Videx® EC® 400 mg i pakninger med 30 enterokapsler

Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkningen af Videx® EC og hvad du skal bruge det til.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Videx® EC.
3. Sådan skal du tage Videx® EC.
4. Bivirkninger.
5. Sådan opbevarer du Videx® EC.
6. Yderligere oplysninger.
1. Virkningen af Videx® EC
og hvad du skal bruge det til
• Videx® EC er et middel mod HIV (antiviralt middel), som hæmmer
dannelsen af nyt HIV-virus.
• Du kan tage Videx® EC mod HIV, som en del af en kombinationsbehandling.
Lægen kan have givet dig Videx® EC til anden anvendelse. Følg altid
lægens anvisning.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage
Videx® EC
Tag ikke Videx® EC
• hvis du er overfølsom over for didanosin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
• hvis der er tale om behandling af et barn under 6 år, da der er risiko
for fejlsynkning af kapslerne.
Vær ekstra forsigtig med at tage Videx® EC hvis du
• har eller tidligere har haft betændelse i bugspytkirtlen (pankreatit).
• har dårlig lever.
• har dårlige nyrer.
• har vedvarende stikkende fornemmelser, følelsesløshed eller smerter
i fødder og/eller hænder.
• har hepatitis C eller tidligere har fået medicin mod hepatitis C (alfa
interferon og ribavirin).
Kontakt straks læge eller skadestue, hvis du får
• kvalme, opkastning, mavesmerter, utilpashed, appetitløshed, vægttab,
voldsomt øget vejrtrækning, muskelsvækkelse. Det kan være
tegn på ophobning af mælkesyre i blodet. Det kan være livsfarligt.
Ring evt. 112.
Kontakt straks lægen, hvis du får
• feber, almen sløjhed, tegn på betændelse, f.eks. smerter i øjnene
med synsnedsættelse, hoste, ondt i halsen.
• får vedvarende stikkende fornemmelser, følelsesløshed eller smerter
i fødder og/eller hænder.
• synsforstyrrelser.
• ømme og smertende led, ledstivhed eller bevægelsesbesvær.
Kontakt din læge, hvis
• du bemærker ændringer af kropsfedt, da omfordeling, ophobning
eller svind af kropsfedt kan forekomme. Se under bivirkninger.
Vær opmærksom på følgende
• Hvis du har taget Videx® EC under graviditet, er der risiko for, at
dit nyfødte barn kan få bivirkninger, som ændringer i blodets sammensætning
(f.eks. blodmangel og for få hvide blodlegemer), øget
muskelspænding, kramper og unormal adfærd.
• Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i
behandling med Videx® EC. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
• Så længe du er i behandling med Videx® EC, skal du have undersøgt
blodet regelmæssigt.
• Så længe du er i behandling med Videx® EC, kan det være nødvendigt,
at du jævnligt bliver undersøgt af en øjenlæge.
• Samtidig brug af anden medicin kan ændre virkningen af Videx®
EC og Videx® EC kan ændre virkningen af anden medicin. Se under
”Brug af anden medicin”.
Brug af anden medicin
• Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
– Herpesvirus (CMV) (ganciclovir, valganciclovir).
– Visse kræftformer (hydroxycarbamid).
– Leverbetændelse (ribavirin).
– HIV (tenofovirdisoproxil, stavudin).
– Urinsur gigt (allopurinol).
– Stærke smerter eller nedtrapning af stofmisbrug (metadon).
Hvis du tager anden medicin, der kan give betændelse i bugspytkirtlen
eller stikkende smerter, følelsesløshed eller smerte i fødder og/
eller hænder, kan det øge risikoen for disse bivirkninger. Tal med
lægen.
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin
eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke
er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt
stærke vitaminer og mineraler.
Brug af Videx® EC sammen med mad og drikke
• Du må ikke tage Videx® EC i forbindelse med et måltid. Du skal
tage Videx® EC mindst 2 timer før eller 2 timer efter et måltid.
• Du skal tage Videx® EC , hårde enterokapsler med et glas vand.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for
medicin.
Graviditet:
• Hvis du er gravid, må du kun tage Videx® EC efter aftale med
lægen.
• Hvis du har taget Videx® EC under graviditet, er der risiko for, at
dit nyfødte barn kan få bivirkninger, som ændringer i blodets sammensætning
(f.eks. blodmangel og for få hvide blodlegemer), øget
muskelspænding, kramper og unormal adfærd.
Amning:
• Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Videx® EC er
nødvendig. Tal med lægen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Videx® EC påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes
sikkert i trafikken.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i
Videx® EC
Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (22 mg) natrium
pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri.
3. Sådan skal du tage Videx® EC
Kapslerne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).
Du skal synke kapslerne hele. Du må ikke åbne kapslerne for at lette
indtagelsen.
Du skal tage Videx® EC mindst 2 timer før eller 2 timer efter et
måltid.
Den sædvanlige dosis er
Voksne:
Dosis afhænger af din vægt.
Døgndosis for voksne over 60 kg er sædvanligvis 1 kapsel på 400 mg
1 gang daglig, eller 200 mg 2 gange daglig med 12 timers mellemrum.
Følg lægens anvisning.
Til voksne patienter under 60 kg er døgndosis sædvanligvis 1 kapsel
på 250 mg 1 gang daglig, eller 125 mg 2 gange daglig med 12 timers
mellemrum. Følg lægens anvisning.
Børn over 6 år
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
VIDEX® EC
400 mg, hårde enterokapsler
didanosin
19386-04-01
Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg
lægen eller apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Videx® EC til dig personligt. Lad derfor være med at give det til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning
bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2700
Document: 19386-04 Version: 1 Draft: 1
Lægen vil tilpasse dosis til det enkelte barn efter barnets højde og
vægt. Følg lægens anvisning.
Børn under 6 år
Du må ikke bruge Videx® EC til børn under 6 år. Tal med lægen.
Nedsat nyrefunktion:
Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.
Nedsat leverfunktion:
Det er nomalt ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.
Videx® EC, enterokapsler fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom
på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine enterokapsler til alle de
anførte doseringer.
Tag altid Videx® EC nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så
spørg lægen eller apoteket.
Hvis du har tagetfor mange Videx® EC
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere
Videx® EC, end der står i denne information, eller flere end lægen har
foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Symptomer:
• Betændelse i bugspytkirtlen (feber, voldsomme smerter i maven).
• Smerter i fødder og/eller hænder.
• Forhøjet urinsyre.
• Nedsat funktion af lever.
Hvis du har glemt at tage Videx® EC
Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt
blot med den sædvanlige dosis.
Hvis du holder op med at tage Videx® EC
Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med
lægen.
Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller
følger dig usikker på.
4. Bivirkninger
Videx® EC kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle
får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Hyppigheden er ikke kendt
• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for
minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan
være livsfarligt. Ring 112.
• Kvalme, opkastning, mavesmerter, utilpashed, appetitløshed, vægttab,
voldsomt øget vejrtrækning og muskelsvækkelse pga. mælkesyreforgiftning.
Kan være livsfarligt. Kontakt straks læge eller
skadestue. Ring evt. 112.
• Nedbrydning af muskler med rød urin, smerter i musklerne, almen
sløjhed og feber. Kan give nyresvigt med aftagende eller ophørt
urindannelse. Kontakt straks læge eller skadestue.
• Nedsat syn pga. alvorlige forandringer i nethinden eller betændelse
i synsnerven. Kontakt straks læge eller skadestue.
• Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber.
Kontakt straks læge eller skadestue.
• Leverbetændelse, evt. leversvigt med gulsot, sløjhed evt. bevidstløshed.
Kontakt læge eller skadestue.
• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i
blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.
Ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af
10 patienter):
• Diaré.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100
patienter)
• Hovedpine.
• Smerter, føleforstyrrelser, prikkende fornemmelser i fødder og/eller
hænder.
• Kvalme, mavesmerter og opkastning.
• Udslæt.
• Træthed.
Hyppigheden er ikke kendt
• Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse
og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte
læge.
• Bleghed og træthed pga. blodmangel. Det kan hos nogle udvikle
sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
• Tørst, træthed, øget vandladning pga. sukkersyge. Øget sukker
(glukose) i blodet (både hos diabetikere og ikke-diabetikere). Kan
udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
• Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper
pga. for lavt blodsukker (blodglukose). Det kan udvikle sig til en
alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
• Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose).
Det kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
• Muskelsvaghed. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning.
Tal med lægen.
• Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet fedt (triglycerider og
kolesterol) i blodet.
• Betændelse i en spytkirtel.
• Appetitløshed.
• Tørre øjne.
• Luftafgang fra tarmen, forstørrelse af ørespytkirtlen og mundtørhed.
(som kan øge risikoen for huller i tænderne)
• Fedtlever.
• Hårtab.
• Muskelsmerter, ledsmerter.
• Kraftesløshed og almen svaghed.
• Kulderystelser og feber samt smerter.
• Opblussen af betændelser i kroppen.
• Ændret fordeling af kroppens fedt med markerede ansigtstræk,
tynde arme og ben, større bryster, større livvidde, tyrenakke.
• Udvikling af bryster hos mænd.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller
bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden
om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv
indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder
skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens
netsted: http://www.meldenbivirkning.dk
5. Sådan opbevarer du Videx® EC
• Opbevar Videx® EC utilgængeligt for børn.
• Opbevar ikke Videx® EC ved temperaturer over 25 °C.
• Brug ikke Videx® EC efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er
den sidste dag i den anførte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du
ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. Yderligere oplysninger
Videx® EC, 400 mg, hårde enterokapsler indeholder:
Didanosin 400 mg.
Øvrige indholdsstoffer:
Carmellosenatrium, diethylphtalat, methacrylsyre copolymer dispersion
30 %, natriumstivelsesglycolat talcum, gelatine, natriumlaurylsulfat
og titandioxid (E 171).
Enterokapslerne er påtrykt med:
400 mg: Shellac, ammoniumhydroxid, simeticon, propylenglycol og
rød jernoxid (E 172).
Pakningsstørrelser:
Videx® EC® fås i:
Videx® EC® 400 mg i pakninger med 30 enterokapsler.
Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com
For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer
kan du henvende dig til Orifarm A/S.
Videx® EC er et registreret varemærke, der tilhører Bristol-Myers
Squibb Company.
193860401
Denne indlægsseddel blev sidst revideret 04/2011. Rosendahls
Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2700
Document: 19386-04 Version: 1 Draft: 1

Ingen kommentarer:

Send en kommentar