Ipren ® 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Ipren ® 200 mg filmovertrukne tabletter
Ibuprofen
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.
Du kan få Ipren® uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Ipren®.
 Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
 Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Indholdsfortegnelse
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du tager Ipren®
3. Sådan skal du tage Ipren®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere Information
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Ipren® er et smertestillende, feber- og betændelsesnedsættende lægemiddel, der tilhører gruppen af NSAID (non-steroide antiinflammatoriske stoffer). Ipren® anvendes ved svage smerter f.eks. muskel- og ledsmerter, menstruationssmerter, tandpine og hovedpine.
Hvis din læge har sagt, at du skal tage Ipren® for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU TAGER IPREN®
Tag ikke Ipren® hvis du:
 er overfølsom over for ibuprofen eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer
 tidligere har haft blødning fra mave-tarmkanalen eller hul på tarmen i forbindelse med behandling med smertestillende lægemidler (NSAID)
 har aktivt eller tilbagevendende mavesår, blødning fra mave-tarmkanalen, sår på tolvfingertarmen, blødende tyktarmsbetændelse eller Crohns sygdom
 tidligere har haft astma eller vejrtrækningsbesvær, væskeophobning under huden især ved læber og hals, nældefeber eller en allergisk reaktion efter du har været i behandling med acetylsalicylsyre eller andre smertestillende lægemidler (NSAID)
 har tendens til blødninger
 har svært nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion
 er gravid i 7. – 9. måned
Vær ekstra forsigtig med at tage Ipren®
Vær opmærksom på følgende
 Brug af Ipren® kan være forbundet med en let forøget risiko for hjertetilfælde (”myokardieinfarkt”) og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid bør ikke overskrides.
 Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har oplevet et slagtilfælde eller mener, at du er i risiko for dette (hvis du f.eks. har forhøjet blodtryk, sukkersyge, for højt kolesteroltal eller er ryger), bør du tale med din læge eller apoteket om behandlingen.
 Hvis du får smerter i den øverste del af maven (mavesår) eller blødning fra mave-tarmkanalen, mens du er i behandling med Ipren®, skal du stoppe med at tage medicinen og kontakte læge eller skadestue.
 Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater. Kontakt straks lægen, hvis du får usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.m.
 Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende medicin kan hovedpine blive værre og opstå hyppigere. Det kaldes medicin-overforbrugs-hovedpine. Kontakt din læge hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald under behandlingen med Ipren®.
 Ipren® kan gøre det sværere at blive gravid. Ønsker du at blive gravid, eller har du svært ved at blive gravid, bør du derfor ikke tage Ipren®.
 Ipren® kan skjule symptomer på betændelsessygdomme.
Tal med lægen inden du tager Ipren®, hvis du
 tager anden smertestillende medicin (NSAID-præparater, herunder COX-2 hæmmere mod ledlidelser)
 har nedsat lever- eller nyrefunktion
 har diabetes
 har en bindevævssygdom (f. eks. Systemisk Lupus Erythematosus (SLE))
 har eller har haft en tarmsygdom (Crohns sygdom, blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa))
 har ophobning af vand i kroppen
Kontakt straks lægen, hvis du får udslæt, blødning fra slimhinder eller andre overfølsomhedsreaktioner.
Du kan i meget sjældne tilfælde få pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) på grund af overfølsomhed (anafylaktisk chok). Det kan være livsfarligt. Ring derfor 112.
Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Ipren®. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Tal med din læge inden behandling med Ipren®, hvis du tager
 blodfortyndende medicin (warfarin, phenprocoumon, heparin, acetylsalicylsyre)
 hjertemedicin (digoxin, abciximab, tirofiban, integrelin, clopidogrel, ACE hæmmere)
 medicin mod forhøjet blodtryk (betablokkere)
 vanddrivende medicin (furosemid, thiazid)
 andre smertestillende lægemidler (acetylsalicylsyre, NSAID incl. COX-2 hæmmere)
 medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat)
 medicin mod mani og depression (lithium og SSRI)
 medicin mod hud- eller øjensydomme eller behandling i forbindelse med organtransplantationer (ciclosporin og tacrolimus)
 binyrebarkhormoner (kortikosteroider)
 medicin mod HIV (zidovudin)
 medicin mod infektioner (aminoglykosider)
 naturlægemidler, der indeholder ginkgo biloba
Brug af Ipren® sammen med mad og drikke
Du kan tage Ipren® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet
Du må ikke tage Ipren® i de sidste 3 måneder før forventet fødsel, da det kan skade fostret. I de første 6 måneder af graviditeten må du kun tage Ipren® efter aftale med lægen. Dosis skal være så lav som mulig, og behandlingen skal vare så kort tid som muligt. Tal med lægen.
Kvinder, der ønsker at blive gravide
Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Ipren® eller kun tage Ipren® i så kort tid og i så lav dosis som muligt.
Ipren® kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen om der er en anden behandling.
Amning
Du kan amme, når du tager Ipren®.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Ipren® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Ipren®
Ipren® indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE IPREN®
Hvis din læge har ordineret Ipren® til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Tag tabletterne med rigelig væske.
Den sædvanlige dosis er
Voksne: 1 - 2 tabletter (200 - 400 mg) ved smerter. Du må højst tage 6 tabletter (1200 mg) i døgnet.
Ældre: Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
Børn: Børn under 15 år må kun få Ipren® efter lægens anvisning.
Nedsat lever- og nyrefunktion
Det er ikke nødvendigt at justere dosis ved let nedsat lever- eller nyrefunktion. Du må ikke tage Ipren® ved svært nedsat lever- eller nyrefunktion. Følg lægens anvisninger.
Hvis du har taget for mange Ipren®
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Ipren®, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Tegn på overdosering er mavesmerter, kvalme, opkastning, sløvhed og døsighed, svimmelhed, hovedpine, øresusen, påvirkning af centralnervesystemet og kramper. I sjældne tilfælde kan du opleve træthed, kvalme og opkastninger på grund af for meget syre i blodet, åndedrætsbesvær, tørst på grund af for højt natrium i blodet, blod i urinen, for lavt blodtryk, langsom puls, hurtig puls, forstyrrelser i hjerterytmen, koma, påvirkning af leverfunktionen, akut nyresvigt. Hos små børn ses også kortvarige åndedrætsstandsninger.
Hvis du har glemt at tage Ipren®
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
4. BIVIRKNINGER
Ipren® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.
Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):
Ikke alvorlige: Sure opstød/halsbrand, diaré.
Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede):
Alvorlige: Blodigt opkast og/eller afføring på grund af blødning fra mave-tarmkanalen.
Ikke alvorlige: Mavesmerter, luft i maven, træthed.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):
Ikke alvorlige: Kvalme og opkastninger, smerter og ubehag fra maven, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, mavekramper, mild forbigående hovedpine, svimmelhed, øresusen, udslæt, væskeophobning i kroppen.
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):
Alvorlige: Åndenød ved anstrengelse, eventuelt også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben på grund af dårligt hjerte, diaré, slim og blødning fra endetarmen på grund af tyktarmsbetændelse, åndedrætsbesvær på grund af sammentrækning af muskulaturen i bronkierne, ændring i blodets sammensætning som kan medføre feber og tendens til betændelse, kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse på grund af akut nyresvigt, smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelse i ansigt, på hænder og fødder på grund af nyreskade, akut allergisk reaktion med væskeophobning i slimhinder og hud især ved læber og hals, hallucinationer, leverbetændelse, mundbetændelse med sår, gulsot.
Ikke alvorlige: Halsbrand, blodmangel, prikkende og snurrende fornemmelse i huden, nældefeber, kløe, mindre blødning i hud og slimhinder, lysfølsomhed, snue, søvnløshed, nervøsitet, rastløshed, forhøjet blodtryk, synsforstyrrelser, påvirkning af hørelsen.
Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):
Alvorlige: Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og eventuelt feber på grund af meningitislignende tilstand hos patienter med bindevævssygdom, nyrepåvirkning, betændelse i synsnerven (optisk neurit), leverforgiftning.
Ikke alvorlige: Sløvhed, meget langsomme ufrivillige vridende bevægelser, hududslæt med blærer, kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring på grund af for lidt natrium i blodet, kulderystelser, feber på grund af overfølsomhed over for Ipren®, depression, forvirring, koncentrationsbesvær, besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår.
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
Alvorlige: Akut forværring af vejrtrækningsproblemer, voldsomme mavesmerter og feber på grund af betændelse i bugspytkirtlen, hudlidelser med kraftig hudafskalning, pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) på grund af overfølsomhed (anafylaktisk shock), leverskader især ved langtidsbehandling, leversvigt.
Ikke alvorlige: Forværring af tarmsygdomme (colitis og Crohns sygdom), hårtab, sygdomme i hår og negle, skoldkopper, feber, træthed, sløjhed på grund af betændelse i blodkar.
Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt
Lægemidler som Ipren® kan være forbundet med en let forøget risiko for hjertetilfælde (”myokardieinfarkt”) og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids brug. Ring 112, hvis du får
 åndenød, brystsmerter med udstråling til hals eller arme, da det kan skyldes blodprop i hjertet
 lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed, da det kan skyldes blodprop i hjernen eller hjerneblødning
Ipren® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. levertal.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk
5. OPBEVARING
Opbevar Ipren® utilgængeligt for børn.
Du kan opbevare Ipren® ved almindelig temperatur.
Brug ikke Ipren® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Ipren® 200 mg filmovertrukne tabletter indeholder
Aktivt stof: Ibuprofen.
Øvrige indholdsstoffer: Croscarmellosenatrium (E 468), hypromellose (E 464), kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrystallinsk cellulose (E 460), propylenglycol (E 1520), talcum (E 553b), vandfri kolloid silica (E 551).
Udseende og pakningsstørrelser
Ipren® er en hvid, hvælvet, rund, filmovertrukken tablet.
Ipren® findes i pakningsstørrelser à 20, 50 og 100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
4000 Roskilde
Fremstiller
Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde
Nycomed Belgium
Gentsesteenweg 615
1080 Brussels
Belgien
Nycomed GmbH Plant Oranienburg
Lehnitzstr. 70-98
16515 Oranienburg
Tyskland
Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk
Nyeste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk
Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2011

Ingen kommentarer:

Send en kommentar