TRUE TEST® PLASTER TIL EPIKUTANTEST

TRUE TEST®
PLASTER TIL
EPIKUTANTEST
TRUE Test består af 2 plastre hver med 12 brikker.
Hver brik er belagt med en film,
som indeholder et specifikt allergen
eller en blanding af allergener.
B 5 6
a) Fem dele benzocain, en del cinchocain hydrochlorid og en del
tetracain hydrochlorid.
b) Fem dele geraniol og oak moss, fire dele hydroxycitronellal og
cinnamylalkohol, to dele cinnamaldehyd og eugenol
og en del isoeugenol og a-amylcinnamaldehyd.
c) Lige dele clioquinol og chlorquinaldol.
d) Lige dele methyl parahydroxybenzoat, ethyl parahydroxybenzoat,
propyl parahydroxybenzoat, butyl parahydroxy-benzoat og benzyl
parahydroxybenzoat.
e) Lige dele diphenylguanidin, zinkdiethyldithiocarbamat og zinkdibutyldithiocarbamat.
f) To dele N-isopropanol-N’-phenyl paraphenylendiamin, fem dele
N-cyclohexyl-N’-phenyl paraphenylendiamin og fem dele
N, N’-diphenyl paraphenylendiamin.
g) Indeholder N-hydroxymethyl succinimid.
h) Lige dele morpholinylmercaptobenzothiazol, N-cyclohexylbenzothiazylsulfenamid
og dibenzothiazyl disulfid.
i) Lige dele disulfiram, dipentamethylenthiuram disulfid, tetramethylthiuram
disulfid og tetramethylthiuram monosulfid.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT,
INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE MEDICINEN.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse
den igen.
- Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der
er mere, du vil vide.
- Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en
bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger,
som ikke er nævnt her.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide om TRUE Test
3. Sådan vil din læge bruge TRUE Test
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
TRUE Test er kun til diagnostisk brug.
TRUE Test er en epikutantest (lappeprøvemetode),
der er klar til brug og derfor kan anvendes direkte til
diagnostik af allergisk kontakteksem.
Testen er specielt udviklet til at afgøre, om man er
allergisk overfor et eller flere af prøvens stoffer.
Prøven indeholder forskellige stoffer (allergener),
der alle er velkendte som årsag til kontakteksem.
Koncentrationsniveauet af hvert allergen er fastlagt,
så det er højt nok til at udløse en reaktion hos selv
svagt overfølsomme patienter og lavt nok til så vidt
muligt at undgå en irritationsreaktion.
Allergisk kontakteksem er en betændelseslignende
tilstand, som kan ses de steder på huden, hvor
denne kommer i berøring med stoffer, som man er
overfølsom overfor. Disse stoffer kan findes mange
steder, f.eks. i parfume og aftershave, i antibiotika
salver eller f.eks. i gummistøvler og -handsker.
2. DET SKAL DU VIDE OM TRUE TEST
Du må ikke bruge TRUE test:
- hvis du har akut kontakteksem. Testningen bør
udsættes til det akutte forløb er overstået, da der
ellers kan opstå kraftige hudreaktioner. Forværring
af en aktiv eksemtilstand kan forekomme.
Særlige forholdsregler ved brug af TRUE test
Fugt omkring området, hvor plastret sidder, må undgås
– så derfor skal du passe godt på, når du vasker
dig og badning bør undlades. Hvis plastret bliver
vådt, kan det løsne sig, hvilket kan medføre, at testen
skal gentages. Af samme grund bør aktiviteter
undgås, der normalt fremkalder kraftig svedproduktion.
Solpåvirkning – også solarium – kan vanskeliggøre
aflæsning og bør derfor undgås.
Lægen skal undgå at anbringe plastret på steder
med bumser, ar, eksem eller andet, som kan påvirke
undersøgelsens resultat.
Anvendelse af TRUE Test til børn er ikke undersøgt
og kan derfor ikke anbefales.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet,
hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for
nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt
på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Brug af steroider (binyrebarkhormoner) i form af salve
på undersøgelsesstedet eller tabletter, svarende til
10 mg prednisolon eller mere dagligt, skal ophøre
mindst 2 uger før anvendelsen af plastret, da steroider
kan undertrykke en positiv reaktion.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger
nogen form for medicin. TRUE Test bør ikke anvendes
til gravide og ammende.
Trafik- og arbejdssikkerhed
TRUE Test påvirker ikke arbejdssikkerheden eller
evnen til at færdes sikkert i trafikken.
3. SÅDAN VIL DIN LÆGE BRUGE TRUE TEST
Lægen åbner pakningen, og testpanelet udtages.
Hvornår foretages aflæsningen?
Din læge kan aflæse resultatet af testen 1⁄2 time efter,
at plastrene er fjernet, men det er tilrådeligt også at
aflæse prøven 1-2 døgn efter, at det er fjernet. På det
tidspunkt kan eventuelle allergiske reaktioner være
fuldt udviklet og mulige irritationssymptomer kan
Du skal bære TRUE Test i 48 timer
uden at fjerne det og passe på, at
test området ikke bliver vådt (vand,
sved).
Efter denne periode kan du eller
din læge fjerne plastrene.
Lægen vil markere på din hud med
en spritpen de to udstansninger i
plastrene (øverst til venstre og i
underkanten).
Lægen anbringer de to paneler
øverst på din ryg – eller eventuelt
på overarmens yderside. Med bløde
bevægelser glattes fra plastrets
midte ud mod dets hjørner for at
sikre bedst mulig kontakt mellem
allergener og hud. De 2 paneler
kan anbringes på hver sin side af
din rygrad med et par cm. afstand.
Lægen fjerner beskyttelsesfolien
og skal undgå at røre test-substanserne.
2 3 4 A
Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:
For hurtigt og nemt at kunne identificere allergenerne
benyttes identifikationsskabelonerne, som er vedlagt
i pakningen. Disse placeres således, at udstansningerne
er i overensstemmelse med markeringerne
efter plastrenes udstansninger (bemærk forskellen
mellem side 1 og 2 svarende til panel 1 og 2 på den
ene identifikationsskabelon).
Registreringen som anbefales af „The International
Contact Dermatitis Research Group“ er:
- Negativ reaktion.
? Tvivlsom reaktion: svagt makulært erytem,
ingen eller ubetydelig infiltration.
+ Svag (nonvesikulær) positiv reaktion: erytem,
let infiltration, evt. papler.
++ Kraftig (vesikulær) positiv reaktion: erytem, infiltration,
papler, vesikler.
+++ Ekstrem positiv reaktion: bulløs reaktion.
IR Irritativ reaktion af forskellig art.
NT Ej undersøgt (Not Tested).
Bemærk
• Patienter med negative reaktioner over for de
undersøgte allergener kan være overfølsomme
over for ikke-undersøgte substanser. Endvidere
kan falske negative reaktioner ikke udelukkes. Det
kan derfor være nødvendigt at gentage undersøgelsen
og da eventuelt med andre testsubstanser.
• En positiv reaktion skal helst opfylde kravene til en
allergisk reaktion, et akut eksem (papler eller vesikler,
erytem og infiltration).
• Pustler såvel som follikulære eller homogene erytemer
uden infiltration er sædvanligvis tegn på irritation
og ikke allergi.
Det vigtigste i evalueringen af et positivt svar er ikke
antallet af „plusser“, men derimod afgørelsen af, om
reaktionen er sand positiv (allergisk betinget), eller
om det er en uspecifik irritationsreaktion.
a) Fem dele benzocain, en del cinchocain hydrochlorid og en del
tetracain hydrochlorid.
b) Fem dele geraniol og oak moss, fire dele hydroxycitronellal og
cinnamylalkohol, to dele cinnamaldehyd og eugenol
og en del isoeugenol og a-amylcinnamaldehyd.
c) Lige dele clioquinol og chlorquinaldol.
d) Lige dele methyl parahydroxybenzoat, ethyl parahydroxybenzoat,
propyl parahydroxybenzoat, butyl parahydroxy-benzoat og benzyl
parahydroxybenzoat.
e) Lige dele diphenylguanidin, zinkdiethyldithiocarbamat og zinkdibutyldithiocarbamat.
f) To dele N-isopropanol-N’-phenyl paraphenylendiamin, fem dele
N-cyclohexyl-N’-phenyl paraphenylendiamin og fem dele
N, N’-diphenyl paraphenylendiamin.
g) Indeholder N-hydroxymethyl succinimid.
h) Lige dele morpholinylmercaptobenzothiazol, N-cyclohexylbenzothiazylsulfenamid
og dibenzothiazyl disulfid.
i) Lige dele disulfiram, dipentamethylenthiuram disulfid, tetramethylthiuram
disulfid og tetramethylthiuram monosulfid.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT,
INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE MEDICINEN.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse
den igen.
- Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der
er mere, du vil vide.
- Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en
bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger,
som ikke er nævnt her.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide om TRUE Test
3. Sådan vil din læge bruge TRUE Test
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
TRUE Test er kun til diagnostisk brug.
TRUE Test er en epikutantest (lappeprøvemetode),
der er klar til brug og derfor kan anvendes direkte til
diagnostik af allergisk kontakteksem.
Testen er specielt udviklet til at afgøre, om man er
allergisk overfor et eller flere af prøvens stoffer.
Prøven indeholder forskellige stoffer (allergener),
der alle er velkendte som årsag til kontakteksem.
Koncentrationsniveauet af hvert allergen er fastlagt,
så det er højt nok til at udløse en reaktion hos selv
svagt overfølsomme patienter og lavt nok til så vidt
muligt at undgå en irritationsreaktion.
Allergisk kontakteksem er en betændelseslignende
tilstand, som kan ses de steder på huden, hvor
denne kommer i berøring med stoffer, som man er
overfølsom overfor. Disse stoffer kan findes mange
steder, f.eks. i parfume og aftershave, i antibiotika
salver eller f.eks. i gummistøvler og -handsker.
2. DET SKAL DU VIDE OM TRUE TEST
Du må ikke bruge TRUE test:
- hvis du har akut kontakteksem. Testningen bør
udsættes til det akutte forløb er overstået, da der
ellers kan opstå kraftige hudreaktioner. Forværring
af en aktiv eksemtilstand kan forekomme.
Særlige forholdsregler ved brug af TRUE test
Fugt omkring området, hvor plastret sidder, må undgås
– så derfor skal du passe godt på, når du vasker
dig og badning bør undlades. Hvis plastret bliver
vådt, kan det løsne sig, hvilket kan medføre, at testen
skal gentages. Af samme grund bør aktiviteter
undgås, der normalt fremkalder kraftig svedproduktion.
Solpåvirkning – også solarium – kan vanskeliggøre
aflæsning og bør derfor undgås.
Lægen skal undgå at anbringe plastret på steder
med bumser, ar, eksem eller andet, som kan påvirke
undersøgelsens resultat.
Anvendelse af TRUE Test til børn er ikke undersøgt
og kan derfor ikke anbefales.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet,
hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for
nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt
på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Brug af steroider (binyrebarkhormoner) i form af salve
på undersøgelsesstedet eller tabletter, svarende til
10 mg prednisolon eller mere dagligt, skal ophøre
mindst 2 uger før anvendelsen af plastret, da steroider
kan undertrykke en positiv reaktion.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger
nogen form for medicin. TRUE Test bør ikke anvendes
til gravide og ammende.
Trafik- og arbejdssikkerhed
TRUE Test påvirker ikke arbejdssikkerheden eller
evnen til at færdes sikkert i trafikken.
3. SÅDAN VIL DIN LÆGE BRUGE TRUE TEST
Lægen åbner pakningen, og testpanelet udtages.
Hvornår foretages aflæsningen?
Din læge kan aflæse resultatet af testen 1⁄2 time efter,
at plastrene er fjernet, men det er tilrådeligt også at
aflæse prøven 1-2 døgn efter, at det er fjernet. På det
tidspunkt kan eventuelle allergiske reaktioner være
fuldt udviklet og mulige irritationssymptomer kan
Du skal bære TRUE Test i 48 timer
uden at fjerne det og passe på, at
test området ikke bliver vådt (vand,
sved).
Efter denne periode kan du eller
din læge fjerne plastrene.
Lægen vil markere på din hud med
en spritpen de to udstansninger i
plastrene (øverst til venstre og i
underkanten).
Lægen anbringer de to paneler
øverst på din ryg – eller eventuelt
på overarmens yderside. Med bløde
bevægelser glattes fra plastrets
midte ud mod dets hjørner for at
sikre bedst mulig kontakt mellem
allergener og hud. De 2 paneler
kan anbringes på hver sin side af
din rygrad med et par cm. afstand.
Lægen fjerner beskyttelsesfolien
og skal undgå at røre test-substanserne.
2 3 4 A
Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:
For hurtigt og nemt at kunne identificere allergenerne
benyttes identifikationsskabelonerne, som er vedlagt
i pakningen. Disse placeres således, at udstansningerne
er i overensstemmelse med markeringerne
efter plastrenes udstansninger (bemærk forskellen
mellem side 1 og 2 svarende til panel 1 og 2 på den
ene identifikationsskabelon).
Registreringen som anbefales af „The International
Contact Dermatitis Research Group“ er:
- Negativ reaktion.
? Tvivlsom reaktion: svagt makulært erytem,
ingen eller ubetydelig infiltration.
+ Svag (nonvesikulær) positiv reaktion: erytem,
let infiltration, evt. papler.
++ Kraftig (vesikulær) positiv reaktion: erytem, infiltration,
papler, vesikler.
+++ Ekstrem positiv reaktion: bulløs reaktion.
IR Irritativ reaktion af forskellig art.
NT Ej undersøgt (Not Tested).
Bemærk
• Patienter med negative reaktioner over for de
undersøgte allergener kan være overfølsomme
over for ikke-undersøgte substanser. Endvidere
kan falske negative reaktioner ikke udelukkes. Det
kan derfor være nødvendigt at gentage undersøgelsen
og da eventuelt med andre testsubstanser.
• En positiv reaktion skal helst opfylde kravene til en
allergisk reaktion, et akut eksem (papler eller vesikler,
erytem og infiltration).
• Pustler såvel som follikulære eller homogene erytemer
uden infiltration er sædvanligvis tegn på irritation
og ikke allergi.
Det vigtigste i evalueringen af et positivt svar er ikke
antallet af „plusser“, men derimod afgørelsen af, om
reaktionen er sand positiv (allergisk betinget), eller
om det er en uspecifik irritationsreaktion.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar