Urografin 40 mg/ 260 mg, injektionsvæske, opløsning Natriumamidotrizoat, megluminamidotrizoat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Urografin 40 mg/ 260 mg, injektionsvæske, opløsning
Natriumamidotrizoat, megluminamidotrizoat
(svarende til 145 mg jod pr ml)
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger,
som ikke er nævnt her.
Den senest opdaterede indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide om Urografin
3. Sådan bliver du undersøgt med Urografin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Urografin er et kontrastmiddel til brug ved røntgenundersøgelser. Det virker ved at gøre røntgenbillederne
tydeligere.
Du kan få Urografin i forbindelse med undersøgelser af urinveje, nyrer, galdeveje.
Du skal have Urografin som en indsprøjtning. Det vil normalt være en læge eller sygeplejerske, der giver
indsprøjtningen.
Urografin er kun til diagnostisk brug, dvs. i forbindelse med undersøgelser og ikke i forbindelse med
behandling.
Lægen kan give dig Urografin for noget andet. Spørg lægen.
2. DET SKAL DU VIDE OM UROGRAFIN
Du må ikke få Urografin, hvis du
- er overfølsom (allergisk) over for natriumamidotrizoat, megluminamidotrizoat, andre kontraststoffer med
jod eller et af de øvrige indholdsstoffer
- har dårligt hjerte
- har for højt stofskifte, som ikke er blevet normalt ved behandling.
Du må ikke få Urografin til røntgenundersøgelse af livmoderen og æggelederne, hvis du er gravid eller har
underlivsbetændelse.
Du må ikke få Urografin til røntgenundersøgelse af bugspytkirtlen og galdegangen, hvis du har betændelse i
bugspytkirtlen.
3
Du må ikke få Urografin til undersøgelse af hulrummene i hjernen eller omkring hjernen og rygmarven.
Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at give dig Urografin
Tal med lægen inden du får Urografin, hvis du
‐ er gravid eller overvejer at blive gravid
‐ lider af eller har lidt af astma eller allergi (f.eks. skaldyrsallergi, høfeber, nældefeber)
‐ tidligere er blevet dårlig efter indsprøjtning af andre kontraststoffer
‐ tager medicin for hjertet eller blodtrykket (betablokkere)
‐ har dårlige nyrer evt. pga. diabetes
‐ har en hjerte- eller karsygdom
‐ har eller har haft problemer med stofskiftet (skjoldbruskkirtlen) eller struma
‐ lider af blodkræft (myelomatose)
- generelt har en dårlig sundhedstilstand.
Kontakt straks lægen eller skadestuen, hvis du, efter du er blevet undersøgt, får
‐ kløe, rødme, hævelser eller problemer med vejrtrækningen. Det kan være tegn på en alvorlig
overfølsomhedsreaktion. Reaktionerne kan komme flere dage efter, du har fået Urografin.
Vær opmærksom på følgende
 Både før og efter undersøgelsen er det vigtigt, du drikker rigeligt med væske.
 Ældre kan i nogle tilfælde være mere modtagelige over for bivirkninger. Tal med lægen.
 Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du har fået Urografin. Det kan have betydning
for prøveresultaterne.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke
vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Tal med lægen, hvis du tager
‐ hjerte- eller blodtryksmedicin (betablokkere)
‐ medicin mod kræft eller medicin for at dæmpe immunforsvaret (interleukin-2).
Hvis du senere skal undersøges med radioaktive stoffer, skal du fortælle, at du har fået Urografin. Det gælder
også, selv om der er gået lang tid siden undersøgelsen (måneder). Det kan have betydning for
prøveresultaterne.
Brug af Urografin sammen med mad og drikke
Du skal møde op fastende til undersøgelsen. To dage før undersøgelsen, bør du desuden undgå fødevarer, der
giver luft i maven (især ærter, bønner, linser, salat, frugt, mørkt og friskt brød samt alle slags rå grøntsager).
Du bør drikke rigeligt før undersøgelsen. Din læge vil give dig yderligere information herom.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.
Graviditet
Du vil normalt ikke blive undersøgt med Urografin, hvis du er gravid. Lægen vil vurdere for hver enkelt.
Amning
Lægen vil vurdere, om du må amme.
4
Trafik- og arbejdssikkerhed
Urografin kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at
færdes sikkert i trafikken. Du skal undgå at betjene maskiner eller køre bil indtil 24 timer efter
undersøgelsen. Tal med lægen.
3. SÅDAN BLIVER DU UNDERSØGT MED UROGRAFIN
En læge eller sygeplejerske vil normalt give dig indsprøjtningen. Du vil få indsprøjtet Urografin i en blodåre
eller i et kropshulrum lige inden din røntgenundersøgelse.
Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er
kun lægen, der kan ændre dosis.
Den sædvanlige dosis er
Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og afhænger af din generelle sundhedstilstand, kropsvægt, alder,
hjertefunktion samt den undersøgelse du skal have foretaget.
Du skal normalt have en enkelt indsprøjtning.
Efter indsprøjtningen vil du blive observeret i op til en time på grund af risikoen for udviklingen af en
overfølsomhedsreaktion.
Hvis du har fået for meget Urografin
Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Urografin, og du føler dig utilpas.
4. BIVIRKNINGER
Urografin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet.
Hvis du får alvorlige bivirkninger, efter du er udskrevet, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring
evt. 112.
Sjældne til meget sjældne bivirkninger: Det sker hos færre end 1 ud af 1.000 patienter.
‐ Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til dage) pga. overfølsomhed
(anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt.
‐ Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen.
Ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.
‐ Kvalme
‐ Opkastning.
‐ Nældefeber.
‐ Lokal smerte og varmefornemmelse ved stedet for indsprøjtningen.
‐ Akut utilpashed med slaphed, bleghed, kvalme og eventuelt besvimelse.
Urografin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om
ændringer i visse laboratorieprøver (stigning i serumamylase), efter røngtenundersøgelse af galde- og
bugspytkirtelgang (ERCP).
5
Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan
blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du
finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
Opbevar Urografin utilgængeligt for børn.
Du kan opbevare Urografin ved almindelig temperatur.
Opbevar Urografin i original emballage beskyttet mod røntgenstråling.
Brug ikke Urografin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den
nævnte måned.
Urografin kan anvendes én dag efter åbning af beholderen, hvis der ikke er udtaget kontraststof.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,
toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Urografin injektionsvæske, opløsning indeholder:
- Aktivt stof: natriumamidotrizoat og megluminamidotrizoat.
1 ml opløsning indeholder 40 mg natriumamidotrizoat og 260 mg megluminamidotrizoat, svarende til
145 mg/ml jod i sterilt vand.
- Øvrige indholdsstoffer: natriumcalciumedetat, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.
Udseende og pakningsstørrelse
Udseende
Urografin er en klar, farveløs til lys gul opløsning.
Pakningsstørrelse
Infusionsflaske med 250 ml injektionsvæske
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Bayer Schering Pharma AG
D-13342 Berlin
Tyskland
Fremstiller
BerliMed S.A
Polígono Industrial Santa Rosa,
c/Francisco Alonso s/n.
28806 Alcalá de Henares Madrid
Spanien
Repræsentant for Danmark
Bayer A/S
6
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S
Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2011

Ingen kommentarer:

Send en kommentar