Receptpligtig medicin Primcillin, filmovertrukne tabletter 250 mg, 400 mg, 650 mg og 800 mg

Receptpligtig medicin
Primcillin, filmovertrukne tabletter 250 mg, 400 mg, 650 mg og 800 mg
Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen.
• Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
• Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
• Lægen har ordineret Primcillin til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.
1. Virkning og anvendelse
• Primcillin er et antibiotikum af penicillintype.
• Primcillin virker på bakterier, ved at hindre opbygningen af bakteriernes væg, så bakterien ødelægges.
• Du kan få Primcillin mod betændelse i f.eks. bihuler, øre, hals, bronkier og lunger.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.
2. Vigtig information, som du skal læse, før du tager Primcillin
• Tag ikke Primcillin, hvis:
- Du er overfølsom over for det aktive stof phenoxymethyl-penicillinkalium eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Primcillin.
- Du er overfølsom over for penicillin.
• Særlige forholdsregler Tal med lægen, hvis du:
- lider af allergi eller har astma.
- er overfølsom over for anden medicin mod betændelse (cefalosporiner).
Receptpligtig medicin
Kontakt straks lægen, hvis du får:
- pludselige overfølsomhedsreaktioner f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals og besvimelse. Opstår symptomerne inden for minutter til timer, skal du straks ringe 112. Kan være livsfarligt.
- langvarig eller blodig diaré, når du bruger eller har brugt Primcillin. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis).
- vedvarende diaré eller opkastning.
Vær opmærksom på følgende:
- Ved længere tids behandling bør din læge kontrollere din lever- og nyrefunktion samt undersøge, om der er ændringer i blodets sammensætning ved en blodprøvekontrol.
Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Primcillin. Primcillin kan påvirke prøveresultaterne.
• Brug af anden medicin
Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
- Urinsyregigt (probenecid).
- Psoriasis, leddegigt og visse kræftsygdomme (methotrexat).
Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for håndkøbsmedicin, medicin købt i udlandet, naturmedicin samt stærke vitaminer og mineraler.
• Brug af Primcillin sammen med mad og drikkevarer
Du kan tage Primcillin sammen med mad og drikke.
• Graviditet og amning Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.
Graviditet: Du kan tage Primcillin under graviditet.
Receptpligtig medicin
Amning: Du kan amme, selv om du tager Primcillin. Primcillin bliver udskilt i modermælken.
• Trafik- og arbejdssikkerhed
Primcillin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
• Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Primcillin Primcillin 250 mg indeholder 0,6 mmol (25 mg) kalium pr. tablet.
Primcillin 400 mg indeholder 1,0 mmol (40 mg) kalium pr. tablet.
Primcillin 650 mg indeholder 1,7 mmol (65 mg) kalium pr. tablet.
Primcillin 800 mg indeholder 2,1 mmol (81 mg) kalium pr. tablet.
Hvis du har nedsat nyrefunktion og/eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE PRIMCILLIN
• Dosering
Voksne:
Primcillin, filmovertrukne tabletter, 250 mg:
2-3 tabletter på 250 mg (i alt 500-750 mg) 2-4 gange daglig.
Primcillin, filmovertrukne tabletter, 400 mg:
1-2 tabletter på 400 mg (i alt 400-800 mg) 2-4 gange daglig.
Primcillin, filmovertrukne tabletter, 650 mg:
1 tablet på 650 mg 2-4 gange daglig.
Primcillin, filmovertrukne tabletter, 800 mg:
1 tablet på 800 mg 2-4 gange daglig.
Den samlede daglige dosis afhænger af, hvor svær betændelsen er. Følg lægens anvisning.
Børn:
Dosis afhænger af barnets vægt og mindste dosis vil normalt være 1 tablet på 250 mg 2 gange daglig. Den samlede daglige dosis afhænger af, hvor svær betændelsen er. Følg lægens anvisning.
Receptpligtig medicin
Du kan normalt ikke bruge Primcillin, filmovertrukne tabletter, til børn under 10 kg.
Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.
• Har du taget for mange Primcillin?
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Primcillin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Symptomerne på overdosering kan være: kvalme, opkastning, diaré, forstyrrelser i saltbalancen, sløret bevidsthed, ufrivillige muskelsammentrækninger, kramper, dyb bevidstløshed (koma), nyresvigt og blodmangel med gulsot.
• Har du glemt at tage Primcillin?
Hvis du har glemt en dosis Primcillin, tag den da, så snart du kommer i tanke om det.
Er det tæt på tidspunktet for næste dosis, spring da den glemte dosis over. Tag ikke dobbeltdosis.
4. BIVIRKNINGER
Primcillin kan, som al anden medicin, give bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):
- Hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt straks læge eller skadestue.
Sjældne bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
- Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk shock). Ring 112. Kan være livsfarligt.
Receptpligtig medicin
Meget sjældne bivirkninger (sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
- Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt straks læge.
- Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, infektioner og feber. Søg straks læge.
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet. Kontakt straks læge.
Hyppigheden ikke kendt:
- Langvarig eller blodig diaré med mavesmerter eller feber. Kontakt læge.
Ikke alvorlige bivirkninger
Almindelig til meget almindelig (sker hos flere end 1 ud af 100 behandlede):
- Udslæt.
Almindelige bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):
- Kvalme, diaré.
Ikke almindelige bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):
- Opkastning, mundbetændelse, betændelse i tungen, fordøjelsesbesvær.
- Feber, ledsmerter.
- Udslæt i ansigt, på arme og ben samt feber, nældefeber.
Primcillin kan give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver og ændringer i blodets sammensætning.
Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende.
Nogle bivirkninger kan kræve behandling.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til
Receptpligtig medicin
Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/
5. Opbevaring
• Opbevar Primcillin utilgængeligt for børn.
• Tag ikke Primcillin efter den udløbsdato, der står på pakningen.
6. Yderligere information
Aflever altid medicinrester på apoteket.
Primcillin, filmovertrukne tabletter, 250 mg (375.000 IE), 400 mg (600.000 IE), 650 mg (975.000 IE), 800 mg (1.200.000 IE) indeholder:
• Det virksomme indholdsstof i Primcillin er phenoxymethyl-penicillinkalium.
• De øvrige indholdsstoffer er: Polyvidon. Magnesiumstearat. Methylhydroxypropylcellulose. Polyethylen glycol 6000. Paraffin special. Titandioxid (E171). Vand.
Udseende og pakningsstørrelser
250 mg: Hvide, aflange, filmovertrukne tabletter. Tabletterne har delekærv og er mærket pcV/250 på den ene side.
400 mg: Hvide, aflange filmovertrukne tabletter. Tabletterne har delekærv og er mærket pcV/400 på den ene side.
800 mg: Hvide aflange filmovertrukne tabletter. Tabletterne har delekærv og er mærket pcV/0,8 på den ene side.
Pakningsstørrelser:
10 stk., 20 stk., 30 stk. og 100 stk.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Receptpligtig medicin
Markedsføring i Danmark:
Meda AS
Solvang 8
3450 Allerød
Tlf.: 44 52 88 88
Fax: 44 52 88 99
E-mail: info.dk@meda.se
Fremstiller: Recipharm, Strängnäs, Sverige
Revideret marts 2008

Ingen kommentarer:

Send en kommentar