Vepicombin® Novum 500.000 IE, 1.000.000 IE, eller 1.500.000 IE filmovertrukne tabletter Phenoxymethylpenicillinkalium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Vepicombin® Novum
500.000 IE, 1.000.000 IE, eller 1.500.000 IE filmovertrukne tabletter
Phenoxymethylpenicillinkalium
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen
 Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 Lægen har ordineret Vepicombin® Novum til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vepicombin® Novum
3. Sådan skal du tage Vepicombin® Novum
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Vepicombin® Novum er et antibiotikum af penicillintypen. Medicinen virker ødelæggende på de bakterier, der forårsager betændelse. Du kan få Vepicombin® Novum mod betændelse i f.eks. bihuler, ører, hals, bronkier og lunger.
Lægen kan have givet dig Vepicombin® Novum for noget andet. Følg altid lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VEPICOMBIN® NOVUM
Tag ikke Vepicombin® Novum hvis du:
 er overfølsom over for phenoxymethylpenicillinkalium eller et af de øvrige indholdsstoffer
 er overfølsom over for penicillin
Vær ekstra forsigtig med at tage Vepicombin® Novum
Tal med lægen inden du tager Vepicombin® Novum, hvis du:
 lider af allergi eller har astma
 er overfølsom over for anden medicin mod betændelse (cefalosporiner)
Kontakt straks lægen, hvis du får:
 pludselige overfølsomhedsreaktioner f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals eller besvimer. Opstår symptomerne inden for minutter til timer skal du straks ringe 112. Kan være livsfarligt
 langvarig eller blodig diaré. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis)
Vær opmærksom på følgende:
Hvis du har vedvarende diaré eller opkastninger, får du nedsat eller ingen virkning af Vepicombin® Novum. Tal med din læge.
Vepicombin® Novum kan påvirke resultatet af en blod- eller urinprøvekontrol.
Ved længere tids behandling bør din læge kontrollere din lever- og nyrefunktion samt ved blodprøvekontrol undersøge, om der er ændringer i blodets sammensætning.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Tal med din læge, hvis du tager:
 medicin mod urinsyregigt (probenecid)
 medicin mod psoriasis, leddegigt og visse typer kræft (methotrexat)
Brug af Vepicombin® Novum sammen med mad og drikkevarer
Du kan tage Vepicombin® Novum i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.
Graviditet
Du kan tage Vepicombin® Novum under graviditet.
Amning
Du kan tage Vepicombin® Novum, selv om du ammer.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Vepicombin® Novum påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Vepicombin® Novum
Vepicombin® Novum 500.000 IE indeholder 0,9 mmol (33 mg) kalium pr. tablet.
Vepicombin® Novum 1.000.000 IE indeholder 1,7 mmol (66 mg) kalium pr. tablet.
Vepicombin® Novum 1.500.000 IE indeholder 2,6 mmol (100 mg) kalium pr. tablet.
Hvis du har nedsat nyrefunktion og/eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE VEPICOMBIN® NOVUM
Tag altid Vepicombin® Novum nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Tag tabletterne med rigelig væske.
Lægen fastsætter en behandling til dig. Selvom du får det bedre, er det vigtigt at tage medicinen i den aftalte periode.
Den sædvanlige dosis er
Vepicombin® Novum 500.000 IE (330 mg) filmovertrukne tabletter:
Voksne: 1 - 2 tabletter 2 – 3 gange daglig.
Vepicombin® Novum 1.000.000 IE (660 mg) filmovertrukne tabletter:
Voksne: 1 tablet 2 – 3 gange daglig.
Vepicombin® Novum 1.500.000 IE (990 mg) filmovertrukne tabletter:
Voksne: 1 tablet 2 gange daglig.
Børn: Dosis afhænger af barnets vægt og fastsættes af lægen. Til børn under 4 år bør tabletterne knuses før indtagelse.
Nedsat nyre- og leverfunktion: Følg lægens anvisning.
Hvis du har taget for mange Vepicombin® Novum
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Vepicombin® Novum, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Tegn på at du har taget for mange Vepicombin® Novum kan være kvalme, opkastning, diaré, forstyrrelser i saltbalancen, bevidsthedsændring, små hurtige eller rykvise muskelsammentrækninger, kramper, koma, nyresvigt og ændringer i blodets sammensætning og surhedsgrad.
Hvis du har glemt at tage Vepicombin® Novum
Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.
Hvis du holder op med at tage Vepicombin® Novum
Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandlingen med Vepicombin® Novum er stoppet.
4. BIVIRKNINGER
Vepicombin® Novum kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.
Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede):
Ikke alvorlige: Kvalme; diaré; hududslæt.
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):
Alvorlig: Allergisk reaktion med væskeophobning i slimhinder og hud især ved læber og hals.
Ikke alvorlige: Opkastning; nældefeber.
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
Alvorlige: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock); alvorlig blodmangel med gulsot; almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer); blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader); forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, kvalme, opkastninger, smerter bag øjnene, synsforstyrrelser); meningitis; gulsot og hudkløe pga. skadelig påvirkning af leveren; alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag.
Ikke alvorlige: Muskelsammentrækninger; usædvanlig høj kropstemperatur; mundbetændelse; betændelse i tungen; fordøjelsesbesvær, feber, udslæt i ansigt og på arme og ben; smerter i leddene.
Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt
Alvorlig: Kraftig diaré pga. betændelse i tyktarmen.
Vepicombin® Novum kan give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver og ændringer i blodets sammensætning.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk
5. OPBEVARING
Opbevar Vepicombin® Novum utilgængeligt for børn.
Opbevar ikke Vepicombin® Novum ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i original emballage.
Brug ikke medicinen efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller i skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Vepicombin® Novum 500.000 IE, 1.000.000 IE eller 1.500.000 IE filmovertrukne tabletter indeholder
Aktivt stof: Phenoxymethylpenicillinkalium.
Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose (E 464), macrogol 6000 (E 1521), magnesiumstearat (E 470b), maltodextrin, povidon (E 1201), talcum (E 553b).
Farvestof: Titandioxid (E 171).
Smagsstof: Pebermynteolie.
Sødestof: Saccharinnatrium (E 954).
Udseende og pakningsstørrelser
Vepicombin® Novum 500.000 IE er cremefarvede, runde, filmovertrukne tabletter uden delekærv.
Vepicombin® Novum 1.000.000 IE og 1.500.000 IE er cremefarvede, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv.
Vepicombin® Novum 500.000 IE findes i pakningsstørrelser à 20 og 30 stk.
Vepicombin® Novum 1.000.000 IE findes i pakningsstørrelser à 10, 20, 30 og 100 stk.
Vepicombin® Novum 1.500.000 IE findes i pakningsstørrelser à 20 stk.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde
Fremstiller
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl, Østrig
Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk
Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk.
Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2011

1 kommentar:

  1. Hej,
    Den bedste pris for det oprindelige produkt med hurtig levering, som du kan finde på apoteket, er der - http://scandinavianrxbestbuy.com

    SvarSlet