Voltaren Dolo 12,5 mg Filmovertrukne tabletterDiclofenackalium

Dolo 12,5 mg
Filmovertrukne tabletterDiclofenackalium®
Indlægsseddel: Information til brugeren
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
• Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Voltaren Dolo til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Voltaren Dolos virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Voltaren Dolo
3. Sådan skal du tage Voltaren Dolo
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Voltaren Dolo
6. Yderligere oplysninger
1. VOLTAREN DOLOS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL
Voltaren Dolo indeholder diclofenac, som tilhører gruppen af medicin kaldet “non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler” (NSAIDer). Voltaren Dolo virker smertestillende og dæmper betændelseslignende symptomer i muskler, led eller bindevæv.
Voltaren Dolo yder hurtig lindring af svage smerter som:
– hovedpine, tandpine, menstruationssmerter, gigt- og rygsmerter.
Lægen kan have givet dig Voltaren Dolo for noget andet. Følg altid lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE
VOLTAREN DOLO
Tag ikke Voltaren Dolo:
– hvis du er overfølsom (allergisk) over for diclofenac eller
et af de øvrige indholdsstoffer (for øvrige indholdsstoffer
se pkt. 6)
– hvis du lider af blødning fra mavetarmkanalen i forbindelse
med brugen af NSAID, hvor du kan få symptomer som
blod i afføringen eller sort afføring
– hvis du har mavesår eller lider af tilbagevendende mavesår
– hvis du er i de sidste tre måneder af din graviditet (se
også afsnittet ”Graviditet og amning”)
– hvis du har alvorlig nedsat leverfunktion
– hvis du har alvorlig nedsat nyrefunktion
– hvis du har alvorlig nedsat hjertefunktion
– hvis du har en alvorlig nedsættelse af antallet af blodplader
– hvis du får astma, nældefeber eller akut snue, efter du har
taget medicin, der indeholder acetylsalicylsyre eller andre
lignende stoffer. Hvis du er i tvivl kontakt lægen eller apoteket.
Tal med lægen inden du tager Voltaren Dolo, hvis:
– du tager anden smertestillende medicin eller
betændelseshæmmende medicin af typen NSAID (f.eks.
acetylsalicylsyre)
– du har astma, høfeber, hævelse af næseslimhinden
(nasale polypper), kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
eller kroniske infektioner i luftvejene
– du har sygdomme i mave-tarm-systemet, eller tidligere
har haft mavesår
– du tager medicin mod betændelseslignende symptomer
og sygdomme i immunsystemet (kortikosteroider),
– du tager blodfortyndende medicin som f.eks. warfarin
– du tager en type medicin mod depression kaldet SSRI
– du har nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion
– du lider af hepatisk porfyri (stofskiftesygdom)
– du tidligere har haft forhøjet blodtryk
– du tager vanddrivende medicin eller anden medicin, der
påvirker nyrefunktionen
– der er fare for, at du bliver dehydreret (f.eks. på grund af
sygdom, diarré eller før/efter en stor operation)
– du lider af sygdomme, der påvirker dit blods evne til at størkne
Vær opmærksom på følgende:
– Lægemidler som diclofenac kan være forbundet med en
let forøget risiko for hjertetilfælde og slagtilfælde. Risikoen
øges ved brug af høje doser og ved længere tids brug.
Du bør ikke overskride:
• den anbefalede dosis af op til 6 tabletter pr. dag eller
• behandlingstiden på op til 3 dage.
– Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har oplevet slagtilfælde
eller mener, at du er i risiko for dette (hvis du f.eks. har
forhøjet blodtryk, sukkersyge, for højt kolesterol eller er
ryger), bør du tale med din læge eller apoteket før du
tager Voltaren Dolo.
– Hvis du har taget smertestillende hovedpinemedicin
over længere tid, kan din hovedpine blive værre og hyppigere
(medicinoverforbrugshovedpine). Kontakt lægen, hvis du
oplever dette eller er i tvivl. Behandlingen skal muligvis
afbrydes.
– Voltaren Dolo kan maskere symptomer på infektion (f.eks.
hovedpine og høj feber) og gøre det svært at konstatere.
Husk, at fortælle det til lægen, hvis du tager Voltaren Dolo.
Ældre
Ældre kan være mere overfølsomme over for virkningerne af Voltaren Dolo og anden smertestillende medicin.
Følg instruktionerne nøje og tag det mindste antal tabletter, som lindrer symptomerne.
Det er især vigtigt for ældre patienter, straks at fortælle det til lægen, hvis de får bivirkninger.
Børn
Voltaren Dolo må ikke anvendes til børn under 14 år uden lægens anvisning.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Du kan anvende Voltaren Dolo sammen med anden medicin, men det er vigtigt, at du taler med lægen først, hvis du er i behandling med:
– medicin mod visse psykiske lidelser (lithium)
– hjertemedicin (Digoxin)
– vanddrivende medicin
– medicin mod for højt blodtryk
– NSAID’er (medicin mod betændelseslignende symptomer,
feber og smerte, f.eks. ibuprofen og acetylsalicylsyre)
– medicin mod betændelseslignende symptomer og sygdomme
i immun-systemet (kortikosteroider)
– blodfortyndende medicin (som f.eks. warfarin,
trombocythæmmende medicin)
– medicin mod depression af typen serotonerge lægemidler (SSRI)
– medicin mod sukkersyge, der skal tages som tabletter
– medicin, der hæmmer væksten af eller dræber celler
(methotrexat)
– immundæmpende medicin (ciclosporin, tacrolimus)
– antibiotika (quinoloner)
Vær opmærksom på, at det ovenfor nævnte også kan gælde for medicin, som du har brugt for nogen tid siden, eller som du skal bruge senere.
Anden medicin end dem, der er nævnt ovenfor, kan påvirke virkningen af Voltaren Dolo og Voltaren Dolo kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden betydning. Hvis du ønsker yderligere oplysninger herom, så spørg lægen eller på apoteket.
Brug af Voltaren Dolo sammen med mad og drikke
Du kan tage Voltaren Dolo sammen med mad og drikkevarer. Du bør drikke et glas vand samtidig med, at du tager medicinen. Tabletterne skal synkes hele og må ikke tygges eller knuses.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet
Hvis du er gravid, eller tror du er gravid, skal du fortælle det til lægen. Du bør ikke tage Voltaren Dolo.
Det er især vigtigt, at du ikke tager Voltaren Dolo i de sidste 3 måneder før forventet fødsel, da det kan skade dit ufødte barn eller give komplikationer under fødslen.
Diclofenac kan, som andre betændelseshæmmende lægemidler, gøre det mere vanskeligt at blive gravid. Denne virkning ophører, når du stopper med at tage Voltaren Dolo. Hvis du planlægger at blive gravid, eller har problemer med at blive gravid, bør du fortælle det til din læge.
Amning
Hvis du ammer, må du ikke bruge Voltaren Dolo, da det udskilles i moder-mælken. Voltaren Dolo kan være skadeligt for dit barn. Fortæl din læge, at du ammer.
Pharma code 1414
Pharma code 1414
Proof Z
Order - AWF DO 43129 - AWF 7518 - OTDC 132006
Reference VOLT DOLO 12.5 MG TAB DK_903387Z_PIL
Format 148 x 297 mm - Recto/Verso
Pharma code 1414
Colour P Reflex Blue U
Font Helvetica Neue LT Com
Reference MKT
Production site Novartis Pharma Barberà - ES
Reference SITE 1113075 - NCH 09 A/B-DK2
Pre-press Imagelinx - 119448/A/R - 17/03/2009
RECTO
142 mm
142 mm
35 mm
35 mm
148 mm
297 mm
Trafik- og arbejdssikkerhed
Voltaren Dolo påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Voltaren Dolo
Voltaren Dolo indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE VOLTAREN DOLO
Tag altid Voltaren Dolo nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket. Den sædvanlige dosis er:
Voksne og unge over 14 år
Startdosis er 2 tabletter. Derefter 1-2 tabletter, hver 4. til 6. time efter behov, dog højst 6 tabletter om dagen.
Tabletterne synkes hele med et glas vand. For at opnå den bedste virkning, bør du tage tabletterne før måltiderne.
Tag ikke for mange Voltaren Dolo
Tag ikke Voltaren Dolo i mere end 3 dage. Tal med lægen, hvis symptomerne bliver ved eller bliver værre. Din læge bør sikre, at symptomerne ikke skyldes en alvorlig sygdom.
Tag ikke mere end den anbefalede dosis. Det er vigtigt, at du bruger så lav en dosis som muligt for at dulme dine smerter, og at du ikke tager Voltaren Dolo længere end højst nødvendigt.
Hvis du har taget for mange Voltaren Dolo filmovertrukne tabletter
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Voltaren Dolo tabletter end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Symptomer på overdosering kan være: kvalme, opkastning, svimmelhed, koordinationsproblemer stigende til koma og kramper, blødninger i mave-tarm-kanalen, diarré, nedsat blodtryk, vejrtrækningsbesvær, øresusen (tinnitus), problemer for blodet med at størkne, nyresvigt og leverskade.
Hvis du har glemt at tage Voltaren Dolo
Hvis du har glemt at tage en dosis tabletter, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis tabletter, så spring den glemte dosis tabletter over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du er i tvivl eller har glemt flere doser, så tal med lægen.
4. BIVIRKNINGER
Voltaren Dolo kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Nogle sjældne eller meget sjældne bivirkninger kan være alvorlige. Kontakt din læge, hvis du oplever nogen af disse:
• Alvorlige mavesmerter, blodig eller sort afføring, blodigt opkast.
• Allergiske reaktioner med hævelse af ansigt, mund, tunge
eller hals ofte samtidig med udslæt og kløe. Dette kan føre
til synkebesvær, nedsat blodtryk eller risiko for kollaps.
• Problemer med vejrtrækning kan være et tegn på astma.
• Trykken for brystet (kan være tegn på hjertetilfælde).
• Forhøjet blodtryk og besvimelse.
• Pludselige og alvorlige hovedpine, taleforstyrrelser og
kramper (kan være tegn på hjerneblødning).
• Nakkestivhed (kan være tegn på meningitis).
• Udslæt med blister, rød eller lilla hud (kan være tegn på
betændelse i blodkarrene), blister på læber, ved øjne og
mund, betændelseslignende hævelse og rødmen af huden
med flager og hudafskalning (kan være tegn på alvorlige
hudsygdomme kaldet Stevens-Johnsons eller Lyell’s syndrom).
• Hævelse af arme, hænder, ben og fødder.
• Blod i urinen, forhøjet proteinniveau i urinen, nedsat
urinmængde (kan være et tegn på nyreproblemer).
• Gulfarvning af hud eller øjne (kan være et tegn på
leverbetændelse).
• Usædvanlige blødninger eller usædvanligt let til blå
mærker, høj feber eller vedvarende ondt i halsen.
Lægemidler som diclofenac kan være forbundet med en
let forøget risiko for hjertetilfælde og slagtilfælde.
Ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
Hovedpine, svimmelhed, kvalme, opkastning, diarré, fordøjelsesbesvær, mavesmerter, forøget produktion af tarmluft, appetitløshed, forhøjede
levertal og udslæt.
Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til
Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk
5. SÅDAN OPBEVARER DU VOLTAREN DOLO
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Må ikke opbevares over 30 °C.
• Brug ikke Voltaren Dolo efter den udløbsdato, der står på
pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte
måned.
• Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i
afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Voltaren Dolo indeholder:
– Aktivt stof: Diclofenackalium 12.5 mg.
– Øvrige indholdsstoffer: Silica kolloid vandfri; lactosemonohydrat; majsstivelse; natriumstivelsesglycollat; polyvidon; mikrokrystallinsk cellulose; magnesiumstearat; methylhydroxypropylcellulose; titan-dioxid (E171); macrogol; polysorbat; maltodextrin.
Voltaren Dolos udseende og pakningstørrelse
Blisterpakning.
Udseende
Voltaren Dolo er små, hvide, filmovertrukne tabletter, der er nemme at synke.
Pakningstørrelse
Voltaren Dolo findes i pakningsstørrelser à 10, 20, 30 og 40 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, 2100 København Ø
e-mail: skriv.til@novartis.com
Denne indlægsseddel blev senest godkendt. Marts 2009
DK 903387
1113075 – NCH 09A/B-DK2
Pharma code 1414
Pharma code 1414
Proof Z
Order - AWF DO 43129 - AWF 7518 - OTDC 132006
Reference VOLT DOLO 12.5 MG TAB DK_903387Z_PIL
Format 148 x 297 mm - Recto/Verso
Pharma code 1414
Colour P Reflex Blue U
Font Helvetica Neue LT Com
Reference MKT
Production site Novartis Pharma Barberà - ES
Reference SITE 1113075 - NCH 09 A/B-DK2
Pre-press Imagelinx - 119448/A/R - 17/03/2009
VERSO
35 mm
35 mm
22 mm
22 mm

Ingen kommentarer:

Send en kommentar