Vita Care C-Long, depottabletter Ascorbinsyre

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Vita Care C-Long, depottabletter
Ascorbinsyre
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.
Vita Care C-Long er et stærkt vitaminpræparat. For at få den bedste virkning, skal du være omhyggelig med at følge vejledningerne for Vita Care C-Long.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Hvis du ikke får det bedre i løbet af 1 måned, eller hvis du får det værre, skal du kontakte din læge.
- Tal med apoteket eller din læge, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Vita Care C-Long´s virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vita Care C-Long
3. Sådan skal du tage Vita Care C-Long
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Vita Care C-Long
6. Yderligere oplysninger
1. VITA CARE C-LONG´S VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL
Vita Care C-Long er et stærkt vitaminpræparat, som du kan tage for at
• behandle C-vitaminmangel.
• forebygge C-vitaminmangel.
Hvis din læge har sagt, at du skal tage Vita Care C-Long for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VITA CARE C-LONG
Tag ikke Vita Care C-Long
• hvis du er overfølsom (allergisk) over for ascorbinsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer.
• hvis du lider af jernophobningssygdom.
• hvis du har tendens til nyresten.
• hvis du har nedsat nyrefunktion.
• hvis du lider af glucose 6-phosphat dehydrogenasemangel
Vær ekstra forsigtig med at tage Vita Care C-Long
I nogle tilfælde skal du måske være særlig forsigtig med at tage Vita Care C-Long. Tal med din læge, hvis du har
• nedsat leverfunktion
• nedsat nyrefunktion
• anden alvorligere sygdom.
Hvis generne bliver værre eller fortsætter i mere end 1 måned, skal du kontakte din læge.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
• tal med din læge, hvis du tager jernbindende medicin (deferoxamin).
• tal med din læge hvis du tager blodfortyndende medicin
Brug af Vita Care C-Long sammen med mad og drikke
Du kan tage Vita Care C-Long i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
Du skal tage kapslerne med et glas vand.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.
Graviditet
Du kan tage Vita Care C-Long hvis du er gravid.
Amning
Du kan tage Vita Care C-Long, selv om du ammer.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Vita Care C-Long påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafiken.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE VITA CARE C-LONG
Hvis din læge har sagt, at du skal tage en anden dosis, skal du altid følge lægens anvisning.
Den sædvanlige dosis er
Voksne
1 depottablet dagligt 1-2 gange daglig i forbindelse med måltid.
Synkes hele.
Hvis du ikke får det bedre i løbet af 1 måned, eller hvis du får det værre, skal du kontakte din læge.
Børn
Du må kun bruge Vita Care C-Long til børn under 2 år efter aftale med en læge.
Hvis du har taget for mange Vita Care C-Long kapsler
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Vita Care C-Long depottabletter, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet.
Tag pakningen med.
Hvis du har glemt at tage Vita Care C-Long
Hvis du har glemt en dosis Vita Care C-Long, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.
4. BIVIRKNINGER
Vita Care C-Long kan som al medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Der er i øjeblikket ikke kendskab til bivirkninger inden for den godkendte anvendelse.
Tal med apoteket eller lægen, hvis du får bivirkninger.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk
Der er i øjeblikket ikke kendskab til bivirkninger inden for den godkendte anvendelse.
5. SÅDAN OPBEVARER DU VITA CARE C-LONG
• opbevar Vita Care C-Long utilgængeligt for børn.
• opbevar ikke Vita Care C-Long ved temerpaturer over 25o C.
• brug ikke Vita Care C-Long efter den udløbsdato, der står på pakningen.
• aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Vita Care C-Long indeholder:
• Aktiv bestanddel: 1 kapsel indeholder 500 mg ascorbinsyre.
• Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, macrogol 6000, talkum, siliciumdioxid (koloid vandfri), magnesiumstearat, shellac, titandioxid, povidone, riboflavin, ricinusolie, sorbinsyre.
Vita Care C-Longs udseende og pakningsstørrelse
Udseende
Vita Care C-Long er ovale, gule depottabletter, der er filmcoatede.
Pakningsstørrelse
150 stk.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Jemo-pharm A/S
Hasselvej 1
4780 Stege
Tlf.: 55 81 16 10
Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2009

Ingen kommentarer:

Send en kommentar