Vivelle dot® 25 mikrogram/ 24 timer, depotplaster

Vivelle dot® 25 mikrogram/
24 timer, depotplaster
Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og
10 ud af 10.000 patienter):
Snurren/prikken eller følelsesløshed i hænder og fødder,
blodprop, galdesten, hårtab, muskelsvaghed, vækst af godartede,
bløde muskelknuder i livmoderen, forekomst af
cyster tæt ved æggelederne, polypper i livmoderhalsen,
ændret seksuallyst, allergiske reaktioner.
Meget sjældne bivirkninger (Forekommer hos færre
end 1 ud af 10.000 patienter):
Nældefeber, tegn på allergisk reaktion, som fx pludseligt
besvær med at trække vejret, spænding i brystet, generelt
udslæt, hævelse eller kløe, nedsat kulhydrattolerance, ufrivillige
bevægelser som kan påvirke øjnene, hoved og hals,
gener ved brug af kontaktlinser, svære hudlæsioner, ekstrem
hårvækst.
Andre bivirkninger som er knyttet til hormonbehandling:
Hårde, smertefulde knuder som ligner blå mærker på
benene, hududslæt (rødme, pletter og sommetider blister,
som muligvis også kan ramme indersiden af munden), og
muligt tab af hukommelse eller mentale evner.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende
eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger,
som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes
til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan
blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette
bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder
skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted:
www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
•• Opbevares utilgængeligt for børn
•• Opbevar Vivelle dot i den originale emballage på et køligt
og tørt sted. Når folieposen er fjernet, eller når beskyttelsesfilmen
er fjernet, skal plasteret straks sættes på
huden.
•• Vivelle dot må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses
•• Brug ikke Vivelle dot efter den udløbsdato, der står på
pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den
nævnte måned.
•• Brug ikke Vivelle dot, hvis pakningen er beskadiget eller
viser tegn på at have været åbnet
•• Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere ubrugte medicinrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide ubrugte
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Vivelle dot indeholder:
Vivelle dot findes i fem størrelser, som hver indeholder og
afgiver forskellige mængder af det aktive stof estradiol:
Vivelle dot 25 mikrog/24 timer:
2,5 cm2 depotplaster. Hvert plaster indeholder estradiolhemihydrat
svarende til 0,39 mg estradiol og frigiver ca.
25 mikrogram estradiol pr. 24 timer.
Vivelle dot 37,5 mikrog/24 timer:
3,75 cm2 depotplaster. Hvert plaster indeholder estradiolhemihydrat
svarende til 0,585 mg estradiol og frigiver ca.
37,5 mikrogram estradiol pr. 24 timer.
Vivelle dot 50 mikrog/24 timer:
5,0 cm2 depotplaster. Hvert plaster indeholder estradiolhemihydrat
svarende til 0,78 mg estradiol og frigiver ca.
50 mikrogram estradiol pr. 24 timer.
Vivelle dot 75 mikrog/24 timer:
7,5 cm2 depotplaster. Hvert plaster indeholder estradiolhemihydrat
svarende til 1,17 mg estradiol og frigiver ca.
75 mikrogram estradiol pr. 24 timer.
Vivelle dot 100 mikrog/24 timer:
10 cm2 depotplaster. Hvert plaster indeholder estradiolhemihydrat
svarende til 1,56 mg estradiol og frigiver ca.
100 mikrogram estradiol pr. 24 timer.
Øvrige indholdsstoffer:
Klæbematrix: akrylklæbemasse, silikoneklæbemasse,
oleylalkohol,
dipropylenglycol, povidon.
Bagside: ethylen/vinylacetat co-polymerer, polyethylen,
vinyliden/vinylchlorid co-polymerer, polyethylen, ethylen/
vinylacetat co-polymer co-ekstruderet film, silikondioxid/
titandioxid.
Beskyttelsesstrimmel: fluoropolymer-overtrukken polyesterfilm.
Udseende og pakningsstørrelser:
Vivelle dot er et rektangulært plaster med afrundede hjørner.
Plasteret har en trykfølsom, klæbende masse, som
indeholder estradiol. Bagsiden af plasteret er gennemsigtigt
og forsynet med en beskyttende strimmel.
Alle styrker findes i pakninger med 2, 8, 24 og 26 depotplastre.
Ikke alle styrker og pakningsstørrelser er
nødvendigvis
markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Novartis Healthcare A/S
Lyngbyvej 172
2100 København Ø
E-mail: skriv.til@novartis.com
Fremstiller:
Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
D-90429 Nürnberg
Tyskland
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande
under følgende navne:
Belgien Vivelle dot
Danmark Vivelle dot
England Estradot
Finland Estradot
Frankrig Vivelle dot
Grækenland Estradot
Holland Estradot
Irland Estradot
Island Vivelle dot
Luxembourg Estradot
Norge Estradot
Portugal Estradot
Spanien Estradot
Sverige Estradot
Tyskland Estradot
Østrig Estradot
Denne indlægsseddel blev sidst godkendt maj/2011
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Vivelle dot® 25 mikrogram/
24 timer, depotplaster
Vivelle dot® 37,5 mikrogram/
24 timer, depotplaster
Vivelle dot® 50 mikrogram/
24 timer, depotplaster
Vivelle dot® 75 mikrogram/
24 timer, depotplaster
Vivelle dot® 100 mikrogram/
24 timer, depotplaster
(Estradiolhemihydrat)
Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge
medicinen.
•• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
•• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
•• Lægen har ordineret Vivelle dot til dig personligt. Lad derfor
være med at give Vivelle dot til andre. Det kan være skadeligt
for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.
•• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre,
eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Vær opmærksom på, at indlægssedler opdateres jævnligt.
Du kan altid finde den nyeste indlægsseddel på
www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Vivelle dot
3. Sådan skal du bruge Vivelle dot
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Vivelle dot er en hormon-substitutionsbehandling og indeholder
østrogen.
Vivelle dot er et depotplaster til at sætte på huden. Plasteret frigiver
små mængder estradiol, som passerer direkte gennem huden
ind i blodbanen. Estradiol er identisk med det naturlige hormon
østrogen, der produceres i æggestokkene før menopausen (tiden,
hvor dine menstruationer ophører).
Vivelle dot bruges til:
Lindring af symptomer på østrogenmangel:
Under menopausen producerer din krop mindre mængder af østrogen.
Dette kan hos nogle kvinder give anledning til ubehagelige
symptomer såsom hedeture, søvnproblemer, irritabilitet og
depression. Nogle kvinder kan også have problemer med tørhed
i skeden, hvilket kan være en gene under og efter samleje. Vivelle
dot kan mindske eller fjerne disse symptomer.
Forebyggelse af osteoporose:
Risiko for at få osteoporose øges ved mangel på hormonet østrogen.
Osteoporose er en sygdom, hvor knoglerne bliver udtyndet,
hvilket gør dem svagere og mere udsat for brud. Brug af østrogen
efter menopausen nedsætter hastigheden af knogletab og kan
bidrage til forebyggelse af osteoporose.
Vivelle dot 50 mikrog/24 timer, 75 mikrog/24 timer og 100 mikrog/
24 timer kan bruges til at forebygge osteoporose efter menopausen hos
kvinder, som har en øget risiko for knoglebrud, og som ikke kan bruge
andre former for medicin, som er godkendt til forebyggelse af osteoporose.
Din læge bør diskutere alle behandlingsmuligheder med dig.
Der er begrænset erfaring med behandling af kvinder over 65 år.
Lægen kan have givet dig Vivelle dot for noget andet. Følg altid
lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE
VIVELLE DOT
Brug ikke Vivelle dot:
•• hvis du nogensinde har haft brystkræft, eller hvis du tror, at
du har det
•• hvis du nogensinde har haft kræft, der er østrogenfølsom, som
fx kræft i livmoder-slimhinden, eller hvis du tror, at du har det
•• hvis du af ukendte årsager har blødning fra skeden
•• hvis du har en fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi)
og ikke er blevet behandlet for det endnu
•• hvis du nogensinde har haft en blodprop i en blodåre. Dette
kan blokere et blodkar i benene, (dyb venetrombose), lunger
(lungeemboli) eller andre organer
•• hvis du nogensinde har haft et hjerteanfald, hjertekrampe
eller slagtilfælde
•• hvis du nogensinde har haft en leversygdom, og din leverfunktion
ikke er normaliseret
•• hvis du har porfyri (røde blodfarvestoffer i urinen)
•• hvis du er overfølsom over for estradiol eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Vivelle dot
•• hvis du er gravid, eller tror, at du er det
Fortæl det til lægen, hvis noget af det ovenstående gælder for dig.
I disse tilfælde bør du ikke bruge Vivelle dot.
Vær ekstra forsigtig med at bruge Vivelle dot
Vivelle dot virker ikke svangerskabsforebyggende eller som fertilitetsbehandling.
Hvis du stadig er i den fødedygtige alder, må du
ikke bruge hormonsubstitutionsbehandling.
Vivelle dot er en hormonsubstitutionsbehandling. Du skal være klar
over de generelle risici, der er, når du bruger en sådan behandling.
Hvis du har eller nogensinde har haft nogle af følgende sygdomme/
tilstande, skal du fortælle det til din læge. De kan komme igen eller
blive værre under behandling med Vivelle dot:
Godartede knuder i livmoderen (fx myomer), endometriehyperplasi,
(fortykkelse af livmoderslimhinden), endometriose
(godartet vækst af livmoderslimhinden udenfor livmoderen):
Langvarig brug af hormonsubstitutionsbehandling, som kun indeholder
østrogener (som fx Vivelle dot) kan øge risikoen for unormal
fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og
livmoderkræft. Samtidig brug af progestogen i mindst 12 dage
hver måned vil nedsætte risikoen betydeligt. Du kan få uregelmæssige
blødninger i løbet af de første måneders behandling.
Kontakt din læge omgående:
•• hvis du pludselig får blødninger eller pletbløder efter at have
brugt Vivelle dot i nogen tid, eller hvis det bliver ved efter, at du
er stoppet med behandlingen
•• hvis du har smertefulde menstruationer
Din læge skal undersøge, hvad årsagen er.
•• Blodpropper (trombose): Du må ikke bruge Vivelle dot,
hvis du nogensinde har haft en blodprop i en blodåre.
Hormonsubstitutionsbehandling
kan øge risikoen for blodpropper,
specielt i løbet af de første års behandling.
Stop med at bruge Vivelle dot og kontakt din læge omgående,
hvis du får:
•• smertefuld hævelse og rødmen i benene
•• pludselige brystsmerter
•• problemer med at trække vejret
Disse symptomer kan være tegn på en blodprop.
Fortæl det til din læge, hvis noget af det næste gælder for dig:
•• hvis du er ekstremt overvægtig (BMI over 30)
•• hvis du har haft en blodprop før, eller hvis du eller en i den
nærmeste familie har haft blodpropper
•• hvis du har problemer med at blodet størkner/klumper og
behøver medicin for det (blodfortyndende medicin)
•• hvis du har haft mere end en abort
•• hvis du er sengeliggende i lang tid pga. operation, skader
eller sygdom
•• hvis du skal opereres; det er bedst at stoppe behandlingen
4–6 uger før operationen
Alt det ovenstående kan øge din risiko for at få en blodprop.
•• Forhøjet blodtryk:
Stop med at bruge Vivelle dot og kontakt din læge omgående,
•• hvis der sker en forhøjelse af blodtrykket under brug af
Vivelle dot
•• Leverproblemer:
Du skal fortælle det til lægen, hvis du har haft nogen leverproblemer,
som fx godartet tumor i leveren (leverdenom).
Stop med at bruge Vivelle dot og kontakt din læge omgående,
•• hvis det hvide i øjnene og dit ansigt bliver gult (gulsot);
dette kan være tegn på leverproblemer.
•• Migræne eller voldsom hovedpine: Kliniske forsøg med
hormonbehandling har vist en let øget risiko for slagtilfælde.
Stop med at bruge Vivelle dot og kontakt din læge omgående,
•• hvis du får en uforklarlig migrænelignende hovedpine, med
eller uden synsforstyrrelser. Sådan en hovedpine kan være
et tidligt tegn på slagtilfælde. Hvis du allerede har haft et
slagtilfælde, skal du tale med lægen om, hvorvidt fordele
ved behandlingen kan opveje den muligt forøgede risiko.
•• Brystkræft: Du må ikke bruge Vivelle dot, hvis du nogensinde
har haft brystkræft. Der er en let forhøjet risiko for at
udvikle brystkræft, når du er i hormonsubstitutionsbehandling.
Risikoen øges jo længere tid du er i behandling og falder igen
ved behandlingens ophør. Efter 5 års pause er risikoen faldet til
samme niveau som hos kvinder, der aldrig har brugt hormonsubstitutionsbehandling.
Risiko for brystkræft synes at være
højere for kvinder, der bruger østrogen i kombination med progestogen,
end for kvinder, der kun bruger østrogen (som Vivelle
dot).
Kontakt din læge hvis du mærker nogen forandringer i
brystet,
som fx:
•• små fordybninger (smilehuller) i huden på brystet
•• forandringer i brystvorten
•• knuder, som du kan se eller føle.
Din læge kan anbefale dig at få foretaget regelmæssige undersøgelser
af brystet, inkl. mammografi. Du skal fortælle det til
lægen, hvis du har en forhistorie med brystkræft eller andre
østrogen-følsomme kræftformer i din nære familie (mor, søster
eller datter).
•• Hjertelidelse: Du må ikke bruge Vivelle dot, hvis du
nogensinde har haft et hjerteanfald eller hjertekrampe.
Kliniske forsøg med hormonbehandling i tabletform har vist,
at kvinder kan have en svagt forhøjet risiko for at få en hjertelidelse
det første år af behandlingen. Det er ikke sikkert, det
samme gælder for Vivelle dot.
Stop med at bruge Vivelle dot og kontakt din læge omgående,
•• hvis du får smerter i brystet, som spreder sig ud til arm
eller nakke. Dette kan være et tegn på en hjertelidelse.
•• Slagtilfælde: Du må ikke bruge Vivelle dot, hvis du nogensinde
har haft et slagtilfælde. Se under “Migræne og voldsom
hovedpine”. Dette kan være advarselstegn på slagtilfælde.
•• Kræft i æggestokkene: Enkelte studier har vist, at brug af
hormonbehandling kun med østrogen (som Vivelle dot) i 5–10 år
kan medføre en øget risiko for kræft i æggestokkene, sammenlignet
med kvinder, der aldrig har været i hormonbehandling.
Det vides ikke, om brug af østrogen i kombination med progestogen
øger risikoen for kræft i æggestokkene.
•• Højt fedtindhold i blodet, som i sjældne tilfælde kan medføre
betændelse i bugspytkirtlen
•• Diabetes
•• Galdesten
•• Systemisk lupus erythematosus (SLE-syndrom), en autoimmun
lidelse
•• Epilepsi
•• Astma
•• Høretab pga. otosklerose (problemer med knoglerne i øret)
•• Nyreproblemer
Fortæl det til lægen, før du begynder at bruge Vivelle dot,
hvis du nogensinde har haft en af ovenstående sygdomme/
lidelser.
Helbredsundersøgelse
Før du starter med at bruge Vivelle dot, bør din læge spørge dig
ud om både din egen og din families sygehistorie. Din læge bør
undersøge dine bryster og din mave og vil måske også foretage
en underlivsundersøgelse. Han/hun bør fortælle dig, hvilke slags
forandringer i brystet, du skal gå til lægen med og vil måske anbefale
dig at få taget et røntgenbillede af brystet (en mammografi).
Når du først er startet med at bruge Vivelle dot, bør du regelmæssigt
få lavet en helbredsundersøgelse (mindst en gang om året).
Ved disse undersøgelser bør din læge tale med dig om hvilke fordele
og risici, der er ved fortsat at bruge Vivelle dot.
Virkning af Vivelle dot på laboratorieundersøgelser
Brug af østrogener kan påvirke resultatet af visse prøveresultater
(som for skjoldbruskkirtelhormon og andre hormonbindende proteiner).
Oplys altid ved blodprøvekontrol, at du er i behandling
med Vivelle Dot.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden
medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin,
som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Nogen former for medicin kan nedsætte eller øge virkningen af
Vivelle dot, som fx lægemidler, der indeholder:
•• phenobarbital, fenytoin, carbamazepin (bruges til behandling
af epilepsi),
•• rifampicin, rifabutin (bruges til behandling af tuberkulose),
•• nevirapin, efavirenz, ritonavir, nelfinavir (bruges til behandling
af HIV-infektion)
•• prikbladet perikum (naturmedicin, der bruges mod mild
modløshed)
Graviditet og amning
Du må ikke bruge Vivelle dot, hvis du er gravid, er i den fødedygtige
alder, eller mens du ammer. Stop med at bruge Vivelle dot
og kontakt din læge omgående, hvis du bliver gravid, mens du
er i behandling med Vivelle dot.
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for
medicin.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Der er intet, der tyder på, at Vivelle dot påvirker arbejdssikkerheden
og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
3. SÅDAN SKAL DU BRUGE VIVELLE DOT
Brug altid Vivelle dot nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl,
så spørg lægen eller på apoteket. Under behandlingen kan din læge
justere dosis, så den passer til dine individuelle behov.
Hvor længe skal Vivelle dot bruges:
Det er vigtigt, at du bruger den lavest mulige effektive dosis og
kun så længe, det er nødvendigt.
Du bør fra tid til anden tale med din læge, om du stadig har brug
for behandlingen.
Hvornår kan behandlingen startes:
Hvis du for øjeblikket ikke er i behandling med nogen form
for hormonsubstitution (plastre eller tabletter), eller hvis du
har brugt et kontinuerligt kombinationspræparat (hvor østrogen
og progestogen gives hver dag uden afbrydelse), kan du starte
behandling med Vivelle dot, når det er belejligt.
Hvis du skifter fra en cyklisk eller fortløbende hormonbehandling
(hvor progestogen også gives i 12 til 14 dage af behandlingscyclus),
skal du starte med Vivelle dot dagen efter, at du er
færdig med den tidligere behandling.
Hvornår påsættes Vivelle dot:
Vivelle dot skal skiftes 2 gange om ugen (hver 3. til 4. dag). Det er
bedst altid at skifte plasteret på de samme to ugedage (fx mandag
og torsdag). Pakningen indeholder et ugeskema, der hjælper dig
med at huske, hvornår plastret skal skiftes. Markér de 2 dage i
skemaet, du skal følge. Skift altid plastret på nøjagtigt de 2 dage,
du har markeret.
Du skal have Vivelle dot plasteret på uafbrudt, indtil det er tid til at
skifte til et nyt plaster.
Det er nemt at gnide eventuelle limrester af huden. Sæt det nye
plaster på et nyt hudområde.
Kvinder, der har fået fjernet livmoderen
Vivelle dot plaster skal bruges uafbrudt uden pause. Yderligere brug
af en anden type hormon kaldet progesteron er ikke nødvendigt,
medmindre du har en tilstand, hvor livmoderslimhinden vokser uden
for livmoderen (endometriose). Læs desuden afsnit 2 “Vær ekstra
forsigtig med brug af Vivelle dot”, så du er klar over de risici, du skal
være opmærksom på ved brug af hormonbehandling generelt.
Kvinder, der har en livmoder
Din læge bør give dig et andet hormon kaldet progesteron i tillæg til
Vivelle dot for at nedsætte risikoen for kræft i livmoderen. Mens
Vivelle dot skal gives uafbrudt uden pause, bør progesteron tabletter
tages i mindst 12–14 dage hver måned. Læs desuden afsnit 2 “Vær
ekstra forsigtig med brug af Vivelle dot”, så du er klar over de risici,
du skal være opmærksom på ved brug af hormonbehandling generelt.
Hvor du skal anbringe Vivelle dot:
Anbring plasteret på den nederste del af maven, under taljen.
Undgå at sætte plasteret i taljen, da stramme linninger på tøjet
siddende i taljen, kan rive plasteret løs. Anbring ikke plasteret på
brysterne.
Når du skifter plaster (følg dit ugeskema), må du ikke anbringe
plasteret på samme sted hver gang. Der bør gå mindst en uge, før
et nyt plaster sættes fast på nøjagtigt samme hudområde.
Før du anbringer plasteret, skal du være sikker på, at huden er:
•• Ren, tør og kølig,
•• Fri for pudder, olie, fugtighedscreme eller lotion.
•• Fri for skader og/eller irritation.
Sådan skal du bruge Vivelle dot:
Hvert plaster er individuelt forseglet i en lufttæt foliepose.
Riv folieposen op langs perforeringen (brug ikke en saks; du
kan beskadige plastret) og tag plastret ud.
En beskyttelsesfilm dækker den selvklæbende side af plastret.
Beskyttelsesfilmen skal fjernes, inden du anbringer plastret.
Plastret
skal sættes på umiddelbart efter, at du har åbnet folieposen
og fjernet beskyttelsesfilmen.
Hold plastret med beskyttelsesfilmen vendt mod dig. Den ene
halvdel af beskyttelsesfilmen fjernes. Prøv at undgå at røre ved
den selvklæbende side med fingrene.
Hold i den anden halvdel af beskyttelsesfilmen og anbring den
selvklæbende del af plastret på et tørt område på den nedre del
af maven. Pres den klistrende side mod huden og gnid det på.
Bøj den resterende del af plastret tilbage.
Tag fat i den lige del af beskyttelsesfilmen og træk den af plastret.
Pres den resterende klistrende del af plastret mod huden og gnid
den ned. Tryk plastret godt fast med håndfladen i ca. 10 sekunder.
Vær sikker på, at plastret klæber godt til huden og gnid med en
finger hele vejen rundt i kanten for at sikre god kontakt mellem
hud og plaster.
Når du skifter plaster, skal det gamle plaster tages af. Fold det
sammen med den klistrede side indad og smid det ud sammen
med dit sædvanlige husholdningsaffald.
Mere nyttig information:
Badning, svømning, brusebad eller træning behøver ikke at skade
plastret, hvis det er anbragt korrekt. Hvis et plaster falder af, fx
under badning eller ved brusebad, så ryst det, så vandet fjernes.
Når du har tørret dig grundigt og huden er afkølet, kan du sætte
det samme plaster på igen på et andet område af underlivet (se
“Hvor du skal anbringe Vivelle dot”).
Hvis plastret ikke vil sidde fast, må du bruge et nyt plaster. Lige
meget hvilken dag dette sker, skal du vende tilbage til dit normale
behandlingsskema og skifte plaster på de fastsatte dage.
Når du tager solbad eller er i solarium, skal plastret være tildækket.
Når du svømmer, kan du have plastret på under badedragten.
Hvis du har brugt for meget Vivelle dot:
Fjern plastret hvis du har brugt for meget Vivelle dot. Symptomer
på overdosering er som regel ømme bryster og/eller blødning fra
skeden. Akut overdosering er ikke sandsynlig pga. måden, hvorpå
Vivelle dot bruges (plaster). Kontakt lægen, hvis symptomerne
varer ved.
Hvis du glemmer at bruge Vivelle dot:
Hvis du glemmer at skifte plastret, så skift det så snart du kommer
i tanker om det. Ligegyldigt hvad dag dette sker, skal du skifte
plastret,
på de dage du plejer at gøre det. Du må ikke have flere
plastre på samtidig som erstatning for det glemte plaster.
Hvis du holder op med at bruge Vivelle dot:
Hvis du holder op med at bruge Vivelle dot øges risikoen for gennembrudsblødning
eller pletblødning. Kontakt lægen, hvis dette sker.
Holder du en lang pause i behandlingen, bør du kontakte din læge,
før du begynder at bruge plastrene igen.
Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.
4. BIVIRKNINGER
Vivelle dot kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke
alle får bivirkninger.
Nogle bivirkninger kan være alvorlige
Disse symptomer kræver omgående lægehjælp:
•• pludselige brystsmerter
•• smerter i brystet, som spreder sig ud til arm eller nakke
•• problemer med at trække vejret
•• smertefuld hævelse og rødmen i benene
•• øjne og ansigt bliver gulligt (gulsot)
•• pludselige blødninger fra skeden eller pletblødninger efter at
have brugt Vivelle dot i et stykke tid, eller efter du er stoppet
med behandlingen
•• forandringer i brystet, inkl. små fordybninger (smilehuller) i
huden på brystet, forandringer i brystvorten, knuder, som du
kan se eller føle.
•• smertefulde menstruationer
•• uforklarlige migrænelignende hovedpiner
Stop med at bruge Vivelle dot og fortæl det omgående til
lægen, hvis du får bare et af ovenstående symptomer. Læs desuden
afsnit 2 “Vær ekstra forsigtig med brug af Vivelle dot”, så du
er klar over de risici, du skal være opmærksom på ved brug af
hormonbehandling generelt.
Andre bivirkninger
Desuden er følgende bivirkninger blevet indberettet for Vivelle dot.
Hvis nogen af disse bliver alvorlige, skal du fortælle det til lægen
eller apoteket.
Meget almindelige bivirkninger (Forekommer hos flere end
1 ud af 10 patienter):
Hovedpine, hudreaktioner på anbringelsesstedet (rødme, udslæt,
kløe), brystspænding og brystsmerter, menstruationssmerter,
menstruationsforstyrrelser.
Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud
af 100 patienter):
Depression, nervøsitet, humørsvingninger, søvnbesvær, kvalme,
fordøjelsesbesvær, diarré, mavesmerter, oppustethed, akne,
udslæt, tør hud, kløe, forstørrede bryster, kraftige menstruationer,
hvidt eller gulligt udflåd fra skeden, uregelmæssige blødninger,
kraftige sammentrækninger i livmoderen, betændelse i skeden,
unormal fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi),
smerter, rygsmerter, følelse af kraftesløshed, væskeophobning
(ødem) i arme og ben, vægtændringer.
Ikke almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og
10 ud af 1.000 patienter):
Migræne, svimmelhed, forhøjet blodtryk, opkastninger, misfarvning
af huden, påvirkning af levertal i laboratorieprøver.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar