Ultracortenol øjensalve 5 mg/g

Information om Ultracortenol®
øjensalve 5 mg/g
Læs denne indlægsseddel grundigt igennem inden du begynder at bruge medicinen.
- Gem indlægssedlen, du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt lægen eller apoteket.
- Lægen har ordineret Ultracortenol til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkningen,
som ikke er nævnt her,
I denne indlægsedel er der oplysninger om:
1. Ultracortenols virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som du skal læse, før du begynder at bruge Ultracortenol.
3. Sådan skal du bruge Ultracortenol.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring af Ultracortenol.
6. Yderligere information.
1. Ultracortenols virkning og anvendelse
Ultracortenol øjensalve indeholder prednisolon, som er et kunstigt fremstillet binyrebarkhormon.
Binyrebarkhormoner kaldes også kortikosteroider. Binyrebarkhormoner hæmmer
betændelsestilstande, og dæmper symptomer som kløe og irritation. Ultracortenol anvendes derfor
ved betændelsestilstande i øjnene, som ikke skyldes bakterier, vira eller svampe samt ved svære
tilfælde af allergier og overfølsomhedreaktioner.
Lægen kan have foreskrevet anden dosering eller anvendelse end angivet i denne information.
Følg derfor altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
2. Vigtig information som du skal vide, før du begynder at bruge Ultracortenol
Brug ikke Ultracortenol hvis:
- Du er overfølsom over for prednisolonpivalat eller nogle af de øvrige indholdsstoffer i
Ultracortenol.
- Du har virus-,svampe og/eller bakterieinfektioner i øjet, da behandlingen kan give anledning til
forværring af infektionen.
Særlige forholdsregler ved brug af Ultracortenol
Vær forsigtig med at bruge Ultracortenol hvis
• Du er i behandling mod øjeninfektioner. Kontakt din læge.
• Du er i langtidsbehandling med Ultracortenol. Trykket i øjet bør kontrolleres
Regelmæssigt af din læge, da der kan forekomme en trykstigning i øjet.
• Du har diabetes (sukkersyge). Ved diabetes kan der være en tendens til øget tryk i øjet og/eller
dannelse af grå stær. Kontakt din læge.
• Du anvender kontaktlinser. Du bør ikke bruge kontaktlinser under behandling med
Ultracortenol, da lægemidlet
indeholder mikrokrystaller, som kan sætte sig på bagsiden af kontaktlinsen og beskadige øjets
hornhinde.
Hvis du er i langtidsbehandling med Ultracortenol bør du ikke stoppe behandlingen pludseligt.
Nedtrapning bør ske gradvist.
Binyrebarkhormon nedsætter modstandskraften overfor infektioner. Kontakt derfor din læge, hvis
du oplever rødme, smerter og/eller fornemmelse af fremmedlegemer i øjet mens du er i
behandling.
Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i Ultracortenol
Ultracortenol øjensalve indeholder cetostearylalkohol og lanolin som kan give lokalt
hududslæt (f.eks. kontakteksem).
Graviditet og amning
Få altid vejledning hos din læge eller på apoteket før du tager nogen form for medicin i forbindelse
med graviditet.
Graviditet
Du må kun bruge Ultracortenol under graviditet efter lægens anvisning.
Amning
Erfaringerne med Ultracortenol i forbindelse med er begrænsede. Du bør derfor ikke bruge
Ultracortenol, hvis du ammer uden at først kontakte din læge.
Brug af anden medicin
Fortæl altid din læge eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt anden medicin for
nylig. Det gælder også for håndkøbsmedicin, naturmedicin samt stærke vitaminer og mineraler.
Du kan bruge Ultracortenol sammen med anden medicin, men tal med lægen først, hvis du er i
behandling mod grøn stær (glaukom) eller i behandling med andre øjenlægemidler (atropin og
øvrige anticholinerge lægemidler).
Hvis du udover Ultracortenol behandles med andre øjenlægemidler, bør der gå mindst 15 minutter
mellem behandlingerne.
3. Sådan skal du tage Ultracortenol
Dosering:
Voksne:
En 3-5 mm lang salvestreng lægges i folden indenfor det nedre øjenlåg 2-3 gange daglig.
Det er hensigtsmæssigt at bruge øjensalve om natten. Der er forskel på, hvad den enkelte patient
har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.
Brugsvejledning
Bøj hovedet bagover (fig. 1). Træk det nederste øjenlåg nedad med en finger.
Hold tuben i den anden hånd med spidsen nedad - et tryk på tuben får en salvestreng til at lægge
sig i øjet (fig. 2). Lad ikke tubens spids berøre noget, da indholdet så kan blive forurenet.
Blink med øjet et par gange, og salven vil fordele sig på øjets overflade.
fig. 1 fig. 2
Har du brugt for meget Ultracortenol?
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ultracortenol øjensalve, end
der står her, eller mere end det lægen har foreskrevet, eller om du føler dig utilpas.
Har du glemt at bruge Ultracortenol?
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. Hvis du skulle glemme en
dosis, så anvend øjensalven med det samme og fortsæt derefter med den anbefalede
doseringshyppighed.
4. Bivirkninger som kan opstå ved brug af Ultracortenol
Ultracortenol kan som al anden medicin give bivirkninger. Følgende bivirkninger er blevet
indberettet.
Alvorlige bivirkninger
Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Forhøjet tryk i
øjet, som kan resultere i skade på synsnerven. Synsfeltdefekter forårsaget af forhøjet tryk i øjet
(glaukom). Uklarhed i øjets linse. Langtidsbehandling kan medføre fortynding og/eller skade på
hornhinden, specielt ved sygdomme som fører til tyndere hornhinde eller bindehinde. Langtidsbrug
kan resultere i sekundære øjeninfektioner på grund af hæmning af immunforsvaret.
Ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Sløret syn i
forbindelse med anvendelse. Svie, brændende fornemmelse, rødme samt følelse af
fremmelegeme på øjet.
Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000): Nedsænkning af
øjenlåget (ptosis) og udvidelse af pupillen (mydriasis).
Der kan i sjældne tilfælde ses bivirkninger andre steder i kroppen end i øjnene ved lokalt brug af
binyrebarkhormon.
Fortæl din læge eller apoteket, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så
bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkningerne kan blive
bedre. Fortæl din læge eller apoteket, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende.
Nogle bivirkninger kan kræve behandling. Patienter eller pårørende kan også indberette
bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under ”Bivirkninger” på
Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk.
5. Opbevaring af Ultracortenol
• Opbevar Ultracortenol utilgængeligt for børn.
• Opbevar ikke Ultracortenol ved over 25°C.
• Anvend ikke Ultracortenol efter den udløbsdato, der er anført på tuben og forpakningen.
• Efter åbning af tuben må øjensalven kun bruges i 1 måned.
6. Yderligere information
Ultracortenol øjensalve indeholder:
• Det virksomme indholdsstof i Ultracortenol øjensalve er prednisolonpivalat 5 mg/g.
• De øvrige indholdsstoffer er: cetostearylalkohol, vandfrit lanolin, hvid vaselin, paraffinolie og sterilt
vand.
Markedsføring i Danmark:
Anstalt zur gewerblichen Produktion von Heilmitteln und Arzneiwaren GmbH (AGEPHA),
Packerstraße 164, A-8561 Söding, Austria
Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.
Revideret September 2011

Ingen kommentarer:

Send en kommentar