VEXOL® 1% (10 mg/ml), øjendråber, suspension Rimexolon

VEXOL® 1% (10 mg/ml), øjendråber, suspension
Rimexolon
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
• Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
• Lægen har ordineret VEXOL® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom
de har de samme symptomer, som du har.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
44833-5
DK
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge VEXOL® øjendråber
3. Sådan skal du bruge VEXOL® øjendråber
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
VEXOL® indeholder et binyrebarkhormon (kortikosteroid).
Det virker ved at dæmpe betændelseslignende tilstand (inflammation)
i øjet (hævelse, rødme og irritation, der ikke skyldes bakterier,
virus eller svampe).
Du skal bruge VEXOL® mod betændelseslignende tilstand (inflammation)
i øjet, som ikke skyldes bakterier, virus og svampe.
Lægen kan have givet dig VEXOL® for noget andet. Følg altid lægens
anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE
VEXOL® ØJENDRÅBER
Brug ikke VEXOL® hvis du
• er allergisk over for rimexolon eller et af de øvrige indholdsstoffer.
• har en betændelse (infektion) i dit øje, der er forårsaget af en
virus, svamp eller mycobakterier.
• har en alvorlig øjenbetændelse (infektion).
• har røde øjne, hvor årsagen er ukendt.
Vær ekstra forsigtig med at bruge VEXOL® øjendråber
Tal med lægen, inden du bruger VEXOL®
• hvis du har en lidelse, som medfører udtynding af hornhinde
eller senehinde.
Vær opmærksom på følgende
• Ved længere tids brug er der risiko for alvorlige bivirkninger i øjet.
Trykket i øjet skal kontrolleres regelmæssigt. Tal med
lægen.
• VEXOL® kan svække dit immunforsvar og øge risikoen for øjenbetændelse
(infektion) f.eks. med svampe og virus. Tal med
lægen.
• Børn og unge under 18 år skal bruge VEXOL® så kortvarigt som
muligt. Tal med lægen.
• Du skal undgå at bruge kontaktlinser, når du har en betændelseslignende
tilstand (inflammation) i øjet.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden
medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin,
som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter
mellem drypning med VEXOL® og det andet præparat.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for
medicin.
Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge VEXOL® efter aftale med lægen.
Amning
Hvis du ammer, må du kun bruge VEXOL® efter aftale med lægen.
Trafik – og arbejdssikkerhed
VEXOL® kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil
eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i
VEXOL® øjendråber
VEXOL® indeholder benzalkoniumchlorid, et konserveringsmiddel,
som kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kontaktlinser.
Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud,
inden du drypper øjnene, og vent mindst 15 minutter, før du sætter
kontaktlinserne i igen.
3. SÅDAN SKAL DU BRUGE VEXOL® ØJENDRÅBER
Brug altid VEXOL® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så
spørg lægen eller apoteket.
Den sædvanlige dosis er
Voksne
Betændelseslignende tilstand (inflammation) efter operation i øjet
1 dråbe i det angrebne øje 4 gange dagligt, med start 24 timer efter
operationen.
Du skal fortsætte med denne dosering i 2 uger efter operationen.
Betændelseslignende tilstand (inflammation), som kan forventes
bedret ved brug af kortikosteroid
1 dråbe i det angrebne øje 4 gange dagligt eller oftere afhængig af,
hvor alvorlig inflammationen er. Tal med lægen.
Du skal normalt ikke bruge VEXOL® længere end 4 uger.
Regnbuehindebetændelse (Uveitis)
Første uge : 1 dråbe i det angrebne øje hver time i dagtimerne.
Anden uge: 1 dråbe hver anden time i dagtimerne.
Tredje uge : 1 dråbe 4 gange dagligt.
Fjerde uge : 1 dråbe 2 gange dagligt i de første 4 dage, og derefter 1
dråbe dagligt i de sidste 3 dage.
Børn
Skal normalt ikke bruge VEXOL®.
Sådan bruger du VEXOL® korrekt
Ved at følge de 11 nedenstående trin, vil du være sikker på, at du
bruger VEXOL® korrekt og med bedst virkning.
1. Ryst flasken godt før brug.
2. Vask hænderne før brug.
3. Sid foran et spejl, så du kan se, hvad du gør.
4. Tag skruelåget af flasken.
5. Sørg for at spidsen af flasken ikke kommer i berøring med noget,
da dette kan forurene indholdet.
6. Hold flasken med spidsen nedad i den ene hånd mellem tommelfingeren
og langfingeren.
7. Læn hovedet tilbage, og træk underste øjenlåg ud på det relevante
øje ved hjælp af den anden hånds pegefinger.
8. Placér flaskens munding nær øjet, men ikke i kontakt med
dette. Tryk let i bunden af flasken ved hjælp af pegefingeren,
således at én eller to dråber, ifølge lægens ordination, falder ned
i mellemrummet mellem øjet og øjenlåget.
9. Slip det nederste øjenlåg og blink et par gange, så lægemidlet
fordeles over hele øjet.
10. Gentag tin 5 - 9 hvis det andet øje skal behandles.
11. Skru låget omhyggeligt på flasken.
Hvis du har brugt for mange VEXOL® øjendråber
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere
VEXOL®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet.
Tag pakningen med.
Der er ikke set tilfælde af skader ved overdosering med VEXOL®.
Hvis du drypper for meget VEXOL® i øjet, kan det skylles ud af øjet
med lunkent vand.
Hvis du har glemt at bruge VEXOL® øjendråber
Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker
om det. Men hvis det snart er tid til næste dosis, skal du springe den
glemte dosis over og fortsætte med den sædvanlige doseringsplan.
Brug aldrig dobbelt dosis.
Hvis du holder op med at bruge VEXOL®
Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med
lægen.
4. BIVIRKNINGER
VEXOL® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle
får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige bivirkninger:
Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.
• Smerter i øjet og uskarpt syn pga. lidelse i hornhinden. Kontakt
læge eller skadestue.
Ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige bivirkninger:
Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.
• Sløret syn, smerter eller ubehag i øjet.
• Sekretion fra øjet, unormal følelse i øjet.
• Forhøjet tryk i øjet ved øjenlægens måling.
Ikke almindelige bivirkninger:
Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.
• Irritation i øjet, kløe, rødme, hævelse eller tørhed.
• Lysoverfølsomhed, skorper på øjenlåget, øget tåreproduktion.
• Misfarvning af nethinden.
• Betændelseslignende tilstand (inflammation) inde i øjet.
• Hovedpine eller ondt i panden.
• Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
• Betændelse i svælget.
• Løbende næse.
• Dårlig eller bitter smag i munden.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller
bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen,
så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine
pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens
netsted www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
• Opbevar VEXOL® utilgængeligt for børn.
• Du kan opbevare VEXOL® ved almindelig temperatur.
• Brug ikke VEXOL® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
• Efter åbning skal VEXOL® anvendes inden 4 uger.
• Ryst altid flasken godt inden brug.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du
ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEXOL® 1 % (10 mg/ml), øjendråber, suspension indeholder:
• Aktivt stof : rimexolon.
• Øvrige indholdsstoffer : benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel),
mannitol, carbomer 974P, polysorbat 80, dinatriumedetat,
natriumchlorid, natriumhydroxid og/eller saltsyre (til at justere
pH) og renset vand.
VEXOL® øjendråbers udseende og pakningsstørrelse
Pakningsstørrelse
5 ml plasticflaske.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Pentagon Park, Boundary Way,
Hemel Hempstead, Hertfordshire
HP2 7ud, United Kingdom
Fremstiller
SA Alcon-Couvreur NV
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgien
Repræsentant for Danmark
Alcon Danmark A/S
Rødovre Parkvej 25
2610 Rødovre
Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2009
07-2010 44833-5
© 2008, 2010 Alcon, Inc.
VEXOL®1%(10 mg/ml)
øyedråper, suspensjon
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
1. Hva VEXOL® er, og hva det brukes mot
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker VEXOL®
3. Hvordan du bruker VEXOL®
4. Mulige bivirkninger
5. Oppbevaring av VEXOL®
6. Ytterligere informasjon
VEXOL® 10 mg/ml, øyedråper, suspensjon.
Rimeksolon
- Virkestoff er rimeksolon 10 mg/ml.
- Hjelpestoffer er benzalkoniumklorid (konserveringsmiddel),
natriumedetat, natriumklorid, mannitol, karbomer 974P,
polysorbat 80, saltsyre eller natriumhydroksid (for å justere surhetsgraden)
og sterilt vann.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Pentagon Park, Boundary Way
Hemel Hempstead, Hertfordshire
HP274D Storbritannia.
Tilvirker:
SA Alcon-Couvreur NV
Rijksweg 14
B-2870 Puurs, Belgia
eller
Alcon Cusi S.A.
Camil Fabra 58
08320 El Masnou
Barcelona, Spania.
1. HVA VEXOL® ER, OG HVA DET BRUKES MOT
VEXOL® er en hvitaktig væske som selges i en plastflaske inneholdende
5 ml suspensjon.
VEXOL® inneholder et stoff som heter rimeksolon, som er et kortikosteroid.
Kortikosteroider hjelper til med å forhindre eller minske rødhet,
hevelse og ømhet i øyet.
VEXOL® brukes til å behandle inflammasjon (rødhet, hevelse, eller
ømhet) i øyet. Inflammasjonen kan ha kommet etter en operasjon i
øyet, eller av en infeksjon.
2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER VEXOL®
Bruk ikke VEXOL®:
• hvis du er overfølsom (allergisk) overfor rimeksolon eller et av de
andre innholdsstoffene i VEXOL®.
• dersom du har en infeksjon i øyet forårsaket av virus, sopp eller
mykobakterier.
• dersom du har en alvorlig øyeinfeksjon.
• dersom du noen gang har vært nødt til å slutte med et legemiddel
på grunn av allergi.
Vis forsiktighet ved bruk av VEXOL®:
• dersom du bruker kontaktlinser. Ta kontaktlinsene ut før du
drypper med dine VEXOL®-dråper fordi et av hjelpestoffene,
benzalkoniumklorid, kan påvirke kontaktlinser. Vent 10-15 minutter
etter at du har dryppet med VEXOL® før du setter inn linsene i
øynene igjen.
• dersom øyedråpene forårsaker økt trykk i øyet. Øyetrykket bør derfor
kontrolleres jevnlig av lege hvis preparatet brukes over lengre
tid.
• dersom du eller noen i familien har eller har hatt grønn stær.
• dersom du føler at synet blir dårligere.
• dersom du lider av sykdommer som fører til tynnere hornhinne
eller senehinne (det hvite i øyet).
• dersom du har nedsatt nyre- eller leverfunksjon.
Graviditet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er liten erfaring med bruk av VEXOL® under graviditet. Rådfør deg
derfor med lege før bruk av VEXOL® dersom du er gravid.
Amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er ukjent om VEXOL® går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med
lege før bruk av VEXOL® ved amming.
Bilkjøring og bruk av maskiner:
Kjør ikke bil og bruk ikke verktøy eller maskiner før synet ditt er helt
klart, da VEXOL® kan gi tåkesyn.
Bruk av andre legemidler sammen med VEXOL®:
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig
har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler
og naturmidler.
VEXOL® har ikke vist seg å påvirke andre legemidler som du eventuelt
bruker samtidig, men du bør likevel fortelle din lege hvilke andre
legemidler du bruker før du begynner med VEXOL®.
3. HVORDAN DU BRUKER VEXOL®
Bruk alltid VEXOL® slik legen din har foreskrevet. Kontakt legen eller
apoteket hvis du er usikker. Den vanlige dosen er :
Voksne:
Øyeinflammasjon etter operasjon
En dråpe VEXOL® i det angrepne øyet fire ganger daglig med start 24
timer etter din operasjon. Denne dosen skal brukes i løpet av de
første 2 ukene etter operasjonen.
Steroidfølsom øyeinflammasjon (bortsett fra betennelse i øyet)
En dråpe VEXOL® i det angrepne øyet fire ganger daglig eller oftere
(som angitt av din lege) avhengig av inflammasjonens alvorlighetsgrad.
Behandlingen bør ikke vare lenger enn 4 uker.
Betennelse i øyet (uveitt)
Første uken : En dråpe i det angrepne øyet hver time på dagtid.
Andre uken: En dråpe hverannen time på dagtid.
Tredje uken : En dråpe fire ganger daglig.
Fjerde uken: En dråpe to ganger daglig i løpet av de fire første dagene
og siden en dråpe en gang daglig i løpet av de tre siste dagene.
Barn
VEXOL® anbefales ikke til barn, da klinisk erfaring mangler.
VEXOL® tilføres på følgende måte :
1. Vask hendene nøye før bruk.
2. Sitt ned foran et speil, så du kan se hva du gjør.
3. Rist flasken godt og skru av korken.
4. Pass på så spissen på flasken ikke kommer i
kontakt med noe som kan forurense innholdet.
5. Hold flasken oppned i en hånd mellom tommel
og langfinger.
6. Dra ut det nedre øyelokket på det berørte øyet
ved hjelp av den andre håndens pekefinger.
7. Plasser flaskens drypp-anordning nær øyet,
men ikke i kontakt med dette.
8. Trykk lett i flaskens bunn ved hjelp av pekefingren
slik at en eller to dråper faller ned i mellomrommet
mellom øyet og øyelokket.
9. Slipp det nedre øyelokket og blunk noen ganger
slik at hele øyet dekkes av øyedråpene.
10. Gjenta fra punkt 5 – 9 ovenfor, om det andre
øyet også skal behandles.
11. Skru korken ordentlig på flasken igjen.
Hvis du mener at virkningen av VEXOL® er for kraftig eller for svak,
bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av VEXOL®:
En for stor dose av VEXOL® skylles ut med lunket kranvann.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du
har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel
ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege
eller apotek.
Dersom du har glemt å ta VEXOL®:
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du glemmer å ta en dose, behøver du ikke bli urolig. Ta bare
neste dose når det er tid for den.
4. MULIGE BIVIRKNINGER
Som alle legemidler kan VEXOL® ha bivirkninger.
Du kan oppleve en eller noen av følgende reaksjoner i øyet :
Økt trykk i øyet, tåkesyn, ubehag, kløe, følelse av fremmedlegeme på
øyet, økt tåreflom, rødhet i øyet eller på innsiden av øyelokket,
misfarging eller inflammasjon i hornhinnen, økt tåreproduksjon,
lysømfintlighet, smerte, klebrighet, tørrhet, irritasjon, hevelse.
Du kan også oppleve reaksjoner i andre deler av kroppen som:
Verking i øyebrynene, hodepine, lavt blodtrykk, tett nese, vondt i
halsen, vond smak i munnen.
Snakk med din lege dersom du opplever noen av de ovenstående
reaksjonene.
Informer lege dersom du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette
pakningsvedlegget.
5. OPPBEVARING AV VEXOL®
• Oppbevares ved høyst 30º C. Må ikke fryses.
• Oppbevares utilgjengelig for barn.
• Om flasken er uåpnet, er den holdbar til utløpsdato merket på
kartongen.
• Bruk ikke legemidlet etter utløpsdato.
• Åpnet flaske er holdbar i 4 uker.
Av miljø- og sikkerhetshensyn bør ubrukte, for gamle eller rester av
legemidler leveres til apotek for destruksjon.
6. YTTERLIGERE INFORMASJON
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser
rettet til den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Norge
Alcon Norge AS,
Postboks 618 Skøyen, 0214 Oslo.
Tlf : +47 23 25 25 50.
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: August 2008
VEXOL® er et registrert varemerke, eiet av N.V Organon.
NO
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
• Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
• Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
• Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer
som ligner dine.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar