Truvada 200 mg/245 mg filmovertrukne tabletter Emtricitabin/tenofovirdisoproxil

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Truvada 200 mg/245 mg filmovertrukne tabletter
Emtricitabin/tenofovirdisoproxil
PROEFDRUK
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Truvada
3. Sådan skal De tage Truvada
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Truvada anvendes til behandling af infektion med
humant immundefekt virus (HIV) hos voksne over 18 år.
Truvada indeholder to aktive stoffer, emtricitabin
og tenofovirdisoproxil. Begge disse aktive stoffer er
antiretrovirale lægemidler, som anvendes til behandling
af HIV-infektion. Emtricitabin hører til en gruppe
lægemidler, der kaldes nukleosid-revers transkriptasehæmmere,
og tenofovir hører til en gruppe, der kaldes
nukleotid-revers transkriptase-hæmmere. De kaldes
dog begge generelt for NRTI’er, og de virker ved at
gribe ind i den normale måde, som et enzym (revers
transkriptase) arbejder på, og som er nødvendigt for
at virus kan reproducere sig selv. Truvada bør altid
anvendes i kombination med andre lægemidler for at
behandle HIV-infektion. Truvada kan gives i stedet for
emtricitabin og tenofovirdisoproxil, anvendt separat i
samme doser.
Dette lægemiddel helbreder ikke HIV-infektionen. Mens
De tager Truvada, kan De stadig udvikle infektioner eller
andre sygdomme, der er forbundet med HIV-infektion.
De kan også give virus videre til andre, så det er vigtigt at
tage forholdsregler for at undgå at smitte andre.
2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT
TAGE TRUVADA
Tag ikke Truvada
• Hvis De er overfølsom (allergisk) over for emtricitabin,
tenofovir, tenofovirdisoproxilfumarat, eller et af de
øvrige indholdsstoffer, som er opført i slutningen af
denne indlægsseddel.
Hvis dette gælder for Dem, skal De omgående fortælle
Deres læge det.
Vær ekstra forsigtig med at tage Truvada
• Fortæl Deres læge, hvis De tidligere har haft
nyresygdomme, eller hvis undersøgelser har vist, at
De har nyreproblemer. Truvada kan have indvirkning
på Deres nyrer. Før De påbegynder behandlingen,
kan Deres læge bestille blodprøver for at bedømme
nyrefunktionen og råder Dem måske til at tage
tabletterne mindre hyppigt. Deres læge kan også
bestille blodprøver under behandlingen for at
overvåge Deres nyrer.
Truvada tages normalt ikke sammen med andre
lægemidler, som kan skade Deres nyrer (se Brug af
anden medicin). Hvis dette ikke kan undgås, vil Deres
læge overvåge Deres nyrefunktion en gang om ugen.
• Tal med Deres læge, hvis De er over 65 år. Truvada
er ikke undersøgt hos patienter over 65 år. Hvis De
er over 65 år og får ordineret Truvada, vil Deres læge
overvåge Dem nøje.
• Giv ikke Truvada til børn og unge under 18 år.
• Tal med Deres læge, hvis De tidligere har haft en
leversygdom, herunder hepatitis (gulsot).
Patienter med leversygdom, inklusiv kronisk hepatitis
B eller C, som behandles med antiretrovirale midler,
har en forhøjet risiko for alvorlige og potentielt
livstruende bivirkninger i leveren. Hvis De har en
hepatitis B-infektion, vil Deres læge nøje overveje,
hvilken behandling, der er den bedste for Dem.
Begge aktive stoffer i Truvada har en vis virkning
mod hepatitis B-virus, selvom de ikke er godkendt til
behandling af hepatitis B-infektion. Hvis De tidligere
har haft en leversygdom eller en kronisk hepatitis
B-infektion, vil Deres læge muligvis tage blodprøver
for nøje at overvåge leverfunktionen.
• Når De begynder at tage Truvada, skal De holde øje
med mulige tegn på laktatacidose.
Lægemidler, som indeholder nukleosidanaloger,
herunder Truvada, kan forårsage laktatacidose
(overskud af mælkesyre i blodet) sammen med
forstørret lever. Dyb, hurtig vejrtrækning, døsighed
og uspecifikke symptomer som f.eks. kvalme,
opkastning og mavepine kan tyde på udvikling
af laktatacidose. Denne sjældne, men alvorlige
bivirkning har undertiden været dødelig. Laktatacidose
optræder hyppigere hos kvinder, især hvis de er
meget overvægtige. Hvis De har en leversygdom, kan
Deres risiko for at få denne tilstand også være større.
Mens De bliver behandlet med Truvada, vil deres
læge overvåge Dem nøje for evt. tegn på udvikling af
laktatacidose.
Andre forholdsregler
Antiretroviral kombinationsbehandling (herunder
Truvada) kan give øget blodsukker, øget fedtindhold
i blodet (hyperlipæmi), forårsage ændringer i
fedtfordelingen og resistens over for insulin (se pkt. 4,
Bivirkninger).
Tal med Deres læge, hvis De lider af sukkersyge, er
overvægtig eller har forhøjet kolesteroltal.
Vær opmærksom på infektioner. Hvis De har en
fremskreden HIV-infektion (AIDS) og har en infektion,
kan De udvikle symptomer på infektion og betændelse
eller opleve en forværring af symptomerne på en
eksisterende infektion, når behandlingen med Truvada
påbegyndes. Disse symptomer kan være tegn på, at
kroppens forbedrede immunforsvar bekæmper infektion.
Hold øje med tegn på betændelse eller infektion i
tiden lige efter, De begynder at tage Truvada. Hvis De
bemærker tegn på betændelse eller infektion, skal De
omgående fortælle Deres læge det.
Knogleproblemer. Nogle af de patienter, der får flere
antiretrovirale lægemidler på samme tid, kan udvikle
en knoglesygdom, der kaldes knoglenekrose (hvor
knoglevævet dør på grund af nedsat blodtilførsel til
knoglen). Til de mange risikofaktorer for udvikling
af denne sygdom hører blandt andre: Hvor længe
den samtidige behandling med flere antiretrovirale
lægemidler varer, anvendelse af kortikosteroider,
alkoholforbrug, alvorligt nedsat immunforsvar, samt
(over-)vægt (højere Body Mass Index (BMI)). Stivhed,
ømhed og smerter i ledene (især hofte, knæ og skulder)
samt bevægelsesbesvær er tegn på knoglenekrose. Hvis
De bemærker et eller flere af disse symptomer, bør De
fortælle det til Deres læge.
Knogleproblemer (som nogle gange resulterer i brud)
kan også forekomme på grund af skader på rørformede
celler i nyrerne (tubulære celler) (se pkt. 4, Bivirkninger).
Brug af anden medicin
De bør ikke tage Truvada, hvis De allerede tager
andre lægemidler som indeholder emtricitabin,
tenofovirdisoproxil, lamivudin eller zalcitabin.
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De
bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette
gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
• Det er især vigtigt at fortælle lægen om det, hvis De
tager andre lægemidler, som kan skade Deres nyrer.
Disse omfatter:
• aminoglykosider (mod bakteriel infektion)
• amphotericin B (mod svampeinfektion)
• foscarnet (mod virusinfektion)
• ganciclovir (mod virusinfektion)
• pentamidin (mod infektioner)
• vancomycin (mod bakteriel infektion)
• interleukin-2 (til behandling af kræft)
• cidofovir (mod virusinfektion)
• Andre lægemidler, som indeholder didanosin (mod
HIV-infektion): Hvis De tager Truvada sammen
med andre antivirale lægemidler, som indeholder
didanosin, kan det øge indholdet af didanosin i blodet
og reducere CD4-celletallet. Der er rapporteret om
sjældne tilfælde af betændelse i bygspytkirtlen og
laktatacidose (overskud af mælkesyre i blodet), der
somme tider har medført dødsfald, når medicin, der
indeholder tenofovirdisoproxilfumarat og didanosin,
blev indtaget samtidigt. Deres læge vil nøje tage
stilling til om, det er nødvendigt at behandle Dem med
kombinationer af tenofovir og didanosin.
Afbryd ikke behandlingen uden først at kontakte Deres
læge.
Brug af Truvada sammen med mad og drikke
• Det er bedst at tage Truvada sammen med mad (for
eksempel et måltid eller et mellemmåltid).
Graviditet og amning
Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager
nogen form for medicin.
• De må ikke tage Truvada under graviditeten,
medmindre De specifikt har drøftet dette med Deres
læge. Der foreligger ingen kliniske data om brug af
Truvada hos gravide, og Truvada anvendes normalt
ikke, medmindre det er absolut nødvendigt.
• Hvis De er en kvinde, som kunne blive gravid under
behandlingen med Truvada, skal De anvende en sikker
præventionsmetode for at undgå at blive gravid.
• Hvis De bliver gravid eller planlægger at blive
gravid, skal De kontakte Deres læge for at drøfte de
potentielle fordele og risici, som den antiretrovirale
behandling indebærer for Dem og Deres barn.
Hvis De har taget Truvada under Deres graviditet, kan
Deres læge bede om regelmæssige blodprøver og andre
diagnostiske undersøgelser for at overvåge barnets
udvikling. For de børn, hvis mor har taget NRTI’er i
løbet af graviditeten, opvejer fordelen ved beskyttelsen
mod HIV risikoen for at få bivirkninger.
• De bør ikke amme, mens De er i behandling med
Truvada. Det vides ikke, om de aktive stoffer i dette
lægemiddel udskilles i modermælken hos mennesker.
• Hvis De er en kvinde med HIV, anbefales det, at De
ikke ammer for at undgå at overføre virus til barnet
via modermælken.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Truvada kan forårsage svimmelhed. Kør ikke bil eller
motorcykel og lad være med at cykle og lad være med
at arbejde med værktøj eller maskiner, hvis De bliver
svimmel, når De tager Truvada.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer
i Truvada.
Fortæl Deres læge, hvis De lider af lactoseintolerans
eller er intolerant over for andre sukkerformer. Truvada
indeholder lactosemonohydrat. Hvis De ved, at De er
lactoseintolerant, eller hvis De har fået at vide, at De er
intolerant over for nogle som helst andre sukkerformer,
skal De tale med Deres læge, før De tager dette
lægemiddel.
3. SÅDAN SKAL DE TAGE TRUVADA
• Tag altid Truvada nøjagtigt efter lægens anvisning. Er
De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.
Den sædvanlige dosis:
• Voksne: en tablet om dagen med mad (for eksempel et
måltid eller et mellemmåltid).
• Må ikke gives til børn og unge
Hvis De har problemer med at synke, kan De knuse
tabletten med spidsen af en ske og opløse den i ca. 100
ml (et halvt glas) vand, appelsinjuice eller druesaft. Drik
det omgående.
• Tag altid den dosis, Deres læge har anbefalet for
at sikre, at medicinen er fuldt ud effektiv, og for at
reducere udviklingen af resistens mod behandlingen.
De må ikke ændre Deres dosis, medmindre De har fået
besked på det af Deres læge.
• Hvis De har problemer med Deres nyrer, kan Deres
læge råde Dem til at tage Truvada mindre hyppigt.
• Hvis Deres læge beslutter at ophøre med at give et af
indholdsstofferne i Truvada eller ændre Truvadas dosis,
kan De få emtricitabin og/eller tenofovir hver for sig,
i stedet for det kombinerede lægemiddel eller andre
lægemidler til behandling af HIV-infektion.
• Deres læge vil ordinere Truvada i kombination
med andre antiretrovirale lægemidler. De bedes
venligst læse indlægssedlerne til de andre retrovirale
lægemidler som vejledning i at indtage disse
lægemidler korrekt.
Hvis De har taget for mange Truvada-tabletter
Hvis De ved et uheld tager for mange Truvada tabletter,
skal De kontakte lægen eller den nærmeste skadestue for
at få råd. Tag tabletflasken med, så De let kan vise, hvad
De har taget.
Hvis De har glemt at tage Truvada
Det er vigtigt, at De husker at tage hver dosis af Truvada.
Hvis De glemmer at tage en dosis Truvada, skal De tage
den så hurtigt som muligt og så tage den næste planlagte
dosis på det normale tidspunkt.
Hvis det næsten allerede er tidspunktet for Deres næste
dosis, skal De ikke tage den glemte dosis. Vent og tag den
næste dosis på det normale tidspunkt. De må ikke tage
en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.
Hvis De kaster op mindre end en time efter, De har taget
Truvada, skal De tage en ny tablet. De behøver ikke tage
en ny tablet, hvis De kastede op mere end en time efter,
De tog Truvada tabletten.
Hvis De holder op med at tage Truvada
• At ophøre med behandlingen med Truvada kan
resultere i nedsat effekt af den kur mod HIV, som
Deres læge har anbefalet. Tal med Deres læge, før De
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Truvada 200 mg/245 mg filmovertrukne tabletter
Emtricitabin/tenofovirdisoproxil
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.
• Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide.
• Lægen har ordineret Truvada til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.
Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
truvada (DK) nneopharm.indd 1 19-10-09 13:43
PROEFDRUK
holder op med at tage Truvada, uanset årsagen, især
hvis De oplever bivirkninger eller har en anden
sygdom. Kontakt Deres læge, før De igen begynder
at tage Truvada tabletter.
• Hvis De har HIV-infektion og hepatitis B, er det
særlig vigtigt ikke at ophøre med behandlingen
med Truvada uden først at konsultere Deres læge.
Nogle patienter har fået taget blodprøver eller har
symptomer, som viser, at deres hepatitis er forværret
efter ophør med behandlingen med Truvada. Det
kan være nødvendigt at få taget blodprøver i flere
måneder efter ophør med behandlingen. Hos nogle
patienter med fremskreden leversygdom eller
cirrose bør behandlingen ikke ophøre, fordi det kan
medføre en forværring af Deres hepatitis.
Bemærker De nogle nye eller usædvanlige
symptomer efter behandlingens ophør, skal De
omgående oplyse Deres læge herom, især hvis det
drejer sig om symptomer, som De normalt ville
forbinde med hepatitis B-infektion.
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er
i tvivl om.
4. BIVIRKNINGER
Truvada kan som al anden medicin give bivirkninger,
men ikke alle får bivirkninger.
Fortæl Deres læge det, hvis De får en eller flere af
følgende bivirkninger:
Meget almindelige bivirkninger
(Disse kan opstå hos mindst 10 ud af 100 behandlede
patienter)
• svimmelhed, hovedpine, diarré, kvalme, opkastning
• muskelsmerter og -svaghed (hvis
kreatinkinaseindholdet i blodet er forøget)
Undersøgelser kan også vise:
• fald i fosfat i blodet
Almindelige bivirkninger
(Disse kan opstå hos 1-10 ud af 100 behandlede
patienter)
• smerter, mavepine
• søvnløshed, unormale drømme
• problemer med fordøjelsen, som resulterer i ubehag
efter måltider, flatulens
• udslæt (inklusive røde pletter eller skjolder,
undertiden med blærer eller hævelse af huden), som
kan være allergiske reaktioner, kløe, ændringer i
hudfarven, herunder pletvis mørkfarvning af huden
• andre allergiske reaktioner som piben i lungerne,
hævelser eller følelse af svimmelhed
• svaghed
Undersøgelser kan også vise:
• lavt antal af hvide blodlegemer (et fald i antallet af
hvide blodlegemer kan gøre Dem mere modtagelig
for infektion)
• forhøjet mængde af triglycerider (fedtsyrer), galde
eller sukker i blodet
• problemer med lever og bugspytkirtel
Ikke almindelige bivirkninger
(Disse kan opstå hos mindst 1 ud af 1.000 behandlede
patienter, men hos mindre end 1 ud af 100 behandlede
patienter)
• lavt antal af røde blodlegemer (anæmi)
Sjældne bivirkninger
(Disse kan opstå hos mindst 1 ud af 10.000 behandlede
patienter, men hos mindre end 1 ud af 1.000
behandlede patienter)
• øget kreatinin i blodet
• laktatacidose (overskud af mælkesyre i blodet, en
alvorlig bivirkning, som kan være dødelig).
Følgende bivirkninger kan være tegn på
laktatacidose:
• dyb, hurtig vejrtrækning
• døsighed
• kvalme, opkastning og mavepine
Hvis De mener, De har laktatacidose, skal De
omgående kontakte Deres læge.
• mavesmerter (mavepine) på grund af betændelse i
bugspytkirtlen
• ændringer i urinen og rygsmerter på grund af
nyreproblemer, inklusive nyresvigt
Meget sjældne bivirkninger
(Disse kan opstå hos mindre end 1 ud af 10.000
behandlede patienter)
• åndenød
• gul hud eller gule øjne, kløe eller mavesmerter
(mavepine) på grund af leverbetændelse
Undersøgelser kan også vise:
• beskadigelse af rørformede (tubulære) celler i
nyrerne
Andre mulige bivirkninger
De kan også få nedbrydning af muskelvæv, smerter
eller svaghed i musklerne, blødgørelse af knoglerne
(med knoglesmerter og nogle gange forbundet med
brud), fedtlever, nyrebetændelse, store mængder urin
og en fornemmelse af at være tørstig. Undersøgelser
kan også vise fald i blodets kaliumniveau.
Nedbrydning af muskelvæv, blødgørelse af knoglerne
(med knoglesmerter og nogle gange forbundet med
brud), muskelsmerter, muskelsvaghed og fald i blodets
kalium- og fosfatniveau kan forekomme på grund
af skader på rørformede celler i nyrerne (tubulære
celler).
Hos børn, som fik emtricitabin, et af stofferne i
Truvada, var anæmi (lavt antal af røde blodlegemer)
desuden almindelig og ændringer i hudfarven,
herunder pletvis mørkfarvning af huden, meget
almindelig. Hvis produktionen af røde blodlegemer
reduceres, kan barnet få symptomer som træthed og
åndenød.
Antiretroviral kombinationsbehandling (som Truvada)
kan forårsage ændring af kroppens form på grund af
ændringer i fedtfordelingen. Disse kan omfatte tab
af fedt fra ben, arme og ansigt, øget fedt på maven
og indre organer, større bryster eller fedtklumper på
nakken (”bøffelnakke”). Årsagen og de langsigtede
virkninger på helbredet af dette kendes ikke på
nuværende tidspunkt.
Antiretroviral kombinationsbehandling kan også
forårsage hyperlipæmi (øget fedtindhold i blodet) og
resistens over for insulin. Lægen vil undersøge Dem
for disse ændringer.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er
generende eller bliver værre eller De får bivirkninger,
som ikke er nævnt her.
5. OPBEVARING
Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke Truvada efter den udløbsdato, der står på
flasken og pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den
sidste dag i den nævnte måned.
Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte
mod fugt. Hold flasken tæt tillukket.
Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere
medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Truvada indeholder:
• Aktive stoffer: emtricitabin og tenofovirdisoproxil.
Hver Truvada filmovertrukken tablet indeholder
200 mg emtricitabin og 245 mg tenofovirdisoproxil
(svarende til 300 mg tenofovirdisoproxilfumarat
eller 136 mg tenofovir).
• Øvrige indholdsstoffer: croscarmellosenatrium,
glyceroltriacetat (E1518), hypromellose (E464),
indigocarmin aluminiumpigment (E132),
lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E572),
mikrokrystallinsk cellulose (E460), pregelatineret
stivelse (glutenfri) og titandioxid (E171).
Udseende og pakningsstørrelser
Truvada filmovertrukne tabletter er blå,
kapselformede tabletter, på den ene side præget med
ordet ”GILEAD” og på den anden side med tallet
”701”. Truvada leveres i flasker, der indeholder 30
tabletter.
Fås i pakninger, der indeholder 1 flaske med 30
filmovertrukne tabletter eller 3 flasker med 30
filmovertrukne tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser
er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
Gilead Sciences International Limited
Cambridge
CB21 6GT
Storbritannien
Fremstiller:
Gilead Sciences Limited
Unit 13, Stillorgan Industrial Park
Blackrock
County Dublin
Irland
Hvis De vil have yderligere oplysninger om Truvada,
skal De henvende Dem til den lokale repræsentant:
België/Belgique/Belgien
Gilead Sciences Belgium BVBA
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79
България
Gilead Sciences International Ltd
Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820
Česká republika
Gilead Sciences International Ltd
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820
Danmark
Gilead Sciences Sweden AB
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849
Deutschland
Gilead Sciences GmbH
Tel: + 49 (0) 89 899890-0
Eesti
Gilead Sciences International Ltd
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820
Ελλδα
Gilead Sciences Ελλς Μ.ΕΠΕ.
Τηλ: + 30 210 8930 100
España
Gilead Sciences, S.L.
Tel: + 34 91 378 98 30
France
Gilead Sciences
Tél: + 33 (0) 1 42 73 70 70
Ireland
Gilead Sciences Ltd
Tel: + 44 (0) 1223 897555
Ísland
Gilead Sciences Sweden AB
Sími: + 46 (0) 8 5057 1849
Italia
Gilead Sciences S.r.l.
Tel: + 39 02 439201
Κπρς
Gilead Sciences Ελλς Μ.ΕΠΕ.
Τηλ: + 30 210 8930 100
Latvija
Gilead Sciences International Ltd
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820
Lietuva
Gilead Sciences International Ltd
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820
Luxembourg/Luxemburg
Gilead Sciences Belgium BVBA
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79
Magyarország
Gilead Sciences International Ltd
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820
Malta
Gilead Sciences International Ltd
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820
Nederland
Gilead Sciences Netherlands B.V
Tel: + 31 (0) 20 718 3698
Norge
Gilead Sciences Sweden AB
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849
Österreich
Gilead Sciences GesmbH
Tel: + 43 1 260 830
Polska
Gilead Sciences International Ltd
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820
Portugal
Gilead Sciences, Lda.
Tel: + 351 21 7928790
România
Gilead Sciences International Ltd
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820
Slovenija
Gilead Sciences International Ltd
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820
Slovenská republika
Gilead Sciences International Ltd
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820
Suomi/Finland
Gilead Sciences Sweden AB
Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849
Sverige
Gilead Sciences Sweden AB
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849
United Kingdom
Gilead Sciences Ltd
Tel: + 44 (0) 1223 897555
Denne indlægsseddel blev senest godkendt 05-2009
De kan finde yderligere information om Truvada
på Det europæiske Lægemiddelagenturs (EMEAs)
hjemmeside http://www.emea.europa.eu/.
truvada (DK) nneopharm.indd 2 19-10-09 13:43

Ingen kommentarer:

Send en kommentar