Viskøse Øjendråber Ophtha 3,5 mg/ml øjendråber, opløsning Hypromellose

Viskøse Øjendråber Ophtha
3,5 mg/ml øjendråber, opløsning
Hypromellose
>>
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den
indeholder vigtige informationer.
Du kan få Viskøse Øjendråber Ophtha uden
recept. For at opnå den bedste behandling
skal du være omhyggelig med at følge
anvisningerne for Viskøse Øjendråber
Ophtha.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at
læse den igen.
• Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil
vide.
• Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller
hvis du ikke får det bedre.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en
bivirkning bliver værre, eller du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge
Viskøse Øjendråber Ophtha
3. Sådan skal du bruge Viskøse Øjendråber
Ophtha
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Du skal bruge Viskøse Øjendråber Ophtha
ved nedsat tåreproduktion (tørhed i øjnene).
Det virker ved at fugte og smøre dine øjne
samt lindre irritation.
Hvis din læge har sagt, at du skal bruge
Viskøse Øjendråber Ophtha for noget andet,
skal du altid følge lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER
AT BRUGE VISKØSE ØJENDRÅBER
OPHTHA
Brug ikke Viskøse Øjendråber Ophtha
• hvis du er overfølsom (allergisk) over for et
af indholdsstofferne.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket,
hvis du bruger anden medicin eller har brugt
det for nylig. Dette gælder også medicin,
som ikke er købt på recept, medicin købt i
udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer
og mineraler samt kosttilskud.
Hvis du bruger et andet øjenpræparat (fx ved
behandling af grøn stær (glaukom)), skal du
altid bruge Viskøse Øjendråber Ophtha til
sidst og tidligst 5 minutter efter de øvrige
præparater.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du
bruger nogen form for medicin.
Graviditet
Du kan bruge Viskøse Øjendråber Ophtha
under graviditet.
Amning
Du kan amme, selv om du bruger Viskøse
Øjendråber Ophtha.
Trafik- og arbejdssikkerhed,
Viskøse Øjendråber Ophtha kan give sløret
syn lige efter drypning. Vent med at køre bil
eller andet køretøj samt betjene maskiner,
indtil dit syn er klart igen.
Vigtig information om nogle af de øvrige
indholdsstoffer i Viskøse Øjendråber
Ophtha
Indholdet af konserveringsmidlet
benzalkoniumchlorid kan give irritation af
øjnene og misfarve bløde kontaktlinser.
Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag
kontaktlinserne ud, inden du drypper øjnene,
og vent mindst 15 minutter, før de sættes i
igen.
3. SÅDAN SKAL DU BRUGE VISKØSE
ØJENDRÅBER OPHTHA
Hvis din læge har sagt, at du skal tage en
anden dosis, skal du altid følge lægens
anvisning.
Den sædvanlige dosis er
Voksne
1-2 dråber efter behov.
Børn under 15 år
Du må kun bruge Viskøse Øjendråber Ophtha
til børn under 15 år efter aftale med en læge.
Brugervejledning
• Bryd flaskens forsegling ved at trække i
plasticstykket nederst på flaskens hætte.
• Træk ned i nederste øjenlåg og dryp 1
dråbe ned i lommen mellem øjet og
øjenlåget.
• Blink nogle gange for at fordele øjendråberne
på øjet.
• Undgå at beholderens spids rører hud eller
øjne.
• Sæt hætten på straks efter brug.
Øjendråberne løber med tårevæsken ned i
svælget og kan derfor sommetider smages.
Hvis du har brugt for mange Viskøse
Øjendråber Ophtha
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,
hvis du har brugt flere Viskøse Øjendråber
Ophtha, end der står her, eller flere end
lægen har foreskrevet, og du af den grund
føler dig utilpas.
Tag pakningen med.
Hvis du har glemt at bruge Viskøse
Øjendråber Ophtha
Hvis du har glemt at dryppe øjnene, så dryp
dem så snart du kommer i tanker om det.
Brug aldrig dobbelt dosis.
4. BIVIRKNINGER
Viskøse Øjendråber Ophtha kan som al anden
medicin give bivirkninger, men ikke alle får
bivirkninger.
Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er
kendt
• Lokal svie og sløret syn.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en
bivirkning er generende eller bliver værre,
eller hvis du får bivirkninger, som ikke er
nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør
indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden
om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine
pårørende kan selv indberette bivirkninger
direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder
skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens
netsted:
www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
• Opbevar Viskøse Øjendråber Ophtha
utilgængeligt for børn.
• Du kan opbevare Viskøse Øjendråber
Ophtha ved almindelig temperatur.
• Brug Viskøse Øjendråber Ophtha senest
1 måned efter åbning.
• Brug ikke Viskøse Øjendråber Ophtha efter
den udløbsdato, der står på pakningen.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den
nævnte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af
hensyn til miljøet må du ikke smide
medicinrester i afløbet, toilettet eller
skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Viskøse Øjendråber Ophtha 3,5 mg/ml
indeholder
Natriumchlorid, hypromellose,
benzalkoniumchlorid og sterilt vand.
Udseende og pakningsstørrelse
Udseende
Viskøse Øjendråber Ophtha er en farveløs
eller næsten farveløs væske.
Pakningsstørrelse
10 ml glasflaske.
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Ophtha A/S - en del af Actavis Gruppen,
Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte
Fremstiller
Tubilux Pharma S.p.A., Via Costarica 20/22,
00040 Pomezia, Rom, Italien
Denne indlægsseddel blev senest revideret
i februar 2009
Indlægsseddel: Information til brugeren
Non Printing Colours
dimensions: 120x160
pharmacode: ?????
design repeat (single):
web:
foil pharmacode repeat:
Supplier:
colours/plates
1. black
2.
3.
4.
5.
6.
1. Pro le
2. Varnish Free
3.
Viskøse Øjendråber Optha 9mg/ml DK
item no:
print proof no:
origination date:
originated by:
revision date:
revised by:
approved for print/date
PIL 134-D
02
12.01.09
lw
30.01.09
lw

Ingen kommentarer:

Send en kommentar