Nix 1 %, shampoo permethrin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Nix 1 %, shampoo
permethrin
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.
Du kan få Nix uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig
med at følge anvisningerne for Nix.
 Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 Kontakt lægen, hvis du får det værre.
 Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nix
3. Sådan skal du bruge Nix
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSEER NIX
Du kan bruge Nix mod hovedlus. Nix dræber både lus og æg.
Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Nix for noget andet, skal du altid følge lægens
anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NIX
Brug ikke Nix
Hvis du er overfølsom (allergisk) over for permethrin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
Vær ekstra forsigtig med at bruge Nix / særlige forholdsregler
For at undgå at blive smittet igen, er det vigtigt at finde ud af, hvorfra lusene kommer,
således at alle i omgangskredsen, som har lus, kan blive behandlet.
Virkningen af Nix kan være begrænset, idet der ved behandling af hovedlus er konstateret
modstandsdygtighed over for permethrin nogle steder i Danmark. Utilstrækkeligt
gennemførte behandlinger øger risikoen for, at lus bliver modstandsdygtige mod
lusemidler. Hvis Nix efter gentagen behandling ikke har bekæmpet lusene, skal du kontakte
2 af 5
apoteket eller læge for at få råd om anden behandling. Børn, ældre mennesker samt
handicappede kan have behov for hjælp til at udføre behandlingen rigtigt.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det
for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,
naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Der er i øjeblikket ikke kendskab til problemer med brug af Nix sammen med andre
lægemidler, naturlægemidler, stærke vitamin/mineralpræparater eller kosttilskud.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.
Graviditet
Du kan bruge Nix under graviditet.
Amning
Du kan bruge Nix, selvom du ammer.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Nix påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Nix
Nix indeholder:
 methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), som kan
give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).
 propylenglycol, som kan give irritation af huden.
3. SÅDAN SKAL DU BRUGE NIX
Hvis din læge har ordineret Nix til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl,
så spørg lægen eller på apoteket.
Den sædvanlige dosis er
Voksne og børn over 2 år: 1 flaske rækker til behandling af en person med skulderlangt hår.
Du må kun bruge Nix til børn under 2 år efter aftale med en læge.
Alle i familien/omgangkredsen, som har lus, bør behandles samtidigt.
Brugsanvisning
1. Vask først håret med almindelig shampoo. Anvend ikke balsam eller kombinerede
shampoo/balsam produkter. Medicinsk shampoo med lav pH-værdi er heller ikke
3 af 5
hensigtsmæssig. Efter skylning tørres håret omhyggeligt med et håndklæde. Håret skal
være fugtigt, ikke vådt.
2. Ryst flasken med Nix grundigt inden brug. Lav skilninger i håret, begynd med den ene
side af hovedet. Påsmør Nix i skilningerne og massér omhyggeligt. Forsæt til hele
hårbunden er behandlet. Det er vigtigt, at Nix kommer grundigt ned i hårbunden.
Området bag ørene og i nakken er specielt vigtige. Sørg herefter for at Nix fordeles i
resten af håret.
3. Lad Nix virke i 10 minutter. Skyl omhyggeligt håret og tør herefter med et rent
håndklæde.
4. Mens håret stadig er vådt, fjernes døde lus ved hjælp af den medfølgende tættekam.
Æggene sidder fastklæbede på hårstråene og kan være svære at fjerne.
Undertiden kan enkelte æg overleve behandlingen og nye lus udklækkes. Disse dør
sædvanligvis i løbet af nogle dage. Du bør forsætte kæmning med tættekammen et par
gange i ugen efter behandlingen for at fjerne eventuelt nyudklækkede lus.
Du skal gentage behandlingen efter 1 uge.
Produktets indvirkning på kemisk farvet, afbleget eller permanentet hår er ikke klarlagt.
Reklamationer af sådan karakter er ekstremt sjældne, men for en sikkerheds skyld
anbefales det at behandle et lille parti af håret inden hele hovedbunden behandles.
4 af 5
Hvis du har brugt for meget Nix shampoo
 Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere shampoo, end der
står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.
 Tag pakningen / emballagen med.
4. BIVIRKNINGER
Nix kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede
 Hævelse af hårbund.
Sjældne til meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 1.000
behandlede.
 Prikken i huden.
Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.
 Rødme af huden. Kløe.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som
ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om
bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger
direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens
netsted: www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
Opbevar Nix utilgængeligt for børn.
Du kan opbevare Nix ved almindelig temperatur.
Brug ikke Nix efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i
den nævnte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Nix 1 %, shampoo indeholder:
 Aktivt stof: Permethrin. 1 g shampoo indeholder 10 mg permethrin.
5 af 5
 Øvrige indholdsstoffer: Isopropanol, stearylkoniumchlorid, cetylalkohol, ceteth-10,
hydroxyetylcellulose, animalsk protein, metylparahydroxybenzoat (E218), neutral
canadabalsam, propylparahydroxybenzoat (E216), propylenglycol, sunset yellow
(E110), vandfri citronsyre, parfume og renset vand.
Udseende og pakningsstørrelse
Udseende
Shampoo
Pakningsstørrelse
Flaske (plastik, polyetylen), 59 ml.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen
ACO HUD NORDIC AB, Box 622, SE-194 26 Upplands Väsby, Sverige
Fremstiller
Stiefel Laboratories Ltd, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland.
Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2008

Ingen kommentarer:

Send en kommentar