Yasminelle 0,02 mg/3 mg, filmovertrukne tabletter Ethinylestradiol/Drospirenon

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Yasminelle 0,02 mg/3 mg, filmovertrukne tabletter
Ethinylestradiol/Drospirenon
Læs hele denne indlægsseddel godt igennem, før du begynder at tage medicinen.
 Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
 Ønsker du mere information, så kontakt din læge eller apotek.
 Lægen har ordineret Yasminelle til dig personligt. Lad derfor være med at give den til
andre. Det kunne skade dem.
 Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller du bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke
er nævnt i denne indlægsseddel, bør du fortælle det til din læge eller apotek.
Den senest opdaterede indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk.
Denne indlægsseddel fortæller:
1. VIRKNING OG ANVENDELSE ............................................................................................... 2
2. VIGTIG INFORMATION SOM DU SKAL LÆSE, FØR DU BRUGER YASMINELLE .................... 2
Brug ikke Yasminelle hvis.................................................................................................. 3
Vær ekstra forsigtig med at tage Yasminelle...................................................................... 3
Yasminelle og blodpropper i en vene og en pulsåre ........................................................... 4
Yasminelle og kræft............................................................................................................ 6
Blødning imellem menstruationerne................................................................................... 6
Hvad du skal gøre, hvis du ikke får blødning i den p-pillefrie periode .............................. 6
Yasminelle og brug af anden medicin ................................................................................ 6
Brug af Yasminelle sammen med mad og drikke .............................................................. 5
Laboratorietest .................................................................................................................... 7
Graviditet ............................................................................................................................ 7
Amning ............................................................................................................................... 7
Trafik- og arbejdssikkerhed ................................................................................................ 7
Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Yasminelle ........................................... 7
3. SÅDAN SKAL DU BRUGE YASMINELLE................................................................................ 8
Hvornår kan du starte den første blisterpakning ................................................................. 8
Har du taget for mange Yasminelle .................................................................................... 9
Har du glemt at tage Yasminelle......................................................................................... 9
2
Hvis du har opkastning eller alvorlig diaré....................................................................... 11
Hvis du ønsker at forsinke din menstruationsperiode....................................................... 12
Hvis du ønsker at ændre den første dag i din menstruationsperiode ................................ 12
Hvis du ønsker at stoppe med at tage Yasminelle ............................................................ 12
4. BIVIRKNINGER.................................................................................................................. 12
5. OPBEVARING .................................................................................................................... 14
6. YDERLIGERE INFORMATION ............................................................................................ 14
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
 Yasminelle er en p-pille, og anvendes for at forhindre uønsket graviditet.
 Hver tablet indeholder en lille mængde af to forskellige kvindelige kønshormoner,
drospirenon og ethinylestradiol.
 P-piller, som indeholder to hormoner, kaldes kombinations-p-piller.
2. VIGTIG INFORMATION SOM DU SKAL LÆSE, FØR DU BRUGER YASMINELLE
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
Generelle forholdsregler
Før du kan begynde at tage Yasminelle, vil din læge stille nogle spørgsmål om din egen og din
nærmeste families sygehistorie. Lægen vil også måle dit blodtryk, og afhængig af din personlige
situation kan han/hun også tage andre prøver.
I denne indlægsseddel beskrives adskillige situationer, hvor du bør stoppe med at tage
Yasminelle, eller hvor sikkerheden af Yasminelle kan være nedsat. I disse situationer bør du
enten ikke have samleje, eller du bør tage ekstra ikke-hormonelle sikkerhedsforanstaltninger,
f.eks. anvende kondom eller en anden barrieremetode. Anvend ikke kalender- eller
temperaturmetoden. Disse metoder kan være usikre, fordi Yasminelle påvirker de månedlige
ændringer i kropstemperaturen og slimhinden i livmoderhalsen.
Yasminelle og andre p-piller beskytter ikke mod HIV- infektion (AIDS) eller mod andre
seksuelt overførte sygdomme.
3
Brug ikke Yasminelle hvis
 du har (eller tidligere har haft) en blodprop i et blodkar i benet (trombose), i lungen
(lungeemboli) eller i andre organer
 du har (eller tidligere har haft) et hjerteanfald eller et slagtilfælde
 du har (eller tidligere har haft) en sygdom, som kan være en forløber for et hjerteanfald i
fremtiden (f.eks angina pectoris, som giver svære brystsmerter) eller for et slagtilfælde, (f.eks.
et forbigående, let slagtilfælde uden blivende effekt)
 du har en sygdom, som kan øge risikoen for en blodprop i pulsårerne. Det drejer sig om
følgende sygdomme:
 diabetes, med ødelagte blodårer
 meget højt blodtryk
 et meget højt indhold af fedt i blodet (kolesterol eller triglycerider)
 du har en forstyrrelse i blodets koagulation (f.eks, protein C-mangel)
 du har (eller tidligere har haft) visse former for migræne (med såkaldt fokale neurologiske
symptomer)
 du har (eller tidligere har haft) en betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)
 du har (eller tidligere har haft) en leversygdom, og din leverfunktion stadig ikke er normal
 dine nyrer ikke fungerer godt (nyresvigt)
 du har (eller tidligere har haft) en levertumor
 du har (eller tidligere har haft) eller hvis der er mistanke om at du har brystkræft eller kræft i
kønsorganerne
 du har uforklarlige blødninger fra skeden
 du er allergisk over for ethinylestradiol eller drospirenon, eller et eller flere af de øvrige
indholdsstoffer i Yasminelle. Dette kan give kløe, udslæt eller hævelser.
Vær ekstra forsigtig med at tage Yasminelle
I visse situationer skal du være forsigtig når du tager Yasminelle eller en anden kombinations-ppille,
og det kan være nødvendigt, at lægen regelmæssigt undersøger dig. Hvis nogle af
forholdene nedenfor gælder for dig, skal du fortælle det til din læge, inden du begynder at tage
Yasminelle. Og hvis en eller flere af følgende forhold gælder for dig, eller hvis et af dem
udvikler sig eller bliver værre under brugen af Yasminelle, skal du kontakte din læge:
 hvis et nært familiemedlem har eller tidligere har haft brystkræft
 hvis du har en sygdom i leveren eller i galdeblæren
4
 hvis du har diabetes
 hvis du har en depression
 hvis du har Crohns sygdom eller kronisk tarmbetændelse (ulcerøs colitis)
 hvis du har en blodsygdom, der hedder HUS (hæmolytisk uræmisk syndrom), som giver
nyreskader
 hvis du har en blodsygdom, der hedder seglcelleanæmi
 hvis du har epilepsi (se ”Yasminelle og brug af anden medicin”)
 hvis du har en sygdom i immunsystemet, der hedder SLE (systemisk lupus erythematosus)
 hvis du lider af en sygdom, som først fremkom under graviditet eller ved tidligere brug af
kønshormoner (f.eks. tab af hørelse, en blodsygdom, der hedder porfyri, et udslæt med blærer
under graviditeten (herpes gestationis), en nervesygdom med pludselige bevægelser af
kroppen (Sydenhams chorea)
 hvis du har eller nogensinde har haft kloasma (en misfarvning af huden, især i ansigtet eller på
halsen kendt som ”graviditetspletter”). I så fald skal du undgå direkte sollys eller ultraviolet
lys.
 hvis du har arveligt angioødem kan produkter, der indeholder østrogener fremkalde eller
forværre symptomerne på angioødem. Du skal omgående kontakte din læge, hvis du får
symptomer på angioødem som f.eks. opsvulmet ansigt, tunge og/eller svælg, og/eller du får
svært ved at synke eller får nældefeber i forbindelse med vejrtrækningsbesvær.
Yasminelle og blodpropper i en vene og en pulsåre
Brugen af alle slags kombinations-p-piller, inklusiv Yasminelle øger kvinders risiko for at
udvikle en blodprop i en vene (venetrombose) sammenlignet med kvinder, som ikke bruger ppiller.
Risikoen for blodpropper i venerne hos brugere af kombinations-p-piller stiger:
 med alderen
 hvis du er overvægtig
 hvis et nært familiemedlem tidligere har haft en blodprop i benet, lungerne (lungeemboli)
eller andre organer i en ung alder
 hvis du skal have en operation, hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, eller hvis du er
sengeliggende i længere tid. Det er vigtigt at fortælle din læge, at du tager Yasminelle, da du
måske skal holde op med at tage dem. Din læge kan fortælle dig, hvornår du kan starte igen.
Det er som regel cirka to uger efter, du er på benene igen.
Risikoen for at få en blodprop stiger, når du tager p-piller
- Ud af 100.000 kvinder, som ikke tager p-piller, og som ikke er gravide, risikerer ca. 5-10
5
kvinder pr. år at få en blodprop.
- Ud af 100.000 kvinder, som tager p-piller som fx Yasminelle, risikerer ca. 30-40 kvinder pr. år
at få en blodprop. Det nøjagtige antal er ikke kendt.
- Ud af 100.000 kvinder, som er gravide, risikerer ca. 60 kvinder pr. år at få en blodprop.
En blodprop i en vene kan bevæge sig til lungerne og kan blokere for blodårerne der (kaldes
lungeemboli). Blodpropdannelsen i venerne kan være dødelig i 1-2% af tilfældene.
Risikoen kan variere, afhængig af hvilken type p-pille du tager. Diskutér de forskellige
muligheder med din læge.
Brugen af kombinations-p-piller er blevet forbundet med en øget risiko for blodprop i en
pulsåre (arteriel trombose) f.eks. i hjertets blodårer (hjerteanfald) eller i hjernen (slagtilfælde).
Risikoen for blodprop i pulsårerne hos brugere af kombinations-p-piller stiger:
 hvis du ryger. Du anbefales stærkt at stoppe med at ryge, mens du anvender
Yasminelle, især hvis du er over 35 år.
 hvis du har øget indhold af fedt i blodet (kolesterol eller triglycerider)
 hvis du er overvægtig
 hvis en person i din nære familie tidligere har haft et hjerteanfald eller et slagtilfælde som
ung
 hvis du har højt blodtryk
 hvis du har migræne
 hvis du har problemer med hjertet (klapfejl, en forstyrrelse af hjerterytmen)
Stop med at tage Yasminelle og kontakt din læge straks, hvis du oplever mulige tegn på
blodprop, såsom:
 svære smerter og/eller hævelse i et af benene
 pludselig, svær smerte i brystet, som kan stråle ud i venstre arm
 pludselig vejrtrækningsbesvær
 pludselig hoste uden åbenlys årsag
 enhver usædvanlig, stærk eller langvarig hovedpine eller forværring af migræne
 delvis eller fuldstændig blindhed eller dobbeltsyn
 talebesvær eller manglende evne til at tale
 svimmelhed eller besvimelse
 svækkelse, en mærkelig følelse eller følelsesløshed i en del af kroppen
6
Yasminelle og kræft
Brystkræft forekommer lidt oftere hos kvinder som anvender kombinations-p-piller, men det
vides ikke om det skyldes behandlingen. Det kan f.eks. være, at der opdages flere tumorer hos
kvinder, der anvender kombinations-p-piller, fordi de oftere undersøges af lægen. Forekomsten
af tumorer i brystet bliver gradvist lavere, når behandlingen med kombinations-p-piller stoppes.
Det er vigtigt, at du regelmæssigt checker dine bryster, og du skal kontakte din læge, hvis du
mærker en knude.
Der er i sjældne tilfælde rapporteret godartede leversvulster, og i endnu sjældnere tilfælde
ondartede leversvulster hos p-pillebrugere. Kontakt straks din læge, hvis du får usædvanlig
stærke underlivssmerter.
Blødning imellem menstruationerne
I de første måneder du tager Yasminelle, kan du have uventede blødninger (blødninger udenfor
den p-pillefri uge). Hvis blødningen varer længere end nogle få måneder, eller hvis det begynder
efter nogle måneder, skal din læge finde ud af, hvad der er galt.
Hvad du skal gøre, hvis du ikke får blødning i den p-pillefrie periode
Hvis du har taget alle tabletterne korrekt og ikke har kastet op eller haft alvorlig diaré og ikke har
taget anden medicin, er det meget usandsynligt, at du er gravid.
Hvis du ikke får din menstruation to gange i træk, er du måske gravid. Kontakt omgående din
læge. Start ikke på din næste blisterpakning, før du er sikker på, at du ikke er gravid.
Yasminelle og brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for
nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke
vitaminer og mineraler.
Fortæl også evt. andre læger, tandlæger som ordinerer anden medicin eller apoteket at du
anvender Yasminelle. De kan fortælle dig, om du skal tage yderligere svangerskabsforebyggende
forholdsregler (f.eks. kondom), og i så fald hvor længe.
Visse former for medicin kan gøre Yasminelle mindre effektiv i at forhindre graviditet, eller de
kan forårsage uventet blødning. Det drejer sig om:
 medicin til behandling af
 epilepsi (f.eks. primidon, phenytoin, barbiturater, carbamazepin, oxcarbamazepin)
 tuberkulose (f.eks. rifampicin)
7
 HIV-infektioner (ritonavir, nevirapin) eller andre infektioner (antibiotika som
griseofulvin, penicillin, tetracyclin)
 højt blodtryk i blodkarrene i lungerne (bosentan)
 naturmedicinen hyperikum (prikbladet perikon)
Yasminelle kan indvirke på virkningen af anden medicin, f.eks.
 medicin indeholdende ciclosporin
 det anti-epileptiske middel lamotrigin (dette kan føre til et øget antal epileptiske anfald)
Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.
Brug af Yasminelle sammen med mad og drikke
Du kan tage Yasminelle sammen med eller uden mad, om nødvendigt med lidt vand.
Laboratorietest
Hvis du skal have taget en blodprøve, skal du fortælle lægen eller laboratoriet, at du tager ppiller,
da hormonel svangerskabsforebyggelse kan indvirke på resultatet af nogle prøver.
Graviditet
Tag ikke Yasminelle, hvis du er gravid. Hvis du bliver gravid, mens du tager Yasminelle, skal du
stoppe med at tage p-pillerne og straks kontakte din læge. Hvis du ønsker at blive gravid, kan du
når som helst holde op med at tage Yasminelle (se også "Hvis du ønsker at stoppe med at tage
Yasminelle").
Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.
Amning
Hvis du ammer, må du så vidt muligt ikke bruge Yasminelle. Hvis du ønsker at anvende p-piller
under amning, bør du spørge din læge til råds.
Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Der foreligger ingen information, som tyder på, at brug af Yasminelle påvirker evnen til at køre
bil eller betjene maskiner.
Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Yasminelle
Yasminelle indeholder lactose.
8
Hvis du ikke kan tåle visse sukkerarter, skal du kontakte lægen, før du tager Yasminelle.
3. SÅDAN SKAL DU BRUGE YASMINELLE
Tag en p-pille hver dag, om nødvendigt med en lille smule vand. Du kan tage p-pillerne med
eller uden mad, men du bør tage dem nogenlunde samtidig hver dag.
Blisterpakningen indeholder 21 p-piller. Ved siden af hver tablet er det markeret, på hvilken
ugedag tabletten skal tages. Hvis du for eksempel starter en onsdag, skal du tage tabletten med
“ONS” ved siden af. Følg pilens retning på blisterpakningen, til du har taget alle 21 p-piller.
Derefter skal du holde pause i 7 dage. I løbet af de 7 tabletfrie dage (også kaldet p-pillefri
periode), bør blødningen starte. Denne såkaldte “gennembrudsblødning” starter som regel den
anden eller tredje dag i den p-pillefri uge.
Den 8. dag efter du har taget den sidste Yasminelle (dvs. efter den p-pillefri periode på 7 dage),
skal du starte på den næste blisterpakning, uanset om din blødning er stoppet eller ej. Det
betyder, at du skal starte på hver eneste blisterpakning på den samme ugedag, og at
gennembrudsblødningen bør starte samme dag hver måned.
Hvis du tager Yasminelle på den måde, er du også beskyttet mod graviditet i de 7 dage, hvor du
ikke tager tabletten.
Hvornår kan du starte den første blisterpakning?
 Hvis du ikke har brugt hormonale svangerskabsforebyggende midler inden for den sidste
måned.
Begynd med Yasminelle den første dag i cyklus (dvs. på din menstruations første dag). Hvis
du starter med at tage Yasminelle på din menstruations første dag, er du straks beskyttet mod
graviditet. Du kan også starte på menstruationens 2.-5. dag, men så skal du beskytte dig
ekstra mod graviditet (f. eks. med kondom) de første 7 dage.
 Ved skift fra en p-pille af kombinationstypen eller en p-ring eller et p-plaster af
kombinationstypen.
Du skal helst starte med at tage Yasminelle dagen efter den sidste aktive p-pille (den sidste ppille
med aktivt stof) i dine tidligere p-piller, men senest dagen efter de tabletfrie dage for din
tidligere p-pille (eller efter den sidste inaktive tablet i dine tidligere p-piller). Når du skifter
fra en p-ring eller et p-plaster af kombinationstypen, skal du følge din læges råd.
 Ved skift fra en gestagen-metode (minipiller (tabletter indeholdende gestagen alene),
injektion, implantat eller fra et gestagenudløsende intrauterint indlæg (spiral)).
Du kan skifte fra en minipille fra den ene dag til den anden (fra implantat eller indlæg den
9
dag det tages ud, fra et injektionspræparat den dag du skulle have haft den næste injektion),
men i alle disse tilfælde skal du beskytte dig yderligere mod graviditet (f.eks. et kondom) de
første 7 dage.
 Efter en abort.
Følg lægens råd.
 Efter fødsel.
Du kan starte med at tage Yasminelle mellem 21 og 28 dage efter en fødsel. Hvis du starter
senere end dag 28, skal du bruge en såkaldt barrieremetode (f.eks. kondom) de første 7 dage
du tager Yasminelle.
Hvis du efter en fødsel har haft samleje, før du begynder at tage Yasminelle (igen), skal du
først sikre dig, at du ikke er gravid eller vente til din næste menstruation.
 Hvis du ammer og ønsker at tage Yasminelle (igen) efter at have født.
Læs afsnittet om ”Amning”.
Din læge kan rådgive dig, hvis du ikke er sikker på, hvornår du skal starte.
Har du taget for mange Yasminelle
Der er ikke rapporteret om alvorlige skadelige virkninger af at tage for mange Yasminelletabletter.
Hvis du tager flere tabletter på én gang, kan du få kvalme eller opkastninger. Unge kvinder kan
få blødning fra skeden.
Hvis du har taget for mange Yasminelle tabletter eller opdager, at et barn har taget nogle
tabletter, skal du bede din læge eller apoteket om råd.
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Yasminelle, end der står i
denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Har du glemt at tage Yasminelle
 Hvis der er gået mindre end 12 timer, siden du skulle have taget din sidste p-pille, er
beskyttelsen mod graviditet ikke nedsat. Tag p-pillen, så snart du husker det, og tag de
følgende tabletter igen på den sædvanlige tid.
 Hvis der er gået mere end 12 timer siden, du skulle have taget din sidste p-pille, kan
beskyttelsen mod graviditet være nedsat. Jo flere p-piller, du har glemt, jo større er risikoen
for at blive gravid.
Risikoen for nedsat beskyttelse mod graviditet er størst, hvis du glemmer en tablet i starten eller
slutningen af blisterpakningen. Derfor skal du bruge følgende regler (se også skemaet på siden
10
nedenfor):
 Mere end 1 tablet er glemt i denne blisterpakning
Spørg din læge til råds.
 1 tablet glemt i uge 1
Tag den glemte p-pille, så snart du husker det, også hvis det betyder, at du skal tage 2 p-piller
samtidig. Fortsæt med at tage p-pillerne på det sædvanlige tidspunkt og brug ekstra prævention
de næste 7 dage, for eksempel et kondom. Hvis du har haft samleje i ugen før, du glemte ppillen,
kan du være blevet gravid. Kontakt i så fald din læge.
 1 tablet glemt i uge 2
Tag den glemte p-pille, så snart du husker det, også hvis det betyder, at du skal tage 2 p-piller
samtidig. Fortsæt med at tage p-pillerne på det sædvanlige tidspunkt. Beskyttelsen mod
graviditet er ikke nedsat, og du behøver ikke at bruge ekstra prævention.
 1 tablet glemt i uge 3
Du kan vælge imellem to muligheder:
1. Tag den glemte p-pille, så snart du husker det, også hvis det betyder, at du skal tage 2 p-piller
samtidig. Fortsæt med at tage p-pillerne på det sædvanlige tidspunkt. I stedet for den ppillefrie
periode skal du straks begynde på den næste blisterpakning.
Du får sandsynligvis menstruation efter den anden blisterpakning, men du kan også få en let
eller menstruationslignende blødning, mens du tager pillerne fra den anden blisterpakning.
2. Du kan også stoppe med at tage p-piller fra blisterpakningen og gå direkte til de 7 dages
tabletfri periode (noter den dag, hvor du glemte din p-pille). Hvis du vil starte en ny
blisterpakning på den ugedag, hvor du altid starter, kan du gøre den p-pillefri periode kortere
end 7 dage.
Hvis du følger en af disse to anbefalinger, er du stadig beskyttet mod graviditet.
 Hvis du har glemt en af p-pillerne i blisterpakningen, og du ikke får en blødning i den første
p-pillefri periode, kan du være blevet gravid. Kontakt din læge, før du begynder på den næste
blisterpakning.
11
Hvis du har opkastning eller alvorlig diaré
Hvis du kaster op inden for 3-4 timer efter, du har taget en p-pille, eller hvis du har alvorlig
diaré, er der en risiko for, at de aktive stoffer i tabletten ikke bliver optaget helt i din krop.
Situationen er næsten den samme, som hvis du glemmer en tablet. Efter opkastning eller diaré
skal du tage en ny p-pille fra en reserve-blisterpakning så hurtigt som muligt. Hvis det er muligt,
skal du tage den inden for 12 timer fra det tidspunkt, hvor du normalt tager din p-pille. Hvis det
ikke er muligt, eller der er gået mere end 12 timer, skal du følge rådene under “ Har du glemt at
tage Yasminelle”.
Kun 1 p-pille
er glemt (for mere end
12 timer siden)
Uge 2
Uge 3
Uge 1
Kontakt din læge
Du har haft samleje i ugen før du glemte din p-pille
•Tag den glemte p-pille
•Brug en babrrliereimetode (kondom) de følgende 7
dage og


Stop den igangværende blisterpakning
Hold en p-pillefri periode (ikke mere end 7 dage
inklusive den dag, du glemte din
Fortsæt så med næste blisterpakning
Ja
•Tag den glemte p-pille
•••
Start på den næste blisterpakning
Mere end 1 ppille
er glemt i en
blisterpakning
•Tag den glemte p-pille

Nej
eller
Færdiggør blisterpakningen
Færdiggør blisterpakningen
Færdiggør blisterpakningen
Spring den p-pillefri periode over


inklusive den dag, du glemte din p-pille)
Start på den næste blisterpakning
12
Hvis du ønsker at forsinke din menstruationsperiode
Selvom det ikke anbefales kan du forsinke din menstruationsperiode ved at gå direkte til en ny
blisterpakning med Yasminelle i stedet for den p-pillefri periode, og færdiggøre denne. Du kan få
en let blødning eller en menstruationslignende blødning, mens du bruger den anden
blisterpakning. Efter den sædvanlige p-pillefri periode på 7 dage, skal du starte på den næste
blisterpakning.
Du kan spørge din læge om råd, før du beslutter om du vil forsinke din menstruationsperiode
Hvis du ønsker at ændre den første dag i din menstruationsperiode
Hvis du tager p-pillerne efter anvisningerne, begynder din menstruation i den p-pillefri periode.
Hvis du vil ændre denne dag, kan du nedsætte antallet af p-pillefrie dage (men aldrig forøge dem
– 7 dage er maksimum!) Hvis dine p-pillefrie-frie dage f.eks. normalt starter på en fredag, og du
ønsker at ændre det til tirsdag (3 dage tidligere), skal du starte på en ny blisterpakning 3 dage før
normalt. Hvis du gør den p-pillefri periode meget kort (f.eks. 3 dage eller derunder), får du
måske ingen blødning i denne periode. Du kan i så fald få en let blødning eller en
menstruationslignende blødning.
Hvis du ikke er sikker på hvad du skal gøre, skal du kontakte din læge for at få rådgivning.
Hvis du ønsker at stoppe med at tage Yasminelle
Du kan til enhver tid stoppe med at tage Yasminelle. Bed din læge om råd om andre sikre
præventionsmetoder, hvis du ikke ønsker at blive gravid. Hvis du gerne vil være gravid, skal du
holde op med at tage Yasminelle og vente på din menstruation, før du prøver på at blive gravid.
Det vil være nemmere for dig at udregne den forventede fødsel
Spørg din læge eller apotek, hvis du har yderligere spørgsmål.
4. BIVIRKNINGER
Som alle andre lægemidler kan Yasminelle have bivirkninger, selvom ikke alle får dem.
Her følger en oversigt over bivirkninger, der er blevet forbundet med brugen af Yasminelle.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 kvinder):
- Humørsvingninger
- Hovedpine
- Smerter i underlivet
- Acne
- Brystsmerter, forstørrelse af brystet, smertefulde eller uregelmæssige menstruationer
13
- Vægtøgning
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 kvinder):
- Candidiasis (svampeinfektion)
- Forkølelsessår (herpes simplex),
- Allergiske reaktioner,
- Øget appetit
- Depression, nervøsitet, søvnforstyrrelser, nedsat sexlyst
- Stikkende fornemmelse, svimmelhed (vertigo)
- Synsforstyrrelser
- Forstyrrelser i hjerterytmen eller usædvanlig hurtig hjerterytme
- En blodprop (trombose) i et ben eller lungerne (lungeemboli), forhøjet blodtryk, for lavt
blodtryk, migræne, åreknuder
- Halsbetændelse
- Kvalme, opkastning, inflammation i mave-tarm-kanalen, diaré, forstoppelse
- Pludselige hævelser i huden og/eller slimhinderne (f.eks. tunge eller svælg) og/eller
synkebesvær eller udslæt samtidigt med åndedrætsbesvær (angioødem), hårtab (alopecia),
eksem, kløe, udslæt, tør hud, øget fedtudskillelse i huden (seboré)
- Nakkesmerter, smerter i arme og ben, muskelkramper
- Blærebetændelse
- Knude i brysterne (godartet og kræft), mælkeflåd selvom du ikke er gravid (galactorrhea),
ovariecyster, hedeture, udebleven menstruation, kraftigt forøget menstruation, udflåd fra
skeden, tørhed i skeden, underlivssmerter, mistænkelig livmoderhals-smeartest (Papanicolaou
eller Pap smear)
- Ødem, manglende energi, ekstrem tørst, øget svedafsondring
- Vægttab.
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 kvinder):
- Astma
- Nedsat hørelse
- Blodpropper i et blodkar forårsaget af en blodprop, som er dannet et andet sted i kroppen
- Smertefulde rødlige knuder i huden (erythema nodosum)
- Udslæt i ansigt og på arme og ben (erythema multiforme).
Hvis du bemærker bivirkninger, som ikke findes i denne indlægsseddel, skal du fortælle din læge
eller dit apotek om det.
14
Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger
kan blive bedre.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted
http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/
5. OPBEVARING
Opbevar Yasminelle utilgængeligt for børn.
Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.
Udløbsdato
Anvend ikke Yasminelle efter den udløbsdato, der er anført på pakningen efter EXP.
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke
smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE INFORMATION
Hvad Yasminelle indeholder
 De aktive stoffer er ethinylestradiol (som betadexclathrat) og drospirenon.
Hver tablet indeholder 0,020 milligram ethinylestradiol (som betadexclathrat) og 3 milligram
drospirenon.
 Andre ingredienser (hjælpestoffer) er lactosemonohydrat, majsstivelse, magnesiumstearat
(E470b), hypromellose (E464), talkum (E553b), titandioxid (E171) og jernoxid-rød (E172).
Produktets udseende og pakningstørrelse
 Hver blisterpakning med Yasminelle indeholder 21 lyserøde, filmovertrukne tabletter
 Yasminelle tabletter er filmovertrukne tabletter. Det vil sige, at tablettens kerne er dækket
med en film. Tabletterne er lyserøde, runde med konvekse flader, den ene side har
bogstaverne "DS" i relief i en regelmæssig sekskant.
 Yasminelle fås i pakninger med 1, 3, 6 og 13 blisterpakning(er) hver med 21 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
15
Indehaveren af markedsføringstilladelsen
Bayer Schering Pharma AG
D-13342 Berlin
Tyskland
Fremstiller
Bayer Schering Pharma AG og Schering GmbH und Co. Produktions KG
Berlin, Tyskland Weimar, Tyskland
Repræsentant i Danmark
Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S
Dette lægemiddel er registreret i medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde (EØS) under følgende navne:
 Østrig, Belgien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Grækenland, Island,
Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Holland, Norge, Polen, Portugal,
Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien: Yasminelle
 Ungarn: Aliane
 Frankrig: Jasminelle
Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2011.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar