Locoid® 0,1% creme Hydrocortisonbutyrat

INDLÆGSSEDDEL
Locoid® 0,1% creme
Hydrocortisonbutyrat
Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.
- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apoteket, hvis De har flere spørgsmål.
- Lægen har ordineret Locoid til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan
være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som
ikke er nævnt her.
Indholdsfortegnelse
1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information, som De skal læse, før De bruger Locoid
3. Sådan skal De bruge Locoid
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Locoid indeholder hydrocortisonbutyrat. Hydrocortisonbutyrat er et binyrebarkhormon (steroid), som
hæmmer irritation i huden.
De kan bruge Locoid ved eksem, ved irriteret hud og ved psoriasis.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.
2. VIGTIG INFORMATION SOM DE SKAL LÆSE, FØR DE BRUGER LOCOID
Brug ikke Locoid hvis
- De er overfølsom over for hydrocortisonbutyrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Locoid.
- Deres hudsygdom er betændt med bakterier eller svampe. I så fald skal De også have medicin mod
betændelsen.
Brug ikke Locoid mod
- virussygdomme, der giver udbrud på huden, f.eks forkølelsessår, helvedesild eller skoldkopper.
- rosacea, der er en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og udvidede blodkar.
- betændt eksem eller irritation i huden omkring munden.
Særlige forholdsregler
- Hvis cremen ikke hjælper i løbet af kort tid, kan Deres hudsygdom være betændt med bakterier
eller svampe. Tal med lægen.
- De må ikke bruge cremen i længere tid, end lægen har fortalt Dem.
- Hvis De har brugt cremen i lang tid, må De ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan få
Deres hudsygdom til at blusse op igen. Tal med lægen.
- De må kun bruge cremen i ansigtet, hvis lægen har fortalt Dem det. Pas på, at cremen ikke
kommer i øjnene.
- De må ikke sætte plaster på behandlingsstedet, dække det med plastik eller på anden måde pakke
det ind, da det øger risikoen for bivirkninger. Tal evt. med lægen.
- Deres binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når De bruger Locoid. Fortæl lægen, at De
bliver behandlet med Locoid, hvis De får en svær betændelse, kommer alvorligt til skade eller skal
opereres.
2
Brug af anden medicin
Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det
gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke
vitaminer og mineraler.
Der er ikke kendskab til problemer med brug af Locoid sammen med anden medicin.
Graviditet og amning
Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før De tager nogen form for medicin.
Graviditiet:
De må kun bruge Locoid efter lægens anvisning.
Amning:
De kan amme, selv om De bruger Locoid.
Hvis De smører cremen på brystet eller brystvorten, skal De vaske cremen af, inden De ammer Deres
barn.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Locoid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Locoid creme
- Indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).
- Er konserveret med parabener (propylparahydroxybenzoat og butylparahydroxybenzoat), der kan
give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).
3. SÅDAN SKAL DE BRUGE LOCOID
Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Er De i tvivl, så spørg
lægen eller apoteket.
Dosering
Voksne:
- Smør Locoid på de angrebne steder i et tyndt lag 1-2 gange daglig.
- Vask hænderne omhyggeligt efter påsmøringen, medmindre det er hænderne, som De behandler.
- Pas på, at cremen ikke kommer i øjnene.
- Brug ikke cremen i længere tid, end lægen har fortalt Dem.
Børn:
De skal følge lægens anvisning.
De må kun ændre dosis eller holde op med behandlingen efter aftale med lægen. Der kan komme
opblussen eller forværring af Deres hudsygdom, hvis De stopper behandlingen pludseligt, især hvis De
har brugt Locoid i lang tid.
Har De brugt for meget Locoid?
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Locoid, end der står her, eller mere
end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Det sker normalt kun, hvis De har brugt Locoid
på store områder igennem lang tid.
Har De glemt at bruge Locoid?
Smør Locoid på, så snart De kommer i tanke om det.
3
4. BIVIRKNINGER
Locoid kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
De må kun smøre Locoid i hudfolder, på store hudarealer eller dække den behandlede hud med en tæt
forbinding efter aftale med Deres læge, da det øger risikoen for bivirkninger. Det gælder også ved
hyppig behandling eller behandling gennem lang tid.
Alvorlige bivirkninger
Sjældne - meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
- Nedsat dannelse af binyrebarkhormoner, se særlige forholdsregler.
- Overfølsomhedsreaktion.
Ikke alvorlige bivirkninger
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
- Tynd hud, der let går i stykker.
- Udvidelse af de små blodkar i huden med rødme og hævelse. Små blodudtrædninger. Lyse streger
i huden. Ændring i pigmentet i huden (f.eks. lyse pletter).
- Irritation eller betændelse i huden ved munden eller andre steder. Rødme af huden. Bumser
(akne). Kontakteksem.
- Skægvækst. Tynde, bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
- Rødme og hævelse, især på næsen, på kinderne og i panden.
- Hudsygdommen kommer igen eller bliver værre, når De stopper behandlingen.
Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan
blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger
kan kræve behandling.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder
skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/
5. OPBEVARING
- Opbevar Locoid utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Locoid ved over 25 °C.
- Opbevar ikke Locoid i køleskab og frys ikke cremen ned.
- Brug ikke Locoid efter den udløbsdato, som står på pakningen.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. De må ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller
skraldespanden.
6. YDERLIGERE INFORMATION
Locoid indeholder
- Det aktive stof er hydrocortisonbutyrat. 1 g creme indeholder 1 mg hydrocortisonbutyrat.
- De øvrige indholdsstoffer er cetostearylalkohol; makrogolcetostearylether; tynd paraffinolie;
hvid, blød paraffin; propylparahydroxybenzoat (E 216); butylparahydroxybenzoat; vandfri
natriumcitrat; vandfri citronsyre; renset vand.
Udseende og pakningstørrelser
Udseende: Hvid creme.
Pakningsstørrelser: Tube 30 g og 100 g.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
4
Markedsføring og fremstilling
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Astellas Pharma a/s
Naverland 4
2600 Glostrup
Danmark
Fremstiller
Temmler Italia S.r.l.
Via Delle Industrie, 2
20061, Carugate, Italien
Revideret november 2007

1 kommentar: