VANCOCIN KAPSLER, HÅRDE, 125MG OG 250 MG

INFORMATION OM VANCOCIN
KAPSLER, HÅRDE, 125MG OG 250 MG
Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen.
Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
Lægen har ordineret Vancocin til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.
Vancocin indeholder
Vancocin kapsler, hårde, 125 mg. Det virksomme indholdsstof i Vancocin er vancomycin. De øvrige indholdsstoffer er macrogol 6000, gelatine og farvestofferne indigotin I (E 132), rød og gul jernoxid (E 172) og titandioxid (E 171).
Vancocin kapsler, hårde, 250 mg. Det virksomme indholdsstof i Vancocin er vancomycin. De øvrige indholdsstoffer er macrogol 6000, gelatine og farvestofferne indigotin I (E 132), rød og sort jernoxid (E 172) og titandioxid (E 171).
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
FarmaPlus AS
Sørkedalsveien 10 B
NO – 0369 OSLO
Norge
Fremstiller:
Encap Drug Delivery
Building 1 Oakbank Park
Livingston
West Lothian
EH53 0TH
Scotland
1. Virkning og anvendelse
Vancocin 125 mg er en brun og blå kapsel, som er mærket ”125”. Vancocin 250 mg er en grå og blå kapsel, som er mærket ”250”. Vancocin er et antibiotikum. Vancocin virker ved at dræbe bakterier. Vancocin bruges mod tarmbetændelse, som skyldes bakterien Clostridium difficile. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Vancocin
Tag ikke Vancocin hvis:
Du er overfølsom over for vancomycin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Vancocin.
Særlige forholdsregler
Hvis slimhinden i din tarm er beskadiget, kan Vancocin optages i dit blod. Lægen
3
vil i dette tilfælde tage en blodprøve.
Brug af Vancocin sammen med mad og drikkevarer
Du kan tage Vancocin sammen med mad og drikke.
Graviditet og amning
Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet: Du må kun tage Vancocin efter lægens anvisning.
Amning: Vancocin bliver udskilt i modermælken. Hvis du ammer, må du så vidt muligt ikke tage Vancocin. Spørg lægen.
Brug af anden medicin
Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
3. Sådan skal du tage Vancocin
Dosering
Din læge vil normalt foreslå følgende dosis:
Voksne: 500 mg 4-6 gange i døgnet
Børn: 50 mg pr. kg legemsvægt i døgnet, fordelt på 4-6 doser
Du skal synke kapslen med noget væske. Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.
Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.
Har du taget for meget Vancocin?
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Vancocin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.
Har du glemt at tage Vancocin?
Hvis du glemmer at tage en kapsel, skal du tage den, så snart du kommer i tanke
om det. Hvis du glemmer at tage flere kapsler, skal du fortælle det til din læge.
Du skal tage alle de kapsler, som din læge har bedt dig om. Du må ikke holde op med at tage kapslerne, når du begynder at få det bedre. Du kan nemlig få det værre igen.
4. Bivirkninger
Vancocin kan som al anden medicin give bivirkninger. Hvis slimhinden i din tarm er
beskadiget, og Vancocin optages i dit blod, kan du få følgende bivirkninger:
Forskellige reaktioner i huden (udslæt, kløe og rødme).
Lavt blodtryk eller nedsat antal hvide blodlegemer og blodplader i blodet ved meget høje doser.
Nyrebetændelse og ændret nyrefunktion.
Overfølsomhed,
4
kulderystelser,
feber og kvalme.
Hvis du får udslæt med blærer, skal du kontakte din læge med det samme. Du skal også kontakte din læge, hvis du får besvær med at høre eller besvær med at trække vejret.
Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er
generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/
5. Opbevaring
Opbevar Vancocin utilgængeligt for børn.
Opbevar ikke Vancocin ved over 25°C.
Anvend ikke Vancocin efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.
6. Yderligere information
Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.
Revideret 05.01.2009

Ingen kommentarer:

Send en kommentar