Vectavir® creme 10 mg/g Penciclovir

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Vectavir® creme 10 mg/g
Penciclovir
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.
Du kan få Vectavir uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Vectavir.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vectavir
3. Sådan skal du tage Vectavir
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Vectavir creme virker mod forkølelsessår, som skyldes Herpes-virus.
Du kan bruge Vectavir både før, der er kommet blærer (ved prikken eller kløe), og efter der er dannet blærer. Vectavir heler forkølelsessåret hurtigere og forkorter perioden med smerter.
Hvis din læge har sagt, at du skal tage Vectavir for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VECTAVIR
Tag ikke Vectavir
Hvis du er overfølsom for penciclovir, famciclovir eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Vectavir.
Vær ekstra forsigtig med at tage Vectavir
Du må kun bruge Vectavir til sår på læben eller i ansigtet. Du må ikke bruge Vectavir på slimhinder (f.eks. i munden, på kønsorganerne eller i øjnene). Du bør især undgå at få det i øjnene, da cremen kan give irritation. Skyl rigeligt med vand, hvis det sker.
Brug af anden medicin
Fortæl altid apoteket eller lægen, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
Du kan bruge Vectavir sammen med anden medicin.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
2
Da absorptionen af Vectavir er meget lille, er det usandsynligt at der vil forekomme bivirkninger hos gravide og ammende.
Sikkerheden er dog ikke bevist hos gravide, og derfor må Vectavir kun bruges af gravide og ammende efter lægens anbefaling.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Vectavir
Vectavir indeholder cetostearylalkohol, som kan give udslæt (f.eks. kontakteksem).
Vectavir indeholder propylenglycol, som kan give irritation af huden.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE VECTAVIR
Hvis din læge har ordineret Vectavir til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Voksne og børn over 12 år
Begynd behandlingen så hurtigt som muligt, når du mærker de første tegn på udbrud (kløe, prikkende eller sviende fornemmelse). Tidlig behandling kan stoppe udviklingen af forkølelsessåret. Nogle mennesker mærker ikke den prikkende eller kløende følelse, men du kan også bruge cremen, når der er dannet blærer.
- Vask altid dine hænder før og efter brug af cremen.
- Pres kun en lille smule creme ud på fingerspidsen.
- Påfør cremen hver anden time om dagen i 4 dage, ikke om natten
Børn under 12 år:
Du må kun bruge Vectavir til børn under 12 år efter lægens anvisning.
Hvis du har taget for meget Vectavir
Cremen er uskadelig, hvis du smører for tykt på, eller du får lidt i munden og synker det. Der kan dog forekomme irritation i mundhulen hvis du får noget i munden.
Hvis du har glemt at tage Vectavir
Hvis du har glemt at tage Vectavir, så påfør det snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal påføre den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.
4. BIVIRKNINGER
Vectavir kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Ikke alvorlige bivirkninger:
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):
Forbigående, brændende eller stikkende følelse eller følelsesløshed på det behandlede område.
Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sansynligvis sjælden): Overfølsomhedsreaktioner, nældefeber, udslæt, køen, blistre og ødemer,
5. OPBEVARING
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Vectavir ved almindelig temperatur
- Tag ikke Vectavir efter den udløbsdato, der står på pakningen.
3
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Vectavir indeholder:
- Aktive indholdsstoffer: Penciclovir 1 % (10 mg/g)
- Øvrige indholdsstoffer: Hvid blød paraffin, paraffinolie, cetostearylalkohol, propylenglycol, cetomakrogol 1000 og vand.
Udseende og pakningsstørrelser
Hvid creme. Aluminiumstuber 2 g, 5 g. Pumpedispenser 2 g.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Novartis Healthcare A/S
Lyngbyvej 172
2100 København Ø
Denne indlægsseddel blev senest revideret marts 2011

Ingen kommentarer:

Send en kommentar