Targin® 5 mg/2,5 mg depottabletter oxycodonhydrochlorid/naloxonhydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren
Targin® 5 mg/2,5 mg depottabletter
Targin® 40 mg/20 mg depottabletter
oxycodonhydrochlorid/naloxonhydrochlorid
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
• Lægen har ordineret Targin til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan
være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som
ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Targin
3. Sådan skal du tage Targin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. Virkning og anvendelse
De aktive stoffer i Targin er oxycodonhydrochlorid og naloxonhydrochlorid. Oxycodonhydrochlorid
er det stof, der virker smertestillende. Det er stærkt smertestillende medicin fra gruppen af opioider
(morfin og morfinlignende stoffer). Det andet aktive stof er naloxonhydrochlorid, som modvirker
forstoppelse. Mave-tarm-problemer (f.eks. forstoppelse) er en almindelig bivirkning ved brug af
opioider.
Du kan tage Targin ved stærke smerter, som kun kan behandles tilstrækkeligt med opioider.
Naloxonhydrochlorid er tilsat for at modvirke forstoppelse.
Targin er en depottablet. Det betyder, at de aktive stoffer frigøres over en længere periode. Virkningen
varer i 12 timer.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Targin
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg
altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
Tag ikke Targin, hvis du
• er overfølsom (allergisk) over for oxycodonhydrochlorid, naloxonhydrochlorid eller et af de
øvrige indholdsstoffer
• har meget dårlig vejrtrækning med lavt iltindhold og/eller højt indhold af kuldioxid i blodet
(respirationsdepression)
• har en alvorlig lungesygdom med forsnævring af luftvejene (kronisk obstruktiv lungesygdom
(KOL))
• har en hjertesygdom, hvor højre side af hjertet bliver forstørret pga. øget tryk i blodkarrene i
lungerne (cor pulmonale) f.eks. som følge af KOL – se ovenfor
• har svær astma
• har tarmslyng (en slags blokering i tarmen), som ikke skyldes opioider
• har moderat til svært nedsat leverfunktion.
2
Vær ekstra forsigtig med at tage Targin, hvis du
• er ældre eller svækket
• har tarmslyng (en slags blokering i tarmen), som skyldes opioider
• har nedsat nyrefunktion
• har let nedsat leverfunktion
• har svært ved at trække vejret
• har en lidelse i skjoldbruskkirtlen, som kan give kuldskærhed samt tørhed og opsvulmen af
huden i ansigtet og på arme og ben (myksødem)
• har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (hypotyroidisme)
• har nedsat funktion af binyrerne (binyrebarkinsufficiens eller Addisons sygdom)
• har en psykisk sygdom, hvor et af symptomerne er delvis tab af realitetssans (psykose) pga.
alkohol eller forgiftning med andre stoffer (stofpsykose)
• har problemer med galdesten
• har unormalt forstørret blærehalskirtel (prostatahypertrofi)
• har et længerevarende overforbrug af alkohol eller alkoholbetinget abstinenstilstand med
hallucinationer og vrangforestillinger (delirium tremens)
• har betændelse i bugspytkirtlen (pankreatit)
• har lavt blodtryk (hypotension)
• har højt blodtryk (hypertension)
• har en diagnosticeret hjerte-kar-sygdom
• har en hovedskade, og der derved er risiko for øget tryk i hjernen
• har epilepsi eller tilbøjelighed til krampeanfald
• samtidig tager MAO-hæmmere (bruges til at behandle depression eller Parkinsons sygdom).
MAO-hæmmere indeholder f.eks. tranylcypromin, phenelzin, isocarboxazid, moclobemid eller
linezolid.
Hvis bare én af ovenstående advarsler gælder for dig, skal du tale med lægen, før
du begynder at tage Targin. Fortæl også lægen, hvis du tidligere har haft en eller flere af ovenstående
lidelser, ligesom du skal informere ham/hende, hvis du udvikler en eller flere af ovenstående
lidelser, mens du tager Targin.
Den største risiko ved overdosering med opioider er langsom og overfladisk vejrtrækning
(respirationsdepression). Dette kan medføre, at iltindholdet i blodet falder, hvilket bl.a. kan føre til
besvimelse.
Der er ingen klinisk erfaring med brug af Targin til kræftpatienter, hvor kræften har spredt sig til
bughinden, eller hvis der er begyndende blokering af tarmen i fremskredne stadier af kræft i
fordøjelsessystemet eller bækkenet. Targin bør derfor ikke anvendes til disse patienter.
Korrekt brug af Targin
Hvis du får kraftig diarré i starten af behandlingen, kan det skyldes virkningen af
naloxonhydrochlorid. Det kan være et tegn på, at tarmfunktionen normaliseres. Denne type diarré kan
forekomme inden for 3-5 dage, efter behandling er påbegyndt. Hvis diarréen varer længere end 3-5
dage eller gør dig bekymret, skal du kontakte lægen.
Hvis du har taget høje doser af et andet opioid, kan du i starten få abstinenssymptomer, når du skifter
til Targin, f.eks. uro, svedeture og muskelsmerter. Hvis du får disse symptomer, kan det være, du skal
overvåges nøjere af lægen.
Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du tager Targin.
Hvis du har taget Targin i lang tid, kan det være, at virkningen af Targin aftager. Dette kan betyde, at
du skal have en højere dosis for at opnå den ønskede smertelindring. Langvarig brug af Targin kan
medføre fysisk afhængighed. Abstinenssymptomer kan forekomme, hvis behandlingen stoppes for
3
brat (uro, svedeture, muskelsmerter). Hvis du ikke længere har brug for behandling, bør du gradvist
nedsætte den daglige dosis i samråd med lægen.
Det aktive stof oxycodonhydrochlorid alene (ikke kombineret med naloxonhydrochlorid) har en
misbrugsprofil svarende til andre stærke opioider. Der er risiko for udvikling af psykisk afhængighed.
Medicin med oxycodonhydrochlorid skal undgås til patienter, der har eller tidligere har haft et misbrug
af alkohol, narkotika eller medicin.
Der kan forekomme rester af depottabletterne i din afføring. Dette betyder ikke noget, da de aktive
indholdsstoffer (oxycodonhydrochlorid og naloxonhydrochlorid) allerede er blevet frigivet i maven og
tarmene og optaget i kroppen.
Ukorrekt brug af Targin
Du skal sluge depottabletterne hele, så den langsomme frigivelse af oxycodonhydrochlorid i
depottabletten ikke påvirkes. Du må ikke dele, tygge eller knuse tabletterne. Hvis du tager en delt eller
knust tablet eller tygger en tablet, kan det medføre, at du får en potentielt dødelig dosis
oxycodonhydrochlorid (se ”Hvis du har taget for meget Targin”).
Targin er ikke egnet til behandling af abstinenser.
Targin bør aldrig misbruges, specielt ikke hvis du er afhængig af stoffer. Hvis du er afhængig af
stoffer som f.eks. heroin, morfin eller metadon, er det sandsynligt, at du vil få svære
abstinenssymptomer, hvis du misbruger Targin, fordi det indeholder stoffet naloxonhydrochlorid. Hvis
du allerede har abstinenssymptomer, kan disse forværres.
Du må aldrig misbruge Targin depottabletter ved at opløse dem og indsprøjte dem (f.eks. i en blodåre).
Specielt fordi de indeholder talcum, som kan medføre skade af lokalt væv (nekrose) og ændringer i
lungevævet (lungegranulom). Et sådant misbrug kan også have andre alvorlige konsekvenser og kan
endda være dødeligt.
Brug af Targin kan give positive resultater ved dopingkontroller.
Brug af Targin som dopingmiddel kan udgøre en sundhedsrisiko.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Risikoen for bivirkninger stiger, hvis du tager Targin sammen med alkohol eller medicin, som
påvirker hjernefunktionen. I dette tilfælde kan bivirkningerne ved Targin forværres. F.eks. kan du
blive træt/døsig eller evt. langsom og overfladisk vejrtrækning (respirationsdepression) kan blive
værre.
Eksempler på medicin, som påvirker hjernefunktionen, er:
• Anden stærkt smertestillende medicin (opioider)
• Sovemedicin og beroligende medicin (sedativer og hypnotika)
• Antidepressiv medicin
• Medicin som bruges til at behandle allergi, transportsyge og kvalme (antihistaminer og
antiemetika)
• Anden medicin der påvirker nervesystemet (phenothiaziner, neuroleptika)
Hvis du tager Targin sammen med medicin, der nedsætter blodets evne til at størkne
(coumarinderivater), kan størkningstiden enten blive hurtigere eller langsommere.
Det forventes ikke, at Targin og paracetamol, acetylsalicylsyre eller naltrexon påvirker hinandens
virkning indbyrdes.
4
Brug af Targin sammen med mad og drikke
Tabletterne må ikke indtages sammen med alkohol. Alkohol kan forstærke alvorlige bivirkninger ved
oxycodonhydrochlorid, f.eks. træthed/døsighed og langsom og overfladisk vejrtrækning. Medicin med
oxycodonhydrochlorid skal undgås til patienter, der har eller har haft et misbrug af alkohol og/eller
stoffer.
Graviditet og amning
Spørg lægen eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet
Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Targin. Tal med lægen.
Hvis Targin bruges over længere perioder under graviditet, kan oxycodonhydrochlorid medføre
abstinenssymptomer hos den nyfødte. Hvis oxycodonhydrochlorid gives under fødsel, kan der
forekomme langsom og overfladisk vejrtrækning (respirationsdepression) hos det nyfødte barn.
Amning
Hvis du ammer, må du ikke tage Targin, da oxycodonhydrochlorid går over i modermælken. Tal med
lægen.
Det er usikkert, om naloxonhydrochlorid også går over i modermælken. Det kan derfor ikke
udelukkes, at specielt gentagen indtagelse af Targin kan udgøre en risiko for det ammede barn.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Targin især i starten af
behandlingen og ved øgning af dosis virker sløvende. Det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til
at færdes sikkert i trafikken. Disse bivirkninger forsvinder dog, når du først får en stabil dosis Targin.
Spørg lægen, om du må køre bil, motorcykel eller cykle, og om du må arbejde med værktøj eller
maskiner.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Targin
Targin indeholder lactose (mælkesukker). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har
fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
3. Sådan skal du tage Targin
Tag altid Targin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Den sædvanlige dosis er
Voksne
Normal startdosis er 10 mg oxycodonhydrochlorid/5 mg naloxonhydrochlorid som depottablet(ter)
hver 12. time.
Lægen afgør, hvor meget Targin du skal tage hver dag, og hvordan din samlede døgndosis skal
fordeles morgen og aften. Lægen vil også afgøre, om du har brug for en ændring i dosis under
behandlingen. Dosis vil blive ændret i forhold til, hvor mange smerter du har, og hvor følsom du er
over for behandlingen. Du bør få den laveste dosis, som kan dække dine smerter tilstrækkeligt. Hvis
du allerede har været i behandling med opioider, kan du starte behandling med en højere dosis af
Targin.
Den maksimale døgndosis er 80 mg oxycodonhydrochlorid og 40 mg naloxonhydrochlorid. Hvis du
har brug for en højere dosis, kan lægen give dig yderligere oxycodonhydrochlorid uden
naloxonhydrochlorid. Den maksimale døgndosis af oxycodonhydrochlorid bør dog ikke overstige 400
mg. Den gavnlige effekt, som naloxonhydrochlorid har på tarmsystemet, kan blive påvirket, hvis du
får yderligere oxycodonhydrochlorid uden yderligere naloxonhydrochlorid.
Hvis du skifter fra Targin til anden smertestillende opioidmedicin, vil din tarmfunktion sandsynligvis
blive dårligere.
5
Hvis du får smerter mellem to doser, kan det være, du har brug for noget hurtigtvirkende
smertestillende medicin. Det er Targin ikke egnet til. Hvis du oplever dette, skal du kontakte lægen.
Hvis du har indtryk af, at effekten af Targin enten er for kraftig eller for svag, skal du tale med lægen
eller apoteket.
Nedsat lever- eller nyrefunktion
Hvis du har nedsat nyrefunktion eller let nedsat leverfunktion, vil lægen være særligt forsigtig med at
give dig Targin. Hvis du har moderat til svært nedsat leverfunktion, må du ikke tage Targin (se også
afsnit 2 ”Tag ikke Targin” og ”Vær ekstra forsigtig med at tage Targin”).
Børn og unge (under 18 år)
Sikkerhed og effekt af Targin er ikke blevet undersøgt hos børn og unge under 18 år. Børn og unge
under 18 år må kun få Targin depottabletter efter lægens anvisning.
Ældre patienter
Det er ikke nødvendigt at ændre dosis til ældre patienter med normal nyre- og leverfunktion.
Sådan tager du Targin
Slug depottabletten hel (uden at tygge den) og med rigelig væske (½ glas vand). Du kan tage
depottabletten i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Tag Targin hver 12. time efter
et fast tidsskema (f.eks. kl. 8 om morgenen og kl. 8 om aftenen). Du må ikke dele, tygge eller knuse
depottabletterne.
Hvor længe kan du tage Targin
Generelt bør du ikke tage Targin længere end nødvendigt. Hvis du er i længerevarende behandling
med Targin, bør lægen jævnligt kontrollere, om du har behov for Targin.
Hvis du har taget for meget Targin
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere depottabletter, end der står her, eller
flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Du kan få symptomer som:
• Formindskede pupiller
• Langsom og overfladisk vejrtrækning (respirationsdepression)
• En bedøvelseslignende tilstand (strækkende sig fra døsighed til bevidstløshed)
• Nedsat muskelspænding (hypotoni)
• Nedsat puls
• Fald i blodtrykket
I alvorlige tilfælde kan der forekomme tab af bevidsthed (koma), væske i lungerne og
kredsløbskollaps. Disse symptomer kan i visse tilfælde være dødelige.
Hvis du har taget for meget Targin, bør du undgå situationer, som kræver en høj grad af
opmærksomhed, f.eks. at køre bil eller motorcykel.
Hvis du har glemt at tage Targin
Hvis du har glemt at tage Targin, eller hvis du har taget en lavere dosis, er det muligt, at du ikke kan
mærke den smertestillende effekt.
Hvis du glemmer at tage Targin, skal du gøre følgende:
• Hvis du skal tage din næste sædvanlige dosis om 8 timer eller mere: Tag den glemte Targin
depottablet med det samme og fortsæt efter dit normale doseringsskema.
• Hvis du skal tage din næste sædvanlige dosis om mindre end 8 timer: Tag den glemte Targin
depottablet. Vent så endnu 8 timer, før du tager den næste depottablet. Forsøg at komme tilbage
6
til dit oprindelige doseringsskema (f.eks. kl. 8 om morgenen og kl. 8 om aftenen). Tag ikke mere
end én Targin depottablet inden for en 8 timers periode.
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
Hvis du holder op med at tage Targin
Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.
Hvis du ikke længere har brug for behandlingen, skal du nedsætte den daglige dosis gradvist, efter du
har talt med lægen. På den måde undgår du abstinenssymptomer som f.eks. uro, svedeture og
muskelsmerter.
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.
4. Bivirkninger
Targin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Bivirkningerne opdeles efter hyppighed:
Meget almindelige: forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede
Almindelige: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede
Ikke almindelige: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede
Sjældne: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede
Meget sjældne: forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede
Ikke kendt: hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data
Væsentlige bivirkninger eller symptomer du skal være opmærksom på, og hvad du skal gøre,
hvis du får dem
Den største risiko ved overdosering med opioider er langsom og overfladisk vejrtrækning
(respirationsdepression). Dette forekommer oftest hos ældre eller svækkede patienter. Opioider kan
også give alvorligt blodtryksfald hos følsomme patienter. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis du
oplever disse symptomer.
Almindelige bivirkninger
• Rastløshed
• Mavesmerter
• Forstoppelse
• Diarré
• Mundtørhed
• Fordøjelsesbesvær
• Opkastning
• Kvalme
• Luftafgang fra tarmen
• Fald i blodtrykket
• Nedsat eller manglende
appetit
• Følelse af svimmelhed eller
”snurren”
• Hovedpine
• Abstinenssymptomer som
f.eks. rastløs uro
• Følelse af at fryse, evt. med
samtidige hedestigninger
• Kulderystelser
• Kraftesløshed og svaghed
• Forhøjede leverværdier
• Hudkløe
• Hudreaktioner/udslæt
• Kraftig sveden
• Svimmelhed
Ikke almindelige bivirkninger
• Oppustet mave
• Bøvsen
• Unormale tanker
• Angst
• Forvirring
• Depression
• Opstemthed
• Hallucinationer
• Hjertebanken
• Galdestenskolik
• Smerter i brystet
• Almen utilpashed
• Smerter
• Hævede hænder, ankler og
fødder
• Vægttab
• Løbende næse
• Hoste
• Impotens
• Overfølsomhed/allergisk
reaktion
• Stigning i blodtrykket
• Skader i forbindelse med
ulykker
7
• Søvnløshed
• Nervøsitet
• Døsighed
• Trykken for brystet, specielt
hvis du i forvejen har
forsnævring af hjertets
kranspulsåre
• Opmærksomhedsforstyrrelser
• Prikkende, snurrende
fornemmelser i hænder og
fødder
• Forringet evne til at tale
• Rysten
• Åndenød/åndedrætsbesvær
• Øget trang til at lade vandet
• Muskelkramper
• Muskeltrækninger
• Muskelsmerter
• Synsforstyrrelser
Sjældne bivirkninger
• Epileptiske anfald (specielt
hos personer med epilepsi
eller personer som har
tendens til at få
krampeanfald)
• Træthed (sløvhed)
• Besvimelse
• Mareridt
• Hurtig puls
• Tandproblemer
• Besvær med at lade vandet
• Gaben
• Vægtstigning
Meget sjældne bivirkninger
• Svækket vejrtrækning
Andre kendte bivirkninger for det aktive indholdsstof oxycodonhydrochlorid alene (ikke
kombineret med naloxonhydrochlorid)
Oxycodonhydrochlorid kan give vejrtrækningsbesvær (respirationsdepression), formindskede pupiller,
sammentrækning af bronkiemuskulaturen og sammentrækning af de glatte muskler samt nedsat
hosterefleks.
Almindelige bivirkninger
• Ændringer i humør og
personlighed (f.eks.
depression, ekstrem
lykkefølelse)
• Nedsat aktivitetsniveau
• Øget aktivitetsniveau
• Uro
• Smerter og svien ved
vandladning
• Hikke
Ikke almindelige bivirkninger
• Koncentrationsbesvær
• Migræne
• Smagsforstyrrelser
• Øget muskelspænding
• Ufrivillige
muskelsammentrækninger
• Nedsat følsomhed over for
smerte eller berøring
• Besvær med at styre
bevægelser
• Ændringer i stemmen
(dysfoni)
• Vand i kroppen
• Nedsat hørelse
• Sår i munden
• Ømt tandkød
• Forstyrrelser i
opfattelsesevnen (f.eks.
hallucinationer,
uvirkelighedsfølelse)
• Nedsat sexlyst
• Blussende hud
Sjældne bivirkninger
• Udeblivelse af menstruation
• Væskemangel og udtørring
• Øget appetit
• Tør hud
• Herpes
• Sort (tjæreagtig) afføring
• Blødning fra tandkødet
• Synkebesvær
• Tørst
Meget sjældne bivirkninger
• Pludselig
overfølsomhedsreaktion
(anafylaktisk reaktion)
• Tarmslyng • Kløende udslæt
(nældefeber)
Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt
• Afhængighed • Nedsat virkning af
medicinen
8
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om
bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til
Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted
www.meldenbivirkning.dk.
5. Opbevaring
Opbevar Targin utilgængeligt for børn.
Brug ikke Targin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den
nævnte måned.
Opbevar ikke Targin ved temperaturer over 25 °C. Opbevar Targin 5 mg/2,5 mg depottabletter i den
originale pakning for at beskytte mod lys.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i
afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. Yderligere oplysninger
Targin 5 mg/2,5 mg depottabletter indeholder
• Aktive stoffer: 5 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 4,5 mg oxycodon og 2,5 mg
naloxonhydrochlorid (som dihydrat) svarende til 2,25 mg naloxon.
• Øvrige indholdsstoffer: Tabletkerne: Hydroxypropylcellulose, ethylcellulose, stearylalkohol,
lactosemonohydrat, talcum og magnesiumstearat. Tabletovertræk: Polyvinylalkohol, titandioxid
(E171), macrogol 3350, talcum og brilliant blue FCF (E133).
Targin 40 mg/20 mg depottabletter indeholder
• Aktive stoffer: 40 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 36 mg oxycodon og 20 mg
naloxonhydrochlorid (som dihydrat) svarende til 18 mg naloxon.
• Øvrige indholdsstoffer: Tabletkerne: Povidon K30, ethylcellulose, stearylalkohol,
lactosemonohydrat, talcum og magnesiumstearat. Tabletovertræk: Polyvinylalkohol, titandioxid
(E171), macrogol 3350, talcum og gul jernoxid (E172).
Targins udseende og pakningsstørrelser
Targin 5 mg/2,5 mg depottabletter er aflange, blå, filmovertrukne tabletter, som er mærket OXN på
den ene side og 5 på den anden side. De fås i pakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 og 100
depottabletter.
Targin 40 mg/20 mg depottabletter er aflange, gule, filmovertrukne tabletter, som er mærket OXN på
den ene side og 40 på den anden side. De fås i pakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 og 100
depottabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Norpharma A/S
Slotsmarken 15
2970 Hørsholm
9
Tlf: 45 17 48 00
Fax: 45 17 48 29
Fremstiller
Bard Pharmaceuticals Ltd.
Cambridge
Storbritannien
Mundipharma GmbH
Limburg
Tyskland
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne
Østrig Targin
Belgien Targinact
Cypern Targinact
Tjekkiet Targin
Tyskland Oxynal
Danmark Targin
Spanien Targin
Finland Targiniq
Frankrig Targinact
Irland Targin
Island Targin
Italien Targin
Luxembourg Targinact
Holland Oxynal
Norge Targiniq
Polen Targin
Portugal Targin
Rumænien Targin
Sverige Targiniq
Storbritannien Targinact
Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2009
®: Targin er et registreret varemærke

Ingen kommentarer:

Send en kommentar