Voltaren® Retard, 75 mg og 100 mg, depottabletter Diclofenacnatrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Voltaren® Retard, 75 mg og 100 mg,
depottabletter
Diclofenacnatrium
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du
begynder at tage medicinen.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den
igen.
• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere,
du vil vide.
• Lægen har ordineret Voltaren Retard til dig
personligt. Lad derfor være med at give det til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de
har de samme symptomer, som du har.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning
bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er
nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage
Voltaren Retard
3. Sådan skal du tage Voltaren Retard
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Voltaren Retard er et smertestillende, feber- og
betændelsesdæmpende middel. Det tilhører gruppen
af non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID).
Du kan tage Voltaren Retard
• til behandling af gigtsygdomme
• til behandling af smerter og hævelser i led og
muskler.
Lægen kan have givet dig Voltaren Retard for noget
andet. Følg altid lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT
TAGE VOLTAREN RETARD
Tag ikke Voltaren Retard
• hvis du er overfølsom (allergisk) over for
diclofenac eller et af de øvrige indholdsstoffer
• hvis du har meget dårligt hjerte
• hvis du har haft blødning fra mave eller tarm
eller har haft hul i mavesækken eller tarmen i
forbindelse med behandling med smertestillende
lægemidler (NSAID)
• hvis du har eller har haft mavesår eller
maveblødninger mere end én gang
• hvis du har astma, nældefeber eller snue på grund
af allergi over for acetylsalicylsyre eller andre
smertestillende lægemidler (NSAID)
• hvis du har meget dårlig lever
• hvis du har meget dårlige nyrer
• hvis du har tendens til at bløde længere tid fra hud og
slimhinder, og du får blå mærker lettere end normalt
• hvis du er gravid i 7.–9. måned.
Vær ekstra forsigtig med at tage Voltaren Retard
Vær opmærksom på følgende
• Brug af Voltaren Retard kan være forbundet
med en let forøget risiko for hjertetilfælde
(”myokardieinfarkt”) og slagtilfælde. Risikoen
øges ved brug af høje doser og ved længere tids
brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid må
normalt ikke overskrides.
• Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har haft
slagtilfælde eller mener, at du har risiko for dette
(fx hvis du har for højt blodtryk, sukkersyge, for
højt kolesteroltal eller er ryger), så tal med lægen.
• Hvis du får smerter i øverste del af maven
(mavesår) og/eller blødning fra mave eller tarm,
mens du tager Voltaren Retard, skal du stoppe med
at tage medicinen og kontakte læge eller skadestue.
• Pludselige overfølsomhedsreaktioner (anafylaktisk
reaktion), som opstår inden for minutter fx
hududslæt og åndedrætsbesvær. Ring 112.
• Alvorligt hududslæt, som kan være livsfarligt.
Vær opmærksom på symptomer som blæreformet
udslæt med betændelse i huden og kraftig
afstødning af hudens øverste lag. Disse hududslæt
er meget sjældne og opstår normalt i starten af
behandlingen. Stop med at tage Voltaren Retard og
kontakt straks lægen.
• Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAIDpræparater.
Kontakt straks læge, hvis du oplever
usædvanlige mavesmerter, ændret afføring,
halsbrand m.m.
• Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald,
når du i længere tid har taget Voltaren Retard, kan
det skyldes medicinen. Kontakt lægen.
• Voltaren Retard kan nedsætte temperaturen, hvis
du har feber. Det kan også skjule eller udsætte
symptomerne på en betændelse. Hvis du føler dig
utilpas, så tal med lægen og fortæl, at du tager
Voltaren Retard.
• Voltaren Retard kan gøre det sværere at blive
gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive
gravid.
Tal med lægen, inden du tager Voltaren Retard,
hvis du
• tager anden smertestillende medicin (NSAID
præparater herunder COX-2 hæmmere)
• har eller tidligere har haft mavesår eller
maveblødning
• har eller tidligere har haft blødende
tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller
betændelse i tarmene (Crohns sygdom), da disse
sygdomme kan forværres af NSAID
• har dårligt hjerte
• har for højt blodtryk
• har dårlige nyrer
• har dårlig lever
• har snue eller hævet næseslimhinde på grund af
allergi
• har astma eller kroniske lungesygdomme, det
gælder også infektioner i luftvejene
• tager anden medicin, som øger syreproduktionen
i maven fx medicin mod gigt eller astma
(glukokortikoid), blodfortyndende medicin
(warfarin) eller medicin mod depression (SSRI,
også kaldet ”lykkepiller”)
• har tendens til at få blå mærker og blødning fra hud
og slimhinder på grund af for få blodplader i blodet
• har en sjælden, arvelig stofskiftesygdom (hepatisk
porfyri)
• skal opereres eller lige har fået en større operation
• har fået eller skal have trukket en tand ud
• tager medicin mod forebyggelse af blodpropper
(acetylsalicylsyre)
• er i behandling med ciclosporin i forbindelse med
en transplantation
• tager vanddrivende medicin (diuretika)
• tager medicin for diabetes.
Bemærk
Så længe du får Voltaren Retard, skal du have
undersøgt blod og urin regelmæssigt.
1212352 DK TA
• Oplys altid ved blodprøvekontrol eller
urinprøvekontrol, at du er i behandling med
Voltaren Retard. Det kan have betydning for
prøveresultaterne.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du
bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept,
medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke
vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Tal med din læge, hvis du tager medicin
• for at forebygge blodpropper, ”blodfortyndende
medicin”, (warfarin, heparin, acetylsalicylsyre)
• som kan øge syreproduktionen i maven fx
• anden medicin af samme type som
Voltaren Retard mod smerter og hævelser
(acetylsalicylsyre/ibuprofen)
• medicin mod immun- og betændelsesreaktioner,
gigt, (binyrebarkhormoner)
• medicin mod depression (SSRI/”lykkepiller”)
• mod forhøjet blodtryk fx
• vanddrivende medicin (thiazider, bumetanid og
furosemid)
• ACE-hæmmere (captopril og lisinopril)
• betablokkere (propranolol og atenolol)
• som kan forøge dit kalium i blodet fx
kaliumtilskud, salterstatninger med kalium og
kaliumbesparende medicin
• for sukkersyge
• mod infektion, antibiotikum, (quinolon)
• mod forhøjet kolesterol. Voltaren Retard skal tages
4 timer før eller efter, du tager kolesterolsænkende
medicin (colestyramin, colestipol)
• for visse psykiske lidelser (lithium)
• mod hjertesygdom (digoxin)
• for leddegigt, psoriasis eller kræft (methotrexat)
• for at dæmpe immunforsvaret, fordi du har fået en
transplantation (ciclosporin og tacrolimus).
• for podagra (sulfinpyrazon) eller
svampeinfektioner (voriconazol).
• mod krampeanfald (phenytoin).
Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
Anden medicin kan påvirke behandlingen med
Voltaren Retard, og Voltaren Retard kan påvirke
virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden
praktisk betydning. Spørg lægen eller på apoteket,
hvis du ønsker flere oplysninger herom.
Brug af Voltaren Retard sammen med mad og
drikke
Det er bedst at tage Voltaren Retard før et måltid.
Du skal tage Voltaren Retard med et glas vand. Du
skal synke tabletterne hele, og du må ikke tygge eller
knuse dem.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager
nogen form for medicin.
Graviditet
• Du må ikke bruge Voltaren Retard i de sidste
3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade
fosteret og det nyfødte barn. Det kan også forsinke
eller forlænge fødslen.
• Du må kun tage Voltaren Retard i de første 6
måneder af graviditeten efter aftale med lægen.
Dosis skal være så lav som mulig, og behandlingen
skal vare så kort tid som muligt. Tal med lægen.
Kvinder, der ønsker at blive gravide
• Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde
op med at tage Voltaren Retard eller kun tage
Voltaren Retard i så kort tid som muligt og i så lav
dosis som muligt.
Voltaren Retard kan gøre det sværere at blive
gravid. Tal med lægen, om der er en anden
behandling.
Amning
Voltaren Retard går over i modermælken, men det er
ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med
lægen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Voltaren Retard kan give bivirkninger
som svimmelhed, synsforstyrrelser og
bevidsthedssvækkelse, der i større eller mindre
grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at
færdes sikkert i trafikken.
Du skal derfor være opmærksom på, hvordan
medicinen påvirker dig.
Vigtig information om nogle af de øvrige
indholdsstoffer i Voltaren Retard
Voltaren Retard indeholder saccharose. Kontakt
lægen, før du tager Voltaren Retard, hvis lægen har
fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE VOLTAREN RETARD
Tag altid Voltaren Retard nøjagtigt efter lægens
anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på
apoteket.
Depottabletter afgiver det aktive stof langsomt i
mavesækken og tarmen. Det gør, at den først virker
i løbet af nogle timer. Du kan derfor kun bruge
Voltaren Retard depottabletter mod kroniske smerter,
ikke mod akutte smerter.
Du skal synke depottabletterne hele (helst med
væske). Du må ikke tygge eller knuse dem, da
depotvirkningen så går tabt.
Den sædvanlige dosis er
Voksne
Du skal normalt tage 1 tablet på 100 mg eller 2
tabletter på 75 mg (100-150 mg) daglig.
I mildere tilfælde 1 tablet på 75 mg eller 100 mg
daglig.
Ved langtidsbehandling er 1 tablet på 75 mg eller
100 mg daglig sædvanligvis tilstrækkeligt.
Hvis dine symptomer er værst om natten eller om
morgenen, kan du med fordel tage din Voltaren
Retard dosis om aftenen.
Tag Voltaren Retard i så kort tid og med så lav dosis
som muligt for at mindske bivirkningerne.
Ældre
Tag den laveste dosis, som er tilstrækkelig til
behandling af dine symptomer, i så kort tid som
muligt.
Børn og unge
Voltaren Retard er ikke egnet til børn og unge.
Nedsat nyrefunktion
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens
anvisning.
Nedsat leverfunktion
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens
anvisning.
Hvis du har taget for mange Voltaren Retard
tabletter
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du
har taget flere Voltaren Retard tabletter, end der
står i denne information, eller flere end lægen har
foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen
med.
1212352 DK TA
Symptomer på overdosering kan fx være
• kvalme, opkastning, mavesmerter, diaré
• blødninger fra maven og tarmkanalen
• svimmelhed, usikre bevægelser, kramper og koma
• tendens til væske i kroppen, for lavt blodtryk
• åndedrætsbesvær med blåfarvning af læber og negle
• tendens til blødninger.
Hvis du har glemt at tage Voltaren Retard
Hvis du har glemt at tage en dosis tabletter, så tag
den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du
snart skal tage den næste dosis tabletter, så spring
den glemte dosis over. Tag aldrig en dobbeltdosis.
Hvis du holder op med at tage Voltaren Retard
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du
er i tvivl om.
4. BIVIRKNINGER
Voltaren Retard kan som al anden medicin give
bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem
1 og 10 ud af 100 patienter):
• Smerter opadtil i maven og bag nederste del af
brystbenet på grund af sår i mavesæk eller tarm.
Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til
blødende mavesår med blodige opkastninger
og/eller blodig eller sort, stinkende afføring eller
til hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme
mavesmerter og meget dårlig almentilstand.
Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos
mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
• Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste,
trykken for brystet, hurtig puls eller hævede ben på
grund af dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller
skadestue, ring evt. 112.
• Vejrtrækningsbesvær/åndenød. Kontakt straks
læge eller skadestue. Ring evt. 112.
• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker på
grund af forandringer i blodet (for få blodplader).
Kontakt læge eller skadestue.
• Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt
urinproduktion på grund af nedsat nyrefunktion.
Kontakt læge eller skadestue.
• Gulsot, kvalme og opkastninger på grund af
leverbetændelse. Kontakt læge eller skadestue.
• Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller
skadestue.
• Træthed og bleghed, evt. tendens til
halsbetændelse og blødninger i huden på grund af
alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i
blodet. Kontakt lægen.
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og
10 ud af 10.000 patienter):
• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og
besvimelse (inden for minutter til timer) på grund
af overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan
være livsfarligt. Ring 112.
• Almen sløjhed, tendens til betændelse
(infektioner) især halsbetændelse og feber
på grund af forandringer i blodet (for få hvide
blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
• Diaré, slim og blødning fra endetarmen på grund af
betændelse i tarmen. Kontakt læge eller skadestue.
• Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og hurtigt
aftagende urindannelse på grund af akut nyresvigt.
Kontakt læge eller skadestue.
• Smerter, feber, blod i urinen og skummende urin,
evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder på
grund af nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.
• Voldsomme smerter over lænden, blodig og
plumret urin på grund af afstødning af en del af
nyrevævet. Kontakt læge eller skadestue.
• Voldsomme anfald af smerter i maven,
opkastninger, stop for luftafgang og afføring på
grund af forsnævring i tarmen. Kontakt læge eller
skadestue.
• Voldsomme mavesmerter og feber på grund af
betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller
skadestue.
• Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning
af hudens øverste lag. Kontakt læge eller
skadestue.
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre
end 1 ud af 10.000 patienter):
• Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til
hals eller arme på grund af blodprop i hjertet.
Ring 112.
• Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed på
grund af blodprop i hjernen eller hjerneblødning.
Ring 112.
• Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet
urin på grund af nedbrydning af musklerne.
Det kan ende med nyresvigt. Kontakt læge eller
skadestue.
• Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue.
Ring evt. 112.
• Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed,
almen sløjhed og evt. feber på grund af
meningitislignende tilstand. Kontakt straks læge
eller skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver alment
sløj med hovedpine, feber og nakkestivhed.
• Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især
på hænder og fødder samt i og omkring munden
ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
• Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt
læge eller skadestue.
• Voldsom, hurtigt udviklet gulsot med kvalme,
opkastning og meget udtalt sløjhed. Kontakt læge
eller skadestue.
• Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske
forstyrrelser som fx angst på grund af anfald af
porfyri. Kontakt læge eller skadestue.
• Hoste, opspyt og feber på grund af
lungebetændelse. Kontakt lægen.
• Akut sindslidelse. Kontakt lægen.
• Gulfarvning af hud og øjne pga. leversvigt. Kontakt
lægen.
Ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos
flere end 1 ud af 10 patienter):
• Diaré, sure opstød.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem
1 og 10 ud af 100 patienter):
• For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk
skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er
alvorligt.
• Vand i kroppen. Kontakt lægen.
• Hovedpine, svimmelhed, susen for ørerne
(Tinnitus).
• Kvalme, opkastning, mavesmerter, luftafgang fra
tarmen, appetitmangel, forstoppelse.
• Udslæt og kløe.
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos
mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
• Almen sløjhed, tendens til infektioner, især
halsbetændelse og høj feber på grund af
forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks
kontakte læge.
1212352 DK TA
• Astma, åndenød. Kontakt læge eller skadestue.
• Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en
alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
• Bleghed og træthed på grund af blodmangel. Kan
være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
• Nældefeber, eksem og betændelse i huden.
• Snue, overfølsomhed.
• Søvnløshed, rastløs uro, irritabel adfærd. angst.
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og
10 ud af 10.000 patienter):
• Hjertebanken.
• Søvnlignende bevidsthedssvækkelse.
• Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær
på grund af betændelse i spiserøret.
• Mundbetændelse, betændelse i tungen.
• Rødme af huden, feber med udslæt i ansigt og på
arme og ben.
• Udslæt på grund af solen eller solarium.
• Mindre blødninger i hud og slimhinder.
• Hårtab.
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre
end 1 ud af 10.000 patienter):
• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være
alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af
ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.
Ring 112.
• Feber, træthed, sløjhed på grund af betændelse
i blodkar. Det kan hos nogle udvikle sig til en
alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
• Dobbeltsyn og sløret syn. Kontakt lægen.
• Prikkende, snurrende fornemmelser eller
følelsesløshed i huden. Blæredannelse i huden.
• Mareridt, hukommelsesbesvær, forvirring, rysten.
• Nedsat hørelse, smagsforstyrrelser.
Voltaren Retard kan herudover give bivirkninger,
som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer
sig om ændringer i visse laboratorieprøver,
fx urinprøver og blodprøver, herunder kolesterol- og
levertal, som igen bliver normale, når behandlingen
ophører.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er
generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger,
som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør
indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden
om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine
pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte
til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og
vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted
www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Du kan opbevare Voltaren Retard ved almindelig
temperatur.
• Brug ikke Voltaren Retard efter den udløbsdato,
der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den
sidste dag i den nævnte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn
til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,
toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Voltaren Retard, 75 mg og 100 mg, depottabletter
indeholder
• Aktivt stof: Diclofenacnatrium.
• Øvrige indholdsstoffer i tabletkernen: Saccharose,
ethylalkohol, kolloid vandfri silica, povidon og
magnesiumstearat.
• Øvrige indholdsstoffer i filmovertrækket:
Hypromellose, polysorbat, macrogol, talcum,
saccharose, titandioxid (E 171) og rød jernoxid
(E 172), aktivt kul (E 153).
Udseende og pakningsstørrelser
Udseende
Voltaren Retard 75 mg depottabletter er røde,
trekantede tabletter mærket med ”ID” på den ene
side og ”CG” på den anden side af tabletten.
Voltaren Retard 100 mg depottabletter er lyserøde,
runde tabletter mærket med ”CGC” på den ene side
og ”CG” på den anden side af tabletten.
Pakningsstørrelser
Voltaren Retard findes i pakninger med 30 stk. og
100 stk. tabletter.
Ikke alle styrker og pakningsstørrelser er
nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og
fremstiller
Novartis Healthcare A/S
Lyngbyvej 172
2100 København Ø
E-mail: skriv.til@novartis.com
Denne indlægsseddel blev sidst revideret 10/2010

Ingen kommentarer:

Send en kommentar