UltraTag Pulver til injektionsvæske, opløsning Tinchloriddihydrat

Indlægsseddel: Information til brugeren
UltraTag RBC
Pulver til injektionsvæske, opløsning
Tinchloriddihydrat
Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge UltraTag RBC
3. Sådan skal du bruge UltraTag RBC
4. Bivirkninger
5.
Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Dette lægemiddel er kun til diagnostisk brug.
UltraTag RBC anvendes under en scanning til undersøgelse af:

milten

hjertefunktionen

blodgennemstrømningen i organerne

skjult bughule- eller tarmblødning

blodmængde.
Dette lægemiddel består af et hætteglas indeholdende pulver til injektionsvæske, opløsning og 2 sprøjter indeholdende et koncentrat til injektionsvæske, opløsning. Når kvalificeret personale blander det med en opløsning af det radioaktive stof natriumpertechnetat (99mTc) og en prøve af dit blod, dannes der technetium [99mTc]-mærkede røde blodlegemer. Når de injiceres i kroppen, samler de mærkede røde blodlegemer sig i visse organer som f.eks. milten.
Det radioaktive stof kan fotograferes fra kroppens yderside ved hjælp af særlige kameraer, som udfører en scanning. Denne scanning viser fordelingen af det radioaktive stof i organet og kroppen. Dette giver lægen værdifulde oplysninger om det pågældende organs struktur og funktion.
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge UltraTag RBC
Brug ikke UltraTag RBC
hvis du er

overfølsom (allergisk) over for tinchloriddihydrat eller et af de øvrige indholdsstoffer
Vær ekstra forsigtig med at bruge UltraTag RBC
Dette lægemiddel involverer behandling med radioaktivitet. Lægen vil kun give dig dette lægemiddel, hvis fordelene opvejer risiciene.
UltraTag RBC gives af en specialist, som vil tage højde for eventuelt nødvendige forholdsregler.
Lægen vil fortælle dig, om du skal træffe særlige forholdsregler efter brug af dette lægemiddel. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Graviditet og amning

Graviditet
Fortæl det til lægen, hvis du er gravid eller tror, at du kan være det. Lægen vil kun give dig UltraTag RBC under graviditet, hvis det er absolut nødvendigt, da det kan skade det ufødte barn.

Amning
Fortæl det til lægen, hvis du ammer, da denne muligvis vil udsætte behandlingen til efter du er holdt op med at amme. Lægen kan også bede dig om at holde op med at amme i 12 timer, og kassere mælken, indtil radioaktiviteten er forsvundet fra din krop.
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Det er ikke sandsynligt, at UltraTag RBC vil påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner.
01 DRA 4350 Denmark PIL 01052009
01 DRA 4350 Denmark PIL 01052009
3.
Sådan skal du bruge UltraTag RBC
6.
Yderligere oplysninger
UltraTag RBC vil altid blive brugt på et hospital eller lignende sted. Det vil udelukkende blive givet til dig af kvalificeret personale, der er uddannet til at håndtere radioaktive materialer sikkert.
Lægen vil beslutte, hvilken dosis af UltraTag RBC, der skal bruges. Den anvendte dosis afhænger af indgrebet.
Der benyttes altid den laveste mulige dosis, som giver tilfredsstillende røntgenbilleder.
Den normale dosis er:
Omtrentlige doser til voksne er:

1-740 MBq injiceret i en vene. Dette sker efter blanding med en prøve af dit blod.
MBq er den enhed, som bruges til måling af radioaktivitet, og definerer aktiviteten i en vis mængde radioaktivt materiale.
Børn under 18 år
Der bruges lavere doser til børn i henhold til deres vægt eller kropsoverfladeareal.
Antal scanninger
Én injektion er normalt tilstrækkelig.
Hvis du har brugt for meget UltraTag RBC
Det er ikke sandsynligt, at du får en overdosis, da dette lægemiddel gives under lægeligt opsyn. Men, hvis det skulle ske, vil lægen sørge for, at du får den rette behandling.
Spørg lægen, hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af dette produkt.
4.
Bivirkninger
UltraTag RBC kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Hyppighed ukendt baseret på tilgængelige data:

allergiske reaktioner og anafylaktiske reaktioner
Hospitalspersonalet vil behandle disse reaktioner, hvis de opstår.
I Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk
5.
Opbevaring
Brug ikke UltraTag RBC efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Hospitalspersonalet vil sikre en korrekt opbevaringstemperatur på ikke over 25 °C som anført på pakningen.
UltraTag RBC indeholder

Aktivt stof: tinchloriddihydrat.
Hvert hætteglas indeholder 96 μg tinchloriddihydrat.
Øvrige indholdsstoffer: dextrose, citronsyremonohydrat, natriumcitratdihydrat, natriumhypoklorit, saltsyre, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.
Udseende og pakningsstørrelser
UltraTag RBC består af 3 separate ikke-radioaktive komponenter:

Ét 10 ml reaktionshætteglas (type 1 Ph. Eur.) med en butylgummiprop (Ph. Eur.) og krympeforsegling i aluminium og flip-off plasthætte.

En 2,25 ml fyldt glassprøjte (type 1 Ph. Eur) med et stempel i butylgummi (type 1 Ph. Eur.) med teflonbelægning, kaldet Sprøjte I.

En 2,25 ml fyldt glassprøjte (type 1 Ph. Eur) med butylgummistempel (type 1 Ph. Eur.), kaldet Sprøjte II.
Disse tre dele er pakket sammen i en lukket enhedsdosisbakke af plast sammen med 2 plastsprøjtestempelstænger, 2 injektionskanyler til engangsbrug og labels.
Produktet leveres i en kartonæske indeholdende 5 enhedsdosisbakker.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen
Mallinckrodt Medical B.V.
Westerduinweg 3
1755 LE Petten
Holland

Fremstiller
Mallinckrodt Medical B.V.
Westerduinweg 3
1755 LE Petten
Holland
Denne indlægsseddel blev senest revideret 01/05/2009

Ingen kommentarer:

Send en kommentar