VASTAREL filmovertrukne tabletter, 20 mg

Indholdsfortegnelse:
1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som De skal læse, før De tager Vastarel®.
3. Sådan skal De tage Vastarel®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Vastarel® er en rød, rund, bikonveks filmovertrukket tablet.
De kan bruge Vastarel® til behandling af Morbus Ménière.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens
anvisning.
2. VIGTIG INFORMATION SOM DE SKAL LÆSE, FØR DE TAGER
VASTAREL®
Tag ikke Vastarel® hvis:
De er overfølsom over for trimetazidindihydrochlorid eller et eller
flere af de øvrige indholdsstoffer i Vastarel®.
Særlige forholdsregler
Ingen kendte.
Brug af Vastarel® sammen med mad og drikkevarer
Det er bedst at tage Vastarel® sammen med mad.
Læs denne information godt igennem, før De begynder at
tage medicinen
• Gem denne information, De får måske brug for at læse den igen.
• Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek.
• Lægen har ordineret Vastarel® til Dem personligt. Lad derfor
være med at give den til andre.
filmovertrukne tabletter, 20 mg
0444_03.02.qxd 2/03/06 11:50 Page 1 (Noir/Process Black film)
2
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i
Vastarel® filmovertrukne tabletter
Vastarel® indeholder farvestofferne sunset yellow FCF (E 110) og
ponceau 4R (E 124), der kan give allergiske reaktioner.
Graviditet og amning
Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De tager nogen form
for medicin.
Graviditet
De må kun bruge Vastarel® efter lægens anvisning.
Amning
Erfaringerne med Vastarel® er begrænsede. De bør derfor ikke tage
Vastarel®, hvis De ammer. Spørg lægen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Vastarel® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes
sikkert i trafikken.
Brug af anden medicin
Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin
eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke
er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt
stærke vitaminer og mineraler.
3. SÅDAN SKAL DE TAGE VASTAREL® 20 MG
Dosering
Voksne:
1 tablet 2 gange dagligt i forbindelse med måltider.
Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har
brug for.
Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.
Har De taget for mange Vastarel® filmovertrukne tabletter?
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af
Vastarel® filmovertrukne tabletter, end der står i denne information,
eller mere end lægen har foreskrevet.
0444_03.02.qxd 2/03/06 11:50 Page 2 (Noir/Process Black film)
Har De glemt at tage Vastarel® filmovertrukne tabletter?
Hvis De har glemt en dosis skal De ikke tage dobbelt dosis, men
fortsætte med Deres sædvanlige dosering.
4. BIVIRKNINGER
Vastarel® kan som al anden medicin give bivirkninger.
Ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud
af 100 patienter):
Kraftesløshed, svimmelhed, hovedpine, mavesmerter, diaré, kvalme,
opkastning, nældefeber, udslæt, kløe.
Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke
alvorlige bivirkninger. Ønsker De information om disse bivirkninger,
så spørg lægen eller apoteket.
Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end
dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til
Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og
er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til
Lægemiddelstyrelsen.
De finder skema og vejledning under bivirkninger på
Lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/.
5. OPBEVARING
Opbevar Vastarel® utilgængeligt for børn
Brug ikke Vastarel® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
6. YDERLIGERE INFORMATION
Aflever altid medicinrester på apoteket.
3
0444_03.02.qxd 2/03/06 11:50 Page 3 (Noir/Process Black film)
4
Vastarel®, filmovertrukne tabletter 20 mg indeholder:
Det aktive indholdsstof i Vastarel® er trimetazidin dihydrochlorid 20 mg.
Hjælpestofferne er: majsstivelse; mannitol; povidon; magnesiumstearat;
talkum; titandioxid (E 171); glycerol; sunset yellow FCF (E 110);
ponceau 4 R (E 124); macrogol 6000; hypromellose.
Markedsføring i Danmark:
Les Laboratoires Servier
22, rue Garnier
92200 Neuilly-sur-Seine
Frankrig
Fremstiller:
Les Laboratoires Servier Industrie
905, route de Saran
45520 Gidy
Frankrig
Repræsentant i Danmark:
Servier Danmark A/S
Roskildevej 39
2000 Frederiksberg
Revideret: December 2005
0444_03.02.qxd 2/03/06 11:50 Page 4 (Noir/Process Black film)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar