MALONETTA, overtrukne tabletter

INFORMATION OM
MALONETTA, overtrukne tabletter
Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen.
• Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
• Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
• Lægen har ordineret Malonetta til dig personligt. Lad derfor være med at give den til
andre.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
I denne information er der oplysninger om:
1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Malonetta
3. Sådan skal du tage Malonetta
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information
1. Virkning og anvendelse
Malonetta er en lavdosis p-pille af kombinationstypen, der indeholder små doser af to
forskellige kvindelige hormoner, levonorgestrel (et gestagen) og ethinyløstradiol (et
østrogen). Alle aktive tabletter i pakken indeholder samme mængde af begge hormoner.
Malonetta forhindrer ægløsning og ændrer slimhinden i livmoderen. Malonetta påvirker
også slimen i livmoderhalsen, så det bliver sværere for sædcellerne at passere.
Du kan bruge Malonetta til at undgå svangerskab.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Malonetta
Tag ikke Malonetta hvis du har eller har haft:
• årebetændelse, blodprop i lunge, hjerte eller hjerne.
• hjertekramper (angina pectoris).
• migræne med f.eks. synsforstyrrelser, taleforstyrrelser eller svaghed eller
følelsesløshed et sted i kroppen.
• diabetes med følgesygdomme.
• en arvelig eller anden kendt risiko for blodpropper (se særlige forholdsregler).
• for højt blodtryk.
• svært forhøjet indhold af fedt i blodet.
• betændelse i bugspytkirtlen og for meget fedt i blodet.
• lidelser i øjnenes blod- eller pulsårer.
• arvelig eller øget risiko for dannelse af blodpropper pga. ændringer i blodets evne til
at størkne.
• svulster i leveren eller leversygdom med nedsat leverfunktion.
• kræft i brystet eller livmoderen.
• blødninger fra skeden uden kendt årsag.
Malonetta® and are registered trademarks of Novartis.
2
• overfølsomhed (allergi) over for ethinylestradiol eller levonorgestrel eller et eller flere af
de øvrige indholdsstoffer i Malonetta.
Hvis du får en af disse sygdomme for første gang, mens du bruger p-pillerne, skal du
straks stoppe med p-pillerne og kontakte din læge. I mellemtiden bør du bruge en anden
type svangerskabsforebyggelse (f.eks. kondom eller pessar).
Særlige forholdsregler
Malonetta beskytter ikke mod HIV-infektion (AIDS) eller kønssygdomme.
Det er vigtigt, at du taler med lægen om fordele og ulemper ved brug af Malonetta, før du
begynder at tage p-pillerne. Inden du begynder at tage p-piller og med jævne mellemrum,
bør du blive undersøgt grundigt af din læge. Sådan en undersøgelse kan f.eks. omfatte
måling af blodtrykket, undersøgelse af brystet og en gynækologisk undersøgelse.
P-piller og blodpropper:
Din risiko for at få blodpropper er lidt større, mens du bruger Malonetta, altså p-piller der
indeholder 2 slags hormoner: østrogener og gestagener. Risikoen er størst i det første år,
hvor du bruger den slags p-piller. Det er ligegyldigt hvilken slags kombinations-p-piller
du bruger.
Risikoen for at få blodpropper bliver større, hvis du:
• er over 35 år.
• ryger (ved storrygning og stigende alder stiger risikoen yderligere, især for kvinder
over 35 år).
• har diabetes.
• er overvægtig.
• har for højt blodtryk.
• har sygdom i hjerteklapperne eller forstyrrelser i hjerterytmen.
• har nogen i din nærmeste familie, som har haft blodpropper, hjertetilfælde eller et
slagtilfælde.
• har migræne.
• selv eller nogen i din nærmeste familie har eller har haft for meget kolesterol eller
fedt (triglycerider) i blodet.
Blodpropper kan opstå i de blodårer, der fører blodet ude fra musklerne og andre steder i
kroppen tilbage til hjertet og lungerne. Det sker især i de blodårer, der ligger inde mellem
musklerne i læggen eller låret. Blodpropperne kan rive sig løs og sammen med blodet
havne i lungernes pulsårer. De stopper pulsåren til, så der ikke kommer blod til en større
eller mindre del af lungen, Det giver smerter og åndenød. I værste fald kan en sådan
blodprop i lungen være dødelig.
Det kan ske for alle mennesker, men risikoen er lidt større hos kvinder, der bruger ppiller
og endnu større hos gravide.
Hvis man bruger p-piller er risikoen desuden afhængig af hvordan p-pillen er sammensat.
Af 100.000 gravide får ca. 60 en blodprop i blodårerne.
Af 100, der får en blodprop i blodårerne, dør en eller to.
Du har større risiko for at få blodpropper i blodårerne, når du bruger Malonetta, end hvis
du bruger p-piller med mindre indhold af østrogenhormonet ethinylestradiol.
Malonetta® and are registered trademarks of Novartis.
3
Der kan også dannes blodpropper andre steder i kroppen, nemlig i hjertet, hjernen, øjet,
leveren nyrerne eller leveren. Men det er meget sjældent ved brug af p-piller eller under
graviditeten.
Du skal stoppe med at tage p-pillerne og straks kontakte din læge, hvis du bemærker
følgende tegn på blodpropper:
• hoste især med sting i siden.
• stærke brystsmerter, med eller uden udstråling til venstre arm.
• åndenød.
• unormal kraftig eller vedvarende hovedpine eller migræneanfald.
• delvist eller fuldstændigt blindhed eller dobbeltsyn.
• utydelig tale eller manglende evne til at tale.
• pludselige forstyrrelser i din høre-, lugte- eller smagssans.
• svimmelhed eller besvimelsesanfald.
• mathed eller følelsesløshed i en eller flere dele af kroppen.
• stærke mavesmerter.
• smerter og/eller hævelse i det ene ben.
P-piller og kræft:
Brystkræft forekommer lidt oftere hos p-pillebrugere end hos andre kvinder på samme
alder. Risikoen for brystkræft bliver gradvist den samme som for andre i løbet af de
første 10 år, efter at man er hørt op med p-piller. Man ved dog ikke med sikkerhed, om
der er nogen egentlig sammenhæng mellem brystkræft og p-piller. Kvinder, der bruger ppiller
får oftere undersøgt brystet, så brystkræft måske bliver fundet tidligere.
Nogle få gange har kvinder, der bruger p-piller, fået godartede leversvulster Yderst
sjældent har leversvulsterne været ondartede. Både godartede og ondartede leversvulster
kan give indre blødninger. Kontakt straks din læge, hvis du får stærke smerter i den
øverste del af maven.
Livmoderhalskræft er noget hyppigere hos kvinder, der har brugt p-piller i lang tid. Dette
skyldes måske ikke direkte p-pillerne, men muligvis at kvinder, der bruger p-piller oftere
bliver undersøgt for livmoderhalskræft. Nogle kan have en anden seksuel adfærd end de,
der bruger andre svangerskabsforebyggende midler som kondom. Den største risiko for
livmoderhalskræft er vedvarende betændelse med et særligt virus (humant papillomatøst
virus), som kan være hyppigere hos p-pillebrugere.
Inden du begynder at bruge p-piller, bør du huske at fortælle lægen, hvis du:
• selv eller nogen i din nærmeste familie har eller har haft brystkræft.
• har en sygdom i leveren eller galdeblæren.
• har kronisk, blødende betændelse i tarmen (Crohn’s sygdom eller ulcerøs colitis).
• har en bindevævssygdom (Systemisk Lupus Erythematosus).
• har en sygdom, som påvirker blodets evne til at størkne, og som giver nyresvigt
(hæemolytisk uræmisk syndrom).
• har en arvelig form for blodmangel (seglcelleanæmi).
• har en sygdom der kom første gang eller blev forværret under graviditet eller ved
tidligere brug af hormoner (f.eks. døvhed, en stofskiftesygdom kaldet porfyri, en
hudsygdom kaldet svangeskabs herpes, en sjælden sygdom i nervesystemet kaldet
Sydenham's chorea).
Malonetta® and are registered trademarks of Novartis.
4
• har gullig-brune skjoldede pletter på huden, især i ansigtet (chloasma). I så fald skal
du undgå at opholde dig for meget i solen eller gå i solarium.
Kontakt din læge snarest muligt hvis du mærker en knude i brystet eller bemærker nogle
forandringer i din krop eller dit helbred, især hvis det er noget, der er beskrevet i denne
indlægsseddel.
Når du tager p-piller, kan du få uregelmæssig blødning, især i de første måneder. Hvis du
stadig har uregelmæssige blødninger efter ca. 3 måneder, bør du kontakte lægen (nogle
kvinder får ikke blødning i den tabletfrie periode).
Hvis du tager p-pillerne efter anvisningen er det usandsynligt at du er gravid. Hvis du
ikke har taget pillerne, som du skal eller du ikke får blødning efter to perioder med ppiller,
skal det udelukkes, at du er gravid, før du fortsætter med p-piller.
Kontakt din læge hvis du får alvorlig diarré eller begynder at bruge anden medicin.
Du må ikke tage naturmedicin, der indeholder perikum (Hypericum perforatum) samtidig
med Malonetta. Dette kan gøre at Malonetta ikke virker. Du kan få blødning i perioden
og blive gravid. Hvis du allerede bruger perikumprodukter, skal du aftale med lægen ,
hvordan denne behandling evt. kan afsluttes.
Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du bruger Malonetta.
Brug af anden medicin
Hvis du tager eller for nylig har taget anden medicin, bør du fortælle din læge om dette,
især hvis det er:
• medicin mod epilepsi (barbiturater, topiramat, phenytoin, primidon, carbamezapin,
felbamat, oxcarbazepin, lamotrigin).
• medicin mod betændelse (ampicillin, rifampicin, tetracyklin).
• medicin mod HIV-virus (ritonavir, nevirapin).
• medicin mod svamp (grisofulvin).
• medicin efter transplantation (ciclosporin).
• muskelafslappende medicin (tizanidin).
• medicin mod for lavt stofskifte (levothyroxin).
• naturmedicin der indeholder perikum (Hyperikum perforatum).
Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for
nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet,
naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
Graviditet og amning
Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.
Graviditet:
Du må ikke tage Malonetta, hvis du er gravid.
Hvis du tror du er gravid, skal du høre op med at tage pillerne og bruge en anden
svangerskabsforebyggende metode, f.eks. kondom, indtil du er sikker på, om du er gravid
eller ej.
Malonetta® and are registered trademarks of Novartis.
5
Amning:
Hvis du ammer, må du så vidt muligt ikke tage Malonetta. Spørg lægen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Malonetta påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Malonetta
Malonetta indeholder lactose og saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin,
hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
3. Sådan skal du tage Malonetta
• Dosering
Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på hvad den enkelte har brug for. Ændring
eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.
Malonetta pakken indeholder 21 p-piller. På blisterpakningen er hver p-pille markeret
med den ugedag, hvor den skal tages. Tag p-pillerne på omtrent samme tidspunkt af
døgnet med lidt vand. Følg pilenes retning på blisterpakningen, indtil alle 21 p-piller er
taget. De næste 7 dage skal du ikke tage nogen p-piller. I løbet af disse dage bør du få din
menstruation. Normalt starter menstruationen på 2.-3. dagen efter den sidste p-pille er
taget. På 8. dagen starter du med en ny blisterpakning, også selv om din menstruation
fortsætter. Det betyder at du altid starter på en ny blisterpakning på samme ugedag og får
din menstruation på samme tid med 4 ugers mellemrum.
Sådan starter du på din første Malonetta blisterpakning
• Hvis du ikke har brugt svangerskabsforebyggende midler med hormoner i den sidste
måned.
Den første p-pille tages på menstruationens første dag dvs. 1. blødningsdag. Tag ppillen,
som er markeret med den pågældende ugedag. Hvis din 1. blødningsdag f.eks.
er en fredag, starter du med p-pillen mærket “FRE”. Følg herefter ugedagene i pilenes
retning. Malonetta virker øjeblikkeligt. Det er ikke nødvendigt at anvende yderligere
svangerskabsforebyggelse.
Hvis du vil starte på dine p-piller på menstruationens 2.- 5. dag skal du huske at
beskytte dig ekstra mod graviditet (f.eks. kondom, pessar eller lignende) i de første 7
dage.
• Ved skift fra en anden p-pille af kombinationstypen
Du kan starte med at tage Malonetta dagen efter den p-pillefrie periode (eller dagen
efter den sidste virkningsløse p-pille, hvis din forrige blisterpakning indeholdt
virkningsløse p-piller, d.v.s. 28 stk.). Hvis du er i tvivl, så spørg din læge eller på
apoteket.
• Ved skift fra en p-pille, som kun indeholder gestagen (minipille).
Du kan stoppe med minipillerne på en hvilken som helst dag og starte med Malonetta
næste dag på samme tidspunkt. Men husk altid at beskytte dig ekstra mod graviditet
(f.eks. kondom, pessar eller lignende) i de første 7 dage du tager p-pillerne.
Malonetta® and are registered trademarks of Novartis.
6
• Ved skift fra injektion, implantat eller fra et intrauterint indlæg, der frigiver gestagen
Du kan starte på Malonetta den dag, du har planlagt at få din næste injektion eller den
dag dit implantat eller indlæg fjernes. Men husk altid at beskytte dig ekstra mod
graviditet (f.eks. kondom, pessar eller lignende) i de første 7 dage du tager p-pillerne.
• Efter fødsel
Lige efter fødslen vil din læge måske råde dig til at vente med at tage Malonetta til
efter din første normale menstruation. Nogle gange kan du starte før. Spørg din læge.
Ønsker du at bruge Malonetta, mens du ammer, så spørg din læge til råds først. Husk
at du kan blive gravid, selv om du ikke har fået din menstruation igen og du stadig
ammer.
• Efter abort
Din læge kan rådgive dig.
Har du taget for mange Malonetta?
Overdosering kan give kvalme, opkastning og småblødning fra skeden hos unge piger.
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Malonetta tabletter end
der står i denne information eller flere end lægen har foreskrevet.
Har du glemt at tage Malonetta?
• Hvis der er gået mindre end 12 timer siden du skulle have taget din sidste p-pille er
sikkerheden stadig uændret. Tag p-pillen så snart du husker det. Tag de næste p-piller som
om intet var hændt på det sædvanlige tidspunkt.
• Hvis der er gået mere end 12 timer siden du skulle have taget din sidste p-pille er
sikkerheden muligvis nedsat. Jo flere p-piller du har glemt desto større er usikkerheden.
Hvis de glemte p-piller hører til 1. uge eller 3. uge af en blisterpakning er risikoen for at
blive gravid væsentlig forøget. Du bør derfor følge nedenstående anvisninger (se også
skema).
Mere end 1 p-pille er glemt
Spørg din læge til råds.
1 p-pille er glemt i uge 1
Tag den glemte p-pille, så snart du husker det, også selv om det betyder, at du skal tage 2
p-piller samtidig. Tag de næste p-piller, som om intet var hændt på det sædvanlige
tidspunkt. Beskyt dig ekstra mod graviditet (f.eks. med kondom) i de næste 7 dage.
Hvis du har haft samleje i ugen før du glemte p-pillen, kan du være blevet gravid. Kontakt
derfor straks din læge.
1 p-pille er glemt i uge 2
Tag den glemte p-pille så snart du husker det, også selv om det betyder, at du skal tage 2 ppiller
samtidig. Tag de næste p-piller, som om intet var hændt på det sædvanlige
tidspunkt. P-pillernes sikkerhed er uændret, og du behøver ikke at beskytte dig ekstra mod
graviditet.
1 p-pille er glemt i uge 3
Du kan vælge mellem en af følgende muligheder uden at bruge yderligere form for
svangerskabsforebyggelse.
1. Tag den glemte tablet, så snart du husker det også selv om det betyder, at du skal tage 2
p-piller samtidig. Tag de næste p-piller, som om intet var hændt på det sædvanlige
tidspunkt. Start straks på den næste blisterpakning uden nogen pause mellem
pakningerne. Du får sandsynligvis ingen menstruation før efter den anden blisterpakning.
Men du kan få pletblødninger eller gennembruds-blødninger, mens du tager p-pillerne.
Malonetta® and are registered trademarks of Novartis.
7
Eller
2. Stop med at tage p-pillerne fra din nuværende blisterpakning. Hold en p-pillefri periode
på 7 dage eller mindre inkl. den dag du glemte din p-pille. Fortsæt med den næste
blisterpakning. Fordelen ved denne metode er, at du kan starte med den næste
blisterpakning på den samme ugedag, som du plejer.
• Hvis du har glemt at tage p-piller i en blisterpakning og ikke får din forventede blødning i
den p-pillefri periode er du måske blevet gravid. Kontakt din læge før du starter på den
næste blisterpakning.
...du lider af mave-tarmforstyrrelser (f.eks. opkastning, alvorlig diarré)
Hvis du kaster op eller har alvorlig diarré, er der ingen garanti for, at p-pillen har nået at
virke. Hvis du kaster op kort tid (3-4 timer) efter du har taget din Malonetta p-pille, svarer
dette til at have glemt en p-pille. Følg derfor anvisningen for glemte p-piller. Kontakt din
læge, hvis du har alvorlig diarré.
...du ønsker at udskyde din menstruation
Du kan udskyde din menstruation, hvis du straks fortsætter med den nye blisterpakning
uden en p-pillefri periode. Når du ønsker at få din menstruation, stopper du med at tage
p-pillerne. I perioden, hvor du udskyder din menstruation, kan du få
gennembrudsblødninger eller pletblødninger, mens du tager p-pillerne. Start med den
næste blisterpakning efter den sædvanlige 7 dages p-pillefrie periode.
...du ønsker at ændre ugedagen for din 1. blødningsdag
Hvis du tager dine p-piller som foreskrevet vil du få din menstruation på omtrent samme
ugedag hver 4. uge. Hvis du ønsker at ændre denne, skal du forkorte (aldrig forlænge)
den p-pillefrie periode. Hvis din menstruation f.eks. starter en fredag, og du fremover
ønsker, at den skal starte en tirsdag (3 dage tidligere); Start da med din næste
blisterpakning 3 dage tidligere end du plejer. Hvis den p-pillefrie periode bliver forkortet
til 3 dage eller mindre, vil du måske ikke få din menstruation. Du kan få
gennembrudsblødninger eller pletblødninger, mens du tager den næste blisterpakning.
...du får uventede blødninger
I de første par måneder kan alle p-piller give dig uregelmæssige blødninger
(pletblødninger eller gennembrudsblødninger) mellem dine menstruationer. Måske får du
brug for at bruge hygiejnebind, men fortsæt med at tage p-pillerne. Uregelmæssige
blødninger stopper sædvanligvis, når din krop har vænnet sig til p-pillerne (normalt efter
3 måneder). Hvis blødningerne fortsætter, bliver kraftigere eller kommer igen, bør du
kontakte din læge.
... du ikke får din menstruation
Hvis du har taget alle dine p-piller korrekt og ikke har kastet op eller haft alvorlig diarré
eller har taget anden medicin, er det meget usandsynligt, at du er gravid. Fortsæt med at
tage dine Malonetta p-piller, som du plejer.
Hvis du ikke får din menstruation to gange i træk, er du måske gravid. Kontakt straks din
læge. Start ikke på din næste blisterpakning før end din læge har kontrolleret, at du ikke
er gravid.
Hvis du ønsker at stoppe med Malonetta
Du kan når som helst stoppe med at tage Malonetta.
Ønsker du at blive gravid anbefales det at vente til, du har haft din første normale
menstruation. Dermed får du mulighed for at beregne, hvornår barnet fødes.
Hvis du ikke ønsker at blive gravid, kan du rådføre dig med din læge om andre
svangerskabs-forebyggende metoder.
Malonetta® and are registered trademarks of Novartis.
8
4. Bivirkninger
Malonetta kan, som al anden medicin, give bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Ikke almindelig – meget sjælden (det forekommer hos mindre end 1 ud af 100 behandlede):
• Blodpropper med smerter ved hjertet, åndenød, koldsved og besvimelse eller
lammelser og taleforstyrrelser. Kontakt straks din læge eller skadestue. Ring 112.
• Brystkræft. Kontakt din læge, hvis du mærker en knude i brystet.
• Leversvulst. Både godartede og ondartede leversvulster kan give indre blødninger.
Kontakt straks din læge, hvis du får stærke smerter under højre ribbensbue.
• Livmoderhalskræft, der kan vise sig ved blødninger fra skeden, udflåd, smerter og
blødninger i forbindelse med samleje. Kontakt lægen.
• Udslæt, feber og træthed på grund af bindevævssygdom (Lupus erythematosus).
Kontakt lægen.
• Chorea (sygdom med ufrivillige rykvise bevægelser). Kontakt lægen.
• Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks
din læge eller skadestue.
• Galdevejssygdomme (inklusiv galdesten) med stærke smerter under højre ribbensbue.
Kontakt straks din læge eller skadestue.
Sjældne – meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 1.000
behandlede):
• Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. pludseligt hududslæt, hævelse af tunge, læber og
ansigt, åndedrætsbesvær og besvimelse. Ring 112.
• Udslæt med ømme røde knuder oftest på ben og arme (erythema nodosum). Kontakt
lægen.
Ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem end 1 og 10 ud af 100 behandlede):
• Depression, humørsvingninger.
• Hovedpine.
• Kvalme, mavesmerter.
• Udslæt.
• Brystspænding, brystsmerter.
• Vægtøgning.
Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000
behandlede):
• Væskeophobning.
• Nedsat lyst til sex.
• Migræne.
• Opkastninger, diarré.
• Nældefeber.
• Forstørrelse af brystet.
Ikke almindelige – meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos mindre end 1 ud af 100
behandlede):
• Ændringer i blodets fedtsammensætning.
Malonetta® and are registered trademarks of Novartis.
9
• Synsforstyrrelser.
• Arvelig døvhed (otosklerose).
Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
• Vægttab.
Sjældne – meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 1.000
behandlede):
• Svækket modstandskraft mod betændelser.
• Øget sexlyst.
• Svimmelhed, ubehag ved brug af kontaktlinser.
• Forhøjet blodtryk.
• Andre sygdomme i mave og tarm.
• Gullig/brune skjoldede farvninger af huden, især i ansigtet (chloasma) som kan være
varige.
• Uren hud (akne).
• Kløe, forskellige hudsygdomme (f.eks. erythema multiforme).
• Menstruationsforstyrrelser, pletblødning, ændret udflåd, skedebetændelse.
• Væskesekretion fra brystet.
Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger, end dem, der står her, så
bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger
kan blive bedre.
Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle
bivirkninger kan kræve behandling.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til
Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/
5. Opbevaring
Opbevar Malonetta utilgængeligt for børn.
Brug ikke Malonetta efter den udløbsdato, der står på pakningen.
6. Yderligere information
Aflever altid medicinrester på apoteket.
Malonetta indeholder:
De aktive indholdsstoffer i Malonetta er: Levonorgestrel 150 mikrogram og
ethinylestradiol 30 mikrogram.
De øvrige indholdsstoffer er: Kolloid vandfri, silica; magnesiumstearat; talcum;
majsstivelse; lactosemonohydrat; carmellosenatrium; povidon; macrogol 6000;
copovidon; calciumcarbonat; saccharose og titandioxid (E171).
Produktets udseende og pakningsstørrelse:
Tabletterne er hvide, eller næsten hvide runde overtrukne tabletter.
Malonetta® and are registered trademarks of Novartis.
10
Pakningsstørrelse
Blisterpakning indeholdende 3 x 21 tabletter.
Markedsføring i Danmark:
Sandoz A/S
C.F. Tietgens Boulevard 40
DK- 5220 Odense SØ
Fremstiller:
Gedeon Richter Ltd., Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Ungarn.
Revideret: 19. marts 2007

Ingen kommentarer:

Send en kommentar