Prednisolon DAK tabletter 2,5 mg, 5 mg og 25 mg Prednisolon

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Prednisolon DAK tabletter 2,5 mg, 5 mg og 25 mg
Prednisolon
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
• Lægen har ordineret Prednisolon DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadelig for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Indholdsfortegnelse
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Prednisolon DAK
3. Sådan skal du tage Prednisolon DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Prednisolon er et binyrebarkhormon (glukokortikoid). Prednisolon påvirker immunforsvaret, betændelsestilstande og allergiske sygdomme.
Prednisolon tabletter bruges i en lang række tilfælde, hvor binyrebarkhormon virker, f.eks. ved leddegigt, visse blodsygdomme og betændelse i selve blodårerne, andre bindevævssygdomme, astma, overfølsomhedssygdomme, visse nyresygdomme, sygdomme i mave-tarmkanalen, visse kræftsygdomme, sygdomme i immunforsvaret og efter transplantationer.
Lægen kan have givet dig Prednisolon for noget andet. Følg altid lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PREDNISOLON DAK
Tag ikke Prednisolon DAK, hvis du:
• er overfølsom over for prednisolon eller et af de øvrige indholdsstoffer
• har en udbredt svampeinfektion, bortset fra lokale svampeinfektioner f.eks. i huden eller i mundhulen
Vær ekstra forsigtig med at tage Prednisolon DAK
Tal med lægen inden du tager Prednisolon, hvis du har:
• sukkersyge, da du kan få øget behov for insulin eller anden medicinsk behandling
• for lavt stofskifte
• skrumpelever
• virusinfektion i øjet (herpes simplex)
• mavesår, alvorlig tarmsygdom med tendens til blødning eller betændelse i tyktarmen
• en nyligt overstået tarmoperation
• feberfremkaldende infektioner
• tuberkulose eller hvis du har haft tuberkulose
• nedsat nyrefunktion
• forhøjet blodtryk eller nedsat hjertefunktion
• knogleskørhed
• ekstrem muskeltræthed (myasthenia gravis)
• humørsvingninger eller psykotiske tendenser, idet disse kan forværres
Du skal være opmærksom på følgende:
• kontakt lægen hvis du får problemer med synet (specielt hos børn). Ved
længerevarende behandling kan der opstå grå stær (især hos børn) og grøn stær (forhøjet tryk i øjet) med risiko for skade på synsnerven samt risiko for infektion med svamp eller virus i øjet. Lægen vil evt. kontrollere dit syn, hvis du behandles gennem længere tid
• fortæl altid lægen at du er i behandling med prednisolon, hvis du skal vaccineres
• du skal undgå smitte med skoldkopper eller mæslinger. Hvis du alligevel udsættes for smitte, skal du kontakte lægen. Dette er særlig vigtigt ved behandling af børn
• længerevarende behandling med prednisolon kan nedsætte udviklingen og væksten hos nyfødte og børn
prednisolon kan nedsætte frugtbarheden hos mænd
• kontakt lægen, hvis du får en infektion. Prednisolon kan skjule tegn på infektion, og infektionen kan blive værre. Du kan endvidere lettere få en infektion under behandlingen, fordi kroppens naturlige modstandskraft er nedsat
• lægen kan anbefale en saltfattig og kaliumrig diæt, da predinisolon kan påvirke din salt- og kaliumbalance.
Oplys altid at du er i behandling med prednisolon, hvis du skal opereres.
Hvis du skal behandles med prednisolon i længere tid, bør du bære et kort, som fortæller, hvornår behandlingen begyndte, hvilken dosis du tager, hvilket lægemiddel du er i behandling med samt navnet på den læge eller afdeling, som har ordineret behandlingen. Dette kort skal sikre, at du får tilført glukokortikoider, hvis du bliver indlagt eller kommer ud for en alvorlig ulykke, og du ikke selv er i stand til at oplyse, at du er i denne behandling. Du skal have kortet på dig op til 1 år efter afsluttet behandling.
Behandling med prednisolon kan dække over irritation af maveslimhinden, som fremkommer ved behandling med visse typer af smertestillende medicin (NSAID). Behandlingen kan give øget risiko for blødninger i mave-tarmkanalen.
Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med prednisolon. Prednisolon står på dopinglisten og kan medføre udelukkelse ved sportsstævner.
Prednisolon DAK kan påvirke blodsukkermålinger.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Prednisolon DAK
PrednisolonDAK indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte til anden behandling. Fortæl din læge, hvis du tager:
• medicin, der bruges i forbindelse med organtransplantation (ciclosporin)
• medicin mod epilepsi og kramper (carbamazepin, phenytoin, phenobarbital)
• medicin mod tuberkulose (rifampicin)
• blodfortyndende og smertestillende lægemidler (acetylsalicylsyre)
• p-piller
• visse typer af vanddrivende medicin (ikke-kaliumbesparende)
• medicin mod svampeinfektion (amphotericin B)
• medicin mod sukkersyge
• celledræbende medicin (mod kræft) og medicin mod visse gigtlidelser (methotrexat)
• lakrids (for eksempel i hostesaft)
Brug af Prednisolon DAK tabletter sammen med mad og drikke
Du kan tage Prednisolon DAK i forbindelse med et måltid. Tag tabletten med rigelig væske.
Graviditet og amning
Spørg din lægen eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet
Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Prednisolon DAK, da behandlingen kan medføre let nedsat fødselsvægt. Tal med lægen.
Amning
Prednisolon DAK kan anvendes i ammeperioden. Følg lægens anvisning. Da prednisolon udskilles i modermælken, er det ved længerevarende behandling vigtigt, at sundhedsplejersken/lægen nøje følger dit barns udvikling og vækst.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Prednisolon DAK påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE PREDNISOLON DAK
Tag altid Prednisolon DAK nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Tag tabletten med rigelig væske. Tabletten kan deles eller knuses.
Den sædvanlige dosis er
Dosis er individuel og afhængig af din sygdom.
Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske efter samråd med lægen.
Har du taget for mange Prednisolon DAK?
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Prednisolon DAK, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Akut overdosering med prednisolon medfører ingen kendte symptomer. Hyppig dosering over en længere periode kan fremkalde Cushings syndrom (måneansigt og øget fedtmængde på mave og nakke). Dette forsvinder efter afsluttet behandling.
Har du glemt at tage Prednisolon DAK?
Har du glemt en dosis Prednisolon DAK, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.
Hvis du holder op med at tage Prednisolon DAK tabletter
Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Skal du have en mindre dosis, skal nedtrapning ske langsomt. Hvis behandlingen pludseligt ophører eller din dosis bliver sat stærkt ned, kan du få en række ubehagelige symptomer som feber, led- og muskelsmerter og dårlig almentilstand. Den sygdom, du fik Prednisolon DAK for, kan blusse voldsomt op.
4. BIVIRKNINGER
Prednisolon DAK kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne afhænger af dosis og behandlingens varighed. De fleste bivirkninger forsvinder, når behandlingen ophører og bliver sædvanligvis mindre udtalte, hvis dosis bliver mindre.
Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.
Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):
Alvorlige: Forhøjet tryk i øjnene, som kan give hovedpine, kvalme og regnbuesyn; grå stær (uklart syn) ved længerevarende behandling; lungebyld hos personer med lungecancer; knogleskørhed ved længerevarende behandling; væksthæmning hos børn.
Ikke alvorlige: Færre hvide blodlegemer; øget risiko for infektioner; skjulte tegn på eller forværring af eksisterende infektionssygdomme; tegn på nedsat binyrebarkfunktion (hovedpine, kvalme, svimmelhed, anoreksi, svaghed, følelsesmæssige forandringer, apati,
uhensigtsmæssige reaktioner på stress); muskelsvaghed og -smerter (ved høje doser); sukkersyge; øget sukkerindhold i blodet (hos personer med sukkersyge).
Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):
Alvorlige: Forværring af eksisterende nedsat hjertefunktion; lavt kaliumindhold i blodet; psykose.
Ikke alvorlige: Hudpåvirkninger i form af røde streger, pletter, karsprængninger, sår, udslæt på kroppen og i ansigtet; forværring af eksisterende hudsygdomme; forhøjet antal blodplader; Cushings syndrom (måneansigt og øget fedtmængde på kroppen - ved fortsat behandling med høje doser); manglende menstruation hos fertile kvinder; øget koncentration af kolesterol, triglycerid og lipoprotein i blodet; væskeophobning; opstemthed; depression; forhøjet blodtryk; forværrede symptomer ved tarmbetændelse, øget svedtendens, natlig vandladning, nedsat sårheling.
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):
Alvorlige: Blødning fra mave-tarmkanalen eller hul på tarmen; forandring af knoglemassen (særligt hos børn og unge); åndedrætsbesvær på grund af svækket åndedrætsmuskulatur.
Ikke alvorlige: Allergiske reaktioner, søvnløshed, humørsvingninger, ændringer i personlighed, mani, hallucinationer, urinsten, mavesår.
Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):
Alvorlige: Øget risiko for dannelse af blodpropper; demens; grøn stær efter længerevarende behandling; sprængte sener; forlænget varighed af koma hos patienter med malaria i hjernen.
Ikke alvorlige: Nedsat reaktion på hudtest; forstyrrelser i stofskiftet; øget risiko for skade på hornhinde hos patienter med samtidig herpes infektion i øjet.
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
Alvorlige: For højt blodsukker med sløret bevidsthed eller bevidstløshed; anfald hos personer med ikke kendt epilepsi; forhøjet tryk i hjernen (især hos børn); sygdom i hjertemuskulaturen med åndenød, trykken for brystet og tendens til væske i kroppen; betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber; kraftig afskalning og afstødning af hud; blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom).
Ikke alvorlige: Udstående øjne efter meget langvarig behandling, forhøjet produktion af biskjoldbruskkirtelhormoner (hyperparathyroidisme); anfald af porfyri (sjælden arvelig stofskiftesygdom).
Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt
Halsbrand/sure opstød og forværring af mavesår.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger
direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted
www.meldenbivirkning.dk
5. OPBEVARING
Prednisolon DAK skal opbevares utilgængeligt for børn.
Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel.
Brug ikke medicinen efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6 . YDERLIGERE OPLYSNINGER
Prednisolon DAK 2,5 mg, 5 mg og 25 mg tabletter indeholder
Aktivt stof: Prednisolon.
Øvrige indholdsstoffer: Gelatine, kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b) og talcum (E 553b).
Prednisolon DAK 2,5 mg indeholder desuden farvestoffet indigotin I (E 132).
Udseende og pakningsstørrelser
Prednisolon DAK 2,5 mg er en lyseblå tablet med delekærv på den ene side.
Prednisolon DAK 5 mg og 25 mg er hvide tabletter med delekærv på den ene side.
Prednisolon DAK 2,5 mg findes i pakningsstørrelser à 100 stk.
Prednisolon DAK 5 mg findes i pakningsstørrelser à 25 og 100 stk.
Prednisolon DAK 25 mg findes i pakningsstørrelser à 10 og 100 stk.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde
Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com
Denne indlægsseddel blev sidst revideret januar 2010

2 kommentarer:

  1. Mein Sohn hatte einmal das Problem der HIV / AID, die seit Jahren seine Ausbildung betroffen, gab ich ihm verschiedene Medikamente, aber es gab keine Lösung, ich das Netz zu suchen und ich fand den Kontakt von einem Arzt, der mich mit seinem Produkt helfen HIV beim Härten / AIDS, Krebs <HERPES, HEP B, er Epilepsie Problem und andere tödliche Krankheiten, versicherte mir auch, dass es sich um eine dauerhafte Heilung ist, das Medikament mein Sohn für nur 2 Wochen in Anspruch nahm, und er war wieder normal. er jetzt getan hat fine.I alles dank Dr. Ariba jetzt geben Sie mir die glücklichste Person aus einem solchen Problem zu helfen, bin auf der Erde seit zwei Jahren für das Sehen mein Sohn besser zu machen again.you kann ihn auch in Verbindung treten auf draribaspelltemple@gmail.com , draribasolutioncenter@yahoo.com oder Sie können anrufen oder whatsApp auf +2348140439497 auch. und erhalten Sie das Produkt.

    SvarSlet
  2. Jag har beställt Prednisolon många gånger här utan krävs recept http://medicineronline.net

    SvarSlet