Venofundin infusionsvæske, opløsning 60 mg/ml B. Braun Melsungen AG · D-34209 Melsungen Venofundin 60 mg/ml

Venofundin infusionsvæske, opløsning 60 mg/ml
B. Braun Melsungen AG · D-34209 Melsungen Venofundin 60 mg/ml
infusionsvæske, opløsning
Læs denne information godt igennem før du
begynder at bruge medicinen
- Gem denne information, du får måske brug for at
læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt læge eller
apotek/sygeplejepersonale.
- Lægen har ordineret Venofundin til dig personligt.
I denne information er der oplysninger om:
1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger
Venofundin
3. Sådan skal du bruge Venofundin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information
Venofundin indeholder:
1000 ml Venofundin infusionsvæske, opløsning 60
mg/ml indeholder:
- Aktive indholdsstoffer:
Hydroxyethylstivelse (Poly(O-2-
hydroxyethyl)stivelse, HES)
60,0 g
Middelmolekylvægt Mw: 130.000 Da
Molær substitution: 0,42
Natriumchlorid 9,0 g
- De øvrige indholdsstoffer er:
Vand til injektionsvæsker.
Markedsføring i Danmark:
B. Braun Melsungen AG B. Braun Melsungen AG
P.O. Box 1110 + 1120 Carl-Braun-Straße 1
D-34209 Melsungen D-34212 Melsungen
Tyskland Tyskland
Dansk repræsentant
B. Braun Medical A/S
Halmtorvet 29
1700 København V
1. Virkning og anvendelse
Venofundin er et såkaldt kolloidt plasmavolumesubstitut,
som bl.a. anvendes til at forøge mængden af væske i
blodbanen i forbindelse med blodtab. Lægen eller
sygeplejersken giver dig Venofundin som drop (infusion)
direkte i blodbanen.
Venofundin anvendes til behandling og forebyggelse af
unormalt lav blodmængde (hypovolæmi), f.eks. i
forbindelse med blødning, samt til behandling af chok.
2. Vigtig information som skal læses før du bruger
Venofundin
Brug ikke Venofundin:
Du vil ikke blive behandlet med Venofundin, hvis du:
- er overfølsom over for hydroxyethylstivelse (HES)
eller over for et eller flere af hjælpestofferne i
Venofundin.
- har for meget væske i kroppen
- har vand i lungerne (lungeødem)
- lider af nyresvigt med nedsat urinproduktion
- har hjerneblødning
- har for meget natrium eller chlorid i blodet
- har stærkt nedsat leverfunktion
- lider af alvorlig kronisk hjertesvigt (kongestiv
hjertesvigt).
Særlige forholdsregler
Lægen vurderer, om der er grund til særlig forsigtighed
eller om det er nødvendigt at overvåge din tilstand
ekstra omhyggeligt i forbindelse med behandlingen,
hvis:
- din nyrefunktion er nedsat, fordi dette kræver en
mere nøjagtig justering af dosis end normalt.
- din hjertefunktion er nedsat, fordi dette kræver en
mere nøjagtig justering af dosis end normalt.
- du er ældre, fordi det vil være nødvendigt at
overvåge din tilstand ekstra omhyggeligt og justere
dosis mere nøjagtigt end normalt.
- du har svær væskemangel (er dehydreret), fordi du
kan have behov for at få tilført væske med salte
direkte i blodbanen.
- du har leversvigt.
- du har alvorlige koagulationsforstyrrelser (problemer
med blodstørkning)
Personalet vil kontrollere mængden af salte
(elektrolytter) i dit blod, din væskebalance og
nyrefunktionen i forbindelse med behandlingen med
Venofundin. De vil også sørge for at du væske nok.
Hvis din blodtype ikke er kendt, vil personalet lave en
bestemmelse af din blodtype inden behandlingen med
Venofundin. Det aktive indholdsstof i Venofundin kan
nemlig påvirke resultatet af en blodtypebestemmelse.
Venofundin kan påvirke resultaterne af blodprøver og
urinprøver. Blandt andet kan værdier for bugspytkirtlens
funktion være forhøjede efter behandling med
Venofundin, selv om bugspytkirtlens funktion er helt
normal. Oplys derfor altid ved blodprøvekontrol og
urinprøvekontrol, at du er i behandling med Venofundin.
Graviditet og amning
Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager
nogen form for medicin.
Graviditet
Erfaringerne med Venofundin er begrænsede.
Venofundin vil derfor kun blive givet efter lægens nøje
vurdering af forventede fordele for moderen i forhold til
eventuelle risikofaktorer for fostret.
Amning
Erfaringerne med Venofundin er begrænsede. I nogle
tilfælde kan det være aktuelt at afbryde amningen.
Spørg lægen.
Brug af anden medicin
Fortæl altid lægen eller sygeplejepersonalet, hvis du
bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det
gælder også for medicin, som ikke er på recept,
naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
Indtil nu er det ikke set at Venofundin og andre
lægemidler eller kosttilskud påvirker hinanden.
3. Sådan skal du bruge Venofundin
Dosering
Sygeplejepersonalet giver dig den dosis, som din læge
har ordineret.
Dosis og hvor hurtigt tilførslen skal foregå afhænger af
den mængde blod du har mistet, og hvor meget
Venofundin du har behov for til at genoprette normal
blodgennemstrømning. Personalet justerer din dosis, så
mængden af blod i dit kredsløb ikke bliver for stor.
Den højeste daglige dosis er 50 ml Venofundin pr. kg
legemsvægt, og den højeste hastighed for tilførsel i
forbindelse med akut chok er 20 ml pr. kg legemsvægt
pr. time.
Du får de første 10 til 20 ml langsomt, fordi Venofundin
kan give overfølsomhedsreaktioner hos nogle få
patienter. Der er vigtigt at opdage dette så tidligt som
muligt, og inden der er givet større mængder af
lægemidlet.
Sikkerhed og virkning ved behandling af børn er ikke
afklaret. Lægen vil kun bruge Venofundin til børn efter
nøje vurdering af forventede fordele i forhold til
eventuelle risikofaktorer.
Har du fået for meget Venofundin?
Hvis du har fået for stor dosis af Venofundin, og dit
blodvolumen bliver alt for stort, afbryder
sygeplejepersonalet tilførslen og giver dig eventuelt et
vanddrivende middel.
4. Bivirkninger
Venofundin kan som al anden medicin give bivirkninger.
- Almindelige bivirkninger (det forekommer hos
mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)
Høje doser af hydroxyethylstivelse kan føre til betydelig
fortynding af blodet, samt af de stoffer i blodet som gør
at blodet størkner. Andre blodværdier kan også være
påvirket.
- Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos
mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)
Ved langvarig behandling med en høj totaldosis kan
Venofundin give kløe, som går over af sig selv. Denne
form for kløe kan indtræde så sent som flere uger efter
at behandlingen er afsluttet og kan vare i måneder.
- Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem
1 og 10 ud af 10.000 patienter)
Det aktive indholdsstof i Venofundin, hydroxyethylstivelse,
har været årsag til akutte allergiske
reaktioner med f.eks. fald i blodtryk eller åndedrætsbesvær.
Hvis du viser tegn på overfølsomhed,
afbryder personalet straks infusionen og tager
eventuelle andre nødvendige forholdsregler.
Fortæl læge eller sygeplejepersonale, hvis du får andre
bivirkninger end dem, der står her i informationen,
således at bivirkningerne kan blive indberettet til
Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan
blive suppleret.
Fortæl læge, sygeplejepersonale eller apotek, hvis du
får bivirkninger, der bliver ved eller er generende. Nogle
bivirkninger kan kræve behandling.
Patienter og pårørende kan også indberette bivirkninger
direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning under bivirkninger på
Lægemiddelstyrelsens netsted:
http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/
5. Opbevaring
Venofundin skal opbevares utilgængeligt for børn.
Venofundin må ikke fryses eller udsættes for frost.
Anvend ikke Venofundin efter den udløbsdato, der er
anført på pakningen.
6. Yderligere information
Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.
Revideret 11/2004

Ingen kommentarer:

Send en kommentar