TRIQUILAR, overtrukne tabletter

INFORMATION OM
TRIQUILAR, overtrukne tabletter
Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen
 Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
 Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
 Lægen har ordineret Triquilar til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.
 Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som
ikke er nævnt her.
Den senest opdaterede indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk.
I denne information er der oplysninger om:
1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Triquilar
3. Sådan skal du tage Triquilar
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information
1. Virkning og anvendelse
Triquilar er en lavdosis p-pille af kombinationstypen. Den indeholder små doser af de
kvindelige hormoner levenorgestrel (et gestagen) og ethinylestradiol (et østrogen). Der er tre
forskellige typer tabletter i pakningen, som har forskelligt indhold af hormon.
Triquilar forhindrer ægløsning og ændrer slimhinden i livmoderen. Triquilar påvirker desuden
slimen i livmoderhalsen, så det bliver sværere for sædcellerne at passere.
Du kan bruge Triquilar til at undgå svangerskab.
Når p-piller tages korrekt, har de en frekvens for svigt på ca. 1% pr. år. Frekvensen for svigt kan
stige, hvis du glemmer at tage en p-pille eller ikke tager dem korrekt.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Triquilar
Tag ikke Triquilar hvis du har eller har haft:
 årebetændelse, blodprop i lunge, hjerte eller hjernen.
 hjertekramper (angina pectoris).
 migræne med f.eks. talebesvær, kraftige synsforstyrrelser, føleforstyrrelser i fingre og
ansigt, forbigående lammelse og svimmelhed (migræne med aura).
 diabetes med følgesygdomme.
 en arvelig risiko eller anden kendt risiko for blodpropper (se særlige forholdsregler).
 for højt blodtryk.
 betændelse i bugspytkirtlen med for meget fedt i blodet.
2
 lidelser i øjnenes blod- eller pulsårer.
 arvelig risiko eller øget risiko for dannelse af blodpropper pga. ændringer i blodets evne til
at størkne.
 svulster i leveren eller leversygdom med nedsat leverfunktion.
 kræft i brystet eller livmoderen.
 blødninger fra skeden uden kendt årsag.
 overfølsomhed (allergi) over for de aktive stoffer eller et eller flere af de øvrige
indholdsstoffer i Triquilar.
Hvis du får en af ovenstående sygdomme, mens du bruger p-piller, skal du straks stoppe med ppillerne
og kontakte din læge. I mellemtiden bør du bruge en anden type
svangerskabsforebyggelse (uden hormoner).
Særlige forholdsregler
Triquilar beskytter ikke mod HIV-infektion (AIDS) eller kønssygdomme.
Det er vigtigt, at du taler med lægen om fordele og ulemper ved brug af Triquilar før du
begynder at tage p-pillerne. Inden du begynder at tage p-piller og med jævne mellemrum bør du
blive undersøgt grundigt af din læge. Sådan en undersøgelse kan f.eks. omfatte måling af
blodtrykket, undersøgelse af brystet samt en gynækologisk undersøgelse.
P-piller og blodpropper:
Din risiko for at få blodpropper er lidt større, mens du bruger Triquilar, altså p-piller der
indeholder 2 slags hormoner: østrogener og gestagener. Risikoen er størst i det første år, hvor du
bruger den slags p-piller. Det er ligegyldigt hvilken slags kombinations-p-piller du bruger.
Risikoen for at få blodpropper er også større, hvis du:
 er over 35 år.
 ryger (ved storrygning og stigende alder stiger risikoen yderligere, især for kvinder over 35
år).
 har nogen i din nærmeste familie, som har haft blodpropper, hjertetilfælde eller slagtilfælde.
 er overvægtig.
 selv eller nogen i din nærmeste familie har eller har haft for meget kolesterol eller fedt
(triglycider) i blodet.
 har for højt blodtryk.
 har diabetes.
 har migræne.
 har en sygdom i hjerteklapperne eller forstyrrelser i hjerterytmen.
 ligger i sengen i længere tid. Fortæl din læge i god tid før en hospitalsindlæggelse eller
operation, at du bruger p-piller. Hvis det er muligt, bør du lade være med at bruge p-piller
fra 4 uger før en operation til 2 uger efter fuldstændig remobilisering (f.eks. hvis du har haft
et eller begge ben i gips eller benskinne). Tal med lægen.
Blodpropper kan opstå i de blodårer, der fører blodet ude fra musklerne og andre steder i
kroppen tilbage til hjertet og lungerne. Det sker især i de blodårer, der ligger inde mellem
musklerne i læggen eller låret. Blodpropperne kan rive sig løs og sammen med blodet havne i
lungernes pulsårer. De stopper pulsåren til, så der ikke kommer blod til en større eller mindre
del af lungen, Det giver smerter og åndenød. I værste fald kan en sådan blodprop i lungen være
dødelig.
3
Det kan ske for alle mennesker, men risikoen er lidt større hos kvinder, der bruger p-piller og
noget større hos gravide.
Hvis man bruger p-piller er risikoen desuden afhængig af hvordan p-pillen er sammensat.
Der er ikke så stor risiko for blodpropper i blodårerne, ved at bruge p-piller som ved at være
gravid. Af 100.000 gravide får ca. 60 en blodprop i blodårerne. af 100.000 kvinder, der bruger
Triquilar med gestagen (levonorgestrel) og 30 mikrogram østrogen (ethinylestradiol) i et år, får
ca. 20 en blodprop i blodårerne.
Af 100, der får en blodprop i blodårerne, dør en eller to.
Der kan også dannes blodpropper andre steder i kroppen, nemlig i hjertet, hjernen, øjet, leveren,
nyrerne eller leveren. Men det er meget sjældent ved brug af p-piller eller under graviditeten.
Du skal stoppe med at tage p-pillerne og straks kontakte din læge, hvis du bemærker følgende
tegn på blodpropper:
 smerter og/eller hævelse i det ene ben.
 hoste, især med sting i siden.
 stærke brystsmerter, med eller uden udstråling til venstre arm.
 åndenød.
 unormal kraftig eller vedvarende hovedpine eller migræneanfald.
 dobbeltsyn eller andre synsforstyrrelser.
 utydelig tale eller besvær med at tale.
 pludselige forstyrrelser i høre-, lugte- eller smagssans.
 svimmelhed eller besvimelsesanfald.
 Svaghed eller følelsesløshed i en eller flere dele af kroppen.
 stærke mavesmerter.
P-piller og kræft:
Brystkræft forekommer lidt oftere hos p-pillebrugere end hos andre kvinder på samme alder.
Risikoen for brystkræft bliver gradvist den samme som for andre i løbet af de første 10 år, efter
at man er hørt op med p-piller. Man ved dog ikke med sikkerhed, om der er nogen egentlig
sammenhæng mellem brystkræft og p-piller. Kvinder, der bruger p-piller får oftere undersøgt
brystet, så brystkræft måske bliver fundet tidligere.
Nogle få gange har kvinder, der bruger p-piller, fået godartede leversvulster Yderst sjældent har
leversvulsterne været ondartede. Både godartede og ondartede leversvulster kan give indre
blødninger. Kontakt straks din læge, hvis du får stærke smerter i den øverste del af maven.
Livmoderhalskræft er noget hyppigere hos kvinder, der har brugt p-piller i lang tid. Dette
skyldes måske ikke direkte p-pillerne, men muligvis at kvinder, der bruger p-piller oftere bliver
undersøgt for livmoderhalskræft. Nogle kan have en anden seksuel adfærd end de, der bruger
andre svangerskabsforebyggende midler som kondom. Den største risiko for livmoderhalskræft
er vedvarende betændelse med et særligt virus (humant papillomatøst virus), som kan være
hyppigere hos p-pillebrugere.
Inden du begynder at bruge p-piller, bør du huske at fortælle lægen, hvis du:
 selv eller nogen i din nærmeste familie har eller har haft brystkræft.
 har en sygdom i leveren eller galdeblæren.
4
 har en sygdom, der kom første gang eller blev forværret under graviditet eller ved tidligere
brug af hormoner (f.eks. døvhed, en stofskiftesygdom kaldet porfyri, en hudsygdom kaldet
svangeskabs herpes, en sjælden sygdom i nervesystemet (Sydenham's chorea)).
 har en bindevævssygdom (Systemisk Lupus Erythematosus).
 har en sygdom, som påvirker blodets evne til at størkne, og som giver nyresvigt
(hæemolytisk uræmisk syndrom).
 har arvelig form for blodmangel (seglcelleanæmi).
 har kronisk, blødende betændelse i tarmen (Crohn’s sygdom eller ulcerøs colitis).
 har eller har haft gullig-brune, skjoldede pletter på huden, især i ansigtet (chloasma). I så
fald skal du undgå at opholde dig for meget i solen eller gå i solarium.
 har arveligt angioødem: østrogener der produceres uden for kroppen kan fremkalde eller
forværre symptomer på angioødem. Du skal kontakte din læge øjeblikkeligt, hvis du oplever
symptomer på angioødem som f.eks. hævelser i ansigt, tunge og/eller svælg og/eller du har
synkebesvær eller nældefeber sammen med vejrtrækningsbesvær.
Kontakt din læge snarest muligt hvis du mærker en knude i brystet eller bemærker nogle
forandringer i din krop eller dit helbred, især hvis det er noget, der er beskrevet i denne
indlægsseddel.
Når du tager p-piller, kan du få uregelmæssig blødning, især i de første måneder. Hvis du har
uregelmæssige blødninger efter ca. 3 måneder, bør du kontakte lægen (nogle kvinder får ikke
menstruationslignede blødning i den tabletfrie periode).
Hvis du tager p-pillerne efter anvisningen er det usandsynligt, at du er gravid. Hvis du ikke har
taget pillerne, som du skal, eller du ikke får blødning efter to perioder med p-piller, skal du være
sikker på, at du ikke er gravid, før du fortsætter med p-piller.
Kontakt din læge hvis du får alvorlig diaré eller begynder at bruge anden medicin.
Oplys altid ved blod og urinprøvekontrol, at du bruger Triquilar.
Brug af anden medicin
Triquilar kan ændre virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin kan ændre virkningen
af Triquilar.
Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det
gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, samt
stærke vitaminer og mineraler.
Det kan være du har brug for at bruge yderligere former for prævention i en periode.
Tal med din læge, hvis du tager:
 medicin mod epilepsi (barbiturater, phenytoin, primidon, oxcarbazepin, topiramat, felbamat,
carbamazepin og lamotrigin).
 antibiotika (penicilliner, tetracyklin, rifampicin, rifabutin).
 medicin mod HIV-virus (ritonavir, nevirapin).
 medicin mod svamp (grisofulvin).
 medicin efter transplantation (ciclosporin).
5
 muskelafslappende medicin (tizanidin).
 medicin mod for lavt stofskifte (levothyroxin).
 produkter/naturmedicin, som indeholder perikum (Hyperikum perforatum).
Graviditet og amning
Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet:
Du må ikke tage Triquilar, hvis du er gravid.
Hvis du tror du er gravid, skal du holde op med at tage pillerne og bruge en anden
svangerskabsforebyggende metode, f.eks. kondom, indtil du er sikker på, om du er gravid eller
ej.
Amning:
Hvis du ammer, må du så vidt muligt ikke tage Triquilar. Spørg lægen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Triquilar påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Triquilar
Triquilar indeholder lactose og saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis
lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
3. Sådan skal du tage Triquilar
 Dosering
Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.
Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.
Hver Triquilar blisterpakning indeholder 21 p-piller. Blisterpakningen er mærket med tal. Start
med den p-pille som er mærket med 1 og fortsæt med én p-pille dagligt i pilens retning. Den
ugedag du starter på, kan du huske ved at prikke hul under den aktuelle forkortelse (ugedag) på
blisteren.
Du bør tage p-pillen på omtrent samme tidspunkt af døgnet, sammen med et glas væske. Når
alle 21 p-piller er taget, holder du pause de næste 7 dage, d.v.s. du skal ikke tage nogen p-piller.
I løbet af disse 7 dage bør du få din menstruation. Normalt starter menstruationen 2-3 dage inde
i pausen. På 8. dagen starter du med en ny blisterpakning, også selv om din menstruation
fortsætter. Dette betyder, at du altid starter på en ny blisterpakning på samme ugedag og får din
menstruation på samme tid med
4 ugers mellemrum.
Sådan begynder du på din første Triquilar blisterpakning
 Hvis du ikke har brugt svangerskabsforebyggende midler med hormoner inden for den
sidste måned
Den første p-pille tages på menstruationens 1. dag. Hvis du vil starte på dine p-piller på
menstruationens 2.-5. dag, skal du huske at beskytte dig ekstra mod graviditet (f.eks.
6
kondom, pessar eller lignende) i de første 7 dage.
 Ved skift fra en anden p-pille af kombinationstypen, vaginalring eller p-plaster
Du kan starte med at tage Triquilar på den dag hvor du ellers ville have startet på en ny
tabletpakke eller anvendt en ny ny vaginal-ring eller et nyt p-plaster. Hvis du er i tvivl, så
spørg din læge eller på apoteket.
 Ved skift fra en p-pille, som kun indeholder gestagen (mini-pille)
Du kan stoppe med minipillerne på en hvilken som helst dag og starte med Triquilar næste
dag på samme tidspunkt. Men husk altid at beskytte dig ekstra mod graviditet (f.eks.
kondom pessar eller lignende) i de første 7 dage, du tager p-pillerne.
 Ved skift fra injektion eller implantat
Du kan starte på Triquilar den dag, du har planlagt at få din næste injektion, eller den dag dit
implantat fjernes. Men husk altid at beskytte dig ekstra mod graviditet (f.eks. kondom pessar
eller lignende) i de første 7 dage, du tager p-pillerne.
 Efter fødsel
Lige efter fødslen vil din læge måske råde dig til at vente med at tage Triquilar til efter din
første normale menstruation. Bemærk, at du godt kan blive gravid, selv om du ikke har fået
den første menstruation efter fødslen og selv om du stadig ammer. Spørg din læge. Ønsker
du at bruge Triquilar, mens du ammer, så spørg din læge til råds først.
 Efter abort
Din læge kan rådgive dig.
Har du taget for mange Triquilar?
Overdosering kan give kvalme, opkastning samt småblødning fra skeden hos unge piger.
Kontakt lægen, skadestuen, eller apoteket, hvis du har taget flere Triquilar, end der står i denne
information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Har du glemt at tage Triquilar?
 Hvis der er gået mindre end 12 timer, siden du skulle have taget din p-pille, skal ppillen
tages, så snart du kommer i tanke om det, og den næste p-pille skal tages på det
sædvanlige tidspunkt.
 Hvis der er gået mere end 12 timer, siden du skulle have taget din p-pille, er sikkerheden
muligvis nedsat. Jo flere p-piller du har glemt, desto større er usikkerheden. Der er
større risiko for at blive gravid, hvis du glemmer tabletter i den første uge eller i den
sidste uge af en pakke.
Følg disse anvisninger!
Mere end 1 p-pille er glemt
Spørg din læge til råds.
1 p-pille er glemt i uge 1
Tag den glemte p-pille, så snart du husker det, også selv om det betyder, at du skal tage 2
7
p-piller samtidig. Tag de næste p-piller, som om intet var hændt på det sædvanlige
tidspunkt. Beskyt dig ekstra mod graviditet (f.eks. med kondom) i de næste 7 dage.
Hvis du har haft samleje i ugen, før du glemte p-pillen, kan du være blevet gravid.
Kontakt derfor straks din læge.
1 p-pille er glemt i uge 2
Tag den glemte p-pille så snart du husker det, også selv om det betyder, at du skal tage 2
p-piller samtidigt. Tag de næste p-piller, som om intet var hændt, på det sædvanlige
tidspunkt. P-pillernes sikkerhed er uændret, og du behøver ikke at beskytte dig ekstra
mod graviditet.
1 p-pille er glemt i uge 3
Du kan vælge mellem én af følgende muligheder uden at bruge yderligere form for
svangerskabsforebyggelse.
1. Tag den glemte tablet, så snart du husker det også selv om det betyder, at du skal tage
2 p-piller samtidig. Tag de næste p-piller, som om intet var hændt på det sædvanlige
tidspunkt. Start straks på den næste blisterpakning uden nogen pause mellem
pakningerne. Du får sandsynligvis først menstruation efter den anden blisterpakning.
Men du kan få pletblødninger eller gennembrudsblødninger, mens du tager ppillerne.
Eller
2. Stop med at tage p-pillerne fra din nuværende blisterpakning. Hold en p-pillefri
periode på 7 dage eller mindre, inkl. den dag du glemte din p-pille. Fortsæt med
den næste blisterpakning. Fordelen ved denne metode er, at du kan starte med den
næste blisterpakning på samme ugedag, som du plejer.
Har du haft opkastning eller kraftig diaré efter du har taget Triquilar?
Hvis du kaster op indenfor 3-4 timer, efter du har taget din Triquilar p-pille, er det ikke sikkert,
at p-pillen har nået at virke. Dette svarer til at have glemt en p-pille. Følg derfor anvisningen for
glemte p-piller.
Hvis du har meget kraftig diaré, skal du kontakte din læge.
Hvis du ønsker udskyde menstruationen
Du kan udskyde din menstruation, hvis du fortsætter med at tage de okkerfarvede tabletter fra
en ny blisterpakning Triquilar uden at holde en p-pillefri periode. Udskydelse af menstruationen
kan fortsætte så længe som ønsket (indtil der ikke er flere okkerfarvede tabletter tilbage).
I perioden, hvor du udskyder din menstruation, kan du få gennembrudsblødninger eller
pletblødninger, mens du tager p-pillerne. Start med den næste blisterpakning efter den
sædvanlige 7 dages p-pillefri periode.
4. Bivirkninger
Triquilar kan som al anden medicin give bivirkninger men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
 Gulsot. Kontakt læge.
8
 Sukkersyge, der viser sig ved hyppig vandladning, tørst og træthed. Kontakt læge.
Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede):
 Blodpropper med smerter ved hjertet, åndenød, koldsved og besvimelse eller lammelser og
taleforstyrrelser. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 Udslæt med ømme røde knuder oftest på ben og arme (erythema nodosum). Kontakt læge.
Meget sjældne bivirkninger, inklusiv enkeltstående tilfælde (forekommer hos færre end 1 ud af
10.000 behandlede):
 Forværring af den arvelige sygdom i stofskiftet porfyri. Kontakt læge.
 Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks læge
eller skadestue.
 Hæmolytisk-uræmisk syndrom, som kan give blodmangel, nedsat evne for blodet til at
størkne, påvirke nervesystemet, give feber og nedsat nyrefunktion. Kontakt læge.
 Leversvulst, der viser sig ved smerter under højre ribbensbue, gulsot. Kontakt straks lægen.
 Blodprop i øjet. Pludseligt opstået blindhed. Kontakt straks læge eller skadestue.
 Galdevejssygdomme (inklusiv galdesten) viser sig ved stærke smerter under højre
ribbensbue. Kontakt straks læge eller skadestue.
Ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):
 Gennembrudsblødning og pletblødning.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):
 Hovedpine
 Humørsvingninger, depression, nervøsitet
 Kvalme, mavesmerter.
 Brystspænding med ømhed.
 Udebleven menstruation, forandringer i livmoderslimhinden.
 Vægtøgning.
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):
 Ændret appetit.
 Nedsat sexlyst.
 Migræne.
 Opkastning, diaré.
 Brunpigmentering af huden, som kan være varig (kloasme).
 Væskeophobning i kroppen.
 Udslæt og nældefeber.
 Forhøjet blodtryk.
 Brysthævelse.
Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
 Brystsekretion
 Ændringer i udflåd fra skeden.
Sjældne - meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede):
9
 Øget sexlyst
 Ubehag ved brug af kontaktlinser.
 Gener fra mave og tarm.
 Forskellige hudsygdomme (f.eks. hudlidelse med store røde elementer især i ansigt, på arme
og ben samt feber, uregelmæssige, skjoldede pigmenteringer i ansigtet)
 Vægttab.
Hvis du har arveligt angioødem: østrogener der produceres uden for kroppen kan fremkalde eller
forværre symptomer på angioødem (se også ”Særlige forholdsregler”).
Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne
kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende.
Nogle bivirkninger kan kræve behandling.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/
5. Opbevaring
Opbevar Triquilar utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares over 30°C.
Brug ikke Triquilar efter den udløbsdato, der er står på pakningen efter EXP.
6. Yderligere information
Aflever altid medicinrester på apoteket.
Triquilar indeholder:
De aktive indholdsstoffer i Triquilar er levonorgestrel og ethinyløstradiol.
De lysebrune tabletter indeholder hver 0,05 mg levonorgestrel og 0,03 mg ethinyløstradiol, de
hvide tabletter indeholder hver 0,075 mg levonorgestrel og 0,04 mg ethinyløstradiol, de
okkerfarvede tabletter indeholder 0,125 mg levonorgestrel og 0,03 mg ethinyløstradiol.
De øvrige indholdsstoffer er: lactosemonohydrat, majsstivelse, povidon 25 000,
magnesiumstearat, saccharose, povidon 700 000, macrogol 6000, calciumcarbonat (E170),
talcum, glycerol, titandioxid (E171), jernoxid gul (E172), jernoxid rød (E172) og
montanglycolvoks.
Produktets udseende og pakningstørrelse:
En blisterpakning indeholder 21 tabletter, heraf 6 lysebrune tabletter, 5 hvide tabletter og 10
okker-farvede tabletter.
Tabletterne er bikonvekse, runde og 5 mm i diameter.
Markedsføring i Danmark:
Bayer Schering Pharma AG
D-13342 Berlin
Tyskland
10
Repræsentant i Danmark:
Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S
Revideret: 08/2011

Ingen kommentarer:

Send en kommentar