Wartec® 0,15 % creme Podophyllotoxin

Indlægsseddel
Information til brugeren
Wartec® 0,15 % creme
Podophyllotoxin
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Wartec til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Wartec creme
3. Sådan skal du bruge Wartec creme
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. Virkning og anvendelse
Wartec creme indeholder det aktive stof podophyllotoxin, der hæmmer virusinficerede cellers vækst og forhindrer virus i at trænge ind i raske celler.
Wartec creme bruges til behandling af kønsvorter (kondylomer).
Wartec creme kan anvendes af voksne til behandling af kønsvorter (kondylomer). Wartec creme må ikke anvendes til børn.
Lægen kan have givet dig Wartec creme for noget andet. Følg altid lægens anvisning.
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Wartec creme
Brug ikke Wartec creme, hvis du er overfølsom (allergisk) over for podophyllotoxin eller et af de øvrige indholdsstoffer (se punkt 6) har betændte eller blødende sår nær vorten har åbne operationssår (f.eks. efter kirurgiske indgreb) bruger andre lægemidler, der indeholder podophyllin er gravid eller ammer.
Vær ekstra forsigtig med at bruge Wartec creme Undgå at få Wartec creme i øjnene. Får du ved et uheld Wartec i øjnene, så skyl straks grundigt med rindende vand. Vask hænderne grundigt efter påsmøring af Wartec creme. Vær forsigtig med kun at påføre Wartec creme på selve vorten og ikke den raske hud omkring vorten. Der er større risiko for bivirkninger, når du behandler et større område med Wartec creme. Brug kondom ved samleje under hele behandlingsperioden.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det
for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,
naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.
Graviditet
Du må ikke bruge Wartec creme, hvis du er gravid, eller tror du kunne være gravid, da risiko
for fosterskader ikke kan udelukkes. Tal med lægen.
Amning
Du må ikke bruge Wartec creme, hvis du ammer, da det ikke vides, om Wartec går over i
modermælken. Tal med lægen.
Trafik og arbejdssikkerhed
Wartec creme påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Wartec creme
Wartec creme indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat
(E216), der kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).
Wartec creme indeholder sorbinsyre, stearylalkohol og cetylalkohol, der kan give lokalt
hududslæt (f.eks. kontakteksem).
Wartec creme indeholder butylhydroxyanisol (E320), der kan give lokalt hududslæt (f.eks.
kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder.
3. Sådan skal du bruge Wartec creme
Brug altid Wartec creme nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller
på apoteket.
Brug af denne medicin
Voksne:
Den sædvanlige dosis af Wartec creme er 2 gange daglig, morgen og aften, i 3 dage.
Såfremt vorterne ikke er forsvundet efter den første behandlingsperiode, gentages
behandlingen efter 4 dages pause. Normalt er det nødvendigt med 3-4 behandlingsperioder.
Børn
Børn må kun bruge Wartec creme efter lægens anvisning.
Følg nedenstående eksempel på behandlingsforløb:
Behandlingsresultatet bliver ikke bedre af, at cremen påsmøres oftere end anvist.
Sådan påsmøres Wartec creme
Wartec creme skal påsmøres som lægen har anvist.
1. Vask og tør hænderne.
2. Vask vorterne omhyggeligt med en mild sæbe og varmt vand og tør forsigtigt. Brug
f.eks. et papirlommetørklæde eller en serviet.
3. Toppen af tubehætten er forsynet med en stift, som bruges til at perforere tubespidsen
før tuben tages i brug første gang.
4. Påfør et tyndt lag creme på vorterne en for en, indtil alle vorter er dækket. Wartec
skal ikke vaskes af efter påsmøring.
5. Vask hænderne.
For kvinder:
Der medfølger et lille spejl i pakningen, til hjælp ved påsmøring af Wartec.
1. Fold spejlet ud. Placer det som vist på tegningen.
2. Når du skal behandle dig selv, skal du sætte dig på badeværelsesgulvet med ryggen
mod en væg.
3. Hold fødderne samlet og lad knæene falde ud til siden. Skyd bagdelen ca. 20 cm. ud
fra væggen.
4. Placer tuben med Wartec creme på gulvet, så du nemt kan nå den. Spejlet placeres i
en sådan afstand foran dig, at du nemt kan se, når du behandler vorterne.
5. Adskil hudfolderne med fingrene, så du bedre kan komme til.
Hvis du har glemt at bruge Wartec creme
Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den
sædvanlige dosis.
Hvis du har brugt for meget Wartec creme Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Wartec creme, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med. Hvis du har slugt Wartec creme, søg straks lægehjælp.
Hvis du holder op med at bruge Wartec creme
Spørg din læge eller på apoteket om hvornår du kan holde op med at bruge Wartec creme.
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.
4. Bivirkninger
Wartec creme kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Sårdannelse Irritation af huden, såsom rødme, ømhed, kløe, brændende fornemmelse i huden.
Dette viser sig evt. først på 2.-3. behandlingsdag. I de fleste tilfælde forsvinder irritationen af sig selv, når behandlingen er afsluttet.
Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Forhudsbetændelse (hos mænd).
Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: Kontakteksem.
Tal med lægen, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.meldenbivirkning.dk/.
5. Opbevaring
Opbevares utilgængeligt for børn. Brug ikke Wartec creme efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. Yderligere oplysninger
Wartec 0,15 % creme indeholder
Aktivt indholdsstof: podophyllotoxin, svarende til 1,5 mg podophyllotoxin i 1 g creme.
Øvrige indholdsstoffer: Methylparahydroxybenzoat, propylparahydroxybenzoat,
sorbinsyre, stearylalkohol, emulgator E 2155 (stearylalkohol og stearomacrogol-400), cetylalkohol, isopropylmyristat, paraffinolie, triglycerider, middelkædelængde, butylhydroxyanisol, phosphorsyre, renset vand.
Udseende og pakningsstørrelse
Wartec creme fås i en aluminiumstube med skruelåg indeholdende 5 g. Hver tube ligger i en karton. Pakningen indeholder desuden et spejl.
Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelse
Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd.
Finisklin Business Park
Sligo
Irland
Repræsentant i Danmark:
GlaxoSmithKline Pharma A/S
Nykær 68
2605 Brøndby
Telefon: 36 35 91 00
E-mail: dk-info@gsk.com
Fremstiller
Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Sligo, Irland.
Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2010.
Stiefel logo

1 kommentar: