Norske Brystdråber DAK, oral opløsning Ekstrakt af lakridsrod

Norske Brystdråber DAK, oral opløsning
Ekstrakt af lakridsrod
Læs denne information godt igennem før du begynder at tage medicinen
• Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning skal du altid
følge vejledningen i denne information.
• Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
• Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
• Hvis du ikke får det bedre i løbet af en uge, eller hvis du får det værre, skal du kontakte
din læge.
Indholdsfortegnelse
1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Norske Brystdråber DAK
3. Sådan skal du tage Norske Brystdråber DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information
1. Virkning og anvendelse
Norske Brystdråber DAK er et naturlægemiddel, der virker slimløsnende ved hoste i
kortere perioder.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Norske Brystdråber DAK
Tag ikke Norske Brystdråber DAK hvis:
• du er overfølsom over for lakrids eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer
• du har lavt kaliumindhold i blodet, f.eks. hvis du tager vanddrivende medicin eller
bruger afføringsmiddel
• du har forhøjet blodtryk
• dit hjerte har svært ved at pumpe blodet rundt i kroppen
• du har svært nedsat nyrefunktion
• du har skrumpelever
Særlige forholdsregler
Norske Brystdråber DAK bør ikke anvendes i mere end 4 - 6 uger.
Norske Brystdråber DAK skal tages med forsigtighed, hvis dit hjerte slår uregelmæssigt
(arytmier).
Norske Brystdråber DAK indeholder ethanol (37,6 vol%). Særlig forsigtighed skal udvises,
hvis du:
• har epilepsi
• tidligere har været afhængig af alkohol
• er gravid eller ammer
• samtidig er i behandling med visse typer af medicin mod infektion (metronidazol,
ketoconazol, sulfamethizol, trimethoprim)
• tager Antabus®
Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Norske Brystdråber
DAK, da det kan påvirke prøveresultaterne.
Brug af anden medicin
Fortæl lægen hvis du er i behandling med anden medicin. Det kan være nødvendigt at
justere dosis eller skifte til anden behandling. Det gælder:
• medicin mod diabetes
• vanddrivende medicin
• hjertemedicin (digoxin, nitroglycerin)
• medicin mod infektion (metronidazol, sulfamethizol, trimethoprim)
• medicin mod svampeinfektion (ketoconazol)
• smertestillende medicin (acetylsalicylsyre)
• beroligende medicin eller sovemedicin (f.eks. alprazolam, diazepam, flunitrazepam,
triazolam)
• medicin mod depression (f.eks. amitriptylin, clomipramin)
• medicin mod narkolepsi og forstyrrelser i aktivitet og koncentration hos børn (ADHD)
(methylphenidat og modafinil)
• medicin mod psykoser
• binyrebarkhormoner
• medicin til alkoholafvænning (disulfiram)
Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det
gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Brug af Norske Brystdråber DAK sammen med mad og drikkevarer
Du kan tage Norske Brystdråber DAK uafhængigt af måltiderne.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Norske Brystdråber DAK
Indeholder saccharose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt
dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Denne medicin indeholder 37,6 vol% alkohol, dvs. op til 4,55 g alkohol pr. dosis - svarende
til 113 ml øl eller 47 ml vin pr. dosis.
Skadelig for alkoholikere.
Mængden af alkohol i denne medicin kan ændre virkningen af anden medicin. Du må ikke
tage Norske Brystdråber DAK, hvis du er i behandling med Antabus® eller metronidazol.
Tal med din læge.
Børn, gravide og ammende kvinder, patienter med epilepsi eller leversygdomme bør kun
bruge Norske Brystdråber DAK efter aftale med lægen.
Graviditet og amning
Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.
Graviditet
På grund af det høje alkoholindhold bør du ikke bruge Norske Brystdråber DAK, hvis du er
gravid.
Amning
På grund af det høje alkoholindhold bør du ikke bruge Norske Brystdråber DAK, hvis du
ammer.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det skyldes, at mængden af alkohol i
denne medicin kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
3. Sådan skal du tage Norske Brystdråber DAK
Voksne: 15 ml 3 – 4 gange daglig. Brug vedlagte målebæger til at afmåle medicinen med.
Kontakt lægen hvis der ikke ses bedring inden for en uge.
Ældre: Det er ikke nødvendigt at justere dosis.
Børn: Du må kun bruge Norske Brystdråber DAK til børn under 15 år efter lægens
anvisning.
For at undgå forstyrrelse i saltbalancen, væskeophobning i kroppen og blodtryksforhøjelse
bør du ikke anvende Norske Brystdråber DAK i mere end 4 – 6 uger af gangen.
Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved svært nedsat nyrefunktion. Spørg lægen.
Nedsat leverfunktion
Dosis skal nedsættes ved svært nedsat leverfunktion. Spørg lægen.
Har du taget for meget Norske Brystdråber DAK?
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget en større mængde Norske
Brystdråber DAK, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet,
og du føler dig utilpas.
Symptomer på overdosering kan være forhøjet blodtryk, forstyrrelser i saltbalancen,
hovedpine, muskelsvaghed, træthed, uregelmæssig hjerterytme, hjertesvigt.
Har du glemt at tage Norske Brystdråber DAK?
Hvis du har glemt en dosis Norske Brystdråber DAK, tag den da så snart du kommer i
tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis springes den glemte dosis over.
Tag ikke dobbelt dosis.
4. Bivirkninger
Norske Brystdråber DAK kan, som al anden medicin, give bivirkninger.
Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):
Allergiske reaktioner, lavt sukkerindhold i blodet, sløvhed, manglende koordinering af
bevægelser, sløret tale.
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
Alvorlige allergiske reaktioner, forhøjet blodtryk, forstyrrelse i væske-/saltbalancen,
forstyrrelse i hjerterytmen.
Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved alvorlige bivirkninger.
Fortæl læge eller apotek hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i
informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og
viden om bivirkninger kan blive bedre.
Fortæl læge eller apotek hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle
bivirkninger kan kræve behandling.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning under ”bivirkninger” på Lægemiddelstyrelsens netsted
www.laegemiddelstyrelsen.dk
5. Opbevaring
Opbevar Norske Brystdråber DAK utilgængeligt for børn.
Brug ikke medicinen efter den udløbsdato, der står på pakningen.
6. Yderligere information
Aflever altid medicinrester på apoteket.
Norske Brystdråber DAK indeholder
Det virksomme indholdsstof i 1 ml er 80,9 mg ekstrakt af lakridsrod (3:1) - svarende til 3,92
mg glycyrrhizinsyre pr. ml. De øvrige indholdsstoffer er ethanol, glycerol (E 422),
koncentreret ammoniakopløsning og renset vand.
Smagsstoffer: Anisolie, fennikelolie og racemisk campher.
Konserveringsmiddel: Benzoesyre (E 210).
Sødestof: Saccharose.
Udseende og pakningsstørrelser
Norske Brystdråber DAK er en klar til næsten klar brun væske.
Produktet findes i pakningsstørrelser à 200 ml.
Markedsføring i Danmark
Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde
Fremstiller
Nycomed Pharma AS
Solbærveien 5
N-2409 Elverum
Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte
Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com
Revideret november 2006

Ingen kommentarer:

Send en kommentar