Vitabutin, hårde kapsler Tranebærkoncentrat Tranebærkoncentrat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Vitabutin, hårde kapsler
Tranebærkoncentrat
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.
Vitabutin er et naturlægemiddel. For at få den bedste virkning, skal du være omhyggelig med at følge vejledningerne for Vitabutin.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Hvis du ikke får det bedre i løbet af 1 måned, eller hvis du får det værre, skal du kontakte din læge.
- Tal med apoteket eller din læge, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Vitabutins virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vitabutin
3. Sådan skal du tage Vitabutin
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Vitabutin
6. Yderligere oplysninger
1. VITABUTINs VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL
Vitabutin er et naturlægemiddel, som du kan tage for at
• Behandle gentagne tilfælde af lettere blærebetændelse.
• Forebygge at du igen får blærebetændelse.
Hvis din læge har sagt, at du skal tage Vitabutin for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VITABUTIN
Tag ikke Vitabutin
• hvis du er overfølsom (allergisk) over for tranebær eller et af de øvrige indholdsstoffer.
Vær ekstra forsigtig med at tage Vitabutin
Tal med din læge, inden du tager Vitabutin, hvis du har haft sten i urinvejene.
I nogle tilfælde skal du måske være særlig forsigtig med at tage Vitabutin. Tal med din læge, hvis du har
• nedsat leverfunktion
• nedsat nyrefunktion
• anden alvorligere sygdom.
Hvis generne bliver værre eller fortsætter i mere end 1 måned, skal du kontakte din læge.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
Tal med din læge, hvis du tager blodfortyndende medicin (warfarin og phenprocoumon).
Brug af Vitabutin sammen med mad og drikke
Du kan tage Vitabutin i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
Du skal tage kapslerne med et glas vand.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.
Graviditet
Du kan tage Vitabutin under graviditet.
Amning
Du kan tage Vitabutin, selv o mdu ammer.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Vitabutin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert trafiken.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholsstoffer i Vitabutin
Fructose er en naturlig bestanddel af tranebærkoncentrat. Kontakt lægen, før du tager kapslerne, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE VITABUTIN
Hvis din læge har sagt, at du skal tage en anden dosis, skal du altid følge lægens anvisning.
Den sædvanlige dosis er
Voksne
2 kapsler 3 gange dagligt.
Hvis du ikke får det bedre i løbet af 1 måned, eller hvis du får det værre, skal du kontakte din læge.
Du kan synke kapslerne hele eller tømme indholdet ud i et glas vand eller lignende og drikke det.
Børn
Du må kun bruge vitabutin til børn under 2 år efter aftale med en læge.
Hvis du har taget for mange Vitabutin kapsler
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Vitabutin kapsler, end der står i denne information, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Hvis du har glemt at tage Vitabutin
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
4. BIVIRKNINGER
Der er i øjeblikket ikke kendskab til bivirkninger inden for den godkendte anvendelse.
Tal med lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger.
Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til lægemiddelstyrelseb.Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/
5. SÅDAN OPBEVARER DU VITABUTIN
• Opbevar Vitabutin utilgængeligt for børn.
• Du kan opbevare Vitabutin ved almindelig temperatur.
• Brug ikke Vitabutin efter den udløbsdato, der står på oakningen.
• Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Vitabutin indeholder:
• Aktivt bestanddel: Tranebærkoncentrat. 1 kapsel indeholder 405 mg sagt (som tørret juice)
• Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumhydroxyd, tricalciumphosphat, magnesiumstearat, hydrogeneret bomuldsfrøolie, gelatine (kapselskallen).
Vitabutins udseende og pakningsstørrelse
Udseende
Vitabutin er hårde, klare gelatinekapsler, der indeholder et pink groft pulver.
Pakningsstørrelse
100 stk.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Jemo-pharm A/S
Hasselvej 1
4780 Stege
Tlf.: 55 81 16 10
Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2008

Ingen kommentarer:

Send en kommentar