Venticoll Radiofarmaceutisk præparationssæt 500 mikrogram human albumin kolloid partikler pr. hætteglas

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Venticoll
Radiofarmaceutisk præparationssæt
500 mikrogram human albumin kolloid partikler pr. hætteglas
Venticoll. Kit til fremstilling af Technetium (99mTc) albumin nanokolloid forstøver opløsning. Pro-duktet bliver omtalt som Venticoll i denne indlægsseddel.
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du bliver undersøgt med medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bi-virkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide om Venticoll
3.
Sådan bliver du undersøgt med Venticoll
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Venticoll er kun til diagnostisk brug, dvs. i forbindelse med undersøgelser og ikke i forbindelse med behandling.
Venticoll skal blandes med radioaktivt technetium før brug. Herved bliver Venticoll radioaktivt og kan ses ved scanning.
Du skal indånde Venticoll, før du skal have undersøgt lungerne ved scanning evt. for blodprop i
lungen
Lægen kan give dig Venticoll for noget andet. Spørg lægen.
2. DET SKAL DU VIDE OM VENTICOLL
Du må ikke få Venticoll, hvis

du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlæ-gemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Dette skyldes at anden medicin kan på-virke virkningen af Venticoll.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet
Hvis du er gravid, skal du normalt ikke undersøges med Venticoll. Lægen vil vurdere det for hver enkelt. Tal med lægen, hvis en menstruation er udeblevet, eller hvis der er den mindste chance for, at du kan være gravid.
Amning
Du skal stoppe med at amme, når du får Venticoll, da små mængder radioaktiv stråling går over i modermælken. Din læge vil fortælle dig, hvornår du kan begynde at amme igen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Det er uvist, om Venticoll påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. Tal med lægen.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Nanocoll
Før opblanding indeholder Venticoll 0,24 mg natrium pr. ml. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. Tal med lægen.
3. SÅDAN BLIVER DU UNDERSØGT MED VENTICOLL
Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

Du får Venticoll gennem en forstøver, som danner en tåge af medicin, som du indånder gennem en maske eller gennem et mundstykke.

Du vil blive scannet, lige efter du har fået Venticoll.

Den person, der undersøger dig, vil fortælle dig alt, hvad du har brug for at vide om sikker brug af Venticoll
Den sædvanlige dosis er
Dosis bliver bestemt for dig og afhænger af din vægt, og hvilken slags undersøgelse, du skal
have.
Hvis du har fået for meget Venticoll
Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Venticoll.
2
4. BIVIRKNINGER
Venticoll kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Venticoll udsender radioaktiv stråling. Radioaktiv stråling kan være kræftfremkaldende eller beska-dige arveanlæggene. Risikoen er meget lille.
Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirk-ninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Læge-middelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
Opbevar Venticoll utilgængeligt for børn.
Etiketten på Venticoll indeholder oplysninger om opbevaringsbetingelser og udløbsdato. Sygehu-sets personale vil sikre, at Venticoll opbevares og bortskaffes korrekt, og at det ikke anvendes efter den udløbsdato, der står på etiketten.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Venticoll indeholder:

Aktivt stof: Human albumin kolloid partikler, 500 mikrogram/hætteglas.

Øvrige indholdsstoffer: Stannochloriddihydrat, vandfri glucose, poloxamer 238, di-natriumphosphat, vandfri natriumfytat.
Udseende og pakningsstørrelser
Udseende
Hætteglas med pulver til forstøver opløsning.
Pakningsstørrelser
Kittet indeholder 5 hætteglas.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen
GE Healthcare S.r.l.
Via Galeno, 36
20126 Milano
Italien
3
4
Repræsentant for Danmark
GE Healthcare A/S
Park Allé 295
2605 Brøndby
Fremstiller
GIPHARMA Srl
Via Crescentino
13040 Saluggia (VC)
Italien
Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2010

Ingen kommentarer:

Send en kommentar