Ultravist 150, 240, 300, 370 mg jod/ml, injektions-/infusionsvæske, opløsning Iopromid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Ultravist 150, 240, 300, 370 mg jod/ml, injektions-/infusionsvæske, opløsning,
Iopromid
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får medicinen.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger,
som ikke er nævnt her.
Den senest opdaterede indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide om Ultravist
3. Sådan får du Ultravist
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Kun til diagnostisk brug, dvs. i forbindelse med undersøgelser og ikke i forbindelse med behandling.
Ultravist er et kontrastmiddel. Det bruges til røntgenundersøgelser og CT-scanning af forskellige dele
af kroppen.
Ultravist gør de undersøgte dele af kroppen tydeligere på røntgenbillederne
Du kan få Ultravist til undersøgelser af
 blodårer og pulsårer
 organer, f.eks. nyrer og hjerte
 rygraden og hjernen
 forskellige hulrum i kroppen, f.eks. urinveje, livmoder, led.
Du vil få Ultravist som en indsprøjtning. Det vil normalt være lægen eller sundhedspersonalet, der
giver dig indsprøjtningen.
Lægen kan give dig Ultravist for noget andet. Spørg lægen.
2. DET SKAL DU VIDE OM ULTRAVIST
Du må ikke få Ultravist
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for iopromid, andre kontrastmidler med jod eller et af de
øvrige indholdsstoffer.
Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at give dig Ultravist
Tal med lægen, inden du får Ultravist, hvis du
- har eller har haft allergi eller astma
- tidligere har haft overfølsomhed over for kontrastmidler
- har dårlige nyrer
- har en alvorlig hjerte- eller karsygdom
2
- har væskemangel
- har diabetes
- har eller tidligere har haft hjernesygdomme med krampeanfald eller andre sygdomme i
centralnervesystemet
- har eller måske har for højt stofskifte eller struma
- har kræft i knoglemarven (multipelt myelom) eller forhøjet dannelse af særlige
æggehvidestoffer i blodet (paraproteinæmi)
- har en sygdom med reaktion mod egne væv (autoimmun sygdom), f.eks. en bindevævssygdom
eller gigtlidelse.
- har alvorlig muskelsvækkelse (myastenia gravis)
- har for højt blodtryk pga. en svulst i binyren
- jævnligt drikker store mængder alkohol eller er stofmisbruger
- har en sjælden arvelig stofskiftesygdom (homocysteinuri).
Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er blevet undersøgt med Ultravist. Det
kan påvirke prøveresultaterne.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for
nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Tal med lægen, hvis du bruger medicin:
- for diabetes (metformin)
- mod forhøjet blodtryk og hjertesygdomme (betablokkere)
- for immunforsvaret (interleukin-2). Vær opmærksom på, at dette gælder i flere uger efter, du har
fået interleukin 2
- mod depression
- mod psykoser
Tal med lægen, hvis du skal have undersøgt eller behandlet din skjoldbruskkirtel med radioaktivt jod.
Vær opmærksom på, at dette gælder i lang tid efter, du har fået Ultravist.
Brug af Ultravist sammen med mad og drikke
Du må ikke spise de to sidste timer før undersøgelsen, men du må gerne drikke som sædvanligt. Din
læge vil give dig mere information herom.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.
Graviditet
Du vil normalt ikke få Ultravist, hvis du er gravid. Lægen vil vurdere det for hver enkelt.
Du må ikke få en røntgenundersøgelse af livmoderen, hvis du er gravid.
Amning
Du må normalt ikke amme, hvis du får Ultravist. Ultravist går over i modermælken. Tal med lægen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Der er uvist, om Ultravist påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du
skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Ultravist
Ultravist indeholder mindre end 1 mmol (22 mg) natrium pr. 200 ml, dvs. den er i det væsentlige
natriumfri.
3. SÅDAN FÅR DU ULTRAVIST
3
Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet.
Det er kun lægen, der kan ændre dosis.
Den sædvanlige dosis er
Din dosis afhænger af, hvad du skal have undersøgt, din alder og din vægt.
Du vil få indsprøjtet Ultravist i en blodåre, i en pulsåre, i hulrummet omkring rygmarven eller i det
hulrum i kroppen, du skal have undersøgt.
Efter indsprøjtningen vil du blive overvåget for eventuelle alvorlige bivirkninger i mindst 15 minutter.
Hvis du har fået for meget Ultravist
Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du har fået for meget Ultravist.
Du kan få problemer med vejrtrækningen, hjertet og nyrerne, hvis du får for meget Ultravist.
4. BIVIRKNINGER
Ultravist kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet.
Hvis du får alvorlige bivirkninger efter, du er udskrevet, skal du straks kontakte læge eller skadestue.
Ring evt. 112.
Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter.
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer, i nogle
tilfælde timer til dage), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt.
Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.
- Hjertesvigt og hjertestop.
- Vejrtrækningsstop.
- Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet.
- Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning.
- Voldsomme smerter i maven, føleforstyrrelser, smertende og evt. hævede arme eller ben
pga. blodprop (kun efter indsprøjtning i en blod- eller pulsåre).
- Kramper.
- Vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald, astma.
- Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og åndedrætsbesvær. Hvis du
får hævelse i svælget, er der alvorlig risiko for kvælning. Kan være livsfarligt.
- Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær.
- Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med
skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne.
- Bevidstløshed, shock, dyb bevidstløshed (koma).
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring
munden ledsaget af feber.
- Kraftig afskalning og afstødning af hud.
- Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt (kun
efter indsprøjtning i en blod- eller pulsåre).
- Søvnlignende bevidsthedssvækkelse.
- Feber, hurtig puls og sløret bevidsthed med hallucinationer, vrangforestillinger og
desorientering (tyrotoksisk krise).
- Blålig farvet hud og slimhinder pga. dårlig iltning af blodet. Kan være livsfarligt.
4
Ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter.
- Smagsforstyrrelse.
Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.
- Hovedpine.
- Kvalme.
- Opkastning.
- Nældefeber.
- Kløe.
- Fornemmelse af varme eller smerte.
Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter.
- Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
- Slaphed, bleghed, kvalme og eventuelt besvimelse. Symptomerne aftager hurtigt, hvis du
lægger dig ned. Der kan dog være hovedpine i nogle timer.
- Sløret syn, synsforstyrrelser.
- Nysen, hoste og halsirritation.
- Svækkelse af nyrer (kun ved indsprøjtning i blod- eller pulsåre).
- Udslæt og rødmen af huden.
- Utilpashed, kulderystelser og svedeture.
- Rastløshed.
Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.
- Hurtig eller langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig eller langsom puls
eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte lægen eller sundhedspersonalet.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet.
Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.
- For højt blodtryk. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet. For højt blodtryk skal behandles.
Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
- Hjertebanken, trykken for brystet, brystsmerter.
- Bleghed.
- Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
- Krampe i blodkar (kun ved indsprøjtning i blod- eller pulsåre).
- Hukommelsestab.
- Forvirring og uro.
- Taleforstyrrelser.
- Rysten.
- Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
- Tåreflåd.
- Forbigående blindhed (kun efter indsprøjtning i en blod- eller pulsåre).
- Høreforstyrrelser.
- Hæshed.
- Synkebesvær.
- Hævelser herunder hævelser i spytkirtler og slimhinder.
- Mavesmerter og diarré.
- Øget puls, hjertebanken, svedtendens og vægttab pga. ændringer i skjoldbruskkirtlens funktioner.
- Snue.
- Ændringer i kropstemperaturen.
- Smerte, varmefornemmelse og hævelser ved stedet for indsprøjtning.
- Betændelse og hudskader pga. en væske- eller blodansamling på injektionsstedet.
5
Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis
du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om
bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til
Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted:
www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
Opbevares utilgængeligt for børn.
Opbevar ikke Ultravist ved temperaturer over 30 °C.
Opbevar Ultravist i original emballage, da det er følsomt for lys og røntgenstråling.
Brug ikke Ultravist efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den
nævnte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i
afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Ultravist, 150, 240, 300, 370 mg jod/ml, injektions-/infusionsvæske, opløsning, indeholder
- Aktivt stof: Iopromid.
- Øvrige indholdsstoffer: Natriumcalciumedetat, trometamol, saltsyre og vand til injektionsvæsker.
Udseende og pakningsstørrelser
Udseende
Ultravist er en klar, farveløs til gul opløsning.
Pakningsstørrelser
Ultravist 150: Flasker á 50 ml.
Ultravist 240: Hætteglas á 20 ml, flasker á 50 ml, 100 ml, 200 ml i 250 ml flaske.
Ultravist 300: Hætteglas á 20 ml, flasker á 50 ml, 75 ml i 100 ml flaske, 100 ml, 200 ml i 250 ml flaske,
500 ml.
Forfyldte cylinderampuller til autoinjektor, plastik, med 10x75, 10x100, 10x125, 10x150
ml (cylinderstørrelse 200 ml) FLS-1.
Forfyldte cylinderampuller til autoinjektor, plastik, med 10x75, 10x100, 10x125, 10x150
ml (cylinderstørrelse 200 ml) FLS-2.
Ultravist 370: Hætteglas á 30 ml, flasker á 50 ml, 100 ml, 200 ml i 250 ml flaske, 500 ml.
Forfyldte cylinderampuller til autoinjektor, plastik, med 10x75, 10x100, 10x125, 10x150
ml (cylinderstørrelse 200 ml) FLS-1.
Forfyldte cylinderampuller til autoinjektor, plastik, med 10x75, 10x100, 10x125, 10x150
ml (cylinderstørrelse 200 ml) FLS-2.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Inder haver af markedsføringstilladelsen
Bayer Schering Pharma AG
D-13342 Berlin
6
Tyskland
Repræsentant for Danmark
Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S
Fremstiller
Bayer Schering Pharma AG og Berlimed S.A.
13342 Berlin Polígono Industrial Santa Rosa, s/n.,
Tyskland 28806 Alcalá de Henares
Spanien
Ompakning
Tamro AB
Importgatan 18-20
401 20 Göteborg
Sverige
Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2011

Ingen kommentarer:

Send en kommentar