Vivag® vaginalkapsler er et naturlægemiddel

Information til brugeren Læs denne indlægsseddel grundigt, da den indeholder vigtig information.
• Vivag® vaginalkapsler er et naturlægemiddel.
For at få den bedste virkning, skal du være
omhyggelig med at følge vejledningerne for
Vivag® vaginalkapsler.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse
den igen.
• Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
• Hvis du ikke har fået det bedre i løbet af 1 uge,
eller hvis du får det værre, skal du kontakte din læge.
• Tal med apoteket eller din læge, hvis en bivirkning
bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er
nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen.
1. Vivag® vaginalkapslers virkning og hvad du skal
bruge det til.
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge
Vivag® vaginalkapsler.
3. Sådan skal du bruge Vivag® vaginalkapsler.
4. Bivirkninger.
5. Sådan opbevarer du Vivag® vaginalkapsler.
6. Yderligere oplysninger.
1 Vivag® vaginalkapslers virkning
og hvad du skal bruge det til.
• Vivag® vaginalkapsler er et naturlægemiddel,
der beskytter og genopretter den naturlige
bakterieflora i skeden.
• Ubalance i den naturlige bakterieflora i skeden
kan være årsag til let øget udflåd, kløe og lugtgener.
Vivag® vaginalkapsler forebygger og behandler
disse gener.
Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Vivag®
vaginalkapsler mod noget andet, skal du altid følge
lægens anvisning. Vivag® vaginalkapsler kan også
anvendes som opfølgende behandling efter
behandling for underlivssvamp.
2 Det skal du vide, før du begynder
at bruge Vivag® vaginalkapsler.
Brug ikke Vivag® vaginalkapsler: Hvis du er
overfølsom
over for mælkesyrebakterier
eller et
af de øvrige indholdsstoffer.
Vær ekstra forsigtig med at bruge
Vivag® vaginalkapsler:
Hvis dine gener ikke forsvinder inden for 1 uge,
eller hvis de bliver værre, skal du kontakte din læge.
Brug af anden medicin:
Anden medicin, som du bruger i skeden, kan måske
påvirke behandlingen med Vivag® vaginalkapsler, eller
Vivag® vaginalkapsler kan påvirke behandlingen med
denne medicin. Du skal derfor altid tale med apotek eller
læge, hvis du bruger anden medicin i skeden.
Graviditet og amning: Spørg din læge eller apoteket
til råds, før du bruger nogen form for medicin.
Graviditet. Du kan bruge Vivag® vaginalkapsler
under graviditet.
Amning. Du kan bruge Vivag® vaginalkapsler, selvom
du ammer.
Trafik- og arbejdssikkerhed. Vivag® vaginalkapsler
påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes
sikkert i trafikken.
3 Sådan skal du bruge Vivag® vaginalkapsler.
Hvis din læge har sagt, at du skal tage en anden
dosis, skal du altid følge lægens anvisning.
Den sædvanlige dosis til voksne er:
Behandling: 1
Vivag® vaginalkapsel 2 gange dagligt i 6 dage. Forebyggende:
1 Vivag® vaginalkapsel ved sengetid i 1 uge.
Du kan starte behandlingen 1 uge før, du regner
med at få menstruation eller umiddelbart efter
menstruationen er slut.
Børn: Du må kun bruge Vivag® vaginalkapsel til børn
under 12 år efter aftale med en læge.
Hvis du har brugt for mange Vivag® vaginalkapsler:
Kontakt læge, skadestue eller apotek, hvis du har
taget flere vaginalkapsler, end der står her, og du
af den grund føler dig utilpas.
Hvis du har glemt at bruge Vivag® vaginalkapsler:
Hvis du har glemt en Vivag® vaginalkapsel, så tag
den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart
skal tage den næste Vivag® vaginalkapsel, så spring
den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.
vaginalkapsler
naturlægemiddel
7421-Vaginalkapsel indlægsseddel v9.indd 1 05/05/10 15.30

Ingen kommentarer:

Send en kommentar