Norit Carbomix Granulat til oral suspension 50 g50

Norit Carbomix
Granulat til oral suspension 50 g50
Flasken åbnes og tilsættes omhyggeligt vand op til flaskens røde streg.CARBOMIXLæs denne etiket grundigt igennem,da den indeholder vigtige oplysningerDette præparat er ikke receptpligtigt. Alligevel er det vigtigt at brugeNorit Carbomix rigtigt for at opnå det bedste resultat.- Behold denne etiket. Du kan få brug for at læse den igen.Spørg apotekeren, om du har brug for yderligere information og rådgivning.Søg omgående læge eller giftcenter i tilfælde af akut forgiftning gennemmunden eller overdosis af medicin. Straks efter, forudsat lægens/giftcentretsgodkendelse, indtages Norit Carbomix.Hvis nogen form for bivirkninger bliver alvorlig, eller hvis du opleverbivirkninger, der ikke er nævnt i denne etiket, bedes du informere lægeeller apoteker.Ved forgiftning Indtages oraltAnvendelse:Ved akut oral forgiftning og overdosering af medicin.Hjælpestoffer: citronsyremonohydrat (E330), glycerol (E422) oggummi arabicum (E414).Læs etiket inden brug.Opbevares utilgængeligt for børn. Der er ingen krav tilopbevaringstemperatur.Tilberedt suspension skal opbevares ved 2 °C - 8 °C (i køles-kab) og kan maks. holde sig 3 dage efter tilberedelse.Distributør i Danmark:Aage Christensen A/S, Skelmosevej 10, 2500 Valby.Varenummer 070327Revideret i juli/august 20083. Sådan indtages Norit CarbomixDosering og indtagelseVoksne og børn over 12 år:Ved akut forgiftning og overdosering indtages 1-2 flasker Norit Carbomix så hurtigt som muligt(= 50-100 g aktivt kul). Ved alvorlig forgiftning fortsættes behandlingen i et par dage med en dosis på 20 g Norit Carbomixhver 4-6 time (20 g aktivt kul svarer ca. til 160 ml af suspensionen). Hvis indholdet indtages ad flere gange, skal flaskenrystes grundigt for hver gang. Suspensionen skal indtages oralt (= gennem munden). Indtagelse gennem munden må ikkeske, hvis patienten ikke er i stand til (ved tilstrækkelig bevidsthed) at drikke produktet uden risiko. Ved bevidstløse patien-ter eller patienter, der ikke er helt ved bevisthed, skal en læge, eller en sygeplejerske under lægetilsyn, give suspensionenved hjælp af en sonde.Børn mellem 4 og 12 år:Ved akut forgiftning og overdosering hos børn under 12 år gives en halv flaske oralt.Børn under 4 år:Der startes med at give en dosis på en kvart (1/4) flaske, hvilket gentages flere gange i samråd medlægen. Ved flere gange behandling rystes flasken grundigt for hver gang. For at modvirke optagelse af giftstoffer i kroppen og for at fjerne de allerede adsorberende giftstoffer er det vigtigt, at NoritCarbomix indtages hurtigt. Dog kan langsom indtagelse også have en positiv virkning. Ved alvorlig forgiftning anbefales detat indtage flere doser aktivt kul. Hvis indholdet indtages ad flere gange, skal flasken rystes grundigt for hver gang. Norit Carbomix kan også gives efter opkastning eller maveskylning.Tilberedelse af suspension:flasken åbnes og tilsættes omhyggeligt vand op til flaskens røde streg. Luk flasken igen ogryst den, således at granulatet ikke klistrer sammen. Flasken åbnes forsigtigt og indholdet indtages omgående. Flasken er udstyret med en speciel top, der kan bruges ved hurtig og direkte sondetilslutning. Ventilér flasken og skær delvistoppen af inden sondetilslutning.Hvis Norit Carbomix virker for voldsomt eller ikke virker i tilstrækkelig grad, rådføres med læge eller apoteker.Hvis du tager mere Norit Carbomix end foreskrevet. Hvis du har taget for meget Norit Carbomix, skal du omgåen-de søge læge eller kontakte en apoteker. Efter indtagelse af for høj en dosis aktivt kul kan der opstå mavepine og alvorligmave/tarm-forstoppelse. Hvis du glemmer at tage Norit Carbomix. Hvis du glemte at tage en dosis Norit Carbomix, tages dette snarest muligt.Men hvis det er lige ved at være tid til næste dosis, springes den manglende dosis over, og du fortsætter indtagningenplanmæssigt. Tag aldrig dobbelt dosis som kompensation for en glemt dosis. Søg læge eller kontakt en apoteker, hvis du er itvivl. 4. Eventuelle bivirkningerSom det også gælder alle andre præparater, kan Norit Carbomix give bivirkninger. Der opstår ofte forstoppelse (i mere end1 af 100 tilfælde, men i under 1 af 10 tilfælde). Hvis du oplever en bivirkning, der ikke fremgår af denne folder, bedes duinformere læge eller apoteker. 5. Opbevaring af Norit CarbomixOpbevares utilgængeligt for børn og i originalemballage. Der er ingen krav til opbevaringstemperatur. Bør ikke anvendesefter pakkens udløbsdato.Tilberedt suspension skal opbevares ved 2 °C - 8 °C (i køleskab) og kan maks. holde sig 3 dage efter tilberedelse. 6. Yderligere informationHvad består Norit Carbomix af?Den virksomme bestanddel i Norit Carbomix er aktivt kul baseret på plantemateriale (‘carbo activatus’). En flaske indehol-der 50 g aktivt kul. De øvrige ingredienser er citronsyremonohydrat (E330), glycerol (E422) og gummi arabicum (E414).Hvordan ser Norit Carbomix ud, og hvad er der i pakningen?Det aktive kul er sort til mørkegråt og pakket i en plastikflaske med skruelåg. Registreringsindehaver og fabrikant Registreringsindehaver: Norit N.V., Amersfoort, HollandFabrikant: Norit Nederland B.V., Amersfoort, HollandOptaget i registret under nr.: MT 18215Al information om dette præparat kan fås hos den lokale repræsentant af markedsføringstilladelse: Aage Christensen A/SSkelmosevej 10DK-2500 ValbyDanmarkTlf: + 45 36 44 24 44info@aagechristensen.dkDenne patientvejledning er senest blevet revideret/godkendt i juli 2008.109.001/08-10IndholdsfortegnelseHvad er Norit Carbomix og hvad virker det mod?Inden indtagelse af Norit Carbomix Sådan indtages Norit Carbomix Eventuelle bivirkningerOpbevaring af Norit Carbomix Yderligere information1. Hvad er Norit Carbomix og hvad virker det mod?Den virksomme bestanddel i Norit Carbomix kan binde (adsorbere) skadelige eller uønskede stoffer imavetarmkanalen. Norit Carbomix anvendes i tilfælde af akut oral forgiftning og overdosering af medicin.2. Inden indtagelse af Norit CarbomixIndtag ikke Norit Carbomix - Hvis du er allergisk over for kul eller et af indholdsstofferne.- Hvis forgiftningen helt sikkert skyldes ætsende stoffer (stærke syrer som f.eks. saltsyre eller baser somf.eks. afløbsrens). Det vil kunne vanskeliggøre undersøgelse af spiserør (oesofagoskopi) og undersøgelse afmaven (gastroskopi).Særlige advarsler ved indtagelse af Norit CarbomixTag kontakt til læge eller giftcenter. Norit Carbomix kan anvendes ved mange typer forgiftning. Men nogleforbindelser og opløsninger, som f.eks. jernforbindelser, lithium-, thallium-, cyanid-, methanol-, ethanol-,ethylenglykol- og petroleumsholdige opløsninger adsorberes i mindre grad af Norit Carbomix. I tilfælde afforgiftning med sådanne stoffer skal anden form for afgiftning foreta-ges (f.eks. maveskylning). De mest almindelige forgiftninger af dennetype er angivet nedenfor med den for disse stoffer relevante behandling:Særlig modgift:CyanidNatriumnitrit/4-dimethylaminfenolJernforbindelserDeferoxaminLithiumKalciumpolystyrensulfonatMethanol /denatureret alkoholAlkohol (ethanol)Ethylenglykol /frostvæskeAlkohol (ethanol)Ved mange typer forgiftning anvendes både Norit Carbomix og en sær-lig modgift (f.eks. ved paracetamolforgiftning: Norit Carbomix og ace-tylcystein).Norit Carbomix kan give sort afføring. Reaktion med andre præparaterIndtagelse af aktivt kul vil normalt nedsætte virkningen af andre oraltindtagne præparater. Aktivt kul kan nedsætte virkningen af p-piller.Alternativ, effektiv og sikker prævention er i så fald nødvendig underbehandlingen.Graviditet og amningAktivt kul kan så vidt vides anvendes efter forskrifterne uden risiko forfoster eller barn under graviditet og amning. Spørg læge eller apoteker til råds inden indtagelse af nogenform for medicin. Fortæl det til læge eller apoteker, hvis du tager, eller for nyligt har taget, anden medicin- dette gælder også medicin, der ikke er receptpligtig. Kørsel og betjening af maskinerIndtagelse af aktivt kul påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.®Granulat til oral suspension 50 g50 g aktivt kul7046260703278 Batch-nummer: se pakningens bund.Anvendes inden: se pakningens bund.Ordernr.: 170027 Proefnr.: 2
Plano formaat: 192 x 120 mm
Gevouwen formaat: -
Itemnummer: 109.001/08-10
Artikel nr. Dobber: N02344
Drukkleur(en): Zwart/PMS 032/286
Opt. code/Pharmacode: -
Font: -
Corps: -
Interlinie: -
Datum: 06 - 08 - 2010
Naam en handtekening:
T. Zuurbier
Door cliënt in te vullen
Voor akkoord:
Datum:
Naam en handtekening:
ATTENTIE!
Eventuele correcties duidelijk leesbaar aangeven. PAS NA ONTVANGST VAN DE ONDERTEKENDE PROEF ZAL TOT DE VOLGENDE PRODUCTIEFASE WORDEN OVERGEGAAN.
Na telefonische goedkeuring deze ondertekende proef s.v.p. aan ons adres retourneren.
Versie 5/0309 ISO-9001
DOBBER PHARMA COMMUNICATIONS
Zwart
PMS 286
PMS 032

Ingen kommentarer:

Send en kommentar