VI-SIBLIN Granulat 610 mg/g

VI-SIBLIN®
Granulat 610 mg/g
Læs denne information godt igennem, før De begynder at tage medicinen.
• De kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal De altid følge vejledningerne i denne information.
• Gem informationen. De får måske brug for at læse den igen.
• Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek.
1. Virkning og anvendelse
Vi-Siblin® er et afføringsmiddel. Vi-Siblin binder vand og øger tarmindholdet, så afføringen bliver normal.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.
2. Vigtig information som De skal læse, før De tager Vi-Siblin®
Tag ikke Vi-Siblin® hvis:
• De har problemer med at synke.
• De har tarmslyng eller blokering i mave-tarmkanalen på grund af en svulst eller betændelse.
• De har en akut mave-tarmlidelse, der kræver operation f.eks. blindtarmsbetændelse.
• De er overfølsom over for det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.
Særlige forholdsregler
• Tal med lægen, hvis De tidligere har haft synkebesvær.
• De bør ikke anvende Vi-Siblin®, hvis De har betændelse i mave-tarmkanalen eller forstyrrelser i kroppens væske- og saltbalance. Tal med lægen.
• Tal med lægen, hvis De har brug for Vi-Siblin® dagligt i længere tid. Langvarig brug kan medføre vanedannelse og svækkelse af tarmfunktionen. Tal med Deres læge om at få undersøgt årsagen til forstoppelsen.
Brug af Vi-Siblin® sammen med mad og drikke
De skal tage Vi-Siblin® sammen med et glas vand. Se endvidere under dosering.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Vi-Siblin®
1 måleske Vi-Siblin® (10 ml) indeholder ca. 2,3 g saccharose. Kontakt lægen, før De tager Vi-Siblin®, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.
Hvis De har diabetes og tager mere end 2 måleskeer (20 ml) Vi-Siblin® om dagen, skal De tage hensyn til sukkerindholdet.
1 måleske Vi-Siblin® indeholder 82 mg natriumchlorid. Hvis De er på natrium- eller saltfattig diæt, skal De tage hensyn hertil.
Graviditet og amning
Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før De tager nogen form for medicin.
Graviditet:
1
De kan tage Vi-Siblin® under graviditet.
Amning:
De kan tage Vi-Siblin®, selv om De ammer.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Vi-Siblin® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
3. Sådan skal De tage Vi-Siblin®
Dosering
Voksne og børn over 6 år skal begynde med at tage 1 måleske om dagen. Børn mellem 2 og 6 år skal starte med ½ måleske om dagen. Derefter skal De øge dosis langsomt, indtil maven fungerer tilfredsstillende. Det tager sædvanligvis 3-7 dage. Hvis De har en særlig følsom mave, skal De øge dosis langsomt i løbet af 1-2 uger.
Normal vedligeholdelsesdosis:
Voksne: 1 måleske (10 ml) 2-3 gange dagligt.
Børn over 6 år: 1 måleske (10 ml) 2 gange dagligt.
Børn 2-6 år: ½ måleske (5 ml) 2 gange dagligt.
De må kun bruge Vi-Siblin® til børn under 2 år efter lægens anvisning.
Brugsanvisning
De kan omrøre Vi-Siblin® i vand, mælk, juice eller anden væske. De skal drikke det med det samme. De kan også drysse Vi-Siblin® på f.eks. ymer eller grød. De skal altid drikke et glas vand samtidig med, at De tager Vi-Siblin®.
Har De taget for meget Vi-Siblin®?
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere Vi-Siblin®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.
Symptomer på overdosering er forstoppelse med smerter i maven. Der er endvidere risiko for tarmslyng.
Har De glemt at tage Vi-Siblin®?
Tag 1 måleske næste gang ved behov. De skal ikke tage dobbelt dosis.
4. Bivirkninger
Vi-Siblin® kan som al anden medicin give bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring eventuelt 112.
Ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige til meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 100 patienter): Mavesmerter og øget luft i tarmen. Dette sker især i begyndelsen af behandlingen. 2
Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker De information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.
Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.meldenbivirkning.dk
5. Opbevaring
Opbevar Vi-Siblin® utilgængeligt for børn.
Brug ikke Vi-Siblin® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
6. Yderligere information
Aflever altid medicinrester på apoteket.
Vi-Siblin® granulat 610 mg/g indeholder
Det virksomme stof er loppefrøskaller (isphagula husk).
De øvrige indholdsstoffer er saccharose og natriumchlorid.
Markedsføring i Danmark
Meda AS
Solvang 8
3450 Allerød
Tlf.: 44 52 88 88
e-mail: info.dk@meda.se
Fremstiller
Recip AB
Sportshallsvägen 6
Höganäs
Sverige
Revideret marts 2009
3

Ingen kommentarer:

Send en kommentar