Xalcom® 50 mikrogram/ml, øjendråber, opløsning Latanoprost og timolol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Xalcom® 50 mikrogram/ml, øjendråber, opløsning
Latanoprost og timolol
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.
-
Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
-
Lægen har ordineret Xalcom til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
-
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Xalcom
3. Sådan skal De bruge Xalcom
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Xalcom indeholder to aktive indholdsstoffer, latanoprost og timolol. Latanoprost tilhører den gruppe der kaldes prostaglandinanaloger og virker ved at trække væske ud af øjet. Timolol tilhører den gruppe der kaldes betablokkere og virker ved at nedsætte mængden af væske, der dannes i øjet.
Xalcom bruges til at sænke det indre tryk i øjet, hvis De har grøn stær eller forhøjet tryk i øjet. Forhøjet tryk i øjet vil med tiden påvirke Deres syn. Deres læge vil typisk ordinere Xalcom, når andre øjendråber ikke har tilstrækkelig virkning.
Lægen kan have givet Dem Xalcom for noget andet. Følg altid lægens anvisning.
2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE XALCOM
Xalcom kan bruges af voksne kvinder og mænd, men det tilrådes ikke at anvende Xalcom til personer under 18 år.
Brug ikke Xalcom

hvis De er overfølsom (allergisk) over for latanoprost, timolol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer (se afsnit 6 for liste over alle indholdsstoffer).

hvis De har alvorlige vejrtrækningsproblemer, astma eller har haft astma.

har alvorlige hjerteproblemer eller forstyrrelser af hjerterytmen.

hvis De er gravid eller forsøger at blive det.

Hvis De ammer.
Vær ekstra forsigtig med at bruge Xalcom
Tal med lægen, inden De bruger Xalcom, hvis nogen af de nedenfor nævnte tilstande gælder for Dem:

Hvis De skal have foretaget operation i øjet eller hvis De tidligere har fået foretaget det.

Hvis De lider af øjenproblemer, f.eks. øjensmerter, -irritation eller -betændelse eller hvis De har uklart syn.

Hvis De lider af tørre øjne. 1

Hvis De bruger kontaktlinser. De kan stadig anvende Xalcom, men De skal følge vejledningen for kontaktlinsebrugere i afsnit 3.

Hvis De har vejrtrækningsproblemer på grund af lungesygdom eller problemer med lungerne.

Hvis De har kredsløbsforstyrrelser eller for lavt blodtryk.

Hvis De har diabetes eller for lavt blodsukker.

Hvis De har en for stor produktion af skjoldbruskkirtelhormon (tilstanden kaldes hypertyroidisme).

Hvis De har uregelmæssig hjerterytme (særligt af den type, der kaldes Prinzmetals angina).

Hvis De ved, at De kan få særligt alvorlige allergiske reaktioner, der vil kræve hospitalsbehandling.

Hvis De har eller har haft virusinfektion i øjet forårsaget af herpes simplex-virus (HSV).
Brug af anden medicin
Xalcom kan påvirke virkningen af anden medicin og anden medicin kan påvirke virkningen af Xalcom. Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller øjendråber eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Tal med Deres læge, hvis De tager medicin af følgende typer:

Andre prostaglandinanaloger

Betablokkere (for blodtrykket)

Epinephrin

Midler mod forhøjet blodtryk, f.eks. calcium kanalblokkere, guanethidin, antiarrytmika, digitalisglykosider eller parasympathomimetika
Graviditet og amning
Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.
Graviditet: De bør ikke bruge Xalcom under graviditet. Tal med lægen hurtigst muligt, hvis De er gravid, tror De er gravid, eller hvis De planlægger at blive gravid.
Amning: De må ikke bruge Xalcom, hvis De ammer. Timolol bliver udskilt i modermælken og latanoprost kan udskilles i modermælken. Hvis behandling er nødvendig bør amning ophøre.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Når De bruger Xalcom, kan Deres syn sløres kortvarigt. Hvis det sker for Dem, må De ikke køre bil, motorcykel eller cykle og De må ikke arbejde med værktøj eller maskiner, før Deres syn bliver klart igen.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Xalcom
Xalcom indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid. Dette konserveringsmiddel kan give irritation af øjnene og ødelægge øjets overflade. Det absorberes af kontaktlinser og kan misfarve bløde kontaktlinser. Undgå derfor kontakt med bløde kontaktlinser. Se vejledning for kontaktlinsebrugere i afsnit 3.
3. SÅDAN SKAL DE BRUGE XALCOM
Brug altid Xalcom nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.
Den sædvanlige dosis for voksne (herunder ældre) er 1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne.
Brug ikke Xalcom mere end 1 gang dagligt, da hyppigere drypning kan nedsætte virkningen af behandlingen.
Deres læge kan anbefale ekstra kontrol af Deres hjerte og kredsløb mens De bruger Xalcom.
Kontaktlinsebrugere
Hvis De bruger kontaktlinser, skal disse tages ud, inden De drypper øjnene. Efter drypning skal De vente 15 minutter, før De sætter kontaktlinserne i igen.
Brugsanvisning
1. Vask hænderne og sid ned eller stå behageligt.
2. Skru den yderste sikkerhedshætte af (denne kan smides væk).
3. Skru det inderste låg af. Dette låg skal gemmes.
4. Træk forsigtigt ned i det nederste øjenlåg med en finger.
5. Før spidsen af flasken tæt til øjet uden at røre øjet.
6. Tryk let på flasken, så der dryppes én dråbe i øjet. Slip øjenlåget.
7. Pres en finger mod øjenkrogen ind mod næsen i cirka 1 minut, mens de holder øjet lukket.
8. Gentag for det andet øje, hvis Deres læge har sagt, at De skal dryppe begge øjne.
9. Skru det inderste låg på igen.
Hvis De har svært ved at dryppe Dem selv, bør De informere øjenlægen, idet der findes hjælperedskaber, som kan hjælpe Dem med dette.
Hvis De bruger Xalcom sammen med andre øjendråber
Vent mindst 5 minutter efter De har brugt Xalcom inden De bruger andre øjendråber.
Hvis De har brugt for meget Xalcom?
Hvis De drypper for mange dråber Xalcom i øjet, kan der opstå irritation af øjet, og øjnene kan løbe i vand og blive røde. Dette forsvinder igen, men hvis De er bekymret, skal De kontakte lægen.
Hvis De har drukket Xalcom
Kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis De ved et uheld har drukket øjendråberne. Efter indtagelse af Xalcom kan man få kvalme, mavesmerter, træthedsfølelse, rødmen, svimmelhed og svedeture.
Hvis De har glemt at bruge Xalcom?
De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosering på det sædvanlige tidspunkt. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om, eller føler Dem usikker på.
4. BIVIRKNINGER
Xalcom kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Nedenfor er anført de kendte bivirkninger ved Xalcom. Den vigtigste bivirkning er risiko for en gradvis permanent ændring i øjenfarve. Der er også risiko for at Xalcom kan påvirke hjertefunktionen. Hvis De oplever, at Deres hjerterytme eller -funktion ændres, skal De kontakte Deres læge.
Følgende bivirkninger er set ved brug af Xalcom:
Meget almindelige bivirkninger (det forekommer hos flere en 1 ud af 10 behandlede):

En gradvis ændring af øjenfarve til mere brun. Hvis De har blandet øjenfarve, (f.eks. blå-brun, grå-brun, gul-brun eller grøn-brun) vil sandsynligheden for at De ser disse ændringer være større, end hvis De ikke har blandet øjenfarve (f.eks. blå, grå, grøn eller brun). Ændringen af øjenfarven sker langsomt og er måske ikke synlig i flere måneder til år. Farveændringen er permanent og kan være mere tydelig, hvis De kun bruger Xalcom i det ene øje. Der er intet der tyder på, at den ændrede øjenfarve giver problemer. Når behandling med Xalcom er stoppet, ændrer øjenfarven sig ikke længere.
Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 patienter ud af 100):
-
Irritation af øjet (en brændende, knasende, kløende eller stikkende fornemmelse i øjet, samt følelsen af at have noget i øjet) og øjensmerter.
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 patienter ud af 1.000):
-
Hovedpine.
-
Øjenrødmen, øjenbetændelse, uklart syn, rindende øjne, betændelse i øjenlågene, irritation eller ødelæggelse af øjets overflade.
-
Hududslæt eller kløe.
Andre bivirkninger
Selvom de ikke er set ved behandling med Xalcom, er de følgende bivirkninger set ved behandling med indholdsstofferne i Xalcom (latanoprost og timolol) og kan derfor forekomme ved brug af Xalcom:
Infektioner:

Virusinfektion i øjet forårsaget af herpes simplex-virus (HSV).
Immunsystem

Allergiske reaktioner (hævelser og hudrødmen).
Psykiske lidelser

Depression, hukommensessvigt, nedsat lyst til sex, søvnløshed, mareridt.
Centralnervesystemet

Svimmelhed, summende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, ændret blodcirkulation i hjerne, forværrelse af øjensygdommen myastenia gravis, pludselig besvimelse eller følelse af at besvime.
Øjenlidelser

Ændring af øjenvipper og de fine hår omkring øjet (flere, længere, tykkere og mørkere øjenvipper), ændring i øjenvippernes vækstretning, hævelse omkring øjet, hævelse i den farvede del af øjet, hævelse af den bagerste del af øjet, betændelse/irritation i øjets overflade, tørre øjne, ændret syn/synsforstyrrelser og dobbeltsyn. Det øverste øjenlåg kan hænge og der kan ses skade på bagsiden af øjen (kaldes nethindeløsning og ses kun ved brug efter visse former for øjenoperationer), væskefyldt område i øjet (iriscyste).
Ørelidelser

Ringen for ørene (tinnitus).
Lidelser i hjertet

Forværring af angina pectoris, palpitationer, ændringer i hjerterytmen, nedsat hjerteslag, hjertestop.
Blodcirkulation

For lavt blodtryk, hvide og kolde fingre og tæer.
Vejrtrækning

Astma, forværring af astma, kortåndethed, pludseligt vejrtrækningsbesvær, hoste.
Fordøjelsessystem

Kvalme, diarré, sure opstød, mundtørhed.
Hudlidelser

Mørkere hud omkring øjnene, hårtab, kløende udslæt eller forværring af kløende udslæt.
Muskel- og knoglelidelser

Led- og muskelsmerter.
Generelle gener

Smerter i brystet, udmattethed, hævelser (ødem).
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.meldenbivirkning.dk/.
5. OPBEVARING
Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke Xalcom efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Uåbnet øjendråbeflaske skal opbevares i køleskab (2- 8°C) beskyttet mod lys.
Efter åbning af øjendråbeflasken er det ikke nødvendigt, at opbevare den i køleskab, men den må dog ikke opbevares over 25°C. Bruges senest 4 uger efter åbning. Opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys.
Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Xalcom 50 mikrog/ml, øjendråber, opløsning indeholder:

Aktive stoffer: Latanoprost og timolol.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel), natriumdi-hydrogenphosphatmonohydrat, dinatriumphosphat vandfrit, saltsyre (til justering af pH til 6,0), natriumhydroxid (til justering af pH til 6,0) og vand til injektionsvæsker.
Xalcoms udseende og pakningstørrelse
Hver karton indeholder 1 øjendråbeflaske med Xalcom. Hver øjendråbeflaske indeholder 2,5 ml Xalcom, øjendråber, opløsning.
Xalcom øjendråber, opløsning er en klar farveløs væske.
Xalcom fås i pakker med 1, 3 eller 6 kartoner. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Markedsføring i Danmark:
Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.
Fremstiller:
Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgien.
Denne indlægsseddel blev senest opdateret august 2011.
Se seneste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar