NORLEVO® 1,5 mg tabletter Levonorgestrel

NORLEVO®
1,5 mg tabletter
Levonorgestrel
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkningen af NorLevo® og hvad du skal bruge det til.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage NorLevo®.
3. Sådan skal du tage NorLevo®.
4. Bivirkninger.
5. Sådan opbevarer du NorLevo®.
6. Yderligere oplysninger.
1. Virkningen af NorLevo®
og hvad du skal bruge det til
• NorLevo® er et nødpræventionsmiddel til anvendelse hurtigst
muligt, helst inden for 12 timer og senest 72 timer, efter ubeskyttet
samleje eller svigt af anden prævention..
• NorLevo® forhindrer graviditet ved at blokere ægløsning eller ved
at forhindre et befrugtet æg i at sætte sig fast i livmoderen.
Lægen kan have givet dig NorLevo® til anden anvendelse. Følg altid
lægens anvisning.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage
NorLevo®
Tag ikke NorLevo®
• hvis du er overfølsom over for levonorgestrel eller et af de øvrige
indholdsstoffer.
NorLevo® er kun til brug i nødstilfælde. Det må aldrig erstatte en
almindelig præventionsmetode. NorLevo® forhindrer ikke graviditet
i alle tilfælde, specielt ikke hvis du er i tvivl om tidspunktet for det
ubeskyttede samleje.
Vær ekstra forsigtig med at tage NorLevo®
Få foretaget en graviditetstest, hvis:
• menstruationen er forsinket mere end 5 dage.
• blødningen er unormal på det forventede menstruationstidspunkt.
• du bruger p-piller, og menstruationen udebliver i næste p-pillefri
periode.
• du har symptomer på graviditet.
• du har haft ubeskyttet samleje mere end 72 timer før, du tog Nor-
Levo®.
Tal med lægen, inden du bruger NorLevo®, hvis:
• du tidligere har haft betændelse i æggelederne eller graviditet
uden for livmoderen.
• du har alvorligt nedsat leverfunktion.
• du lider af kronisk tarmbetændelse (Crohn`s sygdom).
• du har risiko for at få en blodprop, tidligere har haft en blodprop
eller en i din nærmeste familie har haft en blodprop.
Du skal være opmærksom på, at:
• efter brug af NorLevo® får du sædvanligvis en normal menstruation
til normal tid (evt. få dage tidligere eller senere end forventet).
• hvis du bliver gravid, selv om du har taget NorLevo®, skal du kontakte
din læge. Der kan være risiko for graviditet uden for livmoderen.
• hvis du har brugt NorLevo®, fordi du havde taget din p-pille for
sent, skal du alligevel fortsætte med p-pillerne perioden ud.
• du ikke bør bruge NorLevo® flere gange inden for samme menstruationscyklus,
da du kan få alvorlige blødningsforstyrrelser.
• hvis du gentagne gange har brugt NorLevo®, bør du sammen med
din læge finde ud af, hvilken prævention du bedst kan bruge fremover.
• NorLevo® beskytter ikke mod seksuelt overførte sygdomme (f.eks.
klamydia, kønsvorter, HIV).
Brug af anden medicin
• Tal med din læge, da virkningen af NorLevo® kan nedsættes eller
helt udeblive, hvis du tager medicin mod:
– epilepsi (phenobarbital, phenytoin, primidon, carbamazepin).
– infektion (rifabutin, rifampicin, griseofulvin).
– HIV (ritonavir).
– tristhed (naturmedicin med prikbladet perikum).
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin
eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke
er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt
stærke vitaminer og mineraler.
Brug af NorLevo® sammen med mad og drikke
• Du kan tage NorLevo® i forbindelse med et måltid, men det er ikke
nødvendigt.
• Du skal tage NorLevo® tabletter med et glas vand.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for
medicin.
Graviditet:
• Du skal ikke tage NorLevo®, hvis du allerede er gravid.
• Hvis du tager NorLevo® og det senere viser sig, at du er gravid, er
der ikke fare for misdannelser hos fosteret, hvis du har fulgt den
normale dosering.
• NorLevo® kan ikke forhindre graviditet senere end 3 døgn (72
timer) efter samlejet.
Amning:
• Du kan tage NorLevo®, selvom du ammer.
• Da NorLevo® går over i mælken, bør du amme, umiddelbart før
du tager tabletterne, og undgå amning i mindst 8 timer efter indtagelse.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Det er ukendt, om NorLevo® påvirker arbejdssikkerheden og evnen
til at færdes sikkert i trafikken. Men hvis du oplever træthed og
svimmelhed efter at have taget NorLevo®, bør du ikke køre bil eller
betjene maskiner.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i
NorLevo®
Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at
du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager
NorLevo®
3. Sådan skal du tage NorLevo®
Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).
Den sædvanlige dosis er
Tag én tablet hurtigst muligt efter det ubeskyttede samleje, helst
inden 12 timer og senest 3 dage (72 timer) efter samlejet.
Du kan tage NorLevo® når som helst i en menstruationscyklus.
Hvis du kaster op, inden 3 timer efter indtagelse af tabletten, bør du
tage yderligere én tablet med det samme.
Efter brug af NorLevo®, bør du bruge anden prævention f.eks. kondom,
pessar eller sæddræbende creme indtil starten af næste menstruation.
Hvis din læge har ordineret NorLevo® til dig, skal du altid følge
lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Hvis du har taget for mange NorLevo®
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere
NorLevo®, end der står i denne information, eller flere end lægen har
foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Symptomer:
Kvalme og efterfølgende blødning.
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NORLEVO®
1,5 mg tabletter
Levonorgestrel
24366-01-03
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få NorLevo® uden recept. For at opnå de bedste
resultater, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for NorLevo®. Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.
Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som
ikke er nævnt her.
Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2700
4. Bivirkninger
NorLevo® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle
får bivirkninger.
Ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af
10 patienter):
• Kvalme.
• Smerter i underlivet.
• Træthed, hovedpine, svimmelhed.
• Ømhed i brysterne, kraftig menstruation, blødning, forsinket menstruation
i mere end 7 dage.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100
patienter):
• Opkastning og diaré.
Bivirkninger som ømhed i brysterne, pletblødning og uregelmæssig
blødning kan vare indtil næste menstruation. De andre bivirkninger
forsvinder normalt inden for 48 timer efter indtagelsen af NorLevo®.
Der er rapporteret overfølsomhedsreaktioner på huden i forbindelse
med indtagelse af NorLevo®.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller
bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden
om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv
indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder
skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens
netsted: www.meldenbivirkning.dk
5. Sådan opbevarer du NorLevo®
• Opbevar NorLevo® utilgængeligt for børn.
• Opbevar NorLevo® i original beholder, da det er følsomt for lys.
• Tag ikke NorLevo® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er
den sidste dag i den anførte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du
ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. Yderligere oplysninger
NorLevo®, 1,5 mg, tabletter indeholder:
Levonorgestrel 1,5 mg.
Øvrige indholdsstoffer:
Lactosemonohydrat, magnesiumstearat, majsstivelse, povidon og
vandfri kolloid silica.
Pakningsstørrelser:
NorLevo® fås i:
NorLevo® 750 mikrogram i pakninger med 2 tabletter.
NorLevo® 1,5 mg i pakning med 1 tablet.
Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com
For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer
kan du henvende dig til Orifarm A/S.
NorLevo® er et registreret varemærke, der tilhører Laboratoire HRAPharma.
HTOdense Denne indlægsseddel blev sidst revideret 08/2009.
Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2700
243660103

Ingen kommentarer:

Send en kommentar