de er købt i. Opbevar i originalpakningen
for at beskytte mod lys. Må ikke fryses.
Brug ikke medicinen, hvis du opdager at opløsningen er misfarvet eller uklar.
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til
miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Ipramol Steri-Neb ampuller indeholder
Hver 2,5 ml Ipramol Steri-Neb ampul indeholder:
De aktivt stoffer er 0,5 mg ipratropiumbromid og 2,5 mg salbutamol
(som sulfat);
De øvrige indholdsstoffer er natriumchlorid, vand til injektionsvæsker og
fortyndet saltsyre.
Ipramol Steri-Neb ampuller udseende og pakningstørrelse
Hver Ipramol Steri-Neb består af en plasticampul, som indeholder en klar
opløsning. Strips med 5 ampuller er pakket i folielaminerede poser, som er
pakket i papkartoner, som indeholder 20 eller 60 ampuller.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
TEVA Denmark A/S
Parallelvej 10
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: +45 44 98 55 11
info@tevapharm.dk
Fremstiller:
IVAX Pharmaceuticals UK, Preston Brook, Runcorn, Cheshire, WA7 3FA,
Storbritannien
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:
Østrig Ipramol Steri-Neb 0.5mg / 2.5mg per 2.5ml
Lösung für einen Vernebler
Belgien Nebu-Iprasal 0,5 mg/2,5 mg verneveloplossing
Tyskland Ipramol TEVA 0,5 mg + 2,5 mg /2,5 ml Steri-Neb Lösung für
einen Vernebler
Danmark Ipramol Steri-Neb
Grækenland Ipramol Steri-Neb 0.5mg / 2.5mg per 2.5ml Nebuliser
Solution
Ungarn Ipramol Steri-Neb 0.5mg / 2.5mg per 2.5ml Nebuliser
Solution
Italien Ipramol 0.5mg / 2.5mg per 2.5ml Soluzione da nebulizzare
Luxemburg Nebu-Iprasal 0,5 mg/2,5 mg solution pour inhalation par
nébuliseur
Letland Ipramol Steri-Neb 0.5mg / 2.5mg per 2.5ml Nebuliser
Solution
Polen Ipramol Steri-Neb
Portugal Ipramol Steri-Neb 0.5mg / 2.5mg per 2.5ml Nebuliser
Solution
Rumænien Ipratropiu/salbutamol TEVA 0.5/2.5mg per 2.5ml solutie de
inhalat prin nebulizator
Finland Ipramol 0.5mg / 2.5mg per 2.5ml Sumutinliuos
Irland Ipramol Steri-Neb 0.5mg / 2.5mg per 2.5ml Nebuliser
Solution
Holland Ipramol 0.5mg / 2.5mg per 2.5 ml Verneveloplossing
Sverige Ipramol 0.5mg / 2.5mg lösning för nebulisator
Storbritannien Ipramol Steri-Neb 0.5mg / 2.5mg per 2.5ml Nebuliser
Solution
Denne indlægsseddel blev senest revideret 10/2007
For yderligere oplysninger om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til
TEVA Denmark A/S tlf.nr. +45 44 98 55 11, hvor der ligeledes kan rekvireres
en udgave der er egnet for svagsynede.
6
5
4
PE1879

Ingen kommentarer:

Send en kommentar