Vibradox®, 100 mg og 200 mg, tabletter Doxycyclin

Hexasoptin® and are registered trademarks of Novartis.
side 1 af 5
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Vibradox®, 100 mg og 200 mg, tabletter
Doxycyclin
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.
• Gem indlægssedlen. Du få brug for at læse den igen.
• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
• Lægen har ordineret Vibradox til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan
være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er
nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vibradox
3. Sådan skal du tage Vibradox
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Vibradox er et antibiotikum af tetracyclingruppen.
Vibradox anvendes til behandling af:
• Infektioner forårsaget af bakterier, som er følsomme over for tetracyliner
• Inhalationsinfektioner forårsaget af miltbrandbakterier
• Borreliose, som er en infektionssygdom, hvor smitten overføres til mennesker via bid fra
menneskelus eller flåter. Borreliose kan forekomme i flere varianter.
Lægen kan have givet dig Vibradox for noget andet. Følg altid lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VIBRADOX
Tag ikke Vibradox, hvis:
• Du er overfølsom over for doxycyclin, andre tetracyliner eller over for et eller flere af de øvrige
indholdsstoffer
• Du er gravid.
Vær ekstra forsigtig med at tage Vibradox
• Vibradox bør ikke anvendes til børn under 12 år, da Vibradox kan påvirke knoglevæksten hos børn
samt dannelsen af tænder (hovedsageligt i fostertilstanden og hos børn op til 8 år) samt medføre
gul-grå-brun-misfarvning af tænderne hos børn.
• Forsigtighed udvises ved nedsat leverfunktion eller ved samtidig indtagelse af andre lægemidler
som påvirker leverfunktionen
• Der kan forekomme tyktarmsbetændelse under behandlingen. Kontakt derfor lægen ved langvarig
eller voldsom diarré.
• Der er set tilfælde af betændelse samt sårdannelse i spiserøret, hvilket kan forebygges ved at undgå
at indtage tabletterne før sengetid.
Hexasoptin® and are registered trademarks of Novartis.
side 2 af 5
• Ved langtidsbehandling med Vibradox bør der regelmæssigt foretages laboratorieundersøgelser af
blod, nyre- og leverfunktion.
• Hos nogle personer opstår øget lysfølsomhed, derfor bør direkte sollys samt ultraviolet lys
(solarium) undgås. Lysfølsomheden kan vare op til 5 dage efter behandlingen er afsluttet.
• Vibradox kan forværre tilstanden af SLE (sygdom i immunsystemet, som påvirker bindevævet)
• Vibradox bør ikke anvendes til patienter som lider af porfyri (en arvelig sygdom, som medfører
øget udskillelse af farvestoffer i blodet)
• Hvis du har nedsat eller ingen saltsyreproduktion eller er i behandling med lægemidler som
nedsætter saltsyreproduktionen i maven, kan optagelsen af Vibradox nedsættes.
Brug af anden medicin
Hvis du tager Vibradox samtidig med visse andre lægemidler (se eksempler nedenfor), kan behandlingen
med disse og Vibradox påvirkes.
Dette gælder især for:
• Lægemiddelstoffet warfarin (virker blodfortyndende)
• Lægemidler eller fødevarer, der indeholder jern, aluminium, calcium eller magnesium f.eks.
syreneutraliserende midler, jernpræparater og mælkeprodukter. Der skal derfor gå mindst 3 timer
mellem du tager Vibradox og denne type lægemidler eller fødevarer.
• Barbiturater (gruppe af lægemidler, som anvendes fortrinsvist til søvnproblemer, nervøsitet, angst
og som epilepsimedicin)
• Carbamazepin og phenytoin (epilepsimedicin)
Samtidig behandling med penicillin produkter frarådes, da Vibradox kan nedsætte virkningen af disse.
Kontakt din læge, hvis du indtager nogen af ovenstående lægemiddelstoffer eller er i tvivl.
Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder
også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
Brug af Vibradox sammen med mad og drikke
Vibradox tages i forbindelse med et let måltid eller sammen med et glas vand.
Vibradox må ikke tages sammen med mælkeprodukter, da det kan nedsætte virkningen af Vibradox. Der
skal gå 3 timer mellem du tager Vibradox og mælkeprodukter
Vibradox bør ikke tages sammen med alkohol, da dette kan forøge risikoen for bivirkninger.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet:
Du må ikke tage Vibradox, hvis du er gravid, da der kan være risiko for fosterskade. Spørg lægen til råds.
Amning:
Vibradox bliver udskilt i modermælken. Hvis du ammer, må du ikke tage Vibradox.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Vibradox påvirker ikke eller kun i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Vibradox
Vibradox indeholder ricinusolie, hydrogeneret, som kan give mavebesvær og diarré.
Hexasoptin® and are registered trademarks of Novartis.
side 3 af 5
3. SÅDAN SKAL DU TAGE VIBRADOX
Tag altid Vibradox nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Den sædvanlige dosis er:
Voksne: 200 mg det første døgn efterfulgt af 100 mg 1 gang daglig.
Børn: Vibradox bør ikke anvendes til børn under 12 år
Inhalationsinfektioner forårsaget af miltbrand
Voksne: 100 mg 2 gange daglig i 60 dage.
Børn som vejer mindre end 45 kg: 2,2 mg/kg legemsvægt 2 gange daglig i 60 dage.
Børn som vejer 45 kg eller mere: Samme dosis som voksne.
Behandling af tilbagevendende feber overført af flåter og lus (borrelia recurrentis og borrelia
duttonii):
Voksne: 100-200 mg som enkeltdosis afhængig af sværhedsgrad.
For at nedsætte risikoen for vedvarende eller opblussende feber anbefales det at behandle med 1 tablet hver
12. time i 7 dage.
Behandling af de tidlige stadier 1 og 2 af borreliose (borrelia burgendorferi)
Voksne: 100 mg 2 gange daglig i 10-60 dage, afhængig af symptomer og effekt af behandlingen.
Børn under 8 år: Behandling med Vibradox anbefales ikke.
Børn over 8 år: 1-2 mg/kg 2 gange dagligt (maksimalt 100 mg/dosis).
Nedsat nyrefunktion: Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.
Tabletterne kan deles. Drik eventuelt et glas væske, dog ikke mælkeprodukter, samtidig med indtagelse af
Vibradox.
Hvis du har taget for mange Vibradox
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Vibradox, end der står her, eller mere
end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Hvis du har glemt at tage Vibradox
Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den
næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.
Hvis du holder op med at tage Vibradox
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.
4. BIVIRKNINGER
Vibradox kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):
• Udslæt herunder hudreaktioner, som følge af lysfølsomhed.
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
Hexasoptin® and are registered trademarks of Novartis.
side 4 af 5
• Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
Kontakt læge eller skadestue.
• Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. pludseligt hududslæt,
åndedrætsbesvær, besvimelse. Kan være livsfarligt. Ring 112
• Feber, smerter i brystet, åndenød, hoste og hævede ben pga. betændelse i hjertesækken. Kontakt
straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
• Forværring af bindevævslidelsen SLE (Systemisk Lupus Erythematosus). Kontakt lægen.
• Udstående fontaneller (bløde områder på hovedet) hos spædbørn og øget tryk i hovedet hos voksne
(intrakraniel hypertension).
• Svækkelse af væv og muskelmasse.
• Diarre til tider blodig pga. betændelse i tarmen. Kontakt lægen.
• Påvirkning af leverens funktion herunder leverbetændelse. Hvis du får gulsot, skal du kontakte
læge eller skadestue.
• Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af huden øverste lag. Kontakt læge eller
skadestue.
• Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden
ledsaget af feber. Kontakt læge eller skaldestue.
Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:
• Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks. angst. Kontakt læge eller
skadestue.
Ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):
• Kvalme
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):
• Hovedpine
• Opkastning, diarré, betændelse i tungen.
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem end 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
• Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer
i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorlig. Hvis di får feber, skal du kontakte læge eller
skadestue.
• Mindre blødning i hud og slimhinder.
• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorlig. Tal med lægen. Hvis der er hævelser i ansigt,
læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
• Åndenød og Åndedrætsbesvær.
• Hævede fødder, ankler og hænder.
• Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
• Hurtig puls. Kan blive alvorlig. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas
eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
• Susen for ørerne (tinnitus).
• Mavesmerter, appetitmangel, synkebesvær, sure opstød / halsbrand.
• Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse i spiserøret. Kontakt lægen.
• Rødmen. Skøre negle
• Muskel- og ledsmerter
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Hexasoptin® and are registered trademarks of Novartis.
side 5 af 5
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan
blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du
finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsen netsted www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke Vibradox efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den
nævnte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,
toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Vibradox tabletter 100 mg og 200 mg indeholder
• Aktivt stof: doxycyclin henholdsvis 100 mg og 200 mg.
• Øvrige indholdsstoffer: cellulose, mikrokrystallinsk; silica, kolloid vandfri;
natriumstivelsesglycollat; povidon; ricinusolie, hydrogeneret og magnesiumstearat.
Udseende og pakningsstørrelser
Udseende
Vibradox er runde, flade, gule tabletter med delekærv på den ene side.
Pakningsstørrelser
Vibradox 100 mg: 10 stk., 20 stk. og 100 stk.
Vibradox 200 mg: 10 stk. og 20 stk.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 København S.
Denne indlægsseddel blev sidst revideret Oktober 2010

Ingen kommentarer:

Send en kommentar