Nitrofurantoin DAK 50 mg tabletter Nitrofurantoin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Nitrofurantoin DAK 50 mg tabletter
Nitrofurantoin
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
• Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
• Lægen har ordineret Nitrofurantoin DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give
medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,
som ikke er nævnt her.
Indholdsfortegnelse
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Nitrofurantoin DAK
3. Sådan skal du tage Nitrofurantoin DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Nitrofurantoin DAK er et antibiotikum, der bekæmper betændelsestilstande forårsaget af
bakterier.
Nitrofurantoin DAK bruges til behandling af betændelse i urinrør og blære.
Lægen kan have givet dig Nitrofurantoin DAK for noget andet. Følg altid lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE NITROFURANTOIN DAK
Tag ikke Nitrofurantoin DAK
• hvis du er overfølsom over for nitrofurantoin eller et eller flere af de øvrige
indholdsstoffer
• hvis du har en stofskiftesygdom (porfyri)
• hvis du har nedsat nyrefunktion
• hvis du har mangel på enzymet G6PD (glukose-6-fosfat-dehydrogenase)
• hvis du er gravid i 38. – 42. uge, hvor fødsel er nært forestående eller i gang
• til børn under 3 måneder på grund af risiko for blodmangel
Vær ekstra forsigtig med at tage Nitrofurantoin DAK
Nitrofurantoin DAK kan påvirke lungefunktionen. Hvis du er i længerevarende behandling,
vil din læge jævnligt kontrollere din lungefunktion. Dette sker oftest for ældre personer.
Nitrofurantoin DAK bør anvendes med forsigtighed, hvis du:
• tidligere har haft sygdomme i lunger, lever eller nyrer
• tidligere har haft sygdomme i nervesystemet
• tidligere har haft allergi eller allergiske anfald
• har blodmangel, sukkersyge, forstyrrelser i saltbalancen eller B-vitaminmangel
Oplys altid ved en urinprøvekontrol at du er i behandling med Nitrofurantoin DAK.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt
det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i
udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Brug af Nitrofurantoin DAK sammen med mad og drikkevarer
Det er bedst at tage Nitrofurantoin DAK i forbindelse med et måltid og gerne sammen med
mælk.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Nitrofurantoin DAK
Nitrofurantoin DAK indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis
lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet
Du kan tage Nitrofurantoin DAK til og med 37. graviditetsuge, hvis din graviditet forløber
normalt. Efter 37. uge må du ikke bruge Nitrofurantoin DAK. Spørg lægen hvis du er i tvivl.
Amning
Du kan tage Nitrofurantoin DAK, selv om du ammer.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Nitrofurantoin DAK påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i
trafikken.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE NITROFURANTOIN DAK
Tag altid Nitrofurantoin DAK nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen
eller på apoteket.
Du skal tage Nitrofurantoin DAK i forbindelse med et måltid og gerne sammen med mælk.
Den sædvanlige dosis er
Voksne: 1 – 2 tabletter (50 – 100 mg) 4 gange daglig.
Børn: Dosis afhænger af barnets vægt og fastsættes af lægen. Til børn under 4 år bør
tabletterne knuses før indtagelse.
Ældre: Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.
Nedsat lever- og nyrefunktion
Det er nødvendigt at reducere dosis. Følg lægens anvisning.
Hvis du har taget for mange Nitrofurantoin DAK
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Nitrofurantoin DAK, end
der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag glasset med.
Hvis du har glemt at tage Nitrofurantoin DAK
Har du glemt en dosis Nitrofurantoin DAK, så tag den så snart du kommer i tanke om det.
Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig
dobbelt dosis.
Hvis du holder op med at tage Nitrofurantoin DAK
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.
4. BIVIRKNINGER
Nitrofurantoin DAK kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får
bivirkninger.
Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):
Ikke alvorlige: Kvalme; opkastning; madlede; diaré; hududslæt.
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):
Alvorlige: Vand i lungerne, åndenød og rallende vejrtrækning; vejrtrækningsbesvær som
ved astma.
Ikke alvorlige: Flere hvide blodlegemer end normalt; hovedpine; sløvhed; svimmelhed;
rykvise og ufrivillige øjenbevægelser; mundtørhed; nældefeber; kløe; muskelsmerter;
brunlig eller gullig misfarvning af urinen; feber.
Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):
Alvorlige: Akut lungepåvirkning (f.eks. med væskeophobning og blødning); blødning fra
hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet (for få blodplader);
Leverbetændelse, gulsot; leverpåvirkning med forhøjede levertal; almen sløjhed, tendens
til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber på grund af forandringer i blodet
(for få hvide blodlegemer).
Ikke alvorlige: Udslæt (nældefeber) og hævelser; forbigående hårtab.
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
Alvorlige: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til
timer) på grund af overfølsomhed (anafylaktisk reaktion); udslæt i ansigt, nyrebetændelse,
feber, led- og muskelsmerter på grund af bindevævssygdom (SLE); blodmangel med
gulsot; forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, kvalme, opkastninger, smerter bag øjnene,
synsforstyrrelser); udbuling af de bløde partier i kraniet hos spædbørn (spændte
fontaneller); muskellammelser i ansigt og endetarm; akut synsnedsættelse (eventuelt
blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og vanskelighed med at skelne
farver på grund af betændelse i synsnerven; vejrtrækningsbesvær på grund af
lungebetændelse; voldsomme mavesmerter og feber på grund af betændelse i
bugspytkirtlen; langsomt aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden,
plumret eller blodig urin på grund af nyreskade; usædvanlig høj feber.
Ikke alvorlige: Bleghed og træthed på grund af blodmangel; blåfarvning af læberne på
grund af nedsat iltning af blodet; prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller
lammelser, eventuelt smerter i hænder og fødder hos patienter med nedsat nyrefunktion
eller hos patienter, der er i længerevarende behandling; betændelse i ørespytkirtlen med
hævelse og ømhed foran øret; krystaldannelse i urinen; feber på grund af overfølsomhed
for nitrofurantoin.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis
du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om
bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger
direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens
netsted www.meldenbivirkning.dk
5. OPBEVARING
Opbevar Nitrofurantoin DAK utilgængeligt for børn.
Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.
Brug ikke Nitrofurantoin DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Nitrofurantoin DAK 50 mg tabletter indeholder
Aktivt stof: Nitrofurantoin.
Øvrige indholdsstoffer: Gelatine, kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat
(E 470b) og talcum (E 553b).
Udseende og pakningsstørrelser
Nitrofurantoin DAK er en lys, gul tablet med delekærv.
Nitrofurantoin DAK 50 mg tabletter findes i pakningsstørrelser à 30 og 100 stk. Ikke alle
pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringtilladelsen og fremstiller
Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
4000 Roskilde
Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte
Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com
Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2009

Ingen kommentarer:

Send en kommentar