Voltaren®, 25 mg og 50 mg, enterotabletter Diclofenacnatrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Voltaren®, 25 mg og 50 mg,
enterotabletter
Diclofenacnatrium
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at
tage medicinen.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
• Lægen har ordineret Voltaren til dig personligt. Lad derfor
være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for
andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre,
eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Voltaren
3. Sådan skal du tage Voltaren
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Voltaren er et smertestillende, feber- og betændelsesdæmpende
middel. Det tilhører gruppen af non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID).
Du kan tage Voltaren
• til behandling af gigtsygdomme
• til behandling af smerter og hævelser i led og muskler
• til lindring af menstruationssmerter
• til behandling af andre betændelsestilstande.
Lægen kan have givet dig Voltaren for noget andet. Følg altid
lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE
VOLTAREN
Tag ikke Voltaren
• hvis du er overfølsom (allergisk) over for diclofenac eller et af
de øvrige indholdsstoffer
• hvis du har meget dårligt hjerte
• hvis du har haft blødning fra mave eller tarm eller har haft
hul i mavesækken eller tarmen i forbindelse med behandling
med smertestillende lægemidler (NSAID)
• hvis du har eller har haft mavesår eller maveblødninger mere
end én gang
• hvis du har astma, nældefeber eller snue på grund af allergi
overfor acetylsalicylsyre eller andre smertestillende lægemidler
(NSAID)
• hvis du har meget dårlig lever
• hvis du har meget dårlige nyrer
• hvis du har tendens til at bløde længere tid fra hud og slimhinder,
og du får blå mærker lettere end normalt
• hvis du er gravid i 7. - 9. måned.
Vær ekstra forsigtig med at tage Voltaren
Vær opmærksom på følgende
• Brug af Voltaren kan være forbundet med en let forøget
risiko for hjertetilfælde (”myokardieinfarkt”) og slagtilfælde.
Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids
brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid må normalt
ikke overskrides.
• Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har haft slagtilfælde
eller mener, at du har risiko for dette (fx hvis du har for højt
blodtryk, sukkersyge, for højt kolesteroltal eller er ryger), så
tal med lægen.
• Hvis du får smerter i øverste del af maven (mavesår) og/
eller blødning fra mave eller tarm, mens du tager Voltaren,
skal du stoppe med at tage medicinen og kontakte læge eller
skadestue.
• Pludselige overfølsomhedsreaktioner (anafylaktisk reaktion),
som opstår inden for minutter fx hududslæt og åndedrætsbesvær.
Ring 112.
• Alvorligt hududslæt, som kan være livsfarligt. Vær opmærksom
på symptomer som blæreformet udslæt med betændelse
i huden og kraftig afstødning af hudens øverste lag. Disse
hududslæt er meget sjældne og opstår normalt i starten af
behandlingen. Stop med at tage Voltaren og kontakt straks
lægen.
• Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater.
Kontakt straks læge, hvis du oplever usædvanlige mavesmerter,
ændret afføring, halsbrand m.m.
• Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du
i længere tid har taget Voltaren, kan det skyldes medicinen.
Kontakt lægen.
• Voltaren kan nedsætte temperaturen, hvis du har feber. Det
kan også skjule eller udsætte symptomerne på en betændelse.
Hvis du føler dig utilpas, så tal med lægen og fortæl,
at du tager Voltaren.
• Voltaren kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen,
hvis du ønsker at blive gravid.
Tal med lægen, inden du tager Voltaren, hvis du
• tager anden smertestillende medicin (NSAID præparater
herunder COX-2 hæmmere)
• har eller tidligere har haft mavesår eller maveblødning
• har eller tidligere har haft blødende tyktarmsbetændelse
(colitis ulcerosa) eller betændelse i tarmene (Crohns sygdom),
da disse sygdomme kan forværres af NSAID
• har dårligt hjerte
• har for højt blodtryk
• har dårlige nyrer
• har dårlig lever
• har snue eller hævet næseslimhinde på grund af allergi
• har astma eller kroniske lungesygdomme, det gælder også
infektioner i luftvejene
• tager anden medicin, som øger syreproduktionen i maven,
fx medicin mod gigt eller astma (glukokortikoid), blodfortyndende
medicin (warfarin), eller medicin mod depression
(SSRI, også kaldet ”lykkepiller”)
• har tendens til at få blå mærker og blødning fra hud og
slimhinder på grund af for få blodplader i blodet
• har en sjælden, arvelig stofskiftesygdom (hepatisk porfyri)
• skal opereres eller lige har fået en større operation
• har fået eller skal have trukket en tand ud
• tager medicin mod forebyggelse af blodpropper (acetylsalicylsyre)
• er i behandling med ciclosporin i forbindelse med en transplantation
• tager vanddrivende medicin (diuretika)
• tager medicin for diabetes.
Bemærk
Så længe du får Voltaren, skal du have undersøgt blod og urin
regelmæssigt.
• Oplys altid ved blodprøvekontrol eller urinprøvekontrol, at
du er i behandling med Voltaren. Det kan have betydning for
prøveresultaterne.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden
medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin,
som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Tal med din læge, hvis du tager medicin
• for at forebygge blodpropper, ”blodfortyndende medicin”,
(warfarin, heparin, acetylsalicylsyre)
• som kan øge syreproduktionen i maven, fx
∘ anden medicin af samme type som Voltaren mod smerter
og hævelser (acetylsalicylsyre/ibuprofen)
∘ medicin mod immun- og betændelsesreaktioner, gigt,
(binyrebarkhormoner)
∘ medicin mod depression (SSRI/”lykkepiller”)
• mod forhøjet blodtryk, fx
∘ vanddrivende medicin (thiazider, bumetanid og furosemid)
∘ ACE-hæmmere (captopril og lisinopril)
∘ betablokkere (propranolol og atenolol)
• som kan forøge dit kalium i blodet, fx kaliumtilskud, salterstatninger
med kalium og kaliumbesparende medicin
• for sukkersyge
• mod betændelse (quinolon)
• mod forhøjet kolesterol. Voltaren skal tages 4 timer før eller
efter, du tager kolesterolsænkende medicin (colestyramin,
colestipol)
• for visse psykiske lidelser (lithium)
• mod hjertesygdom (digoxin)
• for leddegigt, psoriasis eller kræft (methotrexat)
• for at dæmpe immunforsvaret, fordi du har fået en transplantation
(ciclosporin og tacrolimus).
• for podagra (sulfinpyrazon) eller svampeinfektioner
(voriconazol).
• mod krampeanfald (phenytoin).
Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
Anden medicin kan påvirke behandlingen med Voltaren, og
Voltaren kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er
normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller på apoteket,
hvis du ønsker flere oplysninger herom.
Brug af Voltaren sammen med mad og drikke
Det er bedst at tage Voltaren før et måltid. Du skal tage Voltaren
med et glas vand. Du skal synke tabletterne hele, og du må ikke
tygge, dele eller knuse dem.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for
medicin.
Graviditet
• Du må ikke bruge Voltaren i de sidste 3 måneder før forventet
fødsel. Det kan skade fosteret og det nyfødte barn. Det kan
også forsinke eller forlænge fødslen.
• Du må kun tage Voltaren i de første 6 måneder af graviditeten
efter aftale med lægen. Dosis skal være så lav som muligt, og
behandlingen skal vare så kort tid som muligt. Tal med lægen.
Kvinder, der ønsker at blive gravide
• Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at
tage Voltaren eller kun tage Voltaren i så kort tid og i så lav
dosis som muligt.
• Voltaren kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen,
om der er en anden behandling.
Amning
Voltaren går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at
det vil skade dit barn. Tal med lægen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Voltaren kan give bivirkninger som svimmelhed, synsforstyrrelser
og bevidsthedssvækkelse, der i større eller mindre grad kan
påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen
påvirker dig.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i
Voltaren
Voltaren indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager Voltaren,
hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE VOLTAREN
Tag altid Voltaren nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl,
så spørg lægen eller på apoteket.
Voltaren er en enterotablet. Det betyder, at tabletten har et særligt
filmovertræk, så den først opløses i tarmen (enteron betyder
tarm på græsk).
For ikke at ødelægge overtrækket skal du synke enterotabletterne
hele med et glas vand. Du må derfor ikke tygge, dele eller knuse
dem.
Den sædvanlige dosis er
Voksne:
Til lindring af gigt og smerter i muskler, led, knogler og sener
Du skal normalt tage 1 tablet på 25 mg eller 50 mg 2-3 gange
daglig (75 mg – 150 mg daglig)
Den maksimale dosis er 150 mg daglig, og den må normalt ikke
overskrides.
Til lindring af menstruationssmerter
Du skal normalt tage 1-2 tabletter på 25 mg eller 50 mg daglig.
Du kan øge dosis efter behov, men du må ikke tage mere end
højst 200 mg daglig, fx 4 tabletter på 50 mg.
Tag Voltaren i så kort tid og med så lav dosis som muligt for at
mindske bivirkningerne.
Ældre
Tag den laveste dosis, som er tilstrækkelig til behandling af dine
symptomer, i så kort tid som muligt.
Børn over 1 år og unge:
Dosis afhænger af barnets vægt og af sygdommen.
Hvis barnet for eksempel vejer 50 kg vil dosis normalt være
1 tablet på 25 mg 2-3 gange daglig. Følg lægens anvisning.
Hvis barnet har juvenil reumatoid artrit kan dosis for et barn på
for eksempel 50 kg være 1 tablet på 50 mg 2 – 3 gange daglig.
Følg lægens anvisning.
Børn og unge under 14 år må normalt ikke tage Voltaren på
50 mg på grund af tablettens styrke. Tag i stedet for enterotabletten
på 25 mg.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar